Logo NN

Nové Noviny č. 15/0113. dubna 2001str. 1

Výstavba obchvatu přinese i další možnosti investic

Nová Paka - Výstavbou obchvatu by se v Nové Pace vyřešil nejen dopravní kolaps, který obyvatelé tohoto podkrkonošského městečka zažívají téměř každý víkend. Silniční tah vedoucí centrem města totiž stále využívá tisíce motoristů proudících směrem od Prahy do Krkonoš. S jeho výstavbou však také úzce souvisí možnost vytvoření dlouhodobější koncepce rozvoje města, ale i přilákání dalších potenciálních investorů.

Vytvoření strategické koncepce dalšího rozvoje je podle starosty Nové Paky a zastupitele Královéhradeckého kraje Petra Kuříka samozřejmou nutností pro každé město a je zásadní především pro připravenost obce k dalším investicím. "Svůj strategický plán rozvoje připravuje i Královéhradecký kraj, který bude vycházet především z projektů jednotlivých měst a obcí. V rámci rozvoje kraje samozřejmě budeme hájit i nutnost co nejrychlejšího vyřešení dopravní situace ve městě a postavení obchvatu," prohlašuje Kuřík. "Dlouhodobější koncepce je však odvislá především právě od obchvatu. Dokud například nevíme, kudy přesně povede, nemůžeme ani začít postupně vykupovat pozemky pro vytvoření nové průmyslové zóny, která by na něj měla být napojena," upřesňuje.

Poslední vhodná lokalita k výstavbě nového závodu o větší rozloze bude využita německou společností AEG Trans ID, jejíž vedení se ještě letos chystá zahájit výstavbu v prostoru za ZPA. "Bohužel v současnosti už nemáme ani pozemky pro střední podnikatele a úspěšné menší firmy. Vše budeme moci řešit právě až po realizaci obchvatu," doplnil Kuřík.

(max)


Silničáři: opět méně peněz

Jičínsko - Silničáři se opět obávají nejhoršího, stejně jako loni dostali na údržbu cest podstatně méně peněz, než o kolik žádali. Podle některých celorepublikových odhadů chybí Správám a údržbám silnic na zajištění nejnutnějších činností 1,7 miliardy korun, aby se dostaly alespoň na úroveň minulého období.

"Nacházíme se ve stejné situaci jako v loňském roce. Tehdy jsme původně dostali 62 milionů korun, a teprve až v průběhu roku došlo k posílení našeho rozpočtu na 86 milionů. Letošní rok je přitom ještě horší než ten předchozí, měli bychom totiž hospodařit s 57 miliony. To je značný propad. Nedostávají se nám peníze na nátěry a obnovu dopravního značení, ani na výspravy výtluků po zimě," řekl NN náměstek ředitele jičínské správy Karel Charousek. Jestliže po vzoru loňského roku nedojde k úpravě rozpočtu, začne se podle něj naplňovat katastrofický scénář, správa by se mohla ocitnout v platební neschopnosti.

Podle ředitele jičínské SÚS Zdeňka Pavlíčka je situace rok od roku horší, cestáři vzhledem k rostoucím cenám vstupů i stavebních prací dostávají ve skutečnosti stále méně peněz. "Finanční prostředky na údržbu a opravy silnic v reálné hodnotě nedosahují ani poloviny objemu z počátku devadesátých let," zopakoval známý fakt Pavlíček. Mnoho nadějí si silničáři zatím neslibují ani od nových krajů, pod něž budou všechny správy na podzim převedeny spolu se silnicemi II. a III. třídy. "Vedení kraje o finančních problémech informujeme, s největší pravděpodobností však hejtmanství nebudou mít vlastni prostředky ani v příštím roce," uvedl Pavlíček.

Pokračování na str.3


Diváci měli o Plastiky zájem

Dokument Jany Chytilové o legendární undergroundové skupině Plastic People si našel své diváky. To se potvrdilo i v jičínském biografu. Autorku, která se pondělní projekce s dvěma členy skupiny Vratislavem Brabencem a Jiřím Kabešem zúčastnila, zájem o film potěšil. "Stále jsem čekala, že film o kapele někdo natočí, a když se k tomu nikdo neměl, tak jsem se do toho projektu pustila," říká Chytilová. Příběh podle ní není o politice, ale o lidech a době, v níž žili. Zachycuje období od konce šedesátých let do okamžiku, kdy se Plastici po letech dali opět dohromady až po koncert ve Španělském sále Pražského hradu k 20. výročí Charty 77. Film, v němž svým kolegům vzdává poctu například Lou Reed, bude uveden i v zahraničí, mimo jiné v USA, kam skupina v devadesátých letech vyjela na turné.

FOTO: jn


Oprava podraží téměř o třetinu

Kopidlno - Ještě před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, souvisejících s plánovanou rekonstrukcí restaurace v objektu bývalé radnice, nastaly městu problémy s financováním celé akce.

V investičním rozpočtu města totiž figurovala částka 1,5 milionu korun, která měla pokrýt veškeré opravy uvedené v původní studii. Do konečné projektové dokumentace však zákonnou formou zasáhly další dotčené orgány a instituce, přičemž jejich požadavky, týkající se zejména hygienických podmínek provozu restaurace, navýšily rozpočtovanou částku o osm set tisíc korun.

Radnice byla proto nucena svolat mimořádné zasedání městského zastupitelstva, které pak rozhodlo o úpravě rozpočtu města na letošní rok ve prospěch restauračního zařízení. Investice byla povýšena na 2,3 milionu korun a město uzavřelo výběrové řízení na dodavatele, který opravu části budovy na Hilmarově náměstí provede. Zakázku získala stavební firma Nobys z Nového Bydžova. Po vyhlášení výsledků veřejné soutěže došlo ve velmi krátkém čase k předání staveniště a v minulém týdnu zde byly zahájeny první stavební práce. Podle vyjádření kopidlenského starosty Zbyňka Smolíka je předpoklad předání rekonstruované restaurace zhruba v období prvních dní druhé poloviny června, potom by měla být otevřena k běžnému užívání širokou veřejností.

Ještě před tímto krokem však bude vypsáno výběrové řízení na jejího provozovatele. Jednou z podmínek úspěšného absolvování soutěže má být údajně i nabídka vybavení kuchyně vlastní technologií.

(mar)


KRASLICE DO VELIKONOC NEVYDRŽELY Oči pro pláč zůstaly účastníkům velikonoční výzdoby náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích, kde v sobotu rozvěšovali na stromy pestrobarevné kraslice. Netradiční výzdobu, kterou připravili žáci základní umělecké školy, totiž do druhého dne někdo zničil. Po nočním nájezdu vandalů nezbyla z původních asi tří set kraslic ani polovina. Ironií osudu je, že už během samotného rozvěšování, kterého se zúčastnila i řada rodičů s dětmi, řada přihlížejících vyslovila obavu z možného útoku vandalů. Nikdo z nich ale nejspíš netušil, že se tak stane hned na druhý den.

FOTO: jn


Obnova křížové cesty

Lázně Bělohrad - Starou křížovou cestu na Byšičkách, kterou dnes připomíná jen torzo z původních čtrnácti zastavení, nechá lázeňské město obnovit. Do její opravy chce letos Bělohrad investovat 90 tisíc korun, z nichž bude hrazena rekonstrukce pískovcových sloupů a výroba nových, plechových kapliček. Kolem jejich samotné výzdoby se však vede vzrušená debata.

"Repliky původních kapliček jsou už hotovy, momentálně řešíme otázku jejich vnitřní výzdoby. Návrhy pláten s vyobrazením utrpení Ježíše Krista nám předložila mladá výtvarnice Marie Nosková z Lukavce. Nejsme si ale jisti, zda se sem právě tyto obrazy v jejím moderním výtvarném pojetí hodí, i když v žádném případě nezpochybňujeme kvalitu jejího díla. Požádali jsme proto o odborné vyjádření Milana Martince, kunsthistorika z památkového ústavu v Pardubicích," sdělil bělohradský starosta Pavel Šubr.

Martinec podle starosty doporučuje pro zdejší křížovou cestu zvolit spíše obrazy historizující. "Domnívá se, že expresivní forma maleb, které jsou jinak velmi zdařilé, není do těchto míst příliš vhodná, hodily by se spíše do moderní architektury." O konečné výtvarné podobě čtrnácti výjevů chce proto město s autorkou ještě jednat. Nevylučuje ovšem, že osloví více autorů, z jejichž návrhů by si ve spolupráci s odborníky vybralo. "Je také možné, že před originály dáme přednost reprodukcím, v případě jejich poškození by škoda nebyla tak velká," doplnil Šubr.

Výtvarnice Marie Nosková se netají zklamáním z posledního rozhodnutí radnice, i když její opatrný přístup do jisté míry chápe. "Když jsem před časem na město přišla s podnětem, aby se křížová cesta obnovila, měla jsem samozřejmě představu, jak by měl cyklus obrazů vypadat. Vzhledem k nynější situaci jsem ale ztratila chuť a motivaci k další tvorbě," říká. Podle vlastních slov očekávala větší pochopení pro současnou tvorbu, která, jak sama přiznává, nemusí být pro některé na první pohled jednoznačně srozumitelná. Přestože bude mít ještě možnost své obrazy za účasti kunsthistorika obhájit, mnoho nadějí na možnou dohodu si nedává.

Pokračování na str.2


Banka ustupuje od svého záměru

Jičín - Připravovaný podpis smlouvy mezi městem Jičínem a ČSOB - divize IPB na pronájem přízemních prostor v nově otevřeném kancelářském domě na rohu Nové a Tylovy ulice se neuskuteční. Svůj záměr odstoupit od plánovaných aktivit oznámili zástupci banky jičínské radnici v průběhu minulého týdne.

Město tak stojí opět před staronovým problémem obsazení 140 metrů čtverečných přízemních prostor nejlépe jedním zájemcem, kterým by s největší pravděpodobností neměl být podnikatelem provozujícím klasickou prodejnu.

Podle slov místostarosty Vlastislava Matuchy je dnes na městě evidováno více zájemců, z nichž by měla komise vybrat nejvhodnějšího. Tím by měl být zřejmě opět subjekt bankovního nebo pojišťovacího charakteru, který by pomohl splatit devítimilionový stavební úvěr města formou dlouhodobě předplaceného nájemného.

V současnosti je kromě zmíněného přízemí volná ještě část druhého patra a dvě bytové jednotky ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. Výběrové řízení na jejich pronájem končí 19. dubna.

(mar)


Nové Noviny