Logo NN

Nové Noviny č. 39/0029. září 2000str. 1

Poptávku po bytové výstavbě komplikují nejasné dotace

Jičínsko - Počátkem tohoto týden nebylo stále jasné, s jakou dotací na bytovou výstavbu mohou ještě v letošním roce počítat města a obce na Jičínsku. Rozhýbat utlumené stavebnictví na okrese má právě výstavba nových bytů, kterou podpořila i zvýšená poptávka ze strany zájemců z řad veřejnosti.

V uplynulých měsících a týdnech bylo na Jičínsku založeno hned několik družstev, která spolu s obcemi a stavebníky netrpělivě čekají na rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj, jenž má v těchto dnech definitivně rozdělit balík peněz, z kterého ovšem v rámci republiky nebudou ani zdaleka uspokojeni všichni žadatelé.

Nejvíce na okrese, jedenašedesát bytů, se má ještě letos začít stavět v Jičíně. Adaptací bývalého hotelu Zátiší vznikne dalších šestatřicet bytových jednotek v Bělohradě, čtyřiadvacetibytovka má do příštího roku vyrůst v Nové Pace a dvanáctibytovka se plánuje ve Staré Pace. Kromě těchto měst žádaly o podporu i některé menší obce, mezi které by měly být peníze podle Jiřího Matějky z okresního referátu regionálního rozvoje už rozděleny. "Peníze na účtu by měly mít už v Boháňce, Slatinách a v Hořích," poznamenal Matějka s tím, že do této první vlny byl nejspíš zařazen i Podhorní Újezd.

Hořice, kde v posledních letech vznikl největší počet nových bytů na okrese, se letos k stavebním aktivitám, jimž dominují velké firmy, jako pardubická CZ Stavební holding, nepřipojily. Nicméně v tomto roce se má uskutečnit přestavba části bývalého administrativního objektu nemocnice.

Při předchozím zasedání meziresortní komise, která o dotacích rozhoduje, byla co do objemu finančních prostředků největším žadatelům na okrese přislíbena alespoň záloha. "Jičínu zatím ve výši tří milionů korun, Bělohrad má letos dostat čtyři miliony a Nová Paka 1,8 milionu korun. Předpoklad je, že jim bude zbylá část příští rok doplacena," uvedl Matějka. Jestli se ovšem vůbec těchto zálohových peněz města dočkají, případně jejich navýšení, nebylo ještě do uzávěrky tohoto vydání jasné. Stará Paka by měla letos obdržet prostředky pouze na technickou infrastrukturu, tedy 80 tisíc korun na jeden byt, což není ani čtvrtina celkové dotace. Proto také tamní radnice podle našich informací zvažuje, zda se do stavby domu za těchto podmínek pustí.

(jn)


Město počítá náklady na festival

Jičín - Vedení města požádalo všechny své organizace o zpracování a předložení skutečných nákladů spojených s organizací letošního festivalu Jičín - město pohádky.

Podle místostarosty Vlastislava Matuchy je hlavním záměrem tohoto rozhodnutí zjištění skutečné výše dotace na festival ze strany města. "Chceme především zprůhlednit toto financování, ne z toho důvodu, že bychom již příští rok na festival nechtěli přispět, ale aby se městskými penězi zbytečně neplýtvalo," prohlásil Matucha. Po zkušenostech z minulého roku totiž vedoucí některých městských zařízení přišli na radnici právě s žádostí navýšení financí na provoz z důvodu čerpání peněz na JMP. "Zejména Technickým službám v Jičíně musí chybět prostředky. Pokud vím, tak je to opravdu vloni stálo nemalé výdaje, letošní částka ještě není vyčíslena," říká Matucha.

Vedení města se zabývalo i tím, jak podržet některé příjmy ve městě, aby pouze neplynuly jinam. Jednou z úvah je například vyrobení pohádkového vláčku, který by se na festival nepronajímal, ale naopak by mohl po městě jezdit po celou turistickou sezonu. Za svezení by pak turisté platili určitý poplatek. "Je to jedna z mnoha možností, jak si některé finanční zdroje u nás podržet. Nadaci sice pronajímáme celé náměstí, ale samozřejmě bezplatně," dodal místostarosta.

Vedení Technických služeb v Jičíně, které se zásadním způsobem na zajištění pohádky podílelo, odhaduje pro letošní rok růst nákladů spojených s festivalem oproti loňsku zhruba o 20 tisíc korun. "Zatím nemáme všechno spočítané, ale naše výdaje se mohly pohybovat zhruba okolo 110 tisíc korun. Mimo tyto prostředky jsme dalších 70 tisíc vydali na mzdy při stavbě podia. Každopádně jsme rádi za mimořádný padesátitisícový příspěvek města uvolněný právě na částečnou úhradu těchto mezd. Do našich nákladů ovšem nepočítáme nerealizované tržby, které se kvůli zaneprázdnění našich pracovníků nemohly zvládnout. Tento odhad bude tedy mírně podhodnocen, protože mluvím pouze o režijních nákladech," podělil se o svou zkušenost ředitel TS Jičín Čeněk Strašík. Ředitel dále vyjádřil přesvědčení, že přestože festival má jistě velký přínos pro zviditelnění města, nemělo by se zapomínat na další nutné investice ve městě. "Naše technika je v dezolátním stavu, potřebujeme například nový popelářský vůz a myslím si, že na tyto investice bychom měli myslet v první řadě," dodal Strašík.

(max)


O CENU MĚSTA HOŘIC Minulou sobotu a neděli se v areálu jezdeckého klubu TJ Start Hořice konaly skokové závody O cenu města Hořic. Domácí pořadatele potěšilo, že se do víkendového klání přihlásil velký počet dvojic, které soutěžily v jednotlivých a podle stupně obtížnosti rozdělených kategorií.

FOTO: jn


GYMNÁZIUM V NOVÉ PACE SLAVILO 90 LET Téměř 1000 bývalých studentů novopackého gymnázia prošlo ve slavnostním průvodu Novou Pakou, která byla v sobotu svědkem velkolepých oslav významného jubilea. Jedním z vrcholů oslav 90. výročí založení gymnázia byl průvod středem města. Škola však připravila i bohatou výstavku, mapující historii tohoto ústavu, jehož branami prošlo přes tři tisíce absolventů, a také slavnostní akademii, kterou byl program zakončen. Na novopackém gymnáziu do dnešní doby odmaturovalo 107 tříd, působilo zde na 250 pedagogů. Pravděpodobně nejstarším účastníkem setkání byl dvaadevadesátiletý profesor Jaroslav Brodský, který na této škole vyučoval v letech 1939 až 1942.

FOTO: jn


Okolnosti smlouvy prošetří komise

Nová Paka - Až k ustavení pětičlenné komise vedly výhrady některých novopackých zastupitelů k podmínkám smlouvy, kterou radnice uzavřela s Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín a pražskou firmou Hesko.

Loni podepsaná dohoda o změně provozovatele čistírny odpadních vod ve Staré Pace, jímž je dosud Hesko, byla na posledním veřejném zasedání projednávána zastupiteli, kteří po bouřlivé diskuzi souhlasili s návrhem Otakara Rumla na ustavení nezávislé pětičlenné komise, která má do prosince prošetřit její okolnosti. Jedním z hlavních kritiků smlouvy je zastupitel Richard Hák, který tvrdí, že je pro město nevýhodná. Navíc jej znepokojuje fakt, že s jejím zněním nebylo ještě před samotným podpisem seznámeno zastupitelstvo.

"Jaké jsou podmínky nové smlouvy, která z pohledu našeho klubu (KAN) není v souladu se zájmy města, jsme se dozvěděli teprve před několika dny," prohlásil Hák. Smlouva má ovšem dodatek, podle kterého začne platit teprve v okamžiku, kdy ho schválí zastupitelstvo. Místostarosta Miroslav Pitra odmítl kauzu komentovat s tím, že iniciativa ke vzniku prošetřovací komise vzešla ze strany dvou zastupitelů.

Situace kolem staropacké čistírny odpadních vod je vypjatá už několik let. Nakumulované problémy vyústily v minulém roce k uzavření dohody, podle které posledním dnem tohoto roku vyprší nájemní vztah mezi městem a firmou Hesko, která ČOV provozuje od roku 1995. Od ledna by tak čističku měla převzít vodárenská společnost, která bude městu platit nájem 2,5 milionu korun ročně. Součástí smlouvy je i finanční vyrovnání mezi městem a firmou Hesko, které dosud nebyl splacen dluh, jenž vznikl při výstavbě ČOV. Když městu Nová Paka scházelo na její dokončení necelých 17 milionů korun, chybějící částku uhradilo právě Hesko, které čističku jako její projektant stavělo.

Pokračování na str. 3


Dluh byl nemocnici odpuštěn

Hořice - Pohledávku ve výši téměř dvou milionů korun, kterou ve svých účtech už několik let eviduje hořická radnice za neuhrazené dodávky tepla, za něž dluží městu místní nemocnice, nechali zastupitelé odepsat.

Při jejich nedávném veřejném zasedání byl dluh nemocnici prominut rozdílem jediného hlasu s odůvodněním, že jej nezpůsobilo současné vedení zdravotnického zařízení, které je příspěvkovou organizací města, a tudíž by si peníze vracelo město samo sobě. "Tento nevyrovnaný závazek za dodávky tepla je starý už několik roků, vznikl v letech 1997 až 1998, kdy nemocnici provozovala firma NaSa, se kterou byla smlouva už před více jak dvěma lety rozvázána," sdělila hořická místostarostka Zdena Vaškovová.

Dodala, že někteří zastupitelé s tímto rozhodnutím nesouhlasili a navrhovali například splátkový kalendář nebo aby byla alespoň část dluhu uhrazena. "Osobně se domnívám, že by to bylo nefér vůči současnému vedení nemocnice, které tento problém nezavinilo a za teplo pravidelně platí. Navíc bychom tím zatížili už beztak napjatý rozpočet nemocnice a jediný, kdo by na to doplatil, by byli pacienti a personál," míní Vaškovová.

V této souvislosti zdůraznila, že zdejší zdravotnické zařízení, které bylo před pár lety přetransformováno na Léčebnu dlouhodobě nemocných, prochází v poslední době nákladnou rekonstrukcí a modernizací, a o to víc by jí vrácené peníze scházely. "Jestliže by byla nemocnice o tyto finanční prostředky připravena, nejspíš bychom jí je pak museli stejně například ve formě navýšené dotace vrátit," poznamenala. Přitom při odchodu firmy NaSa, z které by dnes město nemělo šanci cokoliv vymoci, neboť byla jen provozovatelem, nebyla pohledávka podle našich informací navíc ani součástí předávacího protokolu.

Odpuštění zhruba dvoumilionového závazku přivítal i ředitel hořické LDN Ladislav Dytrych. "Rozhodně to vítám, protože jak nám, tak městu se vyčistí účetnictví. Dluh je ještě z doby, kdy neexistovala ani Městská energetická společnost," prohlásil Dytrych s tím, že i závazky vůči ostatním věřitelům se za poslední dva roky podařilo vyrovnat. Doplnil, že zdravotnické zařízení od začátku letošního roku hospodaří v kladných číslech, přičemž dobu splatnosti faktur se nyní podařilo stáhnout z někdejších až sedmi měsíců na zhruba třicet dnů.

(jn)


Nové Noviny