Nové Noviny č. 44/003. listopadu 2000str. 5

FANTAZIE A ZRUČNOST HRÁLY PRIM Tvůrčí dílnu, určenou především dětem, uspořádalo v sobotu Občanské sdružení Lodžie. Příchozí si mohli na terase lodžie z přírodních materiálů vyrábět figurky zvířat. Nářadí i materiál byl pro zájemce pořadateli předem nachystán. Další akce v Libosadu chystá občanské sdružení i na tento měsíc.

FOTO: jn


Dotace na pojízdnou prodejnu

Hořice - Hořická podnikatelka Olga Divoká, která od letošního roku provozuje pojízdnou prodejnu pro spádovou oblast Hořicka, s žádostí o dotaci z programu zaměřeného na podporu malého a středního podnikání uspěla. V její snaze ji ale musí podpořit ještě starostové obcí.

Poté si bude moci pořídit velkoprostorový užitkový vůz Ford Tranzit. Náklady s tím spojené z padesáti procent zaplatí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, která tyto účelově vázané dotace poskytuje. Jednou z podmínek pro poskytnutí grantu je potvrzení od více než deseti obcí, pro jejichž obyvatele bude službu zajišťovat. Zatím má příslib oslovených starostů, samotné podklady a finanční příspěvek z místních rozpočtů bude mít k dispozici ale až v okamžiku, kdy žádost schválí jednotlivá zastupitelstva.

S netradiční živností pod názvem Nákupy až do domu začala Divoká minulý rok v prosinci na území Hořic. Dnes rozváží zboží malým vozem Fiat Uno s přívěsem i do vzdálenějších míst. "Zajíždím například do oblasti kolem Ostroměře, Miletína a Cerekvice nad Bystřicí, celkem mám v současnosti v seznamu čtrnáct obcí. Možná, že další časem přibudou," věří podnikatelka, která je v tomto oboru jednou z prvních v republice.

Mezi její pravidelné zákazníky patří především lidé starších ročníků, kteří v okolí svého bydliště nemají možnost si zboží sami nakoupit, a za nejbližším obchodem musí dojíždět, nebo jsou odkázání na své příbuzné či sousedy. "Řada prodejen na vesnicích v nedávné minulosti kvůli nízkým tržbám zanikla, což byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla to zkusit. Lidé si teprve zvykají, důležité je, abych jim byla schopna nabídnout odpovídající a dostatečný sortiment zboží," doplnila Divoká. Nový automobil včetně nejnutnějšího vybavení si musí pořídit nejpozději do šesti měsíců, jinak o státní dotaci přijde.

(jn)


Policie České republiky

Hořice - V noci na 23. října v Hořicích jel řidič Škody 120 nepřiměřenou rychlostí, dostal smyk a přejel do protisměru, kde narazil do palety s dlažbou. Ta byla odhozena a poškodila fasádu a dveře blízkého domu. Kontrolou vozidla bylo zjištěno, že jedna z pneumatik byla ojeta pod stanovenou mez. Alkohol byl vyloučen, ke zranění nedošlo. Škoda však činí téměř 30.000 Kč.

Nová Paka - V Nové Pace poměrně časně ráno (6.30) řidič Škody Favorit zřejmě přehlédl protijedoucího cyklistu, který k jízdě užil kolo nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích. Cyklista, který jel na kole bez jakéhokoliv osvětlení, při střetu utrpěl těžké zranění a je hospitalizován v nemocnici. Nehoda je v dalším šetření Policie.

Čejkovice - V úterý 24. října v 5.00 hodin řidička vozu Peugeot, vyjíždějící na hlavní silnici u Čejkovic od Šlikovy Vsi, na křižovatce nezastavila a nedala přednost vozidlu Opel. Alkohol byl vyloučen, škoda na vozidlech je zhruba stotisícová. Spolujezdkyně řidiče vozu Opel utrpěla lehké zranění. Nehodu dále šetří SDN Jičín.

Nová Paka - Policejním vyšetřovatelem bylo třem pobertům z Novopacka, Semilska a Bruntálska sděleno obvinění ze spáchání trestných činů krádeže ve spolupachatelství, kterých se dopustili od konce letošního srpna do 24. října tím, že odcizili větší množství hlinikových a měděných kabelů a vodičů. Ve čtyřech případech odcizili z objektu VČE v Nové Pace, v prostoru železniční trati mezi žst. Nová Paka a Stará Paka, celkem 134 metrů kabelů různých typů a průřezů. Svým jednáním způsobili škodu v částce nejméně 20.500 Kč. Jeden z výtečníků navíc ještě koncem října po vypáčení dveří vnikl do budovy v Nové Pace a odsud si odnesl potraviny, alkohol a další věci v hodnotě 1.423 Kč a násilným vniknutím do objektu způsobil další škodu za zhruba 1.000 Kč. Dva ze tří pobertů již zpytují své špatné svědomí ve valdické vazební věznici.

Libuň - Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění z trestného činu ublížení na zdraví řidiči vozidla Honda Civic, který u Libuně zřejmě projížděl zatáčku nepřiměřenou rychlostí, dostal smyk, vjel do protisměru a zde se střetl s protijedoucím BMW. Ve vozidle Honda byla zraněna celá osádka, z čehož jeden ze spolujezdců tak vážně, že svému zranění v jičínské nemocnici podlehl. Tragická nehoda, která je stále v šetření Policie ČR, se stala v půl osmé ráno ve čtvrtek 26. října. Na vozidlech vnikla škoda v přibližné výši 350.000 Kč.

(tm)


Neplaťte víc, než musíte

Naše společnost s.r.o. má jednatele, který nebude odměňován na základě pracovní smlouvy, ale smlouvy mandátní. Svou odměnu bude společnosti měsíčně fakturovat. Je tato odměna na základě mandátní smlouvy daňovým dokladem?

Odměna za výkon funkce jednatele jako statutárního orgánu společnosti s.r.o. je daňově uznatelným nákladem společnosti, ale jednatel ji nebude společnosti fakturovat, nýbrž společnost mu ji bude vyplácet jako příjem ze závislé činnosti, a to i když je vyplácena na základě mandátní smlouvy.

Příjem, tj. odměna jednatele společnosti s.r.o., je totiž jednoznačně zahrnut v ust. § 6 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiných mezi příjmy ze závislé činnosti. Na toto ustanovení navazuje odst. 2 téhož zákona, kde se stanoví, že poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako zaměstnanec a plátce příjmů jako zaměstnavatel. Z uvedeného vyplývá, že jednatel společnosti s.r.o., protože dostává za výkon funkce jednatele příjem ze závislé činnosti, je z daňového hlediska považován za zaměstnance a nemůže odměnu za tuto činnost společnosti fakturovat, ale společnost mu ji bude vyplácet jako kterémukoli jinému zaměstnanci a také jako příjem ze závislé činnosti zdaňovat, a to podle ust. § 38h odst. 2 nebo 3 zák. o daních z příjmů, a to podle toho, zda poplatník podepíše či nepodepíše Prohlášení k dani podle ust. § 38k odst. 4 téhož zákona. Jednatel s.r.o. nemůže svoji funkci vykonávat na základě pracovněprávního vztahu, jelikož takto zní rozsudek Vrchního soudu v Praze již z roku 1995. Ovšem příjmy u osob vyjmenovaných v ust. § 6 odst. 1. zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je vždy nutno považovat za příjmy ze závislé činnosti a jako takové je zdaňovat, bez ohledu na to, jaký charakter má právní vztah, ze kterého plynou.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.: 0433/523 320)


Výstavba nové komunikace je problematická

Jičín - V souvislosti s opravou mostů v roce 2002 bude postavena Povodím Labe provizorní komunikace v blízkosti obchvatu na Novém Městě, která by také měla spojovat sídliště Na Jihu spolu s průmyslovou zónou. Radnice zde chtěla při této příležitosti postavit trvalou komunikaci, ale záměr se z několika důvodů začal komplikovat.

"Chtěli jsme využít především toho, že náklady na výstavbu provizorního řešení, na panelovou cestu a její zpětné rozebrání, přijdou Povodí Labe na zhruba 8 milionů korun. Bylo nám těchto peněz líto, a proto jsme chtěli provizorní komunikaci přeměnit na trvalou. Alespoň částečně by se tak odlehčilo dopravní situaci v Jičíně tím, že lidé směřující do průmyslové zóny by využili této nové spojky," objasňuje záměry města tajemník úřadu Peter Bareš. Jak dodal, jenom v ulici Poděbradova směřující z Nového Města do centra projede za hodinu 439 vozů a v ulici Pod Koželuhy ve špičce až 300 vozidel.

Celá akce však podle starosty města Jiřího Lišky vázne i na souhlasu současných majitelů pozemků, přes které by měla komunikace vést. "Ani to není náš jediný problém, není totiž jasné, jak bude velký most přes Cidlinu. Údajně se uvažuje o stavbě mostu pro takzvanou tisíciletou vodu, což by náklady na dostavbu z naší strany mnohonásobně navýšilo," říká Liška.

S výstavbou však nesouhlasí nájemníci posledního domu na sídlišti v ulici Přátelství, kteří operují s tím, že nová silnice v blízkosti jejich domu by velmi zvýšila hluk, který je podle jejich názoru v současnosti z obchvatu již tak dosti vysoký. "Rozhodně podáme stížnost proti tomuto záměru a uděláme vše pro to, aby vedle našeho domu nestála," prohlašuje energicky jedna z obyvatelek domu Ilona Jeníková. "Vždyť v blízkosti je také hřiště a pokud by ho naše děti chtěly navštívit, musely by jít přes novou komunikaci," dodává Jeníková. Okresní hygienická stanice v Jičíně podle Bohumíra Procházky dokonce prováděla v tomto posledním obytném domě měření hluku. "Zjistili jsme, že na obchvatu projede v denní době 652 aut za hodinu, v noci je to 119 vozidel. Denní hluk dosahuje 60 decibelů, v noci 55 decibelů. Limit pro sídliště by přitom měl být 55 decibelů přes den a 45 v noci," vyčísluje své poznatky z měření Procházka. Přesto Okresní hygienická stanice doposud ve věci definitivně nerozhodla, a o určení konečného limitu hluku, který by v tomto případě byl povolen, není stále jasno.

Celá záležitost by přitom měla být vyřešena ještě do konce letošního roku. V příštím roce se má totiž stavba začít realizovat. "Tuto komunikaci místního významu bychom samozřejmě rádi i přes určité výhrady postavili. Každá podobná akce jistě pomůže zlepšit současný nevyhovující stav, který ve městě ve spojitosti s dopravou panuje. Vždyť jenom v průběhu dvanácti hodin do města přijede a zpětně ho opustí na 15 tisíc motorových vozidel," dokresluje situaci tajemník Peter Bareš.

(max)


Žádost o pověření města

Nová Paka - Na svém posledním zasedání projednávali novopačtí radní žádost o pověření Nové Paky jako města třetího stupně ve druhé etapě územně správního uspořádání. Tuto žádost by mělo schválit zastupitelstvo v pondělí 13. listopadu na mimořádném veřejném zasedání a poté by měla být zaslána na ministerstvo vnitra. Podle sdělení zástupce starosty Miroslava Pitry podobnou žádost zašlou i obecní úřady na Pecce, v Lázních Bělohradu a ve Staré Pace, které vždy spádově inklinovaly k Nové Pace.

Rada zamítla žádost atletického oddílu o kolaudaci garáže na stadionu stojícího na pozemku města, a tuto kolaudaci povolila fotbalovému oddílu, který již dříve dostal od města finance na její fasádu.

Na zasedání se dále projednávalo odvolání bratří Urbanových proti rozhodnutí městského zastupitelstva, jež se rozhodlo z nabízeného prodeje zakoupit pouze část zastaveného pozemku. Radní požádali prodávající, aby navrhli, jak chtějí tuto situaci řešit včetně případné dohody na ceně.

(ur)


Obchodní dům na prodej

Jičín - V rámci probíhajícího konkurzního řízení na současného majitele obchodního domu na Valdštejnově náměstí, je pro případné kupce tento objekt k dispozici.

Čtyřpodlažní budova s podloubím a podkrovím bez podsklepení byla vystavěna v roce 1690 s postupnými přestavbami, ta zásadní byla provedena v letech 1991 až 1992, se statickým podchycením ponechaných konstrukcí, převážnou výměnou všech prvků, konstrukcí a zavalením gotických sklepů.

Zjištěná cena dle cenového předpisu je zhruba 15 milionů korun. Orientační výnos z ročních pronájmů nebytových prostor v nemovitosti se odhaduje na 1,5 milionu ročně. "Prodejní cenu objektu si samozřejmě musí každý potenciální kupec spočítat sám. Vzhledem k dobrému stavu budovy a k jeho výhodné poloze se dá předpokládat, že kupec by se mohl nalézt poměrně snadno," konstatoval Zdeněk Mazáček z realitní kanceláře Ideal Reality, která byla prodejem a nalezením kupce pověřena.

(max)


V Aqua centru plánují řadu dalších změn

Jičín - Až na 160 tisíc návštěvníků za první rok provozu využije služeb nově postaveného Aqua centra. Každý otevřený den ho totiž navštíví zhruba 500 osob.

Podle ředitele Aqua centra Ladislava Chluma byla přitom překvapivě vysoká návštěvnost i v letních měsících. "Myslím si, že přes takto vysoký počet se nám podařilo udržet také dobrou kvalitu vody, a to především díky přísným předpisům," říká Chlum. Vedení centra však nadále chystá kroky ke zlepšení současného stavu. Ještě do konce letošního roku by například měl být zkvalitněn odbavovací systém. Pult recepce bude zasklen do výše dvou metrů, aby byla zajištěna i větší bezpečnost pokladních a připravuje se etapa následného počítačového vybavení k možnému používání čipů. "Používání čipů bude výhodné například pro návštěvníky restaurace, která by v prostorách centra měla být také v dohledné době otevřena. Do bazénu se nebude muset nosit finanční hotovost, útrata se zaznamená na čip a platit se bude až při odchodu na recepci," popisuje další plány ředitel.

Změnou je i změkčení provozního řádu odsouhlasené posledním zasedáním městské rady. "Zásadní novinkou je to, že do bazénu budou moci vstoupit osoby s dlouhými plavkami, což doposud bylo zakázáno. Nadále však platí zákaz používání plavek s různými zipy, aby netrpěla zařízení jako tobogán," prohlašuje místostarosta Vlastislav Matucha. "Je stále dost návštěvníků, kteří mají představu, že je do bazénu pustíme v teplákách nebo v ustřižených riflích. Nemohou pochopit, že by tím nejen nepřidali kvalitě vody, ale tepláky do bazénu opravdu nepatří," popisuje svou zkušenost Chlum. Další změnou je i zvýhodnění diabetiků při vstupu do zařízení. Od října totiž platí dětské vstupné po celou otevírací dobu.

V těchto dnech bylo městskou radou vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Aqua centra. Ladislav Chlum totiž podal výpověď z pracovního poměru. "Neodcházím proto, že bych byl s touto prací nespokojen. Dostal jsem pouze zajímavou nabídku od ZPA Nová Paka, kam odcházím. Přesto jsem přesvědčen o tom, že do budoucna by se mělo na provozu centra několik věcí změnit. Žádoucí by jistě byla například opalovací louka, která by ještě více zvedla návštěvnost v letních měsících. K zavedení opalovací louky je však třeba vytvořit kaskádu sprch, aby se nepřenášely nečistoty zvenku do vnitřních prostor bazénu. Navíc jsem přesvědčen, že ani odstávka zařízení právě v létě by nemusela být v příštích letech tak dlouhá jako letos," upřesnil své představy Chlum.

(max)


Nové Noviny