Nové Noviny č. 44/003. listopadu 2000str. 1

Novopacká recyklační linka stále ve zkušebním provozu

Nová Paka - Jediná tuzemská recyklační linka na zpracování použitých nápojových kartonů od vín, mléka, džusů a dalších nápojů, která byla před necelým rokem umístěna do výtopny Studénka v Nové Pace, je stále ve zkušebním provozu. K jejímu plnému spuštění do trvalého třísměnného režimu mělo dojít na podzim, ale zatím se tak nestalo.

Linka za zhruba sedm milionů korun využívá speciální technologii, jejímž autorem je František Kuruc ze Slovenska. Zpracovaný odpad se lisuje do desek, které mají podobné vlastnosti jako dřevotříska nebo sádrokarton. Takto lisovaný materiál by proto mohl najít uplatnění především ve stavebnictví.

Termín kolaudace nového provozu však stále není stanoven, a v tuto chvíli ho není schopen určit ani Josef Machek, ředitel příspěvkové organizace Odpady Nová Paka, která linku provozuje. "Průběžně se odstraňují problémy technické, ale i provozní. Fungování provozu obnáší řadu věcí, které je potřeba dořešit, od skladování suroviny, přípravy výroby až po odbyt. Ke spuštění do trvalého provozu by mohlo dojít někdy na přelomu roku," poznamenal bez bližších podrobností Machek. Zdůraznil, že majitelem recyklační linky je společnost Eko-Kom, a město ji má v bezplatném pronájmu. Své stanovisko našemu listu Eko-Kom do uzávěrky neposkytl.

Jednu z překážek před kolaudací odstranilo také novopacké zastupitelstvo, když odsouhlasilo změnu v územním plánu města. Lokalita, kde se objekt výtopny nachází, byla totiž původně klasifikována jako smíšená zóna s občanskou vybaveností, kde se s průmyslovou výrobou nepočítalo.

Surovina se ale jinak už celý rok průběžně naváží, řekl Machek. Skladována je na dotříďovací lince v Loučení, přičemž dodavatelskou smlouvu uzavřela organizace Odpady s několika městy. Kartony se do Nové Paky sváží z Vrchlabí, Dvora Králové, Trutnova, Hostinného nebo i ze vzdálené Opavy. Sousední města Hořice a Jičín se zatím nepřipojila. "Obcím za jeden kilogram této komodity platíme jednu korunu, další příspěvek dostanou od Eko-Komu, který výrazným způsobem upravil výši plateb i za další separované komodity, což zvyšuje motivaci ve prospěch třídění odpadů," uvedl Machek.

Nová Paka zavedla systém separovaného sběru domovního odpadu už před šesti lety. Třídicí linka v Loučení byla v té době mezi prvními v republice. Podobně ekologicky se u nás zatím chová jen menší část obcí. Místo třídění odpadu a jeho následného zpracování stále převažuje běžnější skládkování, což má především své ekonomické důvody. Změnit tento trend má nová legislativa v návaznosti na společnost Eko-Kom, jejímiž zakladateli jsou převážně významní producenti obalových materiálů.

(jn)


Hořický pěvecký sbor Vesna slavnostním koncertem v Domě kultury Koruna oslavil minulý čtvrtek 130. výročí od svého založení. Na pódiu se pod vedením Boženy Stopkové představily společně sbory Vesna a Ratibor, které mají dohromady kolem čtyř desítek členů. Hosty večera byly klavíristky Lucie a Kateřina Pirochovy a sopranistka Jitka Gregorová. V podání účinkujících zazněly skladby duchovní, vlastenecké a národní. Ženský spolek Vesna vznikl v červnu 1870, a jeho první předsedkyní byla zvolena Marie Čížková, sestra Věnceslavy Lužické. Současnou předsedkyní je Blažena Zatloukalová, která by uvítala, kdyby cestu do sboru našli také mladí. Jak sama říká, i když se občas podaří nové členy do souboru získat, po maturitě zpravidla z Hořic odcházejí.

FOTO: jn


Okres musí koupit mobilní telefony

Jičín - Okresním úřadům, které do dvou let zaniknou, bylo usnesením vlády z konce srpna nařízeno, aby ze svých rozpočtů nakoupily mobilní telefony pro obce a členy krizového štábu. Okresní úřad v Jičíně vyplní objednávku na 154 souprav těchto bezdrátových přístrojů, jejichž cena by podle předpokladů vlády neměla překročit tisíc korun za kus včetně aktivačního poplatku za připojení.

"Z našeho rozpočtu zakoupíme sto jedenáct telefonů pro starosty všech obcí na okrese Jičín, jedenáct jich je určeno pro přednostu a vedoucí pracovníky okresního úřadu, a sedm pro konkrétní osoby, například zdravotníky a hasiče, kteří se budou podílet na činnostech v rámci krizového plánu. A pětadvacet telefonů zůstane k dispozici jako provozní záloha pro případ, že by bylo potřeba při mimořádných událostech přístroje rozdat dalším lidem v obcích," upřesnil vedoucí kanceláře přednosty okresního úřadu Jan Jiřička.

Bezdrátové telefony mají podle informací ministerstva vnitra zajistit fungování jednotného integrovaného záchranného systému. "Usnesení vlády hovoří o tom, jak by v době krizových situací mělo probíhat spojení mezi jednotlivými subjekty, podílejících se na řešení mimořádných událostí," poznamenal Jiřička. Okresní úřad Jičín přitom už v minulosti několik mobilních telefonů pro vedoucí referátu nakoupil. Také řada starostů je jimi už dnes vybavena.

Nové přístroje, na jejichž centrální nákup byla vypsána veřejná obchodní soutěž, budou fungovat na bázi duálního systému, ke každému telefonu tedy lze přiřadit dvě telefonní čísla. "Jedno by se využívalo pro krizové situace a druhé pro běžný provoz, který by si ale platil už samotný účastník," doplnil vedoucí úřadu. Pořizovací náklady budou hrazeny z prostředků okresního úřadu, v jeho rozpočtu však na tyto výdaje peníze vyčleněny nejsou, pravděpodobně tedy dojde k přesunům z jiných rozpočtových kapitol.

(jn)


Dějiny Jičína se dočkají knižní podoby

Nakladatelství Lidové noviny, které vydává například dějiny států a od letošního roku také dějiny českých měst, uzavřelo s historikem Jindřichem Franckem smlouvu na vydání dlouho očekávané knihy - Dějiny města Jičína.

FOTO: jn

Jičín - Po různých peripetiích z minulých let, kdy už se zdálo, že z větší části zpracované dějiny Jičína zůstanou pouze v podobě rukopisu, nastal zlom. Historik Jindřich Francek, který je autorem textu, uzavřel před několika dny smlouvu s Nakladatelstvím Lidové noviny, jehož ředitelka o takřka dokončené dílo projevila sama zájem.

Jindřich Francek, ředitel Státního okresního archivu v Jičíně, začal na ucelených dějinách Jičína pracovat už v průběhu devadesátých let z podnětu radnice, s níž se ovšem nakonec nedohodl na podmínkách, za jakých by měla být kniha vydána. Obě strany se před dvěma lety definitivně rozešly, a Francek se od té doby věnuje další publikační činnosti.

Situace se však změnila, což znamená, že Dějiny města Jičína se přece jen dočkají své knižní podoby. Na trhu by se měla nová publikace objevit ještě před koncem příštího roku. "O rukopis projevilo zájem Nakladatelství Lidové noviny, které v letošní roce rozšířilo svůj záběr o další ediční řadu, se zaměřením na dějiny českých měst. Jako první vyšla Kutná Hora a v současnosti jsou v jednání například také Pardubice, Brno a Český Krumlov," upřesnil ředitel okresního archivu.

Ke spolupráci si Francek přibral archeoložku Evu Ulrychovou, která napíše dvě úvodní kapitoly na téma geologický vývoj krajiny a období pravěku, a Jaroslava Wagnera. Ten doplní knihu o obsáhlejší pojednání, věnované především vývoji architektury v jednotlivých epochách. Wagner se stavebním památkám města a jejich historii intenzivně věnuje už řadu let, a je také zatím posledním autorem, kterému v roce 1979 vyšla obsáhlejší publikace s tímto zaměřením. "Od té doby se však řada věcí přehodnotila a také se objevilo několik nových poznatků, které je potřeba aktualizovat, mimo jiné o Nikolovi Sebregondim a Josefu Opolzerovi," poznamenal Francek. Obrazovou část doplní známý jičínský fotograf Jiří Albrecht.

Dějiny Jičína, z nichž některé pasáže průběžně otiskovaly Noviny Jičínska, jsou v tuto chvíli zpracované zhruba do revolučního roku 1848, přičemž knihu bude uzavírat rok 1989. Podobně ucelenější historie města vyšla poprvé a naposledy před 94 lety z pera Ferdinanda Menčíka, do tisku se však dostal jen první díl, který končí první čtvrtinou 17. století.

(jn)


Stadion je pod střechou

Lomnice - Lomnický zimní stadion, jediný na Semilsku, který byl ještě před dvěma lety z důvodu katastrofálního stavu takřka před uzavřením, je po letošní zhruba dvacetimilionové přestavbě definitivně pod střechou.

Kritické období může být zapomenuto především díky radnici, která na rekonstrukci a následné zastřešení sportovního stánku uvolnila necelé dvě desítky milionů korun. Svůj díl na zásadní proměně dvacet starého kluziště má i zdejší hokejový klub, jehož členové zde odpracovali už tisíce hodin zadarmo. Zítra se uskuteční slavnostní otevření. Program začíná v 9 hodin hokejovým utkáním lomnických elévů, mladších a starších žáků. Oficiální část se uskuteční v 16 hodin, a o hodinu později bude sehráno exhibiční utkání, ve kterém se proti domácímu A mužstvu HC Lomnice nad Popelkou postaví "Stará garda Pardubic". Na zastřešení ledových ploch čeká také sousední Jičín a Nová Paka.

Ačkoliv bude hala zítra slavnostně otevřena, stavební práce podle lomnického starosty Vladimíra Mastníka ještě nejsou dokončeny. "V současné době je stadion ve fázi hrubé stavby, jinak je ale už plně funkční, a proto jsme se rozhodli na začátek letošní sezony uspořádat větší akci," uvedl Mastník. Potvrdil, že rekonstrukce je i přes příslib spolufinancování z jiných zdrojů zatím hrazena téměř výhradně městem, které si vzalo úvěr.

(jn)


Za 10 let Úřadu práce 20 tisíc evidovaných

Jičín - Minulý pátek se sešli zástupci jičínského Úřadu práce spolu se svými kolegy z Hořic a Nové Paky, aby si za účasti poradního sboru připomenuli 10 let, které uplynuly od vzniku této instituce. V příspěvcích přítomných osob bylo konstatováno, že nastalo zlepšení snad ve všech oblastech činnosti Úřadu práce počínaje systémem rekvalifikací, nejrůznějších doplňkových poradenství, psychologickými službami, lepší informovaností školáků, absolventů škol a samotných dospělých. Kromě zhodnocení činnosti jednotlivých oddělení na setkání zazněla i řada zajímavých statistických čísel.

Například za dobu působení Úřadu práce na okrese Jičín se v jeho evidenci objevilo přes 20 tisíc osob. To znamená, že z celkového počtu pracujících se každý druhý někdy ocitl bez práce. Z těchto zaevidovaných tvoří 53 % ženy, které vykazují vyšší nezaměstnanost i podle aktuální evidence. Vyšší podíl žen bez práce lze zaznamenat i z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti. Ze statistiky rovněž vyplývá, že nejproblematičtější při hledání pracovních příležitostí jsou věkové skupiny 19 - 24 let a osoby ve věku 50 - 54 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Největší počet lidí je v registru nezaměstnaných po dobu kratší než 3 měsíce a zhruba 30 % evidovaných je bez práce již přes rok. Jako jeden z nastíněných problémů byl připomenut existující rozpor mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil. O některá místa, zejména ve strojírenských profesích, totiž není mezi nezaměstnanými zájem a naopak u těchto profesí existuje značná poptávka ze strany průmyslových podniků. Počet uchazečů vztažený k volným místům, který klesl z původního počtu 10 na 5, tedy není z tohoto hlediska příliš vypovídající.

(pe)


Nové Noviny