Nové Noviny č. 41/0013. října 2000str. 1

O spolupráci s Pakou projevila zájem rakouská firma Compag

Nová Paka, Mladá Boleslav - Možnost vstupu zahraničního kapitálu do Technických služeb a příspěvkové organizace Odpady Nová Paka zvažují novopačtí radní, jimž byla učiněna předběžná nabídka ke spolupráci ze strany rakouské firmy Compag, která má zkušenosti v oboru likvidace komunálních odpadů.

To, že rakouská firma projevila o Novou Paku zájem, starosta Petr Kuřík potvrdil, zároveň však předeslal, že nezávisle na nedávném jednání s jejími zástupci bylo zadáno vypracování varianty pro případné sloučení Technických služeb, Správy bytů a budov a Odpadů Nová Paka. K němu by podle dostupných informací mohlo dojít v polovině příštího roku, další vývoj se však může ubírat i jiným směrem.

"Uvažujeme o transformaci příspěvkových organizací na společnost s ručením omezeným. A jednou z variant by mohlo být i vytvoření nového podniku za účastí rakouské firmy," uvedl Kuřík.

Podobným způsobem se už před několika lety Compag etabloval například v Mladé Boleslavi, kde má na starosti svoz odpadu a provoz skládky, čištění komunikací a údržbu veřejné zeleně. Tamní místostarosta Petr Kadaník uvedl, že dosavadní zkušenost s rakouským partnerem je dobrá. "V době, kdy se objevila nabídka Compagu, jsme stáli před rozhodnutím, jak zabezpečit další fungování Technických služeb, které byly velmi zanedbané. Potřebovali jsme zásadním způsobem provést modernizaci, na kterou jsme však neměli dostatek vlastních peněz," sdělil NN Kadaník.

Mladá Boleslav proto nabídku přijala a vytvořila společnost se základním jměním deset milionů korun. "Firma Compag přinesla potřebný kapitál ve výši pěti milionů, druhou polovinu do vznikající společnosti vložilo město v podobě majetku. Tím jsme získali prostředky na obnovu zastaralé techniky, především automobilů na svoz odpadu. Rozhodně to byla lepší varianta, než jít do úvěru," doplnil mladoboleslavský místostarosta.

Jak v této souvislosti poznamenal, po negativních zkušenostech z jiných západočeských měst, kde začátkem 90. let rovněž došlo ke vstupu zahraničních firem do TS či jiných městských organizací, si Boleslav i po sloučení ponechala veškeré nemovitosti ve svém vlastnictví. "Areál Technických služeb včetně skládky zůstal v majetku města," zdůraznil Kadaník. "Vedení podniku nechávají na nás a příjmy z hospodaření se až dosud reinvestovaly, teprve vloni rakouský partner požádal o podíl na zisku, který dosahuje ročně více než 20 milionů korun."

Radnice v Nové Pace zatím rozhodnuta není, v současnosti čeká na konkrétní písemnou nabídku rakouské firmy.

(jn)


Letošní mistr Evropy a České republiky v autokrosu ve třídě do 1600 ccm Václav Fejfar připravuje už v těchto dnech v dílně v Lužanech svůj závodní speciál Volkswagen na příští sezonu. Rozhovor s úspěšným závodníkem přinášíme na straně 7.

FOTO: jn


Českým rájem k zámku Hrubá Skála vede nová gotická stezka

Turnov - Už více jak měsíc se čeká, kdo obsadí místo vedoucího Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v Turnově, z něhož na vlastní žádost v létě odstoupil Tomáš Tomsa. Ze sedmi uchazečů doporučila komise na základě výběrového řízení dva kandidáty.

Jan Mertlík, který byl pověřen vedením Správy CHKO Český ráj, uvedl, že rozhodnutí je v kompetenci ředitele Chráněných krajinných oblastí. Ten může, ale také nemusí doporučením komise respektovat.

Podle Mertlíka turnovská správa v současnosti pokračuje v aktivitách, které byly započaty začátkem roku. V minulých dnech mělo dojít k předání obnovené tzv. gotické stezky, vedoucí z Údolí panenky u obce Doubravice směrem k zámku Hrubá Skála, na níž se podařilo získat peníze z programu Phare. Její trasa je zčásti pozměněna tak, aby odpovídala současným potřebám, a to především z hlediska ochrany přírody. Nicméně odborníci tuto změnu z dlouhodobého pohledu považují za diskutabilní.

Pěšina kopíruje původní cestu, jež vedla skalním městem na Hrubou Skálu už ve středověku, a její součástí je například také vysutý chodník, který byl nově zbudován nad jednou soutěskou. "Jedná se o problematické místo, a to i do budoucna. Nová stezka, která prochází méně exponovanou lokalitou, by měla pomoci zmírnit erozi, protože v minulosti byla velká část svahu odplavena," poznamenal Mertlík. Dodal, že stezka pro pěší v jednom místě kříží silnici, v příštích letech by proto mohla sloužit i jako přístupová cesta k zamýšlenému parkovišti u Hrubé Skály.

Ve spolupráci s Lesy České republiky se rovněž pokračuje v záchraně arboreta, tříhektarové přírodní botanické zahrady, založené rodinou Aehrentalů, někdejších majitelů zdejšího panství, před zhruba 130 lety nedaleko zámku Hrubá Skála. K nejvzácnějším dřevinám patří necelé čtyři desítky exotických stromů převážně ze Severní Ameriky. Loni zahájená obnova zanedbaného arboreta je plánována na desítky let. Některé stromy budou vykáceny a souběžně se uskuteční nová výsadba. Postupně mají být obnoveny i pěšiny, vstupní brány a informační systém s odkazy na vzácné dřeviny.

"Každý rok se nám daří určité nedostatky vylepšit, opravují se pěšiny, turistické značení, budují se cyklotrasy a obnovují se například vyhlídky," upozornil Mertlík i na další činnosti správy. Nejatraktivnější oblasti Českého ráje navštíví v sezoně kolem půl milionu lidí, snahou ochranářů je využít finančního přínosu z turistického ruchu, aniž by to představovalo další zatížení přírody. Tato iniciativa však podle Mertlíka předpokládá účinnou spolupráci s místními podnikateli a obcemi.

"Myšlení lidí se bohužel zatím moc nezměnilo, stále převládají krátkodobé osobní zájmy nad dlouhodobou perspektivou rozvoje zdejšího území. Chceme-li vytvořit nové prohlídkové okruhy, které by turisty odvedly mimo nejcitlivější místa, musíme jim k tomu nabídnout také odpovídající síť služeb, ať už se jedná o informační servis, občerstvení, ubytování nebo půjčovny kol. A to tady zatím příliš nefunguje," konstatuje Mertlík. Jeden z nových okruhů, o kterém se už delší dobu hovoří, připravuje například Sdružení obcí Český ráj spolu s městskými informačními centry. Trasa by měla vést po památkách a historických místech spojených s Albrechtem z Valdštejna.

(jn)


Klub sběratelů kuriozit při Městském pivovaru Nová Paka uspořádal v sobotu v sále hotelu Centrál tradiční setkání sběratelů pivovarských suvenýrů. Účastníci si vzájemně vyměňovali či prodávali nejrůznější předměty, převážně tácky, etikety, uzávěry a lahve.

FOTO: jn


Bělohradské lázně mají jako první certifikaci

Lázně Bělohrad - Anenské slatinné lázně jako první zdravotnické zařízení svého druhu u nás získalo certifikát jakosti ISO (9002). Stalo se tak minulý týden, kdy německá společnost Tüv Cert Mnichov ukončila audit, který podle ředitele lázní Radima Kalfuse potvrdil, že veškerá lázeňská péče je v Bělohradě poskytována v souladu s mezinárodními normami ISO.

"Systém řízení, který jsme zavedli, zaručuje kvalitu poskytování lázeňské péče v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace včetně ubytovacích a restauračních služeb," oznámil Kalfus. Dodal, že externí audit, na který se lázně připravovaly zhruba jeden rok, prováděla v polovině září brněnská firma MBK. Certifikace, která má platnost tři roky a poté musí být znovu obnovena, v praxi znamená, že každý úkon se nyní řídí podle vypracovaných směrnic.

"Jsme první lázně v České republice a zájem o naše zkušenosti je ze strany ostatních zařízení značný. Certifikace má pro nás i ostatní konkurenci význam hned z několika důvodů. Byl tím jednoznačně vyslán signál ministerstvu zdravotnictví, že je možné zavést systém řízení kvality lázní a rehabilitačních ústavů a následně jej certifikovat. Je to také signál pro zdravotní pojišťovny, že pro jejich klienty tu je zajištěna standardní úroveň služeb," zdůraznil Kalfus.

Akciová společnost Anenské slatinné lázně je připravena této skutečnosti využít i při jednání se zahraničními partnery. Zároveň se podle ředitele pokusí na základě vládního programu získat státní dotaci.

(jn)


Nový mikroregion Tábor sdružuje pět obcí

Lomnice nad Popelkou - Na hranicích semilského a jičínského okresu postupně vzniká nový mikroregion - Tábor. Své pojmenování převzal podle blízké hory Tábor, která je jednou z dominant Ještědsko - Kozákovského hřbetu. V současné době je do rozlohou nevelkého mikroregionu začleněno pět obcí včetně Lomnice nad Popelkou. V jeho rámci se obce pokusí získat potřebné dotace na rozvoj této bezesporu zajímavé oblasti.

Mikroregion Tábor byl založen letos v únoru a v současné době sdružuje pět menších obcí. Jsou jimi Lomnice nad Popelkou, Syřenov, Nová Ves nad Popelkou, Bradlecká Lhota a Kyje. "Obce se sdružily na základě programu obnovy venkova, který je financován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Tento program umožňuje obcím, aby dosáhly na státní dotaci ve výši až 70 % na vybrané projekty a podpořily tak ekonomický rozvoj na Lomnicku. Nyní čekáme, až bude vyhotoven projekt a analýza mikroregionu, kde se zhodnotí možné cesty a příležitosti pro další rozvoj," sdělila Milena Rádlová z Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou. Tato studie by měla být vyhotovena ještě do konce letošního roku a je nezbytným dokumentem pro případné žádosti o dotace. "Myslím si, že oblast kolem Tábora nabízí především šanci pro turistiku. Vždyť u Lomnice se nachází lyžařský areál a okolní kopcovitý terén nabízí možnosti nejen pro zimní ale i letní turistiku. Samozřejmě bychom tu ale uvítali i vytvoření nových pracovních míst v průmyslovém sektoru," shrnula několik klíčových bodů Rádlová.

Značnou nevýhodou nově založeného mikroregionu se jeví jeho malá rozloha. Mikroregion zaujímá totiž pouhých 49,5 kilometrů čtverečných a jeho populace zahrnuje 7425 obyvatel. "Při sdružování obcí sehrála svou roli skutečnost, že v tomto cípu dosud žádná z obcí nepatřila do žádného z mikroregionů. Jedná se o malé území, a tak tu převládají dva názory. Prvním je přijmout do mikroregionu Tábor další obce a tímto způsobem ho rozšířit, druhým pak připojení Táborska a Lomnicka k většímu celku."

Jedním z prvních konkrétních výsledků, který přinesl vznik mikroregionu, je přislíbená dotace na internetové propojení čtyř obcí (mimo Kyje). Na nákladech se budou obce podílet 30 %, zbytek poplyne ze státní dotace. Občané tak budou moci na veřejně přístupných místech využívat služby internetové sítě.

(pe)


Nové Noviny