Logo NN

Nové Noviny č. 46/0024. listopadu 2000str. 1

O místo ředitele se uchází téměř tři desítky zájemců

Jičín - Výběrové řízení na post ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín se setkalo se značnou odezvou. O místo šéfa jedné z největších firem v regionu se uchází sedmadvacet zájemců. Nové Noviny o tom informoval předseda představenstva VOS Jičín Martin Puš.

"Přihlásilo se sedmadvacet lidí, což je skutečně hodně. Tak velký počet uchazečů jsme neočekávali, spíš jsme měli obavu, aby bylo vůbec z koho vybírat. Každopádně se tím potvrzuje, že voda je, a do budoucna rozhodně bude, strategickou surovinou," konstatuje Puš. Připustil, že jméno člověka, který v čele jičínských vodáren nahradí dosavadního ředitele Jindřicha Koutného, bude s největší pravděpodobností oznámeno na mimořádné valné hromadě VOS, která se koná 4. prosince.

Přihlášky kandidátů obdrželo představenstvo nejen od lidí z okresu, ale většina jich přišla z různých míst republiky, z Prahy, Jablonce, Brna, Hradce, Tábora, Liberce a dalších měst. Podle informací NN je mezi nimi například i osoba reprezentující místní samosprávu a také přímo jeden ze zástupců minoritních akcionářů této společnosti. "Struktura kandidátů na místo ředitele je velmi různorodá," poznamenal bez bližších podrobností Puš.

Vzhledem k jejich velkému množství byla ustavena tříčlenná komise, která měla tento týden zhodnotit všechny došlé přihlášky, a výběrové komisi složené z představenstva, dozorčí rady a vybraných zaměstnanců firmy doporučit užší počet uchazečů. "V konečné fázi bychom měli vybírat z pěti nebo šesti jmen. Naším zájmem je především to, aby post ředitele zastával člověk, který bude svou funkci vykonávat takovým způsobem, aby byl zajištěn rozvoj společnosti ve prospěch akcionářů, tedy měst a obcí, to znamená zabezpečit pravidelné zásobování obyvatel," míní předseda představenstva VOS, jejímiž rozhodujícími vlastníky jsou města Jičín, Hořice a Nová Paka.

Předpokládá se, že nový ředitel se ujme funkce začátkem příštího roku. Mezi členy představenstva ale zatím nepanuje shoda v tom, jak dlouho by měl ve vedení setrvat Jindřich Koutný, s nímž se počítá na místo prokuristy.

(jn)


Můžete se obrátit na ČOI

Jičín, Liberec - Nákupu nepříliš kvalitního zboží či zboží se skrytou vadou se asi nelze nikdy s jistotou vyvarovat. Ovšem ne vždy se jedná o laciné výrobky, nad jejichž nefunkčností člověk pouze mávne rukou. V takovém případě zákazníkovi nezbývá, než se dožadovat uznání reklamace dotyčného předmětu, leckdy však marně. Nakupující pak často ani nevědí, jak se zamítnutí reklamace bránit, případně na koho se v těchto záležitostech obrátit. Na okresním úřadu přitom lze potřebné informace získat bezplatně v rámci pravidelného poradenství, které zajišťuje Česká obchodní inspekce.

Na Jičínsku je pro tyto účely zajišťováno poradensko - informační středisko v prostorách Okresního úřadu. "Poskytování poradenské činnosti pro nás vyplývá ze zákona. Spotřebitelé tu mají možnost dotázat se zcela zdarma na věci týkající se reklamačního řízení či ustanovení zákona o ochraně spotřebitele," sdělila Jana Kolářová z regionálního inspektorátu České obchodní inspekce v Liberci. Na jičínském okresním úřadě je poradenství zajišťováno vždy každé sudé úterý (podle evropského kalendáře) od 12 do 13.30 hodin. "Zájem o tento typ poradenství je v jednotlivých regionech různý. Musím ale přiznat, že konkrétně na okrese Jičín jsou naše služby pro spotřebitele využívány méně často než například v jiných okresech," doplnila Kolářová.

Podle zkušeností z Jičínska je asi nejčastěji reklamovaným zbožím obuv. "Pokud nás poškozený zákazník navštíví, pomůžeme mu v dalším postupu při reklamačním řízení či navrhneme přezkoušení výrobku ve státní zkušebně." V některých případech lze ale nepříjemnostem se zamítnutou reklamací předcházet. "Nakupující by při nákupu zboží neměli zapomínat převzít spolu s výrobkem také doklad o zaplacení a záruční list. To je základní podmínka pro to, aby reklamační řízení mohlo být úspěšné. Dále by si měli lépe zvážit, u kterých prodejců nakupují. Nákup na tržištích nebo u cizích státních příslušníků může znamenat větší riziko nekvalitního zboží problémů při pozdější reklamaci," připomenula Kolářová.

(pe)


Setkání kronikářů V jičínské obřadní síni se v úterý sešli kronikáři z celého regionu se zástupci okresního muzea. Smyslem těchto přátelských setkání, pořádaných dvakrát do roka, je především vzájemná výměna zkušeností.

FOTO: Josef Krenn


ŠKOLÁCI NA HOŘICKÉ RADNICI Žáci třetích tříd hořické Základní školy na Daliborce navštívili minulý týden v rámci vyučování (hodiny prvouky) v doprovodu pedagogů Jiřího Johna a Petry Votočkové hořickou radnici. Při té příležitosti si prohlédli také kancelář starosty města Ladislava Vrby, který je ve stručnosti seznámil se základními principy fungování samosprávy.

FOTO: jn


Rychterová zpívá s Jiřím Suchým

Lázně Bělohrad - Profesí učitelka, která do každé písničky dokáže vložit kousek svého srdce, zaujala veřejnost a zvláště tu nejmladší a nejmenší svými písňovými recitály, při kterých se sama doprovází na kytaru. Ano, mluvíme o Janě Rychterové z Lázní Bělohradu.

Při natáčení písniček pro děti na CD dělal Janě Rychterové technickou a zvukovou režii Tomáš Stern, shodou okolností ředitel klasického jazzového orchestru, se kterým zpívá i Jiří Suchý ve svém pořadu swingové hudby korespondující s knížkou, kterou píše o historii jazzu. Když potřebovali záskok za svoji zpěvačku, vzpomněl si Tomáš Stern na Janu Rychterovou, která se během deseti dnů naučila osm zcela nových písniček. "Těchto deset dnů jsem strávila se sluchátky na uších," říká Rychterová. Zkouška proběhla úspěšně a od června již zpívá v pořadu s Jiřím Suchým. I když se původní zpěvačka vrátila, v programu, se kterým jezdí po České republice a vystupují v Semaforu, zpívají společně.

Natočené CD Jany Rychterové, obsahující osmnáct písniček ze dvou pořadů, se kterými vystupuje převážně pro děti, mělo křest v Praze v Dětském domě za kmotrovství Jiřího Suchého.

(ur)


Unikátní Hlaváčovo muzeum

Lázně Bělohrad - O návrat unikátního Hlaváčova přírodovědného muzea zpět do Lázní Bělohradu usiluje tamní radnice, které v tomto snažení pomáhá ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milena Černá. Letos v lázeňském městě koupila domek, a při své první návštěvě v depozitáři místního Fričova muzea objevila zmínku o unikátní soukromé expozici Vítězslava Františka Hlaváče.

"Doktorka Černá nás upozornila, že ve dvacátých a třicátých letech měl Bělohrad ještě jedno přírodovědné muzeum, které patřilo panu Hlaváčovi. Vypátrala, že dnes je jeho rozsáhlá sbírka uložena v depozitáři Východočeského muzea v Hradci Králové, které jsme minulý týden společně navštívili," potvrdil bělohradský starosta Pavel Šubr.

Zástupci města se při té příležitosti předběžně dohodli na možnosti vrácení sbírky zpět do Lázní Bělohradu, odkud byla koncem třicátých let převezena do Hradce Králové. "Vítězslav František Hlaváč, řídící učitel z Brtve, se narodil v roce 1899 a zemřel v šedesáti letech v nemocnici v Opočně. Na loňský rok tedy připadlo hned dvojnásobné výročí. Už ve svých dvaceti letech dokázal nashromáždit ojedinělou sbírku, čítající desítky, možná stovky exponátů, korýšů, měkkýšů a dalších převážně mořských živočichů z celého světa, s kterými objížděl místní školy," připomněla Černá.

Východočeské muzeum dokonce některé Hlaváčovy exponáty v posledních letech zapůjčilo v rámci několika samotných tématických výstav, k nejžádanějším patřil zejména velký jihoamerický pavouk. Někteří živočichové z jeho odborníky ceněné sbírky, například z oblasti Tichomoří, už dnes neexistují, anebo patří mezi velmi ohrožené druhy.

"Pozoruhodné na tom je, že pan Hlaváč za svého života, snad s výjimkou jedné cesty do Dalmácie, neopustil hranice republiky, zřejmě udržoval pravidelné kontakty s lidmi ze zahraničí. Mezi exponáty se nachází také jedna kuriozita, která byla publikována v odborném americkém časopise. Jedná se o velkou mořskou mušli, na které je v hebrejštině a němčině vyryto přání k novému židovskému roku," upozornila Černá, kterou právě tento článek přiměl pátrat po osudu Hlaváčova muzea. Podle ní to musel být člověk s nesporným badatelským talentem, což prý dokazuje i jeho přesně vedená kartotéka. "Například v okolí Bělohradska a Novopacka pátral po různých rostlinách a hlemýždích, které popisoval a vedl o nich natolik detailní evidenci, že by i dnes s odstupem desítek let nebyl problém ta místa znovu nalézt a zjistit, co se zde za tu dobu změnilo," dodala.

Starosta Pavel Šubr naznačil, že se Hlaváčova přírodovědná expozice možná už v příštím roce nainstaluje do Fričova muzea, které ještě předtím musí projít úpravami, aby splňovalo především bezpečnostní a klimatické podmínky.

(jn)


Nové Noviny