Nové Noviny č. 50/0022. prosince 2000str. 1

Zakázka za 1,8 milionu bez výběrového řízení?

Jičín - Firma IBM prostřednictvím společnosti MIS nabídla městu dodání počítačů do tří základních škol. Celková částka, kterou bude nákup počítačů stát, je určena na 1,8 milionu korun. Rada města s návrhem vyjádřila souhlas a doporučila zastupitelstvu jejich koupi schválit. Na tom by samozřejmě nebylo nic podivného, pokud by ovšem vedení města, tak jak ukládá zákon o výběrových řízeních, o dodavateli počítačů rozhodlo na základě veřejné soutěže.

Výběrové řízení totiž musí být vždy vyhlášeno, pokud cena zakázky překročí 500 tisíc korun. Paradox situace je i v tom, že záměr rady již zastupitelstvo schválilo a dokonce zařadilo do rozpočtového provizoria na příští rok první splátku za počítače v hodnotě 360 tisíc korun. Podle místostarosty městského úřadu Vlastislava Matuchy vedení města tyto počítače prosazovalo především proto, že firma MIS je dodá městu za sníženou cenu, jejíž úhrada bude rozložena do pěti splátek. "Zjišťovali jsme si i názor našich expertů, kteří nám potvrdili to, že IBM je pro naše účely nejlepší. I oni si myslí, že částka vynaložená na počítače odpovídá kvalitě," reaguje Matucha. Výběrové řízení by se podle něho nemuselo konat, pokud by počítače nakoupila každá jednotlivá škola za sebe. To však stále nic neřeší, protože i tak každá škola zaplatí 600 tisíc, což také přesahuje částku danou zákonem, tedy 500 tisíc korun.

Myšlenka koupit do škol nové počítače se zrodila právě u společnosti MIS, která na základě smlouvy s městem umožňuje připojení organizací zřizovaných městem. Základní školy měly o připojení zájem, ale úroveň jejich počítačového vybavení to neumožňovala. Proto MIS nabídlo ke koupi své počítače IBM. Pokud by bylo vypsáno regulerní výběrové řízení, námi dotázané počítačové firmy vyslovily ochotu se ho zúčastnit. Jednatel největší z nich, Tomáš Bartoň z TPC, tento zájem taktéž potvrdil. "Myslím si, že by výběrové řízení být samozřejmě mělo. My bychom se ho přirozeně také zúčastnili. Jedná se o opravdu velmi zajímavou zakázku," konstatuje Bartoň.

I přesto, že nákup počítačů byl již za daných podmínek schválen nejen městskou radou, ale i zastupitelstvem, radnice bude muset podle všeho výběrové řízení nakonec vypsat a své původní rozhodnutí buďto potvrdit, nebo zrušit. "Abychom splnili požadavky zákona, budeme muset na základě nových informací počítače nakoupit a rozepsat na čtyři subjekty, tedy tři školy a městský úřad, ale nevylučuje se ani vypsání výběrového řízení," komentuje situaci Matucha.

(max)


JESLIČKY NA SOBOTECKÉM NÁMĚSTÍ V neděli dopoledne byl na soboteckém náměstí k vidění živý betlém. Společně jej uspořádala základní škola, sobotečtí baráčníci a hudební spolek Bendl. Jesličky pod rozsvíceným vánočním stromem na náměstí v Sobotce připravili pořadatelé už počtvrté v pořadí. Role malého jezulátka v kolébce se letos zhostila Kateřina Brixí.

FOTO: jn


Na spoje přispějí podle počtu obyvatel

Jičínsko - Starostové či jejich zástupci z většiny obcí okresu Jičín na minulé poradě souhlasili s návrhem okresního úřadu, aby se od ledna na dotování ztrátových spojů autobusových dopravců podílela také samospráva ze svých rozpočtových příjmů. Na obslužnost mají města a obce přispět v celkovém objemu zhruba 3,5 milionu korun.

Přednosta okresního úřadu Jiří Vitvar v této souvislosti zdůraznil, že od nového roku si všechny obce, s výjimkou tří sídel, podle nového daňového rozdílení finančně polepší. "Každá obec by měla přispět pětačtyřiceti korunami na obyvatele, podmínkou ovšem je, že peníze na obslužnost dají všechny obce bez výjimek. Pokud má tento systém fungovat, musí být založen na vzájemné solidárnosti," potvrdil vedoucí okresního referátu dopravy Pavel Benda.

V opačném případě by krátce po Novém roce hrozila redukce stávajících spojů, které na území Jičínska ze sedmdesáti procent vykrývá společnost ČSAD Semily. Dalších zhruba dvacet procent cestujících přepraví firma Osnado Stará Paka, a zbývající podíl připadá na Secotrans Kosmonosy a chrudimské ČSAD.

"Dnes jsme v takové situaci, že by další redukce už neměla smysl. Pouze by se tím pro řadu obyvatel rapidně zhoršila dostupnost zdravotní péče, úřadů a různých služeb v regionu, a přitom by to bylo za stejné peníze. Jakmile se totiž sníží dopravní obslužnost, počet najetých kilometrů sice objemově klesne, ale fixní náklady zůstanou stejné, naopak se vydělí menším počtem cestujících," vysvětluje Benda.

Podle jeho vyjádření požadovali dopravci původně 33,5 milionu korun, po předchozích vyjednáváních se však spokojili s mírně nižší částkou. "Reálných je maximálně třicet milionů korun, víc jim prostě dát nemůžeme. Z toho je 26,5 milionu korun dotace od státu, a rozdíl musí dorovnat obce. Starostům jsem přislíbil, že pokud budou potřebovat detailnější informace, jsem připraven se zúčastnit i zasedání zastupitelstva v kterékoliv obci," zdůraznil vedoucí dopravního referátu.

Na dotování ztrátových autobusů se nejvyšší částkou bude podílet město Jičín, na které připadá zhruba 700 tisíc korun. "Na městské radě jsme se dohodli, že peníze z rozpočtu uvolníme jedině tehdy, když budeme mít jistotu, že přispějí všechny obce bez rozdílu. V průběhu následujícího roku se také budeme snažit více proniknout do nákladových položek dopravců, abychom se ujistili, že příspěvky obcí pouze nevylepšují výsledek hospodaření některého z provozovatelů," oznámil jičínský místostarosta Miloslav Šebík. Jičín se podle starosty Jiřího Lišky chová vůči malým obcím solidárně, neboť jak řekl, málokdo z obyvatel města využívá ztrátové spoje.

Od nového roku lze očekávat i mírné zdražení ceny jízdného, jejíž horní hranice je státem regulována. Například staropacké Osnado si další zvýšení dovolit nemůže, neboť už dnes je na horní hranici. Resortní ministerstvo by také mělo dotacemi opět podpořit obnovu vozového parku. Z letošních 150 milionů korun byla částka určená na nákup nových autobusů předběžně zvýšena na 500 milionů korun pro rok 2001. "Snahou ministerstva je, aby průměrné stáří autobusů všech dopravců nestouplo nad osm let, tento požadavek se však ani v příští roce nepodaří naplnit," poznamenal Benda.

(jn)


Nejúspěšnější sportovci

Ve sportovním areálu v Jičíně proběhlo na závěr roku slavnostní vyhlášení a předání cen nejúspěšnějším sportovcům uplynulé sezony. Z a atletiku převzali ocenění Petr Šindelář, Veronika Plesarová a Petra Šindelářová, kterým poblahopřál předseda OVV ČSTV Jičín František Vitoch

Jičín - V pondělí navečer se ve Sportovním areálu v Jičíně konalo slavnostní vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů a sportovních kolektivů okresu Jičín. Za přítomnosti představitelů okresu i okresního vedení Českého svazu tělesné výchovy ocenění převzali: Vladimíra Bujárková (TPM Cipísek Železnice - atletika), Martin Čeřovský (So Stará Paka - stolní tenis), Michal Dufek (TPM Cipísek Železnice - atletika), Jiří Kazda (Sportcentrum Jičín - orientační běh), Miloš Mach (So Dřevěnice - volejbal), Romana Mlejnková (TJ Jičín - kuželky), Jitka Pírková (Velomat Jičín - cyklistika), Veronika Plesarová (TJ Jičín - atletika), Martina Rosenbergová (So Nová Paka - tenis), Jiří Šanda (SKP Judo Jičín), Petra Šindelářová (TJ Jičín - atletika), Šárka Šmirausová (So Nová Paka - atletika), Michal Štegl (AGS HBC Jičín - házená), Oldřich Velich (TJ Jičín - fotbal), Petr Vrátil (TPM Cipísek Železnice - atletika). Trenéři a cvičitelé: Ing. Martin Bělovský (So Dřevěnice - volejbal), Jaroslav Jiránek (TJ Jičín - kuželky), Eva Kracíková (So Nová Paka - ČASPV), Miloslav Kůta (AGS HBC Jičín - házená), Milan Letošník (SKP JUDO Jičín - judo), Zbyněk Materna (SK Hošek Robousy - fotbal), Milan Roček (TJ Jičín - stolní tenis), Kateřina Šimánková TPM Cipísek Železnice - boccia), Petr Šindelář (TJ Jičín - atletika), Ing. Jindřich Vodička (Sportcentrum Jičín - orientační běh). Nejlepším kolektivem dospělých se stalo družstvo SKP JUDO Jičín - muži, v kategorii mládeže se prosadily atletky TJ Jičín.

(n)


Hořice obnovují policii

Hořice - Hořice budou mít v první polovině příštího roku městskou policii v počtu tří strážníků. Zastupitelstvo odsouhlasilo vypsání výběrového řízení na velitele této pořádkové složky, která zde byla před několika lety zrušena.

"V tuto chvíli počítáme s tříčlenným obsazením, případné posílení městské policie bude otázkou dalšího vývoje," uvedl pro NN zastupitel Zdeněk Lhota. Přijatému rozhodnutí musí být uzpůsoben rozpočet města na následující rok tak, aby mohly být vykryty požadavky na vybavení a mzdy strážníků. "Obnovení městské policie předcházelo několik setkání s vedením zdejšího obvodního oddělení republikové policie, kde jsme byli informováni, že i při sebevětším nasazení nemohou zajistit pochůzkovou činnost, zaměřenou na dodržování vyhlášek či dopravních předpisů ve městě," poznamenal Lhota. Dodal, že obě uniformované složky by spolu měly úzce spolupracovat a vzájemně se doplňovat, s cílem zajistit bezpečnost a pořádek v Hořicích.

(jn)


Problémy s vodou skončí

Drahoraz, Kopidlno - Až druhý vrt přinesl úspěch při hledání kvalitního a vydatného zdroje vody pro obyvatele Drahoraze. Kvůli zpoždění původního plánu pak místní museli omezit nakládání s vodou a ta byla v minulých týdnech do obce dokonce dovážena v cisternách. Problémy se zajištěním vodního zdroje by však podle sdělení kopidlenské radnice měly být již v krátké době zažehnány, protože nová studna je těsně před dokončením.

Podle předchozího záměru měla být nová studna napojena na místní vodovod do konce září. K tomuto datu totiž vlastník vodního zdroje, nacházejícího se na soukromém pozemku, vypověděl městu Kopidlnu smlouvu na čerpání vody do vodovodní sítě. Město proto nechalo ve vytipované lokalitě provést zkušební vrt, ze kterého měla být zásobována vodou celá obec. Jeho kapacita se měla zvýšit vyskružováním, nakonec se však ukázalo, že tento vodní zdroj nezajistí dostatek vody a město přistoupilo k náhradní variantě. "Provedli jsme nový průzkum a nalezli vydatnější zdroj, který by měl být dostačující pro uspokojení potřeb obyvatel Drahoraze," komentuje situaci starosta Kopidlna Zbyněk Smolík.

Mezitím však vypršela lhůta uzavřená mezi vlastníkem studny a městem Kopidlnem o využívání soukromé studny. "Podařilo se nám termín smlouvy prodloužit až do konce listopadu. Od 1. prosince jsme se však museli odpojit od tohoto zdroje a bylo nutné přistoupit k provizornímu řešení. V této lokalitě naštěstí obec vlastní ještě jednu studnu a právě ta, i přes nedostatečnou kapacitu, byla dočasně napojena na místní vodovod. Obyvatelé se tak musí alespoň na čas uskrovnit v používání vody," vysvětluje starosta. Pro zajištění dostatečného množství vody byly v předcházejících týdnech obyvatelům k dispozice také cisterny s pitnou vodou.

Podle Smolíka by však nová studna měla být napojena na vodovodní síť během několika dnů. "Na konci minulého týdne byly provedeny čerpací zkoušky. Ještě zbývá novou studnu vyskružovat, přičemž budou použity skruže z původního vrtu. Konečný termín dokončení ale ještě může ovlivnit počasí." Z letošního rozpočtu bylo na výstavbu studny v Drahorazi vyčleněno 600 tisíc korun. I přes neplánované zdržení a neúspěch při prvním vrtu by však tato částka neměla být překročena.

(pe)


Nové Noviny