Nové Noviny č. 45/0010. listopadu 2000str. 1

Hejtmanství bude provizorní

Hradec Králové - Budoucí pětačtyřicetičlenné zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které vzejde z nadcházejících nedělních voleb, se bude nejspíš prozatím scházet v budově Okresního úřadu Hradec Králové. Sídlo nového hejtmanství je stále ve stádiu zrodu a jeho otevření se očekává v průběhu příštího roku.

Důvodem je pokračující přestavba bývalého krajského sekretariátu komunistické strany ve Wonkově ulici. "Na stavební část byla smlouva s dodavatelem uzavřena na 83 milionů korun. Další výdaje budou potřeba na vybavení nových prostor. Jaká bude konečná cena, zatím nejsme schopni odhadnout," řekl NN zástupce přednosty královéhradeckého OkÚ Ladislav Košťál.

To, že se nepodaří přeměnu budovy na nový úřad včas dokončit, zapříčinily i některé nové požadavky ministerstva vnitra, zejména splnění legislativních norem na ochranu osobních dat a o utajovaných skutečnostech. V tuto chvíli je jisté, že se původní odhad, který počítal s náklady ve výši 83 milionů korun, zvýší o další miliony. Konečná suma, potřebná k zprovoznění úřadu hejtmana, včetně například výdajů na vybavení kanceláří nábytkem a instalací datové sítě, se může podle některých informací přiblížit částce 150 milionů korun.

Královéhradecký kraj s rozlohou 4758 kilometrů čtverečních a zhruba 552 tisíci obyvatel bude složen z pěti stávajících okresů - Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Náchod. Podle zatím předpokládané druhé etapy reformy veřejné správy se o některé pravomoce s novým krajem po zrušení okresních úřadů k 1. lednu 2003 bude dělit 13 pověřených měst. Jejich počet však s ohledem na sílící tlak obcí může být i vyšší.

V počátku své existence dostane čtrnáct nových krajů na úkor centra do vínku především kompetence z oblasti školství, zdravotnictví, dopravy, kultury a sociální péče. Krajským samosprávám, které si budou moci vydávat vlastní obecně závazné vyhlášky, zaručuje Ústava České republiky možnost předkládat také návrhy zákonů Poslanecké sněmovně.

Do královéhradeckého "regionálního parlamentu" zasedne 45 zastupitelů, kteří si ze svého středu zvolí hejtmana a devítičlennou radu. Hejtmanovi přísluší měsíční plat 57 600 Kč, jeho zástupci 53 000 Kč a radním 48 400 korun. Do zastupitelstev krajů se bude volit každé čtyři roky.

(jn)

(Viz Boj o pověření... str.2)


Cukrovar dál bez využití

Bašnice - Cukrovar v Bašnicích ani po téměř dvou letech od uzavření nenašel nové uplatnění. Areál na Jičínsku posledního zpracovatele cukrovky tak i nadále zůstává bez jakéhokoliv využití.

Poslední kampaň se zde uskutečnila na podzim 1998. V té době nabízel pracovní příležitost zhruba sedmi desítkám zaměstnanců, poslední z nich opustili závod v prvních měsících následujícího roku. Přitom jen do modernizace bašnického cukrovaru bylo v druhé polovině minulé dekády nainvestováno kolem sta milionů korun s perspektivou dalšího rozvoje, zejména zvyšování zpracovatelské kapacity.

Marie Caldrová, současná správkyně zakonzervovaného podniku, uvedla, že se intenzivně hledá potencionální zájemce či kupec, do této chvíle však bezvýsledně. "Využití pro areál zatím žádné není. Průběžně se odvážejí jednotlivé části strojového zařízení," konstatuje Caldrová. S demontáží technologie a jejím převozem do cukrovarů v Mělníku, Českého Meziříčí a Dobrovic se začalo už vloni na jaře.

Uzavřený závod v Bašnicích je součástí cukrovarnické skupiny TTD Dobrovice. Jan Petříček, který má na starosti veškerý její majetek, našemu listu sdělil, že vlastník společnosti momentálně hledá využití ještě pro další tři takto zakonzervované areály. "Jako nejpravděpodobnější se nabízí například využití těchto prostor ke skladovacím účelům, nebo ke zřízení provozu pomocné výroby. Těžko se dá očekávat, že by se zde opět někdy rozjela řepná kampaň," řekl Petříček.

Několik zájemců se podle jeho vyjádření už objevilo, ale s žádným z nich k dohodě nedošlo. "Zájemci by se možná našli, ale problém pro ně je získat bankovní úvěr. Peněžní ústavy nerady půjčují na takovéto nemovitosti," podotkl Petříček.

Podobná situace jako v Bašnicích je už od roku 1991 také v Kopidlně. Vlastníkem tamního cukrovaru by podle posledních informací měla být německá společnost Spreinsel Berlín, která v Kopidlně údajně stále počítá s výrobou technického lihu. O této alternativně se však hovoří už několik let.

(jn)


Vzhledem k tomu, že v pátek 17.11. je státní svátek,

Nové Noviny vyjdou až 24. listopadu


HOKEJOVÁ LEGENDA V LOMNICI Na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného a zastřešeného zimního stadionu v Lomnici nad Popelkou zavítala společně se Starou gardou Pardubic hokejová legenda a lomnický rodák Vladimír Martinec. Sobotní akce měla na programu i exhibici, v níž domácí hokejový klub podlehl hostujícím pardubickým veteránům 9:6. Zimní stadion se po dvaceti letech provozu letos dočkal zastřešení. Nová krytá hala stála zhruba 20 milionů korun, které hradilo město, a jejím nájemcem je lomnický hokejový klub. Starosta Vladimír Mastník uvedl, že stadion by měl sloužit především mládeži. Investici podle svých slov vnímá nejen jako podporu samotného sportu v Lomnici, ale i jako zlepšení nabídky v rámci volnočasových aktivit.

FOTO: jn


Katastrální úřady: data na internetu

Jičín - Očekávané spuštění informačního systému katastru nemovitostí nabralo skluz, přesto by už letos mohly být první údaje ze šesti vybraných okresů na internetu k dispozici. K zpřístupnění databáze s vlastníky nemovitostí na celosvětové síti mělo dojít už v březnu, poté se termín odložil na říjen a nyní se ukazuje, že zkušebně začne fungovat teprve až po Novém roce.

Veřejnost a podnikatelé si tak na dálkový přístup k datům jednotlivých katastrálních úřadů budou muset ještě nějaký čas počkat, protože jejich digitalizace stále není ukončena. Kuloární informace z okruhu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního hovoří o problémech v aplikačních programech.

Ovšem ani po úplném zprovoznění nového systému nebudou mít zřejmě možnost občané stahovat všechny údaje. "Pro běžnou veřejnost prozatím nebudou přístupné na internetu všechny informace, jednotlivé skupiny uživatelů budou pravděpodobně odstupňovány," říká ředitel Katastrálního úřadu Jičín Oldřich Smrček. Očekává se, že neomezený a bezplatný přístup do databáze mají mít státní instituce, tedy i k informacím, které jsou chráněny ze zákona.

"Katastr nemovitostí ze všech okresů by měl být na internetu v polovině příštího roku. Ukončení kompletní digitalizace souboru geodetických informací se předpokládá do roku 2006. To, co je dnes v papírové podobě, výpisy nebo snímky z katastrálních map, bude v budoucnu možné získat jak v běžném úředním styku, tak i elektronickou cestou. Zatím ovšem nejsou přijaty prováděcí vyhlášky, které by upravovaly podmínky, za kterých budou data na síti přístupná," vysvětluje Smrček. Lidé a firmy musí ale už dnes počítat s tím, že na rozdíl od obchodního rejstříku budou informace o vlastnických poměrech nemovitostí zpoplatněny.

S postupným pronikáním informačních technologií do jednotlivých sfér veřejného života bude územní působnost úřadů ztrácet na významu. "Přes internet, který by mohl být za pár let dostupný prakticky na každé obci, nebude problém, aby si například člověk z Hořic stáhl potřebné údaje z registru třeba někde z druhého konce republiky," poznamenal Smrček. Mimo jiné i z tohoto důvodu se neuvažuje o zřizování detašovaných pracovišť katastrálních úřadů v jednotlivých pověřených městech třetího stupně.

(jn)

(Viz Internetová prezentace... str.4)


Regionální agrární komory nebudou

Jičín - Pokyn k založení Regionální agrární komory s krajskou působností mezi členy Okresní agrární komory (OAK) Jičín nenašel dostatečnou podporu. Její vznik schválen nebyl, alespoň prozatím. Podobná je situace na území celé republiky, i nadále tedy zůstanou stávající okresní pracoviště, jak potvrdila ředitelka OAK Jičín Jaroslava Nekvasilová.

"Vznik Regionálních agrárních komor, které mají kopírovat nová krajská uspořádání, musí provázet i legislativní změny. Bez potřebných pravomocí by totiž neměly příliš velké opodstatnění. Navíc také není například jasné, jací by byli naši partneři. V současném systému to jsou především Územní odbory ministerstva zemědělství se sídlem v jednotlivých okresních městech a ty budou fungovat i po Novém roce, i když už s jiným názvem," vysvětluje Nekvasilová.

Zároveň však upozornila na další variantu, která počítá se založením volného sdružení okresních agrárních komor v rámci kraje. "Do jeho čela se zvolí předseda, který bude vystupovat jménem ostatních, v našem případě se jedná o Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov a Rychnov."

Okresní agrární komora Jičín, jejímž předsedou je Ladislav Hátle, ředitel Agro Chomutice, má osmdesát členů a jejich prostřednictvím sdružuje zhruba pětasedmdesát procent veškeré zemědělské půdy regionu. Z toho je asi třetina obdělávána velkými podniky a dvě třetiny soukromě hospodařícími rolníky, kteří ale narozdíl od akciových společností nebo družstev podnikají na podstatně menších plochách. "Údaje jsou však staršího data. Hektarově se situace určitě vylepšila po rozdělení půdy Statku ZOD Jičín mezi jednotlivé subjekty, které jsou členy komory," doplnila Nekvasilová.

Vedle prvovýrobců působí pod hlavičkou OAK Jičín také někteří zpracovatelé, obchodní organizace a podpůrné organizace, jako například jičínský Chov Servis.

(jn)


Nové Noviny