Nové Noviny č. 43/0027. října 2000str. 1

Stěhování úředníků bude drahé

Jičín, Hořice, Nová Paka - Do jaké výše se na Jičínsku vyšplhají náklady na rekonstrukce a vybavení budov, do kterých se podle předpokládané reformy státní správy přestěhují někteří pracovníci dnešního okresního úřadu, není zatím nikdo schopen vyčíslit. Předběžné odhady se pohybují řádově v desítkách milionů korun.

Zatímco Hořice a zřejmě i Novou Paku čekají milionové investice do vybudování nových kancelářských prostor, v Jičíně nastala zcela odlišná situace. Před časem totiž město prodalo budovu okresního úřadu státu za necelých 17 milionů korun a je pravděpodobné, že by ji mohlo v souvislosti s přesunem kompetencí získat zpět. Přitom jen investice do modernizace sídla okresního úřadu od roku 1993 podle informací vedoucího kanceláře přednosty Jana Jiřičky dosáhly částky 58 milionů korun. Právě minulý měsíc zde byla dokončena nákladná úprava západního křídla z důvodu přechodu agend od policie na OkÚ.

Jičínská radnice případné využití budovy okresního úřadu nevylučuje. "Je tu možnost, i když zatím jen hypotetická, že by se celá radnice přestěhovala do budovy okresního úřadu, který do dvou let skončí," připouští jičínský místostarosta Vlastislav Matucha. Doplnil, že další varianta předpokládá rekonstrukci části prostor městského úřadu ze strany ulice Nová za přibližně patnáct milionů korun.

"V současné době nemáme v Hořicích jedinou volnou kancelář, kterou bychom mohli využít pro chystané přemístění agend z Jičína. Pro nás to znamená během dvou let zrekonstruovat druhou polovinu radnice, což by mělo stát zhruba dvacet až pětadvacet milionů korun. S dalšími výdaji se musí počítat na vybavení nových kanceláří," konstatuje Jaroslav Vais, tajemník Městského úřadu Hořice. Nová Paka mezi pověřenými úřady třetího stupně zatím nefiguruje, nicméně se očekává, že autoři návrhu reformy své stanovisko přehodnotí. Pro tuto variantu počítá město s využitím budovy v sousedství radnice. "Rekonstrukce a úprava objektu by vyšla minimálně na deset milionů korun," odhaduje náklady na stavební práce novopacký starosta Petr Kuřík.

Vedle prostorových a materiálních podmínek není vyřešena ani otázka personálního zajištění. V Hořicích očekávají, že by se stávající počet více než třiceti úředníkům měl rozšířit o dalších třicet až čtyřicet lidí. "Pro nás je důležité také to, kolik peněz dostaneme na mzdy těchto nových pracovníků, protože v této chvíli nám finance, které dostáváme od státu na výkon přenesené působnosti státní správy, pokrývají náklady pouze z jedné poloviny. Druhá část těchto výdajů je hrazena z rozpočtu města. Panuje tedy obava, zda rozdíl v nákladech nebudou opět saturovat obce ze svých rozpočtových příjmů," poznamenal Vais

Okresní úřad v Jičíně podle přednosty Jiřího Vitvara má v současnosti necelých sto šedesát zaměstnanců. Na základě jakého klíče a zda vůbec se budou přesouvat na jednotlivá pověřená města, nebylo do této chvíle rozhodnuto.

(jn)

(Viz Obce: Reforma ...str.3)


PAMĚTNÍ DESKA BRATŘÍ KRAUSŮ Včera byla za účasti starosty Jiřího Lišky a mnoha dalších hostů na budově 1. základní školy v Jičíně slavnostně odhalena pamětní deska bratří Krausů a zároveň bylo důstojnou formou vzpomenuto výročí vzniku samostatného československého státu a Dne veteránů. Oba bratří, Stanislav a Josef Krausovi, se aktivně zúčastnili bojů za 2. světové války. Starší bratr Josef zemřel 7. srpna 1972 a mladší Stanislav, kterému byla prezidentem republiky Václavem Havlem udělena hodnost brigádního generála in memoriam, skonal 30. října 1996.

FOTO: Josef Krenn


Expedice se vrací

Kathmandu - Prudké poryvy větru na svazích třetí nejvyšší hory světa donutily českou výpravu vzdát se dobytí jejího vrcholu. 8 586 metrů vysoká Kančendženga tak odolala, přestože šestičlenný tým horolezců ve složení Luděk Ondřej, Josef Šimůnek, Martin Minařík, Radek Jaroš, Josef Morávek a Soňa Vomáčková byli velmi dobře připraveni. Ke zdolání vrcholu si vybrali období, ve kterém byla Kančendženga nejvíckrát pokořena, alespoň podle statistiky. Ta však tentokrát neplatila.

Česká výprava se k vrcholovému výstupu chystala již od 10. října, ale postup znemožňoval neustávající prudký vítr o rychlosti přesahující 100 km/h. Poslední naděje zhasly 20. října, kdy se členové expedice Himalaya 8000 definitivně rozhodli sestoupit a upustit od zdolání vrcholu osmitisícovky. Výprava nyní směřuje do Kathmandu, odkud by 2. listopadu měla odletět zpět do Prahy.

(pe)


FONTÁNA NA DRUHÝ POKUS Radnice v Lázních Bělohradě nechala minulý týden v parčíku na Raisově náměstí vztyčit více než dvacetitisícovým nákladem opravenou fontánu, která byla před pár týdny zdemolována.

FOTO: jn


Pětina autobusových spojů v regionu podražila

Stará Paka, Jičín - Až o dvacet procent zdražila od října jízdné u pětiny svých autobusových spojů společnost Osnado Stará Paka, která se nárůstu věcně usměrňovaných cen snažila předejít navýšením dotace na obslužnost z rozpočtu Okresního úřadu Jičín, který letos na tyto účely mezi dopravce vyčlenil kolem pětadvaceti milionů korun.

Přednosta Jiří Vitvar potvrdil, že firmy, s kterými okresní úřad uzavřel smlouvu na zajištění základní dopravní obslužnosti v regionu, požádaly už v pololetí o dorovnání ztrát, které jim vznikly v důsledku skokového růstu cen vstupů, především pohonných hmot. Za naftu se nyní v meziročním srovnání platí o téměř čtvrtinu více. S tak dramatickou změnou se však na začátku roku při sestavování okresního rozpočtu nepočítalo. ČSAD Semily a Osnado Stará Paka proto hledají cesty, jak zabezpečit další chod firem, aniž by došlo k narušení systému veřejné dopravy na Jičínsku.

"Dopravní společnosti potřebují pokrýt rozdíl v nákladech na provoz linkových autobusů v celkovém objemu zhruba půl milionu korun. V našem rozpočtu ovšem tolik volných peněz nemáme," uvedl přednosta. Osnado podle jednatele společnosti Martina Bělovského minulý měsíc předložilo Okresnímu úřadu Jičín dvě varianty řešení. Jednou z možností bylo i úplné zastavení provozu od 24. prosince do konce roku.

"Jednalo by se o jednorázové opatření s minimálními dopady, poněvadž po zkušenostech z předešlých let je v tomto svátečním období požadavek na autobusovou dopravu ze strany cestujících zanedbatelný. Na této variantě jsme se ale nedohodli, a naopak s návrhem okresního úřadu omezit dopravu z poloviny jsme nesouhlasili my, neboť její frekvence je za posledních pět let zredukována už natolik, že by další omezení rozbouralo systém do té míry, že by s námi stejně nikdo nejezdil. A když spočítáme, kolik by nás stálo rozmístění upraveného jízdního řádu, je jasné, že bychom místo úspory naopak prodělali," vysvětluje Bělovský.

Jediné zbývající řešení, které se nabízí, je zvýšení ceny jízdného, k čemuž staropacká společnost přistoupila. O dvacet procent podražila zhruba pětina jejích spojů, a to především v pracovních dnech. "Logicky jsme vybírali spoje, které mají největší tržby na kilometr. Ale i přes toto opatření jsou ceny v průměru srovnatelné s jízdenkami ostatních dopravních společností," předesílá Bělovský. Doplnil, že další zdražení nepřichází v úvahu, neboť už dnes jsou státem usměrňované ceny na svém maximu.

Protože okresní shromáždění už nebude dotování ztrátových linek projednávat, byla v minulých dnech ustavena sedmičlenná komise, složená ze starostů města a obcí, kteří se touto problematikou budou v rámci jičínského okresu nadále zabývat.

(jn)


Na Jičínsku bude postaveno sto padesát bytů

Jičín, Nová Paka, Lázně Bělohrad - V těchto dnech byla na okrese Jičín odstartována nejmasivnější výstavba bytů za posledních deset let. Postaveno má být šest domů a jeden kompletně zrekonstruován. A i s několika bytovými jednotkami v menších obcích přibyde nejpozději do jara 2002 na sto padesát nových bytů, financovaných převážně ze státní podpory a z peněz budoucích uživatelů.

Zahájení těchto investic v hodnotě desítek milionů korun umožnily definitivně potvrzené zálohové dotace z ministerstva pro místní rozvoj, kde usilovně lobovali jak zástupci měst, tak i stavebních firem, které se při stále trvající stagnaci tuzemského stavebnictví snaží získat zakázky.

V Jičíně, kde se nyní budují dva objekty, vyrostou do konce příštího roku další čtyři domy s jedenašedesáti byty, což ovšem nemusí být konečné číslo. "Výstavba je určena v lokalitě za kinem, na nábřeží a na Lidickém náměstí a podílet se na ní budou společnosti Mera CZ Olomouc, Bak Trutnov a místní firma Šimon. Práce musí být započaty co nejdříve, aby se do konce roku mohla prostavět záloha ve výši zhruba tří milionů korun. V jednání je však také dotace ještě na dalších třicet bytů, jejich konečný seznam tedy zatím uzavřen není," uvedl jičínský místostarosta Vlastislav Matucha.

Po nedávno dokončených pětadvaceti malometrážních bytech v přestavěném internátu bývalého SSAZ se v Nové Pace chystá výstavba čtyřiadvacetibytovky za necelých 20 milionů korun v ulici Petra Bezruče, na níž město obdrželo od státu zhruba dvoumilionovou zálohu. "Přidělené peníze se musí proinvestovat do konce roku, na stavební práce zbývá už jen něco málo přes měsíc, protože počasí se v našich podhorských podmínkách při nástupu zimy velice rychle mění," poznamenal novopacký starosta Petr Kuřík. Dodal, že ve výběrovém řízení byla vybrána pardubická firma CZ Stavební holding a dokončení díla se předpokládá na jaře roku 2002.

Pardubická firma získala zakázku i v Lázních Bělohradě, kde se kompletně přestavuje bývalý hotel Zátiší, který město před dvěma lety koupilo za 2,6 milionu korun. "Podmínkou ve výběrovém řízení bylo, že se na této investiční akci musí podílet také místní podnikatelé, proto základní stavební práce jako subdodavatel provádí bělohradská firma Sarmo," sdělil starosta Pavel Šubr.

Rekonstrukcí za více než pětadvacet milionů korun vznikne v Bělohradě 38 bytů a z nich si šest ponechá ve svém vlastnictví město. "Náklady na pořízení šesti bytů odpovídají částce, jakou město vložilo do zakoupení celé nemovitosti, kterou jsme pak přenechali bytovému družstvu," upřesnil Šubr. Podotkl, že zájem je především o nejmenší a největší byty, radnice ovšem nemá obavu, že by se dosud sedm neobsazených bytů nepodařilo v dohledné době prodat. Bělohrad letos dostal zálohu přes čtyři miliony korun a příští rok čeká doplatek za téměř osm milionů. Zatímco v Bělohradě vychází cena za metr čtvereční plochy bytu na 8 tisíc korun, v Jičíně se staví za 10 až 13,5 tisíc a v Nové Pace za 13,5 tisíc Kč.

Další dům s dvanácti byty má CZ Stavební holding stavět ve Staré Pace, podle tamního starosty Jaroslava Fišera se však obec zatím dočkala jen části slíbené dotace, která umožní nákladem půl milionu korun do zimy zainvestovat pozemek. V Hořicích se letos rekonstruuje zvýšené přízemí bývalého správního objektu nemocnice, kde vznikne sedm bytů. Po jednom až dvou bytech se staví například také v Pecce, Chomuticích, Hřídelci a v Tuři.

(jn)


Nové Noviny