Logo NN

Nové Noviny č. 31/004. srpna 2000str. 1

Stav domů je terčem kritiky

Lázně Bělohrad - Způsob, jak přimět majitele nemovitostí, které svým neutěšeným stavem narušují vzhled samotného středu města, aby zjednali nápravu, hledá radnice v Lázních Bělohradě. Minulý týden se touto otázkou zabývala městská rada.

"Vlastníky čtyř domů, jejichž vzhled je místními obyvateli a lázeňskými hosty často kritizován, pozveme na jednání stavební komise při městském zastupitelstvu. Pokusíme se s nimi dohodnout i na případné formě pomoci," uvedl bělohradský starosta Pavel Šubr. Potřeba provést rekonstrukci se týká například rohového domu s lékárnou v přízemí, který je jednou z charakteristických dominant Raisova náměstí. O renovaci si žádá i protější objekt a také dům vedle městského úřadu.

Schůzka s majiteli těchto nemovitostí se uskutečnila už před rokem, ale očekávaný efekt neměla, proto radní toto téma znovu otevřeli. Lidé většinou argumentují tím, že nemají dostatek finančních prostředků, aby stavební úpravy zajistili. Jednou z možností, která se podle Šubra majitelům nabízí, jsou výhodně úročené půjčky z městem spravovaného Fondu rozvoje bydlení, kterým Bělohrad disponuje od loňska. Jak řekl, zájemci jeho prostřednictvím mohou získat půjčky právě na obnovu fasády či střechy. Letos byla mezi uchazeče rozdělena částka přes jeden milion korun.

"Podle pravidel fondu může jeden žadatel získat kumulovanou částku v maximální výši dvě stě tisíc korun. U rozsáhlejších oprav zvažujeme, že bychom vlastníkům vyšli vstříc, a půjčili jim větší objem peněz," poznamenal starosta. Také město se snaží vyřešit havarijní stav rohového domu v dolní části náměstí, o němž se často hovoří jako o budoucím sídle radnice.

(jn)


Kino stále zeje prázdnotou

Valdice - Kino, které bylo v areálu kulturního domu ve Valdicích postaveno v roce 1988, již po dobu několika let není v provozu. Jeho nájemcem byl až do roku 1993 obecní úřad ve Valdicích a po dobu dalšího roku ho provozoval Petr Sobotka. "Návštěvnost zpočátku byla dobrá. Je určitě škoda, že kino není v provozu, ale promítání jsme museli po několika letech především pro malou návštěvnost ukončit. Byla i představení, kdy si některý z diváků musel zakoupit lístků více, aby se mohlo vůbec začít promítat. Po nás provozoval kino ještě Petr Sobotka, který měl v objektu další podnikatelské záměry, ale asi rok po nás s tím taky skončil. V kině se přitom dokonce promítalo i dvakrát týdně," vzpomíná starosta obce Vladislav Kraus.

Prostory kina dnes zejí vesměs prázdnotou. Pouze zhruba dvakrát do roka se zde sejde mateřská škola, uspořádá besídku a prostory zůstávají i nadále nevyužité. "V kině dříve působil i loutkový soubor, ale s tím je dnes již také konec. Pouze nám tam zbyly loutky, které občas půjčíme Srdíčku do Jičína, ale to je asi tak všechno. Příznivci filmových snímků, ale i loutkového divadla si tedy musí bohužel zajet někam jinam," dodal smutně Kraus.

(max)


Příjmy obce menší, než se očekávalo

Železnice - Na veřejném zastupitelstvu konaném minulý týden ve čtvrtek se novým členem tohoto samosprávného orgánu stala Eliška Jeriová. Ta nahradí Zdeňka Kracíka, u kterého se změnil trvalý pobyt, a který z tohoto důvodu musel z městského zastupitelstva odstoupit. Starostka města Olga Jakubcová také na zasedání zhodnotila pololetní výsledky hospodaření obce, z kterých vyplynulo, že daňové příjmy jsou podstatně horší, než se původně očekávalo. "Například daň z příjmů fyzických osob za první pololetí v roce 1996 činila 1,1 milionu korun, zatímco letos to je pouze 400 tisíc. Navíc jsme velice zadluženi. Z ročního rozpočtu, který je ve výši 9,1 milionů korun, musíme přibližně 2,3 milionů dávat na pravidelné splátky našeho dluhu," prohlásila Jakubcová.

Železnice z důvodu vysokého zadlužení nemůže žádat ani žádné státní dotace. Z větších akcí proto bude v tomto roce možno pouze dokončit celkovou rekonstrukci WC na základní škole a alespoň částečně zrekonstruovat vnější část fasády Motelu Achát. "O Achát se musíme postarat, protože je stále ve vlastnictví města. Nemůžeme ho ani prodat, protože je přibližně na 8 let zastaven u banky jako ručení za úvěr. Přesto si obě akce vyžádají přes 400 tisíc korun a na další potřebné investice nám rozhodně nezbudou finance. V současné době chceme udržet alespoň základní chod obce, jako fungování školky, školy, knihovny nebo muzea. Bohužel se nepokračuje v kanalizacích a ve vodovodu, ale ani v nutných opravách komunikací," říká smutně starostka Jakubcová.

Ze současného stavu, kdy město trpí "zoufalým" nedostatkem financí, si Olga Jakubcová slibuje možné východisko v novém zákoně, kde příjmy budou více závislé na celkovém počtu obyvatel. Jako další klíčový moment k naplnění příjmů obce do budoucna vidí starostka i v přitáhnutí nových obyvatel do tohoto lázeňského městečka. "Nemáme zde samozřejmě zájem vytvářet nějakou průmyslovou zónu, ale nové obyvatele bychom uvítali. Již dnes tu máme i několik podnikatelů, kteří bohužel mají trvalý pobyt jinde, a proto daně plynou například do Jičína. Proto chystáme změny v územním plánu, kde budou vytypovány další možné stavební parcely. Tyto parcely jsou však převážně v soukromém vlastnictví a obec již nemá žádné na prodej," dodala Jakubcová.

(max)


LODŽIE ZÁMKU OPRAVENA V těchto dnech vrcholí oprava lodžie v průčelí zámku v Milíčevsi, kde je nejstarší domov důchodců na Jičínsku. Obnova terasy a další nutné úpravy přijdou na 140 tisíc korun, sdělil ředitel Ústavu sociálních služeb Milíčeves Josef Cerman. "Objekt zámku prošel nákladnou rekonstrukcí zhruba před deseti lety, jak se však postupem času ukázalo, zajištění některých prvků této historické stavby bylo nedostatečné. Naopak jsme ale například ocenili, že se v minulosti při výměně střešní krytiny položila měděná střecha. Pokud by se použil jiný materiál, dnes by byl už v nevyhovujícím stavu," připustil ředitel. Dodal, že kapacita domova důchodců s dvaasedmdesáti současnými obyvateli je prakticky zcela naplněna.

(jn)


Drahá záchrana koupaliště

Holovousy - Ani po pěti letech, během kterých se pozornost místních zastupitelů pravidelně obrací k holovouskému koupališti, jež je dlouhodobě v havarijním stavu, nelze v brzké době očekávat změnu. Stejně jako v minulosti jsou překážkou rekonstrukce pro obec příliš vysoké finanční náklady.

"K dispozici máme vypracovanou studii, která počítá s různými variantami obnovy koupaliště. Podle těchto předběžných propočtů by se náklady pohybovaly v rozpětí sedmi až osmi miliónů korun, a to je pro náš úvěrem zatížený rozpočet neúnosné," popisuje situaci starostka Holovous Martina Berdychová. Jednou z možností je například i místo dvou stávajících zachování pouze jednoho bazénu, případně redukce rozměrů obou nádrží.

Když se v roce 1995 na záchranu holovouského koupaliště vyhotovila studie, která předpokládala úpravu přítoku vody, dětský bazén o rozměru pětadvacet na padesát metrů zavést pískem, vytvořit zde pláž, a dno větší nádrže o rozměru padesát krát padesát metrů potáhnout nepropustnou fólií, výdaje se blížily k hranici minimálně jednoho miliónu korun. Do této nejnutnější úpravy nebylo zahrnuto vybudování sociálního zázemí, převlékáren a čističky, což je už dnes u řady koupališť běžným standardem.

"Splácíme úvěr, který obec čerpala na plynofikaci, a letos nás čeká její další etapa, přestavba kotelny chodovické základní a mateřské školy za více jak 1,2 milionu korun," upozorňuje Berdychová na současnou ekonomickou situaci obce v kontextu chystaných výdajů. Jičínská firma Thermeko během této investiční akce provede výměnu kotlů, fungujících doposud na tuhá paliva, současně s rozvody a radiátory, které jsou v nevyhovujícím stavu.

(jn)


Vydařený svátek piva

Ani dešťové přeháňky nedokázaly odradit skalní příznivce zlatavého moku od návštěvy mladějovských Slavností piva.

FOTO: pe

Mladějov - I přes nepřízeň počasí byli nakonec pořadatelé s návštěvností letošního Svátku piva poměrně spokojeni. Jak nám sdělil jeden z pořadatelů této již tradiční akce, Stanislav Vrabec, v průběhu celého dne se vypilo téměř 33 hektolitrů piva, mezi kterými nechybělo pivo z Humpolce, Nové Paky, Nymburka, Náchoda, Svitav a Svijan. "Celkem přišlo na 1500 návštěvníků, hlavně v podvečer. Celá akce skončila kolem 4 hodiny ranní. Jsme rádi, že se neudály ani žádné nepříjemnosti," říká radostně Vrabec. Celý program přitom začal již ráno v 9 hodin reprodukovanou hudbou a v průběhu dopoledne ještě vystoupila dechová hudba Jablonečanka, která však hrála vzhledem k počasí před téměř prázdným hledištěm.

Odpoledne probíhala i populární soutěž v pití piva, kterého se letos zúčastnilo pouze několik závodníků. V družstvech se utkaly tříčlenné týmy Hubojed a Třince. Vítězi se nakonec stali "borci" z Hubojed, kteří si odnesli plný sud zlatavého moku. V kategorii mužů, kdy soutěžící musel vypít tuplák, se utkal Lukáš Kalkus z Turnova spolu s Josefem Klímou z Horního Bousova. Lukáš Kalkus porazil, i když těsně, svého soupeře časem 11,6 vteřin. Do soutěže žen se přihlásila pouze jedna účastnice, která půllitr piva stihla vypít taktéž v rekordním čase 5,8 vteřin.

(max)


Stavba silnice je nejistá

Hořice - I když radnice v Hořicích v krátké době získá stavební povolení k výstavbě nové komunikace, která má odlehčit dopravou přetížené Husově třídě, k zahájení stavebních prací nemusí letos vůbec dojít. Budování první etapy přeložky silnice II/300 je podmíněno finančními možnostmi Ředitelství silnic a dálnic, které je jejím investorem.

Ani na posledním setkání jeho zástupců s vedením města nepadl termín, kdy bude realizace přeložky zahájena. Hořický starosta Ladislav Vrba už dříve oznámil, že by zhruba rok trvající práce měly být ukončeny v srpnu příštího roku, ovšem pouze za předpokladu, když stát na tuto stavbu uvolní potřebných patnáct miliónů korun. "Opětovně jsme získali pouze určitý příslib, že by měly být vyčleněny peníze na podporu právě takovýchto silničních akcí v různých městech, kde budou mít návaznost na obslužnost a celkovou dopravní situaci daných území. A Hořice mezi ně patří," poznamenal vedoucí hořické radnice Jaroslav Vais.

Město na stavbu této části průtahu, jehož součástí je i kruhový objezd, kterým se z Husovy třídy napojí na souběžnou Pelikánovu ulici ve směru k supermarketu v ulici Havlíčkově, uvolní z obecní pokladny zhruba dva miliony korun. Na první etapu výstavby přeložky naváže další, její trasa podle už dokončené studie povede do Palackého náměstí.

Hořice pro realizaci průtahu vykoupily pozemky a některé nemovitosti, z nichž jednu nyní nabízejí k odprodeji. O rohový objekt č.p. 15 v ceně zhruba 700 tisíc korun na Husově ulici se podle Vaise přihlásili dva kupci. Jejich nabídky město v dohledné době vyhodnotí. "Kritériem pro prodej patrového dobu na nově vytvořeném lukrativním místě, bude nejen nabízená cena, ale například i způsob využití," doplnil tajemník.

(jn)


Nové Noviny