Nové Noviny č. 8/0123. února 2001str. 3

Peněz na zlepšení stavu ulic mají města trvalý nedostatek

Jičínsko - Špatný stav komunikací a chodníků na okrese si jenom na nutných rekonstrukcích vyžádá několik desítek až stovek milionů korun z obecních rozpočtů. Ty jsou však v současné době natolik napjaté, že v dohledné době nedovolí zahájit práce ve větším rozsahu. Obce se proto z větší části zaměří spíše na drobnější akce.

Nejvíce peněz do oprav komunikací a chodníků chtějí investovat Hořice. Navržená částka v rozpočtu dosahuje 17 milionů korun. Z nich je však 7,5 milionu určeno na výstavbu nového autobusového nádraží. "Letos nebudeme schopni do oprav komunikací a chodníků dát tolik jako vloni. Přesto je sedmnáct milionů určeno nejen na autobusové nádraží, ale i na opravu několika komunikací. Necelých pět milionů nás bude například stát rekonstrukce Pelikánovy ulice a další dva miliony použijeme na opravu chodníků," hodnotí situaci v Hořicích místostarostka Zdena Vaškovová.

Podle vedoucí odboru místního hospodářství v Nové Pace Ireny Grimové se městské zastupitelstvo rozhodlo na komunikace vyčlenit téměř 7 milionů. Více než polovina z této sumy je však určena na výstavbu nových komunikací, a to k budované čtyřiadvacetibytovce v ulici Petra Bezruče a na komunikaci v Gebauerově ulici, kde má stát 21 rodinných domků. "Na opravy bychom potřebovali alespoň 30 milionů. Jenom nejvíce havarijní komunikace představují zhruba třetinu. Z této částky v letošním rozpočtu se však podařilo nalézt na jejich opravu kolem třech milionů korun," říká Grimová. Ještě letos by se tak mělo začít s opravami ulic Pod Klášterem, Bezručovy ulice a ve Zlámaninách.

Rozhodně největší investice by potřeboval Jičín. Zde byl nedávno vyhotoven souhrn potřebných rekonstrukcí a částka na ně se vyšplhala přes šedesát milionů korun. "Přestože bychom skutečně potřebovali několik desítek milionů, budeme podle všeho schopni na rekonstrukce místních komunikací uvolnit pouze přes dva miliony. Chceme opravit ulici Novou a Tylovu v blízkosti nového multifunkčního domu. Poté plánujeme ještě zhruba půl milionu na další nejnutnější opravy," sdělil starosta města Jiří Liška. Podle něho chce radnice ještě tento rok namísto oprav komunikací ve městě spíše investovat v průmyslové zóně. "V návrhu rozpočtu je dvanáct milionů. Jsme přesvědčeni, že investovat do průmyslové zóny se musí vyplatit. Vždyť již dnes zde bylo vytvořeno několik stovek nových pracovních příležitostí a nezaměstnanost v Jičíně je jedna z nejmenších v celé České republice," říká starosta.

Také menší města na Jičínsku by potřebovala na rekonstrukce mnohem více. "Celkové náklady na opravu silnic a chodníků v Kopidlně se neodvažuji ani vyčíslit. Jenom zadláždění náměstí by nás přišlo přinejmenším na 15 milionů. Letos jsme si ale mohli dovolit vyčlenit na tyto akce pouze 650 tisíc. Ty použijeme na chodník ve Pševsi a na drobnější opravy náměstí," prohlásil starosta Kopidlna Zbyněk Smolík. V Sobotce je podle tajemnice úřadu Jaroslavy Vrané situace obdobná. "Potřebovali bychom také daleko větší částku, nežli si můžeme dovolit. Letos v návrhu rozpočtu, který půjde do zastupitelstva, je zatím na komunikace navrhnuto 960 tisíc. Ty by se z drtivé části měly proinvestovat v našich satelitních obcích, kterých máme osm," reagovala na dotaz Vraná.

(max)


Silničáři plánují opravy za desítky milionů korun

Jednou z netrpělivě očekávaných staveb na okrese je obchvat Nové Paky. Dosud však nebylo rozhodnuto o konečné variantě trasy.

FOTO: jn

Jičínsko - Na zásadní zlepšení žalostné situace na silnicích si motoristé musí ještě počkat. Řada hlavních tahů nevyhovuje náporu vzrůstajícího automobilismu, který ovlivňuje bezpečnost dopravy. Na Jičínsku se podle všeho letos nepostaví jediný metr nové vozovky, pokračovat se však bude v některých rekonstrukcích stávajících sítí.

Největší silniční práce v okrese budou stejně jako v uplynulém roce probíhat především na komunikaci I/35. "Po předchozí rekonstrukci v úseku od Úlibic ke křižovatce Vojice, kde se zesilovaly krajnice a podklad, bude letos položen nový živičný koberec. A nově by se mělo navázat na opravu silnice od křižovatky Vojice až do Ostroměře," uvedl vedoucí okresního referátu dopravy Pavel Benda.

Minulý rok se na této akci prostavělo kolem 16 milionů z celkových 68 milionů korun. Letošní investice do zkvalitnění jedné z hlavních dopravních tepen na okrese se tedy bude pohybovat na úrovni dvaapadesáti milionů korun. To bude letos největší výdaj Ředitelství silnic a dálnic na Jičínsku. Práce mají být zahájeny s příchodem jarních měsíců a opět si vynutí omezení dopravy, která bude korigována objízdnými trasami.

"Další větší oprava se plánuje na silnici druhé třídy od křižovatky Vojice přes Chomutice, Nevrátice, Staré Smrkovice až na hranice okresu k odbočce na Vysoké Veselí. Současně s touto obnovou vozovky by se měly opravit také chodníky v Chomuticích," doplnil Benda. Očekávané náklady se přehoupnou přes 13 milionů korun. Mezi investice je zahrnuta i oprava mostu v Bašnicích, ta se ale s největší pravděpodobností uskuteční až v příštím roce. Vůbec nejnákladnější akce posledních let se příští rok očekává v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí mostů na obchvatu Jičína.

"Máme před sebou i další velké stavby, které se dostaly do plánu, ale ty jsou závislé například na posouzení jejich vlivu na životní prostředí a schválení územního plánu. Stavět by se mohl především čtyřpruh z Robous do Úlibic a mimoúrovňová křižovatka Úlibic s obchvatem. To ovšem stále vázne na schválení územního plánu obce," poznamenal vedoucí referátu dopravy.

Nadějně vypadá rekonstrukce silnice v úseku Vidochov - Horka, která zřejmě předeběhne chystaný obchvat Nové Paky, kde stále probíhají dohady o nejvhodnějším návrhu trasy. V horizontu nejbližších tří až čtyř let se připravuje také výstavba čtyřkilometrové přeložky mezi Jičíněvsí a Bartoušovem z důvodu odstranění úrovňového křížení dvou železničních přejezdů a obchvatu Jičíněvse.

(jn)


V Bělohradě zvýší poplatky

Lázně Bělohrad - Zhruba o sto procent se zřejmě zvýší poplatky za umístění dítěte v mateřských školách. Bělohradští zastupitelé na pracovním zasedání z minulého týdne navrhli zvýšit příspěvek na neinvestiční výdaje z 80 na 150 korun. Podle starosty Pavla Šubra by se tímto nárůstem dostalo město na úroveň ostatních obcí. Změnit by se měla i sazba u lázeňského a rekreačního poplatku. V současnosti se zde platí 10 korun na den, přičemž návrh počítá se zvýšením o pět korun. I v tomto případě by byla taxa srovnatelná s ostatními lázeňskými místy, podotkl starosta. Desetikorunový poplatek přitom už v minulosti kritizoval ředitel Anenských lázní Radim Kalfus, který jeho další zvýšení považuje za neopodstatněné.

(jn)


Kozy budou mít muzeum

Praha, Milkovice - Spolek přátel koz plánuje v letošním roce otevření patrně prvního muzea, jenž bude věnováno kozám. "Naše iniciativa je především zaměřena na popularizaci koz. Jsou to užitečná zvířata, která si takovou pozornost zaslouží," zdůraznil Stanislav Penc, který je jedním z iniciátorů a na svém statku v Milkovicích u Libáně pořádá od loňska bigbeatové akce.

Spolek se také obrací na veřejnost s žádostí o možnou podporu v podobě věnování či levného přenechání jakýchkoliv předmětů či textů s tématikou koz. "Mohou to být například sošky, různé krabičky, lahve, příbory, obrazy, rytiny. Opravdu cokoliv, co má něco společného s tématikou koz, kozlů, kamzíků a kozorohů," doplnil Penc. "Naše sbírka dnes čítá asi stovku obrázků a jednu skříňku, a to je na založení muzea zatím málo. Jakmile budeme mít pohromadě alespoň sedm set exponátů, které zaplní dvě místnosti, tak ho otevřeme," slibuje Penc.

Stálá expozice bude umístěna v jednom z domů v Kozí ulici v Praze. Jedna z aktivit spolku spočívá také ve snaze, aby mělo každé větší město ulici, která by byla pojmenována po kozách. Spolek věří, že až bude muzeum otevřeno, tak se k této myšlence připojí víc lidí.

"Ono to celé asi vyznívá legračně, ale nebýt koz, tak dnes možná nejsme na světě, protože řada předchozích generací, válečníků, se živila kozím mlékem a masem. Například za protektorátu byly potraviny na lístky, a až na kozy nemohla žádná rodina prakticky nic pěstovat," oceňuje Penc význam koz pro český národ. Podotkl, že stavy těchto zvířat se rapidně snižují a v blízké budoucnosti se mohou ocitnout na seznamu ohrožených druhů. Ze statistik po prvním poválečném sčítání vyplývá, že u nás tehdy žilo zhruba jeden a půl milionu koz, zatímco v současnosti se jejich počet odhaduje na pětačtyřicet tisíc.

"Když se podíváte na venkov, tak málokterá domácnost kromě starých lidí chová kozy a děti ve městech už skoro ani neví, jak taková živá koza vypadá. K určitému nárůstu došlo před deseti lety, kdy si řada lidí myslela, že chov koz představuje poměrně jednoduchý podnikatelský záměr. Časem však zjistili, že to tak není. Kvůli neodbornému a necitlivému přístupu začala jejich stáda řídnout a mnoho farem nakonec zaniklo," konstatuje Penc.

(jn)


Záchytné kotce v Hořicích

Hořice - Inspiraci v Jičíně čerpala hořická radnice, která ve městě nechá zřídit záchytné stanoviště pro volně pobíhající a opuštěné psy. O kotce se budou starat místní kynologové, kteří od města získají pozemek, kde se před pěti lety uvažovalo o stavbě psího útulku.

"Dosud provozují svou činnost na pozemku Automotoklubu, kde mají určité problémy, proto jsme jim dali na výběr tři jiné lokality, kam by se mohli přestěhovat," oznámila místostarostka Zdena Vaškovová. "Vybrali si místo na jižním předměstí nedaleko podjezdu ve směru na Hradec Králové v prostoru za keramičkou," dodala.

Kynologové podle ní souhlasí s návrhem postavit v areálu budoucího cvičiště několik kotců, podobných těm, kterými disponují Technické služby v Jičíně. "V současnosti, když odchytíme v ulicích nějakého opuštěného psa, tak ho naším autem převážíme do Jičína, se kterým máme dobrou spolupráci. Před několika dny jsme tam například převáželi vlčáka," říká Vaškovová. Náklady spojené s transportem a další výdaje jsou hrazeny z peněz, které radnice vybere na poplatcích, jež městu podle vyhlášky odvádějí majitelů psů.

"Pokud si u nás odchyceného psa nikdo v Jičíně nevyzvedne, tak za něj Technickým službám platíme, což považuji za správné. Momentálně však zvažujeme, že bychom kotce postavili přímo v našem městě. V Jičíně se osvědčilo i to, že nové přírůstky nabízejí veřejnosti. Stejnou možnost by měli i Hořičáci, kteří by tak nemuseli nikam jezdit," uvedla místostarostka.

(jn)


Nové Noviny