Logo NN

Nové Noviny č. 35/001. září 2000str. 1

Úřad se před blížícím zrušením posiluje o desítky pracovníků

Jičín - Jako by nic nenasvědčovalo tomu, že okresní úřady mají do dvou až tří let zaniknout, stát na ně naopak přesouvá hned několik nových agend a kompetencí, což si vyžádá i jejich personální posílení. Jisté je, že dočasně - pravděpodobně do ledna 2003.

Existence okresních úřadů je ukotvena v zákoně. "Ten říká, že jeho platnost končí posledním dnem kalendářního roku, v němž uplynou dvě léta od konání prvních voleb do zastupitelstev krajů," konstatuje přednosta OkÚ Jičín Jiří Vitvar. Zřízení nových územních celků jako regionálních samosprávných center, jejichž nejvyššími orgány budou volená krajská zastupitelstva, významným způsobem změní veřejný život. Okresní úřady v této na etapy rozdělené decentralizaci hrají důležitou roli. Dokládají to jejich narůstající kompetence. Jenom od policie pod OkÚ Jičín přechází postupně téměř dvacet nových pracovníků. Personální posílení souvisí i s další změnou, v lednu příštího roku zahájí svou činnost staronový referát školství s dalšími jedenadvaceti úředníky, prozatím pracovníky školského úřadu, který bude v rámci reorganizace státní správy k poslednímu prosinci zrušen.

"Od policie jsme už převzali první část správních agend, konkrétně evidenci obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady. Druhá fáze by měla následovat od příštího roku, kdy přebíráme evidenci motorových vozidel a agendu řidičských průkazů. Celkem by tedy mělo od policie na okresní úřad přejít 18 pracovníků, a to pod referát dopravy a z menší části pod referát vnitřních věcí," uvedl přednosta. Zázemí pro tuto novou administrativu má být k dispozici příští měsíc v prostorách zrekonstruované západní části budovy okresního úřadu.

Pod jeho křídla se vrací také školský úřad, který bude mít od 1. ledna statut referátu, ale i nadále zřejmě zůstane ve svém současném sídle v Denisově ulici, kam se přestěhoval v červnu 1998. Má mít jedenadvacet pracovníků, jejich stav se však do konce roku 2001 sníží na čtrnáct. "Transformaci bychom tedy měli provést už v rámci našeho úřadu. Představa je zatím taková, že část ze zaměstnanců přejde pod krajský referát školství, není ovšem jisté, zda lidé, kterých bych se to týkalo, budou mít zájem dojíždět za prací do Hradce Králové," poznamenal Vitvar.

Současně se zrušením okresních úřadů bude část pravomocí delegována i na stávající pověřené úřady. Nad nimi však mají být ještě tzv. pověřenější úřady, v tomto regionu se nejčastěji hovoří o dvou nebo třech (Jičín, Hořice a Nová Paka). Počítá se ale ještě s jedním mezistupněm - nejpověřenějším úřadem, což připadne nejspíš na města v sídlech dnešních okresů.

(jn)


SOBOTECKÝ JARMARK Pravá posvícenská atmosféra panovala v sobotu v Sobotce, kde místní Klub přátel města uspořádal dvanáctý jarmark, na který během dne zavítalo kolem šesti tisíc návštěvníků. Jako každoročně vybírali pořadatelé nejlepší stánky s nabídkou uměleckého zboží či ukázkami staročeských řemesel. Porota ocenila Janu Kaplanovou (paličkování), Doubravku a Barboru Fišerovy (keramika) a Emílii Frydrychovou ze Žďáru jako nejmilejší prodavačku. Na posvícenském jarmarku vystoupila Moravanka a Karel Zich.

FOTO: jn


Akcionáři prosadili personální změny ve VOS

Jičín - Poměrně zásadní personální obměnu schválila v pondělí mimořádná valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín ve statutárních orgánech.

Částečně nové složení má jak představenstvo, tak i dozorčí rada VOS, kterou z pětadevadesáti procent vlastní obce z okresu, z nichž rozhodující zhruba dvoutřetinový podíl připadá na tři největší města - Jičín, Hořice a Nová Paka.

Významnou změnou je mimo jiné skutečnost, že v představenstvu už není jediný zástupce podniku. Ředitele společnosti Jindřicha Koutného, který byl místopředsedou představenstva, a Jiřího Bareše, zaměstnance VOS původně delegovaného za Bělohrad, vystřídali starostka Miletína Lenka Kožíšková a starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr. Novým Novinám to potvrdil starosta Hořic Ladislav Vrba, který je nadále členem představenstva. V něm jsou dále zastoupeni radní města Jičína - Martin Puš a místostarosta Vysokého Veselí Pavel Kymlička (předseda).

Také v dozorčí radě nastal překvapivý průlom, přítomní doporučili a posléze i schválili jako člena tohoto orgánu Petra Chrpu z jablonecké firmy Orca group, zástupce minoritních akcionářů. Ten se přitom na valnou hromadu dostal až dodatečně jako host. K výměně došlo i v případě předsedy dozorčí rady Petra Kuříka, starosty Nové Paky, kterého nahradil novopacký místostarosta Miroslav Pitra. Novým členem byl potvrzen také Petr Hejn, starosta Sobotky, a to za svého předchůdce Jaroslava Kolumpka, někdejšího starosty Sobotky.

Zbývající místa v sedmičlenné dozorčí radě by podle našich informací měla zůstat obsazena starostou Staré Paky Jaroslavem Fišerou a trojicí zaměstnanců společnosti, Pavlem Lejdarem, Lubošem Hakenem a Hanou Matějkovou. K volbě nových předsedů a místopředsedů podle Vrby dojde na nejbližších zasedáních představenstva a dozorčí rady.

(jn)


KAPLIČKA V LÁNECH VYSVĚCENA Bělohradský vikář P. Pavel Szumilas v neděli vysvětil nově opravenou kapličku v Lánech u Lázní Bělohradu. Obnovena byla nejen vnější část objektu, ale i interiér, který vyzdobil malbou v kraji známý výtvarník František Koubek. Ten se inspiroval nejen Písmem svatým, ale i dílem svého oblíbeného básníka. "Vzpomněl jsem si na verše, které napsal Jan Čarek, rodák z Heřmaně a autor drobných básnických sbírek. Čarek je můj spolurodák, poněvadž já pocházím z nedalekých Vodňan. Později jsem se rodiči dostal na Lounsko, kam se shodou okolností odstěhoval i on, tehdy jako železniční úředník. Svou kariéru nakonec Čarek, který byl o deset let starší, zakončil jako úředník na ministerstvu," zavzpomínal na svého přítele bezmála devadesátiletý František Koubek. Obraz pro kapličku namaloval během jednoho měsíce na popud bělohradské radnice. "Obnovu kapličky inicioval pan ing. Ulvr, který je v zastupitelstvu za Lány. Vloni jsme udělali základní práce a letos se dodělávaly dveře a střecha," uvedl bělohradský starosta Pavel Šubr.

FOTO: jn


Nadprůměrná úroda jablek

Ostroměř, Jičín - Ovocnáři si v letošním roce asi nebudou stěžovat na nedostatek jablek, většina stromů je jimi totiž doslova obalena. Rychlý nástup jara způsobil, že se rovněž o něco uspíšilo dozrávání plodů, takže v těchto dnech se již plně rozjel výkup padaných jablek. Právě bohatá úroda však tlačí výkupní ceny dolů a v nadcházejících týdnech lze očekávat jejich další pokles.

Výkup padaných jablek byl zahájen již v srpnu. Zvýšený zájem pěstitelů a sběračů o výkup však začíná až nyní, kdy dozrávají letní odrůdy. "Loni bylo jablek málo, letos to však vypadá na nadprůměrnou úrodu. To se samozřejmě odráží i na ceně. Ještě před několika dny jsme kilogram padaných jablek vykupovali za 1 korunu, nyní dáváme pouze 80 haléřů," uvedl Miloslav Tlapák z jičínské výkupny AGRO Chomutice v Soudné ulici. Podle jeho slov dojde pravděpodobně i ke zkrácení výkupní sezóny, protože jablek bude přebytek.

Podobné zkušenosti mají i v Ostroměři. "Oproti loňsku, kdy jsme vykupovali i za 2 koruny a 20 haléřů, se ceny výrazně zhoršily. Zatím držíme úroveň 1 koruny za kilogram, ovšem i my počítáme s poklesem ceny," odhaduje situaci Tomáš Gabriel z výkupu u nádraží. Kromě toho se ostroměřské výkupně nedostává nákladních vagónů, do kterých by jablka ukládali. "V důsledku velké bouře z minulého týdne totiž popadala velká část jablek na Chlumecku a Jaroměřsku. Lidé v zasažených oblastech tak odevzdali do výkupu velké množství jablek, která naplnila přepravní vagony. Námi objednané proto zatím nedorazily a jablka se hromadí ve výkupnách," posteskl si Gabriel.

Za velmi dobrou úrodou stojí podle odborníků příznivé srážkové a teplotní podmínky, ale i pravidelné střídání dobrých a špatných let. "Většina jablek, která se sváží do výkupen, pochází ze stromů mimo oblast tržního hospodářství, tzn. z jabloní podél silnic a cest nebo ze sadů. Právě u těchto z větší části starých a neudržovaných stromů se často projevuje rytmické střídaní dobré a špatné sklizně. Tento proces, který probíhá naprosto samovolně, je pro jabloně určitým způsobem regenerace," vysvětlil Jan Blažek z oddělení šlechtění ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích. Dále doplnil, že letošní sklizeň podpořily i dobré klimatické podmínky.

(pe)


Herna namísto potravin

Jičín - Další samoobsluha s potravinami neobstála ve velké konkurenci nově postavených supermarketů a je v současné době přestavována na hernu s výherními automaty. Tentokrát se jedná o bývalou prodejnu potravin v Hradecké ulici na Větrově.

Objekt bývalé samoobsluhy je již nějakou dobu uzavřen a jsou v něm prováděny první stavební úpravy. "Nemáme důvod hernu v této lokalitě nepovolit, protože neodporuje městské vyhlášce," říká Eva Zatloukalová, vedoucí odboru kultury městského úřadu v Jičíně. Provozování výherních hracích přístrojů je totiž podle této vyhlášky zakázáno pouze ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i ve všech dalších místech nacházejících se ve vzdálenosti do 100 metrů od těchto budov. "Automaty se také nesmějí provozovat ani v městské památkové rezervaci, ale nic se netýká předmětného místa v Hradecké ulici. Proto jsme manželům Lustigovým, kteří mají zájem hernu v této lokalitě provozovat, udělili s jejich podnikatelským záměrem souhlas," upřesňuje Zatloukalová.

Podle starosty Jiřího Lišky se jedná o další případ uzavření prodejny obdobné velikosti. "Je asi opravdu pravdou, že střední a menší prodejny nedokážou dlouhodobě konkurovat silné konkurenci. V tomto případě je umístění herny v souladu s městskou vyhláškou. Mrzí mne však, že v této části města vznikne především problém pro starší občany s obstaráváním některých nákupů. Budeme však každopádně hlídat, aby zde byl dodržován noční klid," dodal Liška.

(max)


Prvňáčků je stále méně

Jičín - Klesající křivka populace ovlivňuje i školství, každý rok nejen na Jičínsku ubývá dětí, které nastoupí do prvních tříd. Nedostatek žáků trápí na okrese především menší obce, které se snaží udržet v chodu malotřídní školy.

Naposledy byla jedna z nich zrušena k 1. září vloni ve Veliši. Letos by měl počet základních vzdělávacích zařízení na okrese zůstat stejný jako v předchozím školním roce. Výjimku z důvodu nesplněného minimálního počtu žáků ve třídě měly v předešlých letech uděleny základní školy v Běcharech a v Mladějově. S nízkým počtem dětí se potýkají také ZŠ Radim, Vidochov a Nemyčeves.

"Minulý rok do prvních tříd nastoupilo 889 dětí. Kolik jich bude letos, se dozvíme až po prvním září," uvedl v závěru minulého týdne Miloslav Hýbner ze Školského úřadu Jičín. "Trend je ovšem takový, že dětí je stále méně," potvrdil. Jediné, co jsme měli ještě před uzávěrkou tohoto vydání k dispozici, bylo takzvané zápisové číslo, které vypovídá o tom, jaký počet dětí byl nahlášen rodiči v době únorových zápisů. Teoreticky by tak mělo nastoupit přesně o sto prvňáčků více než v uplynulém roce. Realita bude ale jiná.

"Jedna věc je, kolik dětí je v zápisových arších nahlášeno, a druhá, kolik jich v září skutečně do školy nastoupí," upozorňuje Hýbner na pravidelně se opakující rozdíly. Jejich příčinou jsou kladně vyřízené žádosti o takzvané odklady, které řeší pedagogicko-psychologická poradna.

Síť jedenadvaceti úplných základních škol na Jičínsku je poměrně stabilní, nerovnoměrnost naplnění jednotlivých škol už dříve řešila města Jičín a Hořice novými vyhláškami o spádových obvodech a podobné opatření letos přijala také radnice v Nové Pace.

(jn)


Nové Noviny