Nové Noviny č. 8/0123. února 2001str. 4

LIBÁŇ MÁ PRAPOR Nový prapor si spolu s dalšími zástupci pěti desítek obcí vyzvedla u předsedy dolní komory Parlamentu i delegace z Libáně. "Narozdíl od většiny ostatních obcí jsme žádali pouze o přidělení praporu, protože městský znak udělil Libáni už císař Maxmilián II. v roce 1574. Z výtvarného řešení znaku vycházel heraldik i při zpracování návrhu na prapor," vysvětluje libáňský místostarosta Josef Stránský. Radnice podle něj nyní zvažuje, že nechá vyhotovit také vyšívaný slavnostní prapor ze saténu či sametu pro výzdobu interiéru. Město má nabídku od tří firem a o jeho pořízení rozhodne zastupitelstvo podle cenových nabídek. Pokud jej město nechá vyhotovit, měl by být slavnostně vysvěcen začátkem června v rámci tradiční libáňské pouti.

FOTO:jn


Krátce

SEDLIČKY:Zahájí plynofikaci

První milion korun by měl být v letošním roce proinvestován v rámci chystané plynofikace Sedliček. Na celkovou plynofikaci budou přitom podle odhadů projektantů třeba 4 miliony, a proto je počítáno s rozdělením akce do několika etap. "Víc než jeden milion nemůžeme letos do Sedliček nainvestovat. Přesto již konečně po několika letech byla nalezena trasa, kudy budeme moci plyn vést. První milion by mohl stačit směrem od Jičína alespoň na konec lipové aleje, ale možná i dále," prohlásil na tiskové konferenci starosta města Jiří Liška.

(max)

JIČÍN:Pouštění montgolfiér

Občanské sdružení Lodžie pořádá v neděli od 14 hodin tradiční pouštění papírových montgolfiér, které si účastníci tohoto setkání v lipovém stromořadí mají možnost předem vlastnoručně vyrobit. Pouštění balónů, plněných přímo na místě horkým vzduchem, se uskuteční u Valdštejnské lodžie na konci lipové aleje. Návod na zhotovení montgolfiér bude pro zájemce k dispozici v Okresním muzeu a galerii v Jičíně.

(red)

KOPIDLNO:Postaví cestářské středisko

Výstavba nového cestmistrovského střediska v Kopidlně bude pravděpodobně zahájena už letos. Na rok 2001 by měla podle informací okresního úřadu obdržet Správa a údržba silnic Jičín prvních sedm milionů korun. Investice zahrnuje především stavbu kryté haly pro uskladnění posypového materiálu.

(jn)

NOVÁ PAKA:Transformace Správy bytů a budov

Město bude zvažovat transformaci Správy bytů a budov na společnost s ručením omezeným. Rozhodla o tom městská rada na svém pondělním zasedání. V případě souhlasu předloží tento návrh ke schválení zastupitelstvu 19. března. Rada vzala na vědomí rovněž zprávu ředitelky Ústavu sociálních služeb o chodu Domova důchodců a doporučila ke schválení ceny za pronájem nebytových prostor a pozemků.

(ur)

HOŘICE:Jarmark se koná v červnu

První ročník Kamenického jarmarku v Hořicích se s největší pravděpodobností uskuteční 16. června. Tento termín je vybrán záměrně, neboť prezentace rukodělných řemesel na hořickém náměstí bude tvořit součást programu prvního minisympozia tamní kamenicko sochařské školy. Setkání studentů sochařských škol se bude konat ve dnech 11. až 22. června. "Kromě studentů z České republiky bychom chtěli do Hořic pozvat také budoucí umělce z Německa a Slovenska," oznámil ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Josef Pažout.

(jn)

JIČÍN:Pozvánka na jarní prázdniny

Stejně jako vloni i letos připravuje jičínský K-klub program na prázdninový týden, který bude zaměřen na kulturní, společenské i sportovní vyžití. V týdnu od 12. do 16. března K-klub pořádá příměstský tábor. Děti budou každý den docházet do K-klubu a chodit na výlety, hrát hry, soutěžit, navštíví Klicperovo divadlo v Hradci Králové a "vodní svět". Budou mít možnost vyzkoušet si i jízdu na koni a přichystána je spousta dalších aktivit. Bližší informace všem zájemcům poskytnou pracovníci K-klubu, kteří začali první přihlášky vydávat již 20. února.

(red)

HOŘICE:Město přispěje na prodejnu

Rada města navrhuje poskytnout hořické podnikatelce Olze Divoké šedesátitisícový příspěvek na pojízdnou prodejnu. "Peníze jsou určeny na první tři roky po dvaceti tisících, částka ale bude poskytnuta jednorázově," oznámila místostarostka Hořic Zdena Vaškovová. Město rovněž zvažuje, že uvolní finanční prostředky i na samotný provoz automobilu, především pohonné hmoty. Pořizovací náklady na nákup zásobovacího vozu zčásti pokrývá dotace z vládního programu podpory malých a středních podnikatelů. Olga Divoká zajišťuje dodávku zboží, především základních potravin, do patnácti až dvaceti obcí na Hořicku, Miletínsku a Ostroměřsku. Jejími klienty jsou převážně starší obyvatelé.

(jn)


Daně:obce si polepší asi o 60 milionů

Jičínsko - S ohledem na nová rozpočtová pravidla, podle kterých se bohaté obce podělí o své příjmy s chudšími, se do okresu Jičín dostane v porovnání s minulým rokem více peněz. Celkem by si obce na Jičínsku měly meziročně polepšit až o šedesát milionů korun.

"Na základě nových podmínek, co se týče výnosu daní, si naprostá většina obcí pravděpodobně polepší. Podle předpokladů ministerstva financí lze říci, že proti skutečnosti roku 2000 by měl tento okres výběrem na daních dostat zhruba o šedesát milionů korun více," sdělil Radoslav Makoviny, vedoucí finančního referátu okresního úřadu. "Pravdou je i to, že bity na novém systému budou ty obce, které v rámci svého území vytvořily velice dobré podmínky pro podnikatele - fyzické osoby. Tam budou příjmy znatelně nižší, na okrese Jičín se to ovšem týká jen pár obcí," doplnil Makoviny.

Propad na daních se dotkne například Kněžnice, Soběrazi a Březiny. Důvodem je změna u daně z příjmů fyzických osob z podnikání, což až do loňska byla výlučná daň obcí, zatímco od ledna je už sdílená se státním rozpočtem. Tento bod byl silně kritizován Svazem měst a obcí, který centrální přerozdělování považuje za demotivující.

"Konkrétní čísla samozřejmě není možné v tuto chvíli stoprocentně stanovit, ani nakolik se nový systém přerozdělování peněz ve skutečnosti promítne do rozpočtů obcí. To budeme s určitostí vědět až k poslednímu prosinci tohoto roku. Rozhodující bude i platební morálka jednotlivých subjektů, tedy jak se státu bude dařit daně vybírat. Do té doby se pohybujeme pouze v rovině více či méně kvalifikovaných odhadů," zdůraznil Makoviny.

Zcela novou příjmovou položku obcí představuje daň z přidané hodnoty (DPH), která by se pro samosprávné celky měla stát dominantním výnosem. Ministerstvo financí podle vyjádření vedoucího okresního referátu počítá s tím, že by se mezi všechny obce v České republice mělo letos na DPH rozdělit 35,3 miliard korun, u daní z příjmu právnických osob 13,7 miliardy, u fyzických osob podnikatelů 1,8 miliardy a na daních z příjmů osob ze závislé činnosti 16,2 miliardy Kč. Do jaké míry se tyto objemy naplní, zůstává zatím otevřenou otázkou.

Z některých přehledů vyplývá, že Jičín by si měl oproti roku 1999 polepšit o více jak tři miliony korun, Hořice o více než šest a půl milionu, podobně na tom bude i Nová Paka a například město Lázně Bělohrad o necelé tři miliony korun. "Vzhledem k novému systému máme určitou obavu, zda se nám podaří letošní rozpočet splnit. V posledních letech jsme se už naučili odhadnout vývoj jednotlivých daní, a teď začínáme znovu," upozorňuje vedoucí finančního odboru v Hořicích Hana Lánská. Makoviny připouští, že obava obcí je oprávněná, protože do loňska platná norma, která stanovovala podíl obcí na vybraných penězích, platila od roku 1993. Jde o to, aby se při sestavování rozpočtů daňové příjmy výrazně nenadhodnotily, což by ke konci roku mohlo vyvolat komplikace.

(jn)


Výstavba kompostárny

Jičín - Společnost A.E.T. Agro-ekologické technologie i nadále uvažuje o výstavbě kompostárny, která by měla sloužit nejen pro Jičín, ale i pro další okolní města. Pokud by došlo ke schválení projektu městem, kompostárna by byla postavena ještě v tomto roce.

Svůj projekt by společnost na Jičínsku chtěla realizovat v prostoru skládky Libec, kde navrhuje postavit kompletní kompostárnu včetně třídění tuhých komunálních odpadů a jeho následné zpracování před vlastním uložením. "Připravili jsme návrh městské radě, který by měl být v těchto dnech projednán. V případě jeho schválení jsme připraveni zpracovat kompletní návrh včetně projektové studie a celého záměru. Financování projektu bychom zajistili z vlastních zdrojů," říká majitel společnosti A.E.T. Václav Jirkovský.

Pokud by v Libci kompostárna skutečně byla postavena, došlo by mimo jiné i k výraznému prodloužení činnosti skládky. "Vlastní stav skládky je, jak jsme se přesvědčili, dost neutěšený a v rámci projektu je možno tuto situaci výrazně zlepšit a zajistit účelné využití objektu skládky a tím prodloužit její životnost až o 30 procent a více. Zpracování odpadů by přitom město stálo ještě méně, než pouhé ukládání na skládce. Počítáme zde i s recyklací stavební sutě a hygienizací kalů," konstatuje Jirkovský. Od města společnost A.E.T. ke zřízení kompostárny požaduje zajištění pozemku v prostoru skládky na vlastní realizaci stavby, dále městu nabídla vyplácení zhruba pěti procent realizované ceny z prodeje hotových výrobků a možnost odebrání taktéž pěti procent hotových kompostů a substrátů pro potřeby města a to zdarma. Provoz by byl navíc technicky řešen a připraven tak, aby byl v souladu s legislativou EU bez nutnosti dalších úprav. Projekt dále počítá s vytvořením osmi nových stálých pracovních příležitostí a několika místy určenými pro sezónní pracovníky. "V areálu by byla také ideální možnost zaměstnat občany s alternativními tresty," uzavřel Jirkovský.

(max)


NAVŠTÍVILI JIČÍNSKÝ RONAL Několikačlenná delegace pracovníků královéhradeckého magistrátu a vedoucích představitelů několika dalších dotčených institucí si v pondělí prohlédla provozy jičínského Ronalu. Spolu se zástupci státní správy přijeli i obyvatelé obce Roudničky, nedaleko které má být v příštích měsících zahájena výstavba dalšího závodu na výrobu litých automobilových kol. Hradecký Ronal se bude svojí výrobní kapacitou i počtem zaměstnanců velmi podobat jičínskému závodu. Hlavním cílem návštěvy všech současných i potenciálních účastníků územního řízení proto bylo zejména objektivní posouzení vlivu továrny na životní prostředí.

FOTO:mar


Mořský koník

Jičínsko - Všeobecná zdravotní pojišťovna uskuteční i letos, tak jako v minulých letech, pro své dětské pojištěnce léčebné pobyty u Egejského moře v Řecku a Jaderského moře v Chorvatsku pod dnes již tradičním názvem, Mořský koník.

Letošní léčebné pobyty proběhnou v šesti 21 denních turnusech od konce května až do začátku října. Léčebných pobytů se přitom mohou zúčastnit děti, které v tomto roce dosáhnou alespoň 7 let a naopak budou mladší 17 let. Pobyty jsou samozřejmě organizovány pro děti chronicky nemocné onemocněními odpovídajícím zdravotním indikacím. Mezi ně se například počítají různé exémy, bronchiální astma, chronické plicní nemoci a záněty vedlejších nosních dutin. Podle ředitele okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Jičíně Petra Noska návrhy na léčebné pobyty u moře pro děti vystavují na základě doporučení alergologa, pneumologa či dermatologa praktičtí lékaři pro děti a dorost, u kterých je dítě registrováno. Vystavování a přijímání návrhů však již bude probíhat pouze několik dnů, a to do konce února. "Po tomto datu budou návrhy posouzeny revizními lékaři okresní pojišťovny a ty z nich, které budou splňovat určené podmínky, budou předány k odbornému odsouhlasení Ústřední lékařské komisi," říká Nosek.

Přeprava dětí do místa konání pobytů bude opět realizována letecky. Doprovod dětí budou během cesty a pobytu zabezpečovat výchovní pracovníci, lékaři, zdravotní sestry a sportovní instruktoři. Další podrobné informace o Mořském koníku je možné získat na adrese okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Jičíně, sídlící v ulici 17. listopadu na autobusovém nádraží.

(max)


Nové Noviny