Logo NN

Nové Noviny č. 37/0015. září 2000str. 1

Začalo topné období

Jičín, Nová Paka, Hořice - Citelnější ochlazení začátkem září přimělo pracovníky městských výtopen pozorně sledovat rtuťový sloupec teploměru. Například domácnosti v Nové Pace jsou z centrálních zdrojů v důsledku změny klimatu už teplem zásobeny.

Novopacká Správa bytů a budov podle jejího ředitele Jaroslava Gottsteina už minulý týden topné období vyhlásila. "Podle vyhlášky jsme začali přitápět, a to na základě dohody s odběrateli," potvrdil Gottstein. Dodal, že největším odběratelem SBB je jičínské Stavební bytové družstvo občanů, které v Pace spravuje řadu bytových domů.

V Jičíně, kde je na centrální zdroje napojeno na tři tisíce domácností, zatím k ohřevu radiátorů důvod nemají. "Dodávka tepla se řídí příslušnou vyhláškou. Pro nás to znamená, když průměrná venkovní teplota poklesne pod 13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí už nelze očekávat její zvýšení. Tento stav ale doposud nenastal, i když po velmi teplých dnech přišlo začátkem září chladnější počasí, denní teplota se pohybovala v rozmezí 15 až 16 stupňů," sdělil NN ředitel Městského bytového podniku Jičín Pavel Bílek.

Zcela individuálně se řídí dodávka tepla do domácností v Hořicích. Vedoucí tamní Městské energetické společnosti Pavel Kašpar uvedl, že odběratelé žijící v bytových domech, napojených na centrální rozvod, si mohou přitopit, kdykoliv sami uznají za vhodné. "Teplo přivádíme až na patu jednotlivých domů, záleží tedy na lidech, kdy si doma otočí kohoutkem," vysvětluje Kašpar.

Jak dále uvedl, ke zdražení tepla ani přes dubnové zvýšení ceny plynu zatím nedošlo. "Pokud se vejdeme do nákladů, chtěli bychom i nadále držet stávající cenu." Ta se přitom v Hořicích v loňském roce pohybovala nad úrovní 275 korun za 1 GJ, což byla nejlevnější taxa. Naopak s pětiprocentním nárůstem ceny tepla musí už v tuto chvíli kalkulovat obyvatelé Nové Paky, kde loni platili SBB v průměru 325 Kč za 1 GJ. V Nové Pace byla také minulý týden do trvalého provozu ve výtopně Studénka uvedena už druhá kogenerační jednotka s výkonem 310 kW, která je oproti stávající kogeneraci zhruba poloviční. "Tato zařízení mnohem účelněji zhodnocují palivo. A výrobou elektrické energie, kterou prodáváme do sítě VČE, se jednak posilují koncové části města a také nám umožňuje zlevnit dodávku tepla pro domácnosti," poznamenal Gottstein.

Městský bytový podnik v Jičíně přešel od ledna letošního roku na nový systém výpočtu ceny tepla. "U všech našich tepelných zdrojů jsme přešli na jednotnou cenu, což je běžný způsob i u ostatních dodavatelů. Hlavním efektem zavedení jednotné ceny je kumulace prostředků na údržbu a modernizaci technologického zařízení na jednotlivých kotelnách," vysvětluje Bílek.

(jn)


POHÁDKOVÝ FESTIVAL Slavnostním průvodem pohádkových bytostí a masek byl již tradičně zahájen jubilejní 10. ročník festivalu Jičín - město pohádky. Po dobu jednoho týdne se vlády nad městem ujaly opět děti, které v pondělí symbolicky převzaly z rukou starosty klíč od městských bran. Vyvrcholením pohádkového týdne bude sobotní ohňostroj, kterému bude předcházet program na náměstí. Návštěvníci si budou moci vyslechnout odpolední PELE-MELE, kterého se zúčastní mimo jiné cimbálová muzika Jindřicha Hovorky a na pódiu se představí další skupiny včetně dětských folklórních souborů. Na nádvoří zámku bude možné sledovat ukázky historického šermu a v hlavním programu na náměstí vystoupí Jiří Suchý. Na sérii fotografií přinášíme několik pohledů na pondělní zahajovací průvod.

FOTO: Josef Krenn


Vodohospodáři získají přehled o studních

Jičín - V listopadu budou mít okresní hygienici a vodohospodáři k dispozici laboratorní výsledky letošního průzkumu necelé stovky veřejných studní na Jičínsku. Jeho cílem bylo zmapovat kvalitu vody v místech, které by za určitých okolností mohly být použitelné jako náhradní zdroje pitné vody.

"V takovém rozsahu se průzkum na okrese provádí poprvé. Získáme tak přehled o studních, které mohou v případě havarijních událostí sloužit jako nouzové zdroje pro zásobování obyvatel," uvedl Ivan Vokatý z referátu životního prostředí Okresního úřadu Jičín. Dodal, že vodohospodáři za tímto účelem vybrali ve spolupráci s okresního hygienickou stanicí na území celého Jičínska na 80 až 100 studní.

"Závěrečná zpráva bude obsahovat i navržená opatření, co udělat pro to, aby se kvalita vody v daném místě udržela, anebo aby se její stav případně zlepšil," upřesnil Vokatý. Zároveň připustil, že přesná celookresní evidence o počtu studní, které jsou zpravidla napájeny historickými prameny, neexistuje. Všeobecně se však předpokládá, že v každé obci je alespoň jedna funkční. Tento region na spodní vody ale rozhodně bohatý není. Podle Vokatého je na tom z hlediska vydatnosti a kvality hůře především jižní polovina okresu, která se nachází pod pomyslnou linií Sobotka - Jičín - Hořice. "Ale ani v horní části okresu není vody na rozdávání," podotkl.

Průzkum, který probíhá ještě v těchto dnech, hradí okresní úřad. Posouzení současného stavu veřejných studní přijde na osmdesát tisíc korun. Dalších 100 tisíc bylo letos z rozpočtu vodního hospodářství a životního prostředí OkÚ uvolněno například na analýzu havarijní kontaminace zdroje pitné vody pro Ústí u Staré Paky a 60 tisíc Kč na hydrogeologické posouzení silničního obchvatu Nové Paky.

(jn)


FESTIVAL OFF ROAD POPRVÉ NA JIČÍNSKU Pod Zebínem v prostoru bývalého vojenského cvičiště se o víkendu konal dvoudenní Off Road festival 2000, jehož pořadatelem byl měsíčník Off Road - Auta do terénu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Pod Zebínem se jel jeden ze závodů dvanáctidílného seriálu jako neoficiální Mistrovství ČR terénních vozů, jehož se obvykle účastní na třicet posádek. Druhou sportovní částí festivalu byla soutěž neupravených terénních automobilů (na SPZ) přezdívaných Leštěnky. Divákům se představilo i nejpopulárnější terénní vozidlo Hummer a další speciálně upravené čtyřkolky.

FOTO: jn


Nová hala za dva roky

Hořice - K nedávno postupně zprovozněným několika sportovním halám v Sobotce a v Jičíně, k nimž za rok přibude nové sportoviště v Nové Pace, se nejspíš do dvou let připojí i Hořice.

Stavební povolení na realizaci nové tělocvičny za hořickou obchodní akademií je vydáno. Ředitel tamního gymnázia Josef Lindauer uvedl, že už zbývá pouze získat souhlas ministerstva, které bude stavbu haly s cvičební plochou 36 krát 24 metrů financovat. "Peníze na tuto akci jsou přislíbeny, potřebujeme však svolení k vypsání veřejné soutěže v obchodním věstníku," doplnil Lindauer. Pořizovací náklady se předběžně odhadují na čtyřicet milionů korun.

Jakmile bude znám dodavatel, mohly by být práce v březnu následujícího roku zahájeny. "Pokud nenastanou nějaké komplikace, v nové tělocvičně by se mělo začít cvičit od prvního září 2002," netají se svým přáním ředitel gymnázia. Kromě studentů několika středních škol budou halu využívat i žáci základních škol. V Hořicích totiž stále schází adekvátní prostory, kde by mohli hodiny tělesné výchovy pravidelně absolvovat.

"V podvečerních hodinách bude tělocvična sloužit veřejnosti a o víkendech se pod její střechou mohou pořádat například turnaje. Ve městě působí řada sportovních oddílů, které zatím postrádají vhodné zázemí pro svou sportovní činnost," zdůraznil Lindauer. Na stavbě se bude podílet i město, které podle tajemníka hořické radnice Jaroslava Vaise na své náklady vybuduje novou příjezdovou komunikaci.

(jn)


Startovací byty v říjnu

Nová Paka - Do pětadvaceti nových malometrážních bytů v adaptovaném objektu bývalé ubytovny novopacké společnosti SSAZ, dnes Silniční technika, se nájemníci nastěhují s největší pravděpodobností už příští měsíc, nejpozději však v průběhu podzimu.

Během září, tedy v následujících dnech, se má podle ředitele novopacké Správy bytů a budov Jaroslava Gottsteina v zrekonstruovaném objektu ubytovny sejít kolaudační komise. Přestavba internátu na tzv. startovací byty si vyžádala kolem dvaceti milionů korun. Na celkových nákladech se částečně podílel i stát více jak šestimilionovou dotací.

Nájemníky pětadvaceti malometrážních bytů vybírala bytová komise města, jejímž členem je i Gottstein. Rozhodujícím kritériem byla především potřebnost a také odpovídající počet lidí na jeden byt tak, aby byly splněny základní podmínky. "Na městském úřadě je zaregistrováno zhruba sto žádostí o byty. Při výběru jsme vzali v potaz i to, jak dlouho byli žadatelé v evidenci nahlášeni," doplnil ředitel SBB, pod jejíž správu radnice objekt bývalého internátu spolu s dalšími nemovitostmi koncem loňského roku převedla.

Startovací byty jsou v prvé řadě určeny "na rozjezd" mladým rodinám. Gottstein však zdůraznil, že nikde není stanoveno, jak dlouho ho může nájemce užívat. "Na základě nové vyhlášky jsou veškeré smlouvy uzavírány na dobu určitou, pokud si ale nájemce plní své povinnosti, není důvod, aby s ním nebyla obnovena," uvedl Gottstein.

(jn)


Soutěž Vesnice roku

Jičín - Setkání se zástupci sedmi obcí, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2000, se v minulém týdnu uskutečnilo na Okresním úřadě v Jičíně. Pozvání přijali i představitelé obcí, které uspěly také v regionálním kole. Mezi tyto obce patřily Milovice, Slatiny a Libošovice.

Na společném setkání byl přítomen i přednosta Okresního úřadu v Jičíně Jiří Vitvar, který přítomným poděkoval za jejich práci pro obec a zároveň jim předal pamětní plakety. Vítězem krajského kola se stala obec Slatiny, modrou stuhu za společenský život v obci získaly Libošovice a zelenou stuhu za veřejnou zeleň obdržely Milovice. "Soutěže jsme se zúčastnili, protože jsme se chtěli prezentovat s kusem práce, který jsme v obci vykonali. V obci jsme například vysadili nové stromy a také jsme upravili místní hřbitov. O hlavní cenu jsme letos nesoutěžili, protože jsme ji již vyhráli v roce 1997. To, že jsme vyhráli zelenou stuhu, nás samozřejmě velmi potěšilo," přiznal starosta Milovic Vlastimil Hruška.

(max)


Nové Noviny