Logo NN

Nové Noviny č. 38/0022. září 2000str. 1

Hořicím chybí městští strážníci

Hořice - S železnou pravidelností se v posledních dvou letech na schůzích městské rady nebo zastupitelstva neustále vrací diskuse na téma bezpečnost a pořádek v Hořicích. Pokaždé se jejich účastníci shodnou, že zrušení městské policie před několika lety bylo chybou.

Pondělní veřejné zasedání, jehož se zúčastnil i nový šéf zdejšího obvodního oddělení republikové policie, naznačilo, že hořickým zastupitelům zřejmě došla trpělivost a od slov přejdou k činům.

"Ukazuje se, že potřeba městské policie v Hořicích je stále hmatatelnější. Vedoucí místního oddělení Policie České republiky přiznal, že jejich příslušníci nemohou obsáhnout veškerou činnost, z našeho pohledu pak především hlídkovou službu v ulicích města," konstatuje zastupitel Zdeněk Lhota. Dohlížet nepřetržitě na pořádek a bezpečnost občanů není v jejich silách, neboť při stávajícím počtu pracovníků mají na starosti i okolní obce. "Bylo nám sděleno, že k navýšení tabulkových míst v Hořicích nedojde. Zároveň se nám dostalo upozornění, že v místech, například v Jičíně nebo Nové Pace, kde městskou policii mají, součinnost obou těchto uniformovaných složek přispívá k zlepšení celkové situace," doplnil Lhota.

Podle jeho slov, která už dříve potvrdil i starosta Ladislav Vrba, byla městská policie v Hořicích zrušena příliš zbrkle. Nepřímo naznačil, že tehdejší zastupitelé byli k tomuto rozhodnutí dotlačení pod vlivem různých emocí, které pramenily z nespokojenosti s činností strážníků.

"Starosta byl z těchto důvodů pověřen, aby připravil kalkulaci, kolik peněz by stálo obnovení městské policie," řekl Lhota. Podle předběžných nákladů by se pak radní mohli případně rozhodnout, kolik strážníků by měly mít Hořice k dispozici.

(jn)


Pošta odmítla náhradní prostory

Lázně Bělohrad - O pronájmu náhradních prostor v centru Lázní Bělohradu se Česká pošta, která chce příští rok začít s výstavbou nové úřadovny, s radnicí nedohodla.

Město za tímto účelem nabízelo dosud nevyužité komerční prostory v přízemí nového bytového domu v Harantově ulici, dohoda však ztroskotala na požadavcích pošty, která ke své činnosti potřebuje o jednu místnost více, než kolik jí bylo nakonec přislíbeno. Vzniklá situace tak může zkomplikovat chystanou rekonstrukci bývalého hotelu Zátiší, kde má ČP dosud svou pobočku. Jeho adaptaci na šestatřicet nových bytů chce totiž radnice zahájit ještě letos na podzim.

"Pošta se do přízemí v Harantově ulici za těchto podmínek odmítla přestěhovat. Pokusíme se nalézt jinou variantu. Jednou z možností je, že by se dočasně přemístila do areálu zámku. Nejprve se však musíme dohodnout s vedením zdejšího učiliště," sdělil bělohradský starosta Pavel Šubr.

Ještě začátkem týdne ředitel ČP obvod Jičín Miroslav Luštický oznámil, že se nejdéle do konce září úřad přestěhuje do náhradních prostor. Potvrdil, že vedení České pošty schválilo, aby se začátkem příštího roku v Bělohradě začalo s výstavbou nové pobočky. Pro stávající personál však musí být minimálně do konce roku 2001 zajištěno dočasné působiště.

(jn)


VERNISÁŽ ZDEŇKA MILERA V rámci festivalu Jičín město pohádky se uskutečnila minulé úterý v prostorách Okresní galerie vernisáž k výstavě Zdeňka Milera. Slavný autor krtečka a dalších večerníčkových postaviček se po slavnostním uvítání dostal do obležení dětí, kterým musel podepsat řadu knížek s jeho ilustracemi. Výstava kreseb nazvaná Zdeněk Miler dětem bude pro zájemce otevřena až do 1. listopadu.

FOTO: pe


Ředitelé škol nesouhlasí s rušením víceletých gymnázií

Jičín, Nová Paka, Hořice - Velká debata se v poslední době rozvířila nad jedním z posledních návrhů ministra školství Eduarda Zemana, který začal prosazovat rušení víceletých gymnázií. Hlavním důvodem tohoto návrhu ministra školství je názor, že v zahraničí je snaha prodloužit dobu společně strávenou vzděláváním nad patnáct let věku, zatímco víceletá gymnázia ji naopak mohou snížit až na deset let a přesvědčení o tom, že pro rozvoj talentů je prospěšnější integrace všech dětí před vytvářením elitních škol.

"Zdá se mi to celé padlé na hlavu. Zdeněk Nejedlý by z tohoto návrhu ministra měl opravdu velkou radost," rozzlobeně reagoval na dotaz NN ředitel novopackého gymnázia Jaroslav Vašek. "My máme s víceletým gymnáziem pouze dobré zkušenosti a návrh ministerstva by znamenal návrat k jednotné škole, tedy to, aby všichni byli stejní, návrat do šedi a průměru. Mám pocit, že vše vymysleli lidé, kteří ani nevědí o čem mluví," dodává Vašek. Podle ředitele novopackého gymnázia je obdobná situace s plánovaným rušením zvláštních škol, ve kterých jsou naopak žáci, kterým se učitelé musí věnovat daleko více. Ve víceletém gymnáziu v Nové Pace mají například dobrou zkušenost s rozšířenou výukou jazyků oproti základním školám. Již od sekundy se zde vyučují dva jazyky a po absolvování osmiletého gymnázia jsou tito studenti mimo jiné velice dobře jazykově vybaveni a připraveni i k dalšímu studiu na vysokých školách.

Podle ředitele Lepařova gymnázia v Jičíně Vladimíra Cardy nejsou v tuto chvíli pro zrušení víceletých gymnázií podmínky především vzhledem k neexistující náhradě za kvalitní vyučování na školách základních. "Základní školy opravdu nemají takové materiální a personální vybavení jako gymnázia a nemohou na stejné úrovni zaujmout nadané studenty. Se zrušením bych souhlasil pouze v případě, až na základní školy například přijmou kvalitní jazykáře, budou mít vybaveny počítačové učebny, talentům se budou moci učitelé plně věnovat a až na těchto školách nebudou z větší části učit pouze ženy," odmítá názor ministerstva školství Carda. "Jsem přesvědčen, že v tomto návrhu sehrává hlavní úlohu politika, před odbornou debatou," posteskl si ředitel. V Jičíně striktně dodržují i výběr studentů na tato osmiletá gymnázia. Statisticky je totiž zjištěno, že nadprůměrných dětí v populaci je přibližně devět procent. Každý rok je v Lepařově gymnáziu otevřena jedna třída a konají se zde i přijímací zkoušky, a to z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a součástí přijímacího řízení jsou i psychologické testy. "Studenty opravdu pečlivě vybíráme. Pokud návrh projde, vrátíme se k jednotné škole. Nadaní žáci poté zbytečně ztratí čtyři roky, protože na základních školách se nebudou muset učit. U nás se učit musí a existuje mezi nimi i určitá soutěž. Pozoruhodný je také výchovný aspekt, kdy se žáci pohybují v prostředí starších studentů a přebírají od nich modely jejich chování," dodává Carda.

Své nesouhlasné stanovisko k tomuto návrhu pro náš list potvrdil také ředitel hořického gymnázia Josef Lindauer. "Nechápu, proč by se mělo rušit to, co funguje. Zájem o toto studium je opravdu velký. Ministerstvo by se mělo spíše zamyslet nad tím, jak zlepšit fungování škol základních a jak například zvýšit počet přijatých na vysokých školách. Vždyť alespoň gymnázia fungují tak, jak mají, tak proč dělat reformy právě u nás. Doufám tedy, že návrh v parlamentu neprojde," rezolutně prohlásil Lindauer.

(max)


100 LET CHOVATELSTVÍ V HOŘICÍCH O minulém víkendu uspořádala místní organizace Českého svazu chovatelů v Hořicích tradiční výstavu drobného zvířectva, okrasného ptactva a plazů. V letošním roce si hořičtí chovatelé připomínají sto let od založení prvního spolku. Ten byl založen na ustavující valné hromadě 8. dubna 1900.

FOTO: jn


Kostel prochází rekonstrukcí

Nová Paka - Farní kostel zasvěcený sv. Mikuláši v Nové Pace by měl být do konce letošního roku zásadně zrekonstruován. V těchto dnech již kostel obepíná lešení a chystá se zde mimo jiné oprava průčelí kostela, rekonstrukce staré fasády na věži a oplechování říms.

Podle vyjádření novopackého římskokatolického faráře Karla Exnera rekonstrukci financuje církev a tyto základní opravy budou stát zhruba půl milionu korun. "Byli bychom rádi, kdyby nutné stavební práce byly hotovy ještě do zimy. Tyto práce pro nás provádí královéhradecká firma Jaromíra Khaila, a pokud vše dobře půjde, měly by se v kostele přeložit i schody," vyjádřil se Karel Exner. Celkové náklady na rekonstrukci schodů jsou však ve výši dalších 210 tisíc korun. "Čeká nás v příštím roce i restaurování soch a sami pravděpodobně vše finančně nezvládneme. Proto doufáme, že nám částečně pomůže i Městský úřad v Nové Pace. Ten nám zatím přislíbil na příští rok zhruba 150 tisíc korun, ale s těmito penězi se nedá prozatím najisto počítat," upřesnil další plány Exner.

Farní kostel sv. Mikuláše byl již na počátku XIV. století kostelem farním. Původní stavba byla gotická a pokrytá šindelem. V letech 1783-87 byl kostel zvětšen, byla přistavěna zákristie a věž. K historickým zajímavostem patří ještě vyhoření věže od blesku v roce 1811 a rok 1827, kdy požár zachvátil celý kostel. Ten byl poté opraven v následujícím roce 1828.

(max)


Zámecké prostory pro finanční úřad

Jičín - Do nebytových prostor v arkádovém nádvoří jičínského zámku, které až do letošního roku měla v pronájmu ofsetová tiskárna Mondial-Tom, se na přechodnou dobu přesune část finančního úřadu. Důvodem je chystaná rekonstrukce poškozených stropů nad muzeem.

K 24. srpnu byly firmou Mondial-Tom vyklizeny již zmíněné zámecké prostory ve vlastnictví města, které firma využívala od roku 1997, resp. od roku 1992, kdy zde zahájil provoz její předchůdce, polygrafická společnost Mondial CS. Právě pochybení v převodu pohledávek mezi oběma subjekty bylo podle místostarosty Vlastislava Matuchy důvodem, proč nemohly být akceptovány připomínky ze strany firmy Mondial-Tom, zastoupené Tomášem Mikovcem. Ta žádala v případě zkrácení nájmu finanční kompenzaci za náklady vložené pronajímatelem do zhodnocení nemovitosti. "K vyrovnání mezi městem a Mondial-Tomem nedošlo kvůli pochybení v převodu pohledávek mezi zaniklou společností Mondial CS a tiskárnou Mondial-Tom," sdělil Matucha.

Vyklizené prostory v arkádovém nádvoří Valdštejnského zámku nyní poslouží finančnímu úřadu po dobu rekonstrukce stropů nad muzeem, zdejší sociální zařízení bude moci využívat základní umělecká škola. "Stropy nad přírodovědnou expozicí jsou opravdu v katastrofálním stavu, zejména jejich dřevěné části," zdůvodnil chystanou rekonstrukci Matucha. K opravě podle místostarosty dojde v okamžiku, kdy město dostane finanční příspěvek od státu. Opravné práce by pak měly trvat jeden a půl až dva roky. "Zatím nelze říci, zda budou místnosti sloužit komerčním či veřejně prospěšným činnostem. O všem se bude teprve jednat," dodal závěrem.

(pe)


Nové Noviny