Logo NN

Nové Noviny č. 34/0025. srpna 2000str. 1

Továrna stojí na pozemku, kde dosud není dořešena restituce

Lázně Bělohrad, Jičín - Komplikace radním v Lázních Bělohradě může přinést už několik let trvající restituční řízení, které v konečné fázi rozhodne, jaká část z rozsáhlého panství rodiny Merveldtových na Bělohradsku, bude vrácena potomkům původních vlastníků.

Město totiž před pár lety v rozporu se zákonem prodalo pozemek na okraji Bělohradu firmě Alucon, která na něm postavila svou továrnu na výrobu žehlicích prken a dalšího hliníkového sortimentu pro domácnosti. Přitom tato část spolu s několika dalšími nemovitostmi bude s největší pravděpodobností vydána Bernadetě Kinské, vnučce hraběnky Heleny Merveltové.

Pozemkový úřad v Jičíně minulý týden rozhodl, které konkrétní parcely a objekty z její majetkové podstaty se nevydají. Tento seznam vedle dalších účastníků obdržel i Městský úřad v Lázních Bělohradě, což našemu listu potvrdil starosta Pavel Šubr. Z něho vyplývá, že restituce se až na výjimky netýká zastavěných částí města, komplikace však lze očekávat v průmyslové zóně, kde stojí výrobní hala Aluconu, dceřinné firmy německé společnosti Hailo-Werk. Podle informací NN, které potvrdil i právník pozemkového úřadu Jiří Laža, nesmělo město s odkazem na znění zákona o půdě převést žádný majetek, na který uplatňuje nárok restituent. Z tohoto titulu by prodejní smlouva mohla být označena za neplatnou. "Pokud bude pozemek pod Aluconem vydán, s restituentkou bychom se rozhodně pokusili dohodnout na nějakém náhradním řešení," poznamenal k současné situaci starosta.

Tamní radnice se ovšem domnívá, že by ji nemusel být vrácen žádný majetek, odvolává se přitom na Československo - Rakouské vyrovnání z šedesátých let. "V té době byly některé osoby odškodněny, a na pozdější restituci nemají nárok. Ke konečnému vypořádání mezi Prahou a Vídní došlo v roce 1974, proto bychom se s touto skutečností chtěli nejprve blíže seznámit. Město se v této věci obrátí na právníka," řekl Šubr.

Jak dále uvedl, do definitivního vyřešení se město zdrží jakýchkoliv investic, které už letos, případně na příští rok plánovalo v objektu oranžerie a v prostoru zámeckého parku, a to i přesto, že tento kdysi rodinný majetek figuruje na seznamu věcí, které nemají být vydány. "Půl milionu korun jsme letos investovali do Bažantnice, která je sice také na seznamu, není ale vyloučeno, že se druhá strana proti rozhodnutí odvolá," vysvětluje postoj Bělohradu starosta.

Podrobnosti k restituci s ohledem na probíhající řízení pozemkový úřad nesdělil. Jediným faktem je v tuto chvíli skutečnost, že žádost o restituční nárok, který splňuje zákonem vymezené podmínky, uplatnila začátkem devadesátých let Bernadeta Kinská.

(jn)


STAROČESKÉ TRHY PŘÍŠTĚ V JINÉM TERMÍNU Naposledy se letos staročeské trhy v podkrkonošském městě pořádaly jako součást tradiční novopacké Hrubé pouti, která se konala o uplynulém víkendu. Městské kulturní středisko se po dohodě s radnicí rozhodlo přehlídku starých řemesel, okořeněnou vystoupením šermířů, kejklířů či zpěváků s hudebním repertoárem z přelomu století, napříště uspořádat o několik týdnů dříve jako samostatnou akci. "Zvolili jsme jiný termín, protože jsme přesvědčeni, že je škoda, aby se staročeské trhy tísnily pouze v jedné uličce a v nevelkém prostoru za budovou kulturního střediska," uvedla jeho vedoucí Gabriela Jánská. Staročeské trhy si podle ní zaslouží důstojnější průběh přímo na náměstí, které je však o Hrubé pouti zaplněno klasickými zábavními atrakcemi a stánkaři.

FOTO: jn


Lodžii oživí do roka

Sedličky - Město i přes námitky památkářů nechá ještě letos provést odizolování západního křídla Čestného dvora od zemní vlhkosti formou tzv. podříznutí. Zároveň se ještě v tomto roce uskuteční rekonstrukce části areálu, především v místech, kde bude zřízen byt budoucího správce tohoto unikátního historického komplexu mezi Jičínem a Valdicemi. Práce budou podle místostarosty Vlastislava Matuchy zahájeny v nejbližší době. Letošní investice dosáhne hodnoty 2,7 miliónu korun, z toho dvě třetiny uhradí ministerstvo kultury. "V příštím roce se bude už za peníze z městského rozpočtu pokračovat, čeká nás zavedení veškerých sítí včetně kanalizace a vybudování lokální čistírny odpadních vod a dokončení úpravy bytu správce," dodal Matucha. Jak řekl, bez zřízení místa správce, na jehož obsazení bude vypsáno výběrové řízení, by nemělo smysl dál investovat do Lodžie a jejího okolí.

(jn)


Osud kulturní památky se naplňuje

Osud několik let chátrajícího objektu u křižovatky Na Špici blízko Dřevěnice je patrně zpečetěn.

FOTO: jn

Dřevěnice - Osud architektonicky cenného stavení na křižovatce Na Špici nedaleko Dřevěnice je zřejmě zpečetěn. Objekt, který už řadu let neutěšeně chátrá, bude s největší pravděpodobností zbourán, pokud se ještě před tím z důvodu narušené statiky sám vlastní vahou nezřítí.

Ruina, která je stále evidována na seznamu kulturních památek, ostře kontrastuje s nedávno nově zrekonstruovanou stavbou podobného stylu naproti přes silnici, kde se nyní nachází restaurace. Přitom mnoho nechybělo a rozpadající se nemovitost, jejímž vlastníkem je podle aktuálních údajů Katastrálního úřadu Jičín pražská firma JAP - servis, mohla sloužit k obdobným účelům. V minulosti objekt patřil pod správu zemědělského družstva Radim, které mělo podle Josefa Adama připraven projekt na rekonstrukci s přeměnou na restaurační a ubytovací zařízení s padesáti lůžky. Dříve, než družstvo stačilo záměr uskutečnit, byla nemovitost vrácena restituentovi, a ten ji poté prodal JAP - servisu.

Na objekt je přitom v současnosti uvaleno zástavní právo ve prospěch Finančního úřadu Praha 4 a AB banky Mladá Boleslav, od které pohledávku za firmou nesplacený úvěr odkoupila společnost ICC Invest Praha. Památkáři z okresního úřadu bezvýsledně několik let nabádali majitele, aby zjednali nápravu. V uplynulých letech jim dokonce opakovaně uložili několik pokut úhrnem za 33 tisíc korun, z nichž část dosud nebyla zaplacena, a vloni na firmu JAP - servis podali i trestní oznámení.

"Kauza se odvíjí už šest let, v roce 1997 bylo vydáno nařízení, co se má s objektem provést, nic se však nezměnilo, firma naopak požádala ministerstvo o zrušení prohlášení za kulturní památku. Ačkoliv památkový ústav i my jsme s tím souhlasili, poněvadž objekt je už nezachránitelný, tato žádost byla zamítnuta," rekapituluje nedávnou historii této kauzy Milan Smolík z oddělení kultury okresního úřadu.

V červnu loňského roku se jednatel společnosti JAP - servis obrátil na Okresní úřad Jičín s tím, že nemovitost nabízí státu k odkoupení za milion korun. "Tento návrh byl odmítnut a nezávisle na to jsme o měsíc později podali na firmu trestní oznámení pro neplnění povinnosti vlastníka památky," řekl Smolík. Dodal, že policie případ odložila, protože nebyl prokázán úmysl. Podle Smolíka pravděpodobně okresní úřad požádá znovu ministerstvo, aby nemovitost vyjmulo ze seznamu kulturních památek, a nechá ji zbourat.

(jn)


Jednání města s Holanďany

Jičín - Odesláním dopisu s podmínkami, za kterých by bylo možné prodat městské pozemky v prostoru autobusového nádraží, pokračuje další kolo jednání městského úřadu s holandskou společností CTP, která nedávno opět potvrdila svůj trvalý záměr, a to i přes počáteční odmítnutí zastupitelstva z loňského roku, vybudovat v této lokalitě nové obchodní centrum. Své původní rozhodnutí změnili zastupitelé v červnu a dali tak možnost radním pokračovat v dalších jednáních.

Záměr holandské firmy, který v prostoru dnešního autobusového nádraží počítá s vytvořením střediska služeb a obchodu s parkovištěm pro několik stovek automobilů a odstavných ploch pro autobusy, byl však ze strany města podmíněn ještě dalšími kroky. Podle místostarosty městského úřadu Vlastislava Matuchy jsou to podmínky týkající se především úprav celého území včetně přilehlých komunikací. "Počítáme s tím, že celková investice, kterou by firma CTP musela investovat nad rámec výstavby samotného obchodního centra, by činila zhruba 50 milionů. Musela by samozřejmě například vykoupit od stávajících majitelů nemovitosti naproti České pojišťovně, upravit křižovatku na Popovice a výjezd před firmou AGS, ale zřídit i parkoviště pro osobní automobily a autobusy, pro které by zde mělo být zhruba šestnáct stání," prohlásil Matucha.

Protože holandská společnost CTP je prozatím pouze jediný oficiální zájemce ochotný investovat v této lokalitě, jednání se v současné době vedou pouze s touto firmou. "Pokud firma CTP i nadále bude projevovat zájem o tuto výstavbu, budeme samozřejmě muset na investora vypsat řádné výběrové řízení. Vše je však prozatím pouze ve stádiu úvah. Nejenže se jedná o zcela zásadní a razantní zásah do podoby a fungování této části města, ale ani nevíme, jak holandská firma zareaguje na naše požadavky. Nyní jsou naše podmínky odeslány a musíme počkat na odpověď druhé strany," upřesnil Matucha.

(max)


Všestranný sportovní areál

Jičín - Středisko automobilového sportu (SAS) Jičín má v úmyslu na okraji města v lokalitě mezi Bílým mlýnem a bývalým vojenským prostorem pod Zebínem vybudovat sportovně rekreační areál, jehož součástí by kromě jiného měla být i vodní plocha.

Sdružení SAS se v této věci obrátilo i na městkou radu. "Požádali nás o morální podporu, kterou jsme jim samozřejmě přislíbili. Tuto snahu vítáme, pokud se jim záměr podaří realizovat, bude to vhodný způsob, jak oživit tuto oblast a zároveň přinese další možnosti a nabídku v rámci volnočasových aktivit ve městě," sdělil místostarosta Jičína Vlastislav Matucha.

Hlavní náplní občanského sdružení Středisko automobilového sportu je podle dostupných informací metodická a praktická pomoc všem motoristickým sportovcům se specifickým zaměřením na disciplíny enduro a off-road automobily. Využívá především prostoru bývalého vojenského cvičiště pod Zebínem a spolupracuje také s jinými kluby, například i s oddílem orientačního běhu TJ Jičín. "Zástupci sdružení nám oznámili záměr vybudovat všestranný sportovní areál, kde by našly zázemí různé sportovní disciplíny," doplnil Matucha.

To NN potvrdil i jednatel SAS Josef Nálevka, který zdůraznil, že se jejich středisko nebrání dalším návrhům na využití ze strany ostatních sportovních či jiných organizací v Jičíně a okolí. "Rádi bychom tam viděli horská kola, může tam být i zázemí například pro lukostřelbu, v zimním období pro lyžaře. Těch možností se nabízí celá řada," poznamenal Nálevka. Areál by měla dotvářet také vodní plocha, s niž se v této lokalitě v minulosti už několikrát počítalo. SAS plánuje, že zde na vlastní náklady vybuduje retenční nádrž nejen pro účely vodohospodářské, ale i rekreační. Pokud se jim podaří získat dotaci z programu Obnova krajiny a vodních ploch, mohou být práce zahájeny v druhé polovině roku 2001.

(jn)


Nové Noviny