Logo NN

Nové Noviny č. 48/008. prosince 2000str. 1

Hrozí dopravní kolaps

Jičín - Téměř na dvojnásobek by se mohl zvýšit počet projíždějících automobilů centrem Jičína v přespříštím roce. Takto dramatický nárůst vzniklý v souvislosti s opravou mostů na obchvatu města by mohl způsobit velké dopravní problémy po celém území města.

Obchvat bude totiž podle všeho v roce 2002 nejméně od jara do podzimu uzavřen a pokud se urychleně nenajde jiné řešení, vozidla projíždějící po něm nevyhnutelně zamíří do města. Ve špičce podle měření Okresní hygienické stanice obchvatu využívá až 960 aut za hodinu, mimo špičku 650 a ve večerních hodinách zhruba 120 vozidel za hodinu. Ještě před několika dny však vedení města bylo přesvědčeno o tom, že takto složité situaci může zabránit. V blízkosti obchvatu na Novém Městě plánovalo stavbu trvalé komunikace, která měla spojovat sídliště Na Jihu se silnicí na Popovice a průmyslovou zónu. Ta měla vzniknout namísto provizorní objížďky, kterou měl stavět investor opravy mostů, tedy ředitelství Silnic a dálnic Pardubice. Tato varianta však byla zamítnuta. "Předpokládali jsme, že náklady na tuto komunikaci nepřekročí 12 milionů. Z toho by město zaplatilo 4 miliony a 8 milionů ředitelství Silnic a dálnic Pardubice. Vzhledem k požadavku Povodí Labe, že by přes Cidlinu musel být postaven výrazně větší most, než se kterým jsme počítali, tak by se náklady na výstavbu spojky vyšplhaly až na 35 milionů korun. Takové výdaje si opravdu nemůžeme dovolit. A navíc by to ani z tohoto pohledu nebyla stavba efektivní," říká starosta města Jiří Liška.

Protože tato komunikace definitivně nebude, chce vedení jičínské radnice znovu otevřít myšlenku výstavby propojení Lidického náměstí spolu se silnicí vedoucí na Popovice. Náklady na vybudování této spojky vedoucí mezi Mateřskou školou Máj a obchodní společností Edeka by se měly pohybovat opět okolo 12 milionů korun. "V případě stejného systému financování jako u předchozí spojky by město zaplatilo 4 miliony a ředitelství Silnic a dálnic Pardubice opět 8 milionů, protože tolik by měla stát provizorní objížďka," konstatuje Liška. Záměr stavět tuto silnici však není ničím novým. Již jednou o něm probíhala nemalá debata. Plány radnice tehdy narazily na silný odpor občanského sdružení Periferie, které je složeno z větší části právě z obyvatel Lidického náměstí. Ti s její výstavbou rozhodně nesouhlasili. "Názor sdružení samozřejmě známe. Přesto se budeme snažit i tyto obyvatele o výhodnosti a nutnosti spojky ještě před případnou výstavbou přesvědčit. Patří rozhodně k rozumným myšlenkám a městu by alespoň částečně nelehkou dopravní situaci napomohla vyřešit. Pokud se to nepodaří, nebezpečí dopravního kolapsu je obrovské," dodává Liška.

(max)


Nova Sobotka získá konečně vlastníka

Sobotka - Jedna z největší konzerváren v České republice, společnost Nova Sobotka, bude mít v krátké době nového vlastníka. Fond národního majetku vypsal před několika týdny veřejnou obchodní soutěž na sto procent akcií, které má dosud v držení stát.

"Nejzazší termín pro podání nabídek je 12. prosinec," potvrdila rozhodnutí o prodeji podniku pracovnice Fondu národního majetku Jindřiška Lachoutová. K otázce, proč k privatizaci sobotecké konzervárny dochází až nyní, na sklonku devadesátých let, se nevyjádřila. Už v roce 1995 měla přes 87 procent společnosti Nova v neveřejné soutěži získat firma Sovital, za akcie však nezaplatila, a tak byly vráceny zpět FNM. Současnou situaci odmítl ředitel Novy Jiří Čurda komentovat. Lachoutová nevylučuje, že nový majitel bude znám ještě do konce letošního roku.

Fond nabízí zájemcům 34 513 kusů akcií po tisíci korunách. To odpovídá hodnotě základního jmění společnosti, která činí 34 milionů 513 tisíc korun. Vyhlašovatel podle veřejně dostupných informací za celý balík akcií stanovil orientační cenu na úrovni 17 milionů korun, nabídka přitom může být i nižší. A jediným kritériem tendru je právě cena. Na výsledek privatizace netrpělivě čeká i vedení sobotecké radnice, která se znepokojením přijala fakt, že o nejvhodnějším návrhu na uzavření smlouvy bude rozhodovat pouze výše finanční částky.

"Připadá nám nezodpovědné prodávat podnik nejvyšší nabídce bez dalších podmínek, které by například budoucího nabyvatele zavazovaly zachovat výrobu po určité období. Obáváme se toho, aby majitel továrnu krátce po převzetí nezavřel a nezačal například rozprodávat pozemky a budovy. Společnost Nova je největším zaměstnavatelem v Sobotce, a většinu z jejich osmi desítek pracovníků tvoří ženy, které by těžko sháněly jiné uplatnění," říká starosta Petr Hejn. Přesto věří, že provoz zůstane zachován, a eventuálně se dočká i dalšího rozšíření. Užší kontakt se společností navázalo město v nedávné minulosti, když se jednalo o výstavbě čistírny odpadních vod, z které ovšem nakonec sešlo.

Nova Sobotka, která produkuje konzervářské výrobky, především zelí, zeleninové směsi, marmelády a kečupy, dosáhla loni při tržbách ve výši zhruba 104 milionů korun mírné ztráty kolem půl milionu Kč. Za první pololetí letošního roku byl výsledek hospodaření vyrovnaný, když vykazoval zisk 450 tisíc korun. Podnik tíží hlavně komplikované úvěry ještě z dob socialismu, které se negativně promítají do hospodaření. Vlekoucí se privatizace podle ředitele Novy také komplikuje další rozvoj společnosti, která dosud neměla šanci získat úvěr na potřebné investice.

(jn)


55. MIKULÁŠSKÝ BĚH Už více jak půl století vybíhají na trať na Bradech účastníci oblíbeného Mikulášského běhu. Letošním vítězem v hlavní kategorii mužů se stal Jiří Kazda. Více na str. 12.

FOTO: jn


V rámci rodinné výchovy připravili minulou středu žáci jičínské zákadní školy na Husově ulici Čertovské dopoledne plné her a soutěží pro děti z 2. MtŠ. Na závěr Mikuláš se svými pomocníky rozdal dárky, které školáci vyrobili.


Šoltysová v čele CHKO

Turnov - Novou vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj je od prvního prosince RNDr. Lenka Šoltysová z Jičína, která byla minulý pátek potvrzena do funkce na základě předchozího výběrového řízení.

Šoltysová krátce po svém nástupu mimo jiné uvedla, že hodlá pokračovat v aktivitách, které byly započaty za jejího předchůdce Tomáše Tomsy, jenž v polovině letošního roku na vlastní žádost odstoupil. Na pozici vedoucího turnovské správy CHKO to je již druhá změna v průběhu posledních pár let. Současná vedoucí nejstarší české chráněné krajinné oblasti před tím zastávala místo vedoucí přírodovědného oddělení Okresního muzea a galerie v Jičíně, kde působila jako ekolog a botanik.

Jednou z posledních iniciativ, která se bezprostředně dotýká správy CHKO, je diskutovaný návrh na zapsání cenné přírodní a kulturní oblasti Český ráj do Seznamu světového dědictví UNESCO. Tento návrh podporuje především Sdružení Český ráj, oficiálním navrhovatelem má být ministerstvo životního prostředí. "Ministerstvo se této myšlenky již ujalo, minulý týden dokončilo vyhotovení doprovodného textu v několikajazyčném překladu, který oficiální cestou předloží organizaci UNESCO," sdělila Hana Maierová, předsedkyně Sdružení Český ráj.

V jeho seznamu je za Českou republiku zapsáno devět kulturních památek, ale zatím žádná přírodní. Proto by pro Český ráj s unikátními skalními městy, včetně například Prachovských skal, přicházela v úvahu pouze kategorie přírodních památek, uvedla Maierová. A na vypracování finální dokumentace se má jako jedna z odborných institucí v regionu podílet právě i správa CHKO Český ráj.

(jn)


Nový odbor v Hořicích

Jičínsko - Hořičtí zastupitelé se rozhodli vytvořit na městském úřadě nové oddělení, a to odbor sociální a zdravotní péče. "Přiměl nás k tomu nový zákon o sociální a právních ochraně dětí. Na obce jsou totiž přenášeny kompetence, které dosud vykonávaly okresní úřady. Zvládnutí této náročné a rozsáhlé agendy si vyžádá i personální posílení úřadu," vysvětluje tajemník hořické radnice Jaroslav Vais. Podle přijatého organizačního řádu vzniklo nové pracoviště se třemi zaměstnanci vyčleněním ze stávajícího majetkoprávního odboru. K podobným organizačním změnám, které vedly k zřízení samostatného odboru sociálních věcí, přistoupil nedávno také Městský úřad v Nové Pace. Mimo jiné k tomu vedl i stále se zvyšující objem vyplácených dávek státní sociální podpory. Například v Lázních Bělohradě z tohoto důvodu letos přijali novou pracovnici na částečný úvazek.

S ohledem na probíhající přesun agendy sociální a právní ochrany dětí, která s sebou nese i preventivní činnost, tedy práci přímo v terénu, nelze vyloučit další organizační a personální změny na městských úřadech. V Jičíně se touto problematikou zabývá sociální pracovnice Věra Doušová, a vedoucí tamního odboru Rostislav Vodák už dříve naznačil, že nebude v silách jednoho člověka tak rozsáhlou agendu obsáhnout.

(jn)


Město myšlenku sportovního areálu pod Zebínem podporuje

Jičín - Záměr Střediska automobilového sportu, které má v úmyslu na okraji města mezi Bílým mlýnem a bývalým vojenským prostorem pod Zebínem vybudovat sportovně rekreační areál, se podle všeho naplní.

Sdružení se totiž obrátilo na Ministerstvo životního prostředí s žádostí o finanční podporu, které ji na příští rok přislíbilo. "Zástupci Střediska automobilového sportu nás informovali o tom, že dotace ministerstva z programu Obnovy krajiny a vodních ploch by měla být okolo 20 milionů korun. V té souvislosti nás požádali, zda bychom se na celé akci nemohli podílet svými pozemky, které v předmětné lokalitě vlastníme," informuje starosta města Jiří Liška. Podle starosty by se tak jednalo o společnou akci sdružení a města. Součástí rekreačního areálu by přitom měla být i vodní nádrž o rozloze zhruba 25 hektarů. "Ta by pro nás samozřejmě neměla přínos pouze jako další vhodné místo k odpočinku, ale má i další praktické dopady. Rozhodně by napomohla k lepší kvalitě vody na městském koupališti, protože by se k němu zlepšil přítok, ale vodní nádrž částečně zabraňuje i případným povodním," dodává starosta.

O tom, zda sdružení bude moci s městskými pozemky počítat, by mělo rozhodnout ještě prosincové zastupitelstvo. "Vedení města tuto myšlenku již od svého začátku podporuje. Jedná se o vhodný způsob, jak oblast pod Zebínem oživit a najít pro ni smysluplné využití. Rada s vložením pozemků do této společné akce města a sdružení již vyslovila souhlas a zastupitelstvu tuto myšlenku taktéž doporučí ke schválení," vyjádřil názor radnice místostarosta Vlastislav Matucha.

(max)


Nové Noviny