Nové Noviny č. 44/003. listopadu 2000str. 3

Centrum: další placená parkovací místa

Jičín - Zásadní změny ve způsobu a možnostech parkování v centru okresního města chystá vedení jičínské radnice. Závěr pracovní skupiny, která se sešla v minulém týdnu, byl návrh na vytvoření dalších placených míst. Na druhou stranu se skupina také zabývala možnostmi postupného rozšiřování neplacených stání.

Placená parkoviště by měla podle tajemníka Městského úřadu v Jičíně Petera Bareše zabezpečit dostupnost parkování především pro přijíždějící. "Jiný způsob zajištění volných parkovacích míst než zavedením placených stání v těchto exponovaných místech se nám nepodařilo vymyslet. Rozhodně to neděláme z důvodu, abychom více naplnili městskou pokladnu, ale chceme opravdu pouze regulovat pohyb vozidel v centru města," říká Bareš.

Přestože se diskutovalo o celém centru, placená místa by zatím měla být v ulicích Husova, na základě dřívějšího rozhodnutí v ulici Jungmannově směrem od Telecomu k poliklinice a také v ulici Šafaříkově od Okresního soudu směrem k České poště. "Nově se tedy bude platit pouze v ulicích Jungmannově a Šafaříkově. Je však stále otázkou, zda nezůstanou některá volná místa v bezprostřední blízkosti pošty. Jednali jsme i o dalších ulicích, jako o Tyršově a Fügnerově. Tam je spíše otázkou, zda tyto ulice nezjednosměrnit a nezvážit zvýšení volných parkovacích míst zavedením šikmého stání," uvažuje tajemník.

Vzhledem k plánovanému rozšíření pěší zóny v příštím roce směrem do Tylovy ulice by měla být také z této lokality vytlačena vozidla. Návrhem komise, který musí schválit městská rada, je proto zrušit dnes placené parkoviště ústící z Tylovy do Jiráskovy ulice. "Jsem přesvědčen o tom, že je to další důkaz, že nám opravdu nejde o zvýšení příjmů města. Navíc chceme rozšířit počet parkovacích míst otevřením spodního nádvoří v jezuitské koleji. Tam jsme to již jednou zkoušeli, ale protože zde bylo vytvořeno placené parkoviště, zájem motoristů byl minimální. Jedná se zhruba o šedesát míst a bude se zde moci nově parkovat také zdarma," upřesňuje další záměry města Bareš.

Větší problémy s parkováním jsou podle tajemníka Petera Bareše především v lokalitách města, kde se nacházejí sídliště. "Nedostatek míst na sídlištích je pro nás opravdu velký problém. Na sídlišti Na Jihu jsme sice rozšířili jejich počet více než o sto, ale stále je to málo. Snad ještě více problematickou oblastí je sídliště Pod Lipami. Při našem rozhodování se však nemůžeme řídit pouze potřebami motoristů, vymýtit poslední zeleň a všude zavést parkoviště," posteskl si Bareš.

(max)


BUDUJE SE NOVÁ KOMUNIKACE V Hořicích byla minulý týden zahájena stavba takzvaného malého obchvatu. První etapa nového průtahu městem bude stát 18 milionů korun, a dokončena má být v polovině příštího roku. Vznikne zde nová komunikace s kruhovým objezdem, která propojí stávající Husovu třídu s ulicí Pelikánovou. Ta bude zároveň prodloužena až k objektu Pennymarketu.

FOTO: jn


Zastřešení stadionu je nejisté

Jičín - Především v řadách jičínských hokejistů se velmi často diskutuje nad chybějícím zastřešením zimního stadionu. Jičín je přitom jedním z mála okresních měst, které má pouze venkovní stadion.

"Opravdu se divím, že stadion doposud zastřešen nebyl. Vždyť patří k nejvíce využívaným sportovištím. Pokud by byl zastřešen, dala by se zde mimo jiné prodloužit sezona až o několik měsíců," vyjadřuje svůj názor místopředseda hokejistů Karel Lenc. Podle místostarosty Městského úřadu v Jičíně Vlastislava Matuchy vše záleží především na samotných sportovcích. "Myslím si, že maximum musí opravdu udělat samotní zájemci. Mluvím o tlaku, kterým by měli přesvědčit nejen vedení města, ale především obyvatele Jičína," říká místostarosta. Podle Matuchy by rozhodování města mohly ovlivnit i výsledky nedávné ankety, ve které se radnice snažila zjistit názory obyvatel i na směrování investic v příštím roce. "Zastřešení stadionu bylo součástí našeho dotazníku, tak uvidíme, co se z investičních akcí umístí na předních místech. Pokud to bude zimní stadion, určitou váhu to jistě sehraje," popsal možný scénář dalšího vývoje Matucha.

"Další velké investice do zimního stadionu jsou pro mě spíše jako bonbonek na dortu. Musíme přeci být realisté. Pokud stadion zastřešíme, náklady na tuto akci se budou pohybovat v rozmezí 15 až 20 milionů korun. A to je jistě nemalý finanční obnos," říká energicky tajemník úřadu Peter Bareš. "Spíše si myslím, že potřebujeme například opravit řadu komunikací a chodníků. V minulých letech jsme se rozhodli zcela rekonstruovat plavecký bazén a nemálo financí nás stálo zajištění pracovních míst v Jičíně tím, že jsme investovali do výkupu pozemků a vybudování infrastruktury v průmyslové zóně," dodává Bareš.

(max)


LUŽANSKÁ ŠKOLA SE PŘEDSTAVILA Od pátku až do neděle si mohli návštěvníci Základní školy v Lužanech prohlédnout poutavou výstavu. Se svými pracemi se zde představili žáci zdejší základní školy a děti z mateřské školy. Rozsáhlou expozici doplnila i výstavka ovoce a zeleniny, dobové fotografie, obecní a školní kroniky a poháry úspěšného autokrosového závodníka Václava Fejfara, který zde také v úterý uspořádal besedu.

FOTO: jn


Ankety v nemocnici budou pokračovat

Jičín - Kulturnější prostředí v čekárnách ambulancí, lepší vybavenost na lůžkových odděleních, a více informací ze strany lékařů. Převážně takovéto požadavky vznášejí pacienti, kteří se už druhým rokem mohou prostřednictvím anketních lístků a dotazníku vyjádřit na adresu Okresní nemocnice v Jičíně.

Její vedení zavedlo postupně několik anket, které mají kromě jiného přispět i k lepší komunikaci mezi pacienty a ošetřujícím personálem. "Nejstarší anketa běží už druhým rokem na lůžkovém oddělení. Průběžně ji vyhodnocujeme a na podněty pacientů se snažíme také reagovat, abychom jim pobyt v nemocnici zpříjemnili," sdělila ředitelka jičínské nemocnice Dana Kracíková. Připomněla, že od otevření nového pavilonu operačních oborů funguje podobný systém formou dotazníku na porodnici, a v létě byla zavedena anketa v čekárnách ambulancí.

"Často se objevují požadavky, které se obvykle týkají lepšího vybavení na pokojích. Občas zaznamenáváme výhrady ke kvalitě stravy, a jen zcela výjimečně k ošetřujícímu personálu," shrnula výsledky průzkumu Kracíková.

Připustila, že někteří lidé by uvítali, kdyby dostávali více informací o svém zdravotním stavu. I z tohoto důvodu by podle ředitelky měli lékaři s pacienty častěji komunikovat, a komplexněji jim objasňovat jejich nemoc a způsob léčby.

Vesměs samé pozitivní ohlasy zatím přicházejí na adresu porodnice, která je umístěna v moderním pavilonu. "Nové prostředí je znát, je to ale i zásluhou primáře a celého kolektivu, že naprostá většina pacientek pobyt na porodnici hodnotí kladně. Počet rodiček se už druhým rokem zvyšuje, naše spádová oblast se podstatně rozšířila, což už začínají pociťovat i další okolní zdravotnická zařízení," konstatuje Kracíková.

Návštěvníkům ambulancí vadí zejména strohost čekáren. Dobu, po kterou tam musí trávit čas, než na ně přijde řada, by si mohli krátit alespoň čtením novin a časopisů, upozorňují většinou. "Doplnit čekárny časopisy určitě není problém, ale těžko můžeme vyhovět požadavku na vybavení těchto prostor televizory. Některé ambulance se po dokončení stavby druhého pavilonu přestěhují, a v novém objektu budou soustředěny do přízemí. Mezitím se však budeme snažit jejich stávající prostředí zútulnit. Protože ambulance jsou vstupní branou do nemocnice, je zbytečné, aby si lidé kvůli špatnému prostředí čekáren udělali zkreslený obrázek o celé nemocnici," míní ředitelka.

Potvrdila, že možnost vyplňovat anketní lístky, které slouží jako zpětná vazba ve vztahu k vedení i personálu, bude pro pacienty a ostatní návštěvníky jičínské nemocnice nadále zachována.

(jn)


krátce

LÁZNĚ BĚLOHRAD: Pošta dočasně v lázních

Bělohradská pobočka České pošty se přemístí do přízemí budovy Janeček v areálu Anenských slatinných lázní. Své dočasné působiště zde bude mít do doby, než si postaví svou vlastní úřadovnu na pozemku naproti bělohradské radnici. Této varianty se vedení obvodu ČP Jičín rozhodlo využít poté, co ztroskotala dohoda s městem, které za tímto účelem nabízelo nevyužité komerční prostory v novém bytovém domě v Harantově ulici. Pošta, jejíž pobočka sídlí v bývalém hotelu Zátiší, který se začal přestavovat, uzavře s lázněmi nájemní smlouvu na jeden rok. Přízemí lázeňské budovy Janeček je nevyužité od doby, kdy se vybudovaly nové prostory pro léčebný úsek.

(jn)

JIČÍN: Další valná hromada VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín svolává na 4. prosince valnou hromadu akcionářů, letos už třetí v pořadí. Důvodem je především úprava legislativy, která má od příštího roku změnit některá ustanovení ohledně nepeněžitého vkladu majetku do akciových společností. Na tuto změnu bude pravděpodobně řada obcí, začleněných do VOS Jičín, reagovat.

(jn)

JIČÍN: Studie inženýrských sítí

Město Jičín zadalo zpracování studie inženýrských sítí v prostoru Křižíkovy ulice na Větrově. Kromě soukromých pozemků se totiž v lokalitě nachází i parcely ve vlastnictví města. Podle stávajícího územního plánu má být oblast Křižíkovy ulice určena pro smíšenou bytovou výstavbu, ale o její konkrétní podobě ještě není rozhodnuto. "Problémem je, že k místu nejsou dotaženy všechny inženýrské sítě, chybí zde například plyn. Proto město zadalo a zafinancovalo zpracování studie inženýrských sítí, která je nezbytným krokem pro další stavební aktivity v tomto místě. Studie je již těsně před dokončením," sdělil vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák. Po zpracování studie inženýrských sítí budou následovat další kroky směřující k realizaci výstavby (jednání s vlastníky zmíněných pozemků, projekční práce a vlastní realizace projektů).

(pe)

NOVÁ PAKA: Uctili naši státnost

Položením květin u Pomníku padlých a sochy T.G. Masaryka uctili ve čtvrtek odpoledne novopačtí občané státní svátek 28. října. Upomínky naší státnosti se účastnili mimo starosty Petra Kuříka a jeho zástupce i představitelé různých organizací, včetně krojovaných skautů.

(ur)

HOŘICE: Soud o přístavbu pokračuje

Okresní soud v Jičíně si na městě vyžádal další doplňující podklady, které by mohly urychlit jeho rozhodnutí o přístavbě při hořickém gymnáziu. Nárok na novostavbu bývalého zemědělského učiliště, kterou kvůli nejasným vlastnickým vztahům už čtyři roky nikdo nevyužívá, si činí jak město, tak Ústav ovocnářský a šlechtitelský v Holovousích, který chce v těchto prostorách zřídit své odborné pracoviště. Šlechtitelé mají objekt pronajatý od ministerstva zemědělství už od roku 1996, ale povolení k potřebným stavebním úpravám dnes prázdných tříd jim město dosud nevydalo. Patový stav by měl vyřešit soud, na který se hořická radnice začátkem roku obrátila s žádostí o určení vlastníka.

(jn)

CHOMUTOV: Soutěž policejních psovodů

Celkem 28 psovodů se služebními psy se zúčastnilo celostátního přeboru o putovní pohár policejního prezidenta ve výkonu služebních psů Policie ČR v prostředí Kamencového jezera v Chomutově. Východočeský kraj reprezentovali čtyři psovodi, mezi nimiž byl i npor. Milan Kozák se služebním psem Robym z OŘP Policie ČR v Jičíně. Soutěžilo se v disciplinách: poslušnost, obrana, pachová práce a ve stopě ve frekvenci, kterou se rozumí sledování stopy ve frekvenci městského provozu. Soutěž v této "královské disciplíně" probíhala přímo v Chomutově. V prvních třech disciplinách obsadil npor. Kozák se svým psem 12. místo, v té závěrečné pak velice pěkné 3. místo. Za tento výsledek byl oceněn pohárem policejního prezidenta.

(tm)


Nové Noviny