Nové Noviny č. 40/006. října 2000str. 1

Zadluženost měst a obcí

Jičín, Hořice, Nová Paka - Zadluženost měst a obcí našeho okresu se diametrálně liší. V současné době je nejvíce zadlužen Jičín, ale neplatí to, pokud jeho úvěrové zatížení porovnáme s velikostí ročního rozpočtu.

Dluh sedmnáctitisícového Jičína se v současnosti pohybuje na hranici 43 milionů a nedávné veřejné zasedání zastupitelstva schválilo přijetí dalšího 9 milionového úvěru na financování výstavby polyfunkčního domu v Tylově ulici. Podstatná část 43 milionového úvěru byla čerpána na stavbu Aqua centra a bytového domu na Lidickém náměstí. "Naše úvěrové zatížení se bude pohybovat ve výši 52 milionů, ale vzhledem k ročnímu rozpočtu, který je na hranici 230 milionů, rozhodně nejsme nijak výrazně zadluženi," prohlašuje vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Jičíně Milan Köstinger. Splátky úvěrů ročně činí zhruba 13,5 milionu korun a měly by být splaceny v roce 2005. Úvěr na výstavbu bazénu byl přitom v minulosti čerpán jako devizový a vzhledem k větší výhodnosti úroků u těchto druhů úvěrů město ušetřilo necelých pět 5 milionů korun. "Protože se v současnosti úroky u devizových úvěrů dostaly na stejnou hranici s korunovými, rozhodli jsme se všechny naše úvěry převést na korunové. Vyhneme se tím jakémukoliv kurzovnímu riziku," upřesňuje Köstinger.

Nejmenší zadluženost mají v porovnání s největšími městy našeho okresu Hořice. Ke konci letošního roku budou totiž při 130 milionovém rozpočtu dlužit pouhých 8 milionů. Koncem roku 1997 přitom jejich úvěry činily až 40 milionů. "Tyto staré půjčky budeme splácet až do roku 2006. Je pravdou, že nás v minulosti poměrně dost zatěžovaly. Úvěrům se ale v zásadě nebráníme. Jde jen o to nalézt rozumnou hranici," popisuje stav Hořic tajemník Jaroslav Vais. Podle tajemníka chybí městu zhruba 25 milionů, aby se mohla rozběhnout realizace přestavby autobusového nádraží a stavba bazénu. "Myslím si, že zadlužení rámcově do 25 milionů je pro naše město rozumné. Pravděpodobně i my využijeme možnost vzít si úvěr na některé investiční akce," upřesnil Vais.

V porovnání s Jičínem a Hořicemi je na tom hůře Nová Paka. Vzhledem ke svému ročnímu 148 milionovému rozpočtu dluží zhruba 42 milionů korun. Podle vedoucí finančního odboru města Moniky Pušové byly tyto úvěry čerpány především na plynofikaci kotelny, rekonstrukci Domu dětí a mládeže, na výstavbu Penzionu pro důchodce a výstavbu kompostárny. "Hlavní část úvěrů bude splacena v půli roku 2006 a poslední úvěr až v roce 2011. Ročně nyní splácíme okolo 10 milionů, ale rok od roku budeme platit méně," konstatuje Pušová. Velmi vysoko je zaúvěrována i obec Železnice. Podle starostky Olgy Jakubcové z ročního 9 milionového rozpočtu se vynakládá 2,3 milionů právě na dluhy. "Z důvodu vysokého zadlužení nemůžeme žádat ani o žádné státní dotace. Nemůžeme se ani pouštět do větších investičních akcí," říká Jakubcová.

(max)


SETKÁNÍ STARÝCH ČESKÝCH RODIN V kostele sv. Václava ve Veliši se minulou sobotu uskutečnilo ojedinělé setkání příslušníků historických šlechtických rodů, pořádané jako slavnost smíření. Slova poděkování a omluvy vyslovil P. František Holeček, který se loni velkou měrou podílel i na ekumenické slavnosti v Jičíně. Vedle Kinských, Schliků, Černínů či Dohalských se sobotního aktu zúčastnili i zástupci další české šlechty. Přítomni byli i zástupci církve v čele biskupem Dominikem Dukou. O krajinném projektu Mariánské zahrady hovořil také ředitel muzea Jaromír Gottlieb. Více uvnitř listu.

FOTO: jn


V předloženém návrhu reformy chybí mezi pověřenými městy Nová Paka

Jičínsko - Přinejmenším rozpaky budí mezi odborníky a představiteli některých obcí ministerstvem vnitra k diskuzi předložený návrh reformy veřejné správy, která přichází na svět v porodních bolestech.

Hlavní příčinou kritických ohlasů je předpokládaný výběr pověřených měst, na které by měly být od roku 2003 přeneseny asi dvě třetiny kompetencí dnešních okresních úřadů, jejichž dny jsou už sečteny.

Vnitro publikovalo pracovní materiál - První představa druhé fáze reformy územní veřejné zprávy, a právě v něm je navrženo 179 pověřených měst, která by v hierarchii státní správy figurovala místo nynějších okresních úřadů jako mezistupeň mezi ostatními obcemi a novými kraji. Do jejich pravomocí mají mimo jiné spadat evidence cizinců, problematika státního občanství, vydávání cestovních pasů a občanských průkazů, hospodaření se státním majetkem ve svém spádovém obvodu. Stanou se zřejmě zřizovateli řady kulturních, zdravotnických, sociálních a možná i školských zařízení. Například jejich stavební úřady budou nadřízeny stavebním úřadům jednotlivých obcí.

Překvapivě v seznamu takzvaných pověřených obcí třetího stupně chybí Nová Paka, ministerští úředníci v rámci okresu počítají zatím pouze s Jičínem a Hořicemi. Tak by například lidé z Vidochova museli za svým nejbližším úřadem dojíždět do Hořic, kam je dopravní spojení horší než třeba do Jičína. Těžko jim pak bude někdo vysvětlovat, že zrušení okresních úřadů přiblíží státní správu bliž k občanům, zvlášť, když sousední Nová Paka je historicky přirozeným spádovaným centrem.

Předběžného počtu pověřených měst dosáhlo ministerstvo metodou rozdělení republiky do kruhů o poloměru 15 kilometrů. Obsahem tohoto teoretického kruhu se pak vydělí rozloha ČR, a výsledné číslo se ještě vynásobí koeficientem 1,6, aby se vyrovnal rozdíl mezi vzdušnou a skutečnou vzdáleností mezi obcemi, píše se ve zprávě.

Reformu ovšem provázejí i diskuze o nestrannosti úřadů pověřených výkonem přenesené působností státní správy. "Takto navržený systém je špatný už z principu, v mnoha případech bude samospráva jedné obce svým způsobem nadřazena samosprávám jiných obcí, a jejich obyvatelé ji přitom nebudou mít možnost svým hlasem ovlivnit. Voliči zastupitelstva v Jičíně mohou být pouze občané z tohoto jednoho města, zatímco úřad v jejich sídle bude zasahovat do věcí na území s desetitisíci obyvatel," shodují se starostové některých menších obcí, které NN oslovily. Ale například vedoucí radnice v Sobotce Jaroslava Vraná v přenášení agend na obce nevidí problém. "Na tom nejnižším stupni se bude samospráva se státní správou vždy potkávat. Je potřeba, aby byly vytvořeny podmínky pro objektivní práci, a to je především v lidech," míní sobotecká tajemnice.

"Jisté třecí plochy mohou existovat, například mezi jednotlivými obcemi a pověřeným úřadem," připouští tajemník hořické radnice Jaroslav Vais, ovšem ani on si nemyslí, že by byl výkon státní správy ze strany samosprávných sborů nějak ovlivňován. "Například pro stavební úřad je obec klient jako kdokoliv jiný. Obce, které by přesto nebyly spokojeny s eventuálním rozhodnutím, mohou použít několik možností, jak se hájit," doplnil Vais.

Vynechání Nové Paky ze seznamu pověřených obcí třetího stupně, kde tento návrh vzbudil odmítavé reakce, nepovažuje za šťastné řešení. "Jestli má navržená reforma fungovat, je nutné, aby byla zohledněna spádovost a geografické podmínky jednotlivých území," poznamenal Vais.

Předkladatelé návrhu počítají s tím, že stávající rozmístění matrik a stavebních či živnostenských úřadů se nezmění. I když okresní úřady k poslednímu dni 2002 zaniknou, hranice území, která spravují prozatím zůstanou. V jejich intencích budou i nadále fungovat okresní správa sociálního zabezpečení, okresní archiv, hasičské záchranné sbory, okresní hygienická stanice, katastrální úřad, soud a některé další instituce.

(jn)


PRO DOKLADY UŽ NA OKRES Agenda občanských průkazů a cestovních pasů je od pondělí v provozu v budově Okresního úřadu Jičín, v nově zrekonstruovaném křídle. Na OkÚ bylo pracoviště přestěhováno minulý týden, a to z objektu okresního ředitelství Policie ČR.

FOTO: jn


Kopidlenský kvítek doplní soutěže

Kopidlno - V rámci 7. ročníku zahradní a květinové výstavy Kopidlenský kvítek proběhne i letos řada doprovodných akcí a soutěží. Hlavní část programu, tedy výstavní a prodejní část určená pro širokou veřejnost, začne v sobotu 14. října od 9 hodin v areálu zahradnické školy a školního statku.

Návštěvníci budou moci již tradičně zhlédnout výstavu zahradnických potřeb, výpěstků a výrobků. Ve sportovní hale budou k vidění soutěžní práce studentů zahradnické školy a po celý den se tu budou konat také módní přehlídky. Studenti předvedou přítomným svou odbornou dovednost při aranžování, diváckou pozornost si jistě zaslouží i vystavená zahradnická mechanizace a pro všechny je připravena bezplatná ochutnávka zeleninových salátů či prodej hrnkových květin a trvalek. Přítomní odborníci rádi poradí při řešení problémů zahrádkářů, ti mladší se budu moci informovat o možnostech studia na Střední zahradnické škole, Středním odborném učilišti a Odborném učilišti a prohlédnout si budovu školy.

Na zámku budou vystaveny exponáty k soutěži "Jablko Kopidlenského kvítku" a ve 13 hodin proběhne ocenění nejlepších pěstitelů. Mimo to budou zámecké prostory vyzdobeny různými ukázkami z řemeslné a výtvarné tvorby. Návštěvníkům Kvítku se nabízí rovněž možnost prohlídky palmového skleníku. Na závěr proběhne dražba soutěžních aranžovaných květin.

(red)


Aqua centrum ušetří za chemii

Jičín - Koncem prosince by měl skončit zkušební provoz jičínského Aqua centra. Náklady na zajištění dobré kvality vody v něm činily za uplynulý rok kolem 600 tisíc korun. Tyto náklady by se přitom mohly v příštím roce výrazně snížit, a to až o polovinu.

"O nutnosti mnoha potřebných chemikálií vypovídá i množství použitého PH- faktoru, kterého bylo třeba přes sedm tun," říká Jiří Chmelík z Technických služeb v Jičíně. Podle Chmelíka má na spotřebu chemikálií vliv i návštěvnost. "Čím více lidí přijde, tím více musíme použít i chloru a flotačního materiálu určeného na snížení nečistot," dodává. Výraznému snížení nákladů by měla především pomoci nabídka firmy Pooltechnik Petra Žďárského, který nabídl tyto chemické prostředky za šedesát procent současných cen, čímž se ušetří zhruba 250 tisíc korun.

Firma Pooltechnik přitom dodává chemikálie za výhodné ceny například i koupališti v Sobotce nebo na Pecce. "Chtěli jsme pouze městu ušetřit nemalé náklady spojené s náročným provozem Aqua centra, a proto jsme se rozhodli bazénovou chemii dodat za režijní ceny," potvrdil nabídku majitel společnosti Žďárský.

(max)


Nové Noviny