Logo NN

Nové Noviny č. 28/0014. července 2000str. 1

Peněz na volný čas je letos méně

Jičín - Téměř třikrát méně peněz než v loňském roce rozdělí letos jičínská radnice mezi místní sportovce a občanská sdružení či spolky, které se o finanční příspěvek v předem stanoveném termínu v první polovině roku přihlásily.

Zatímco na sportovní oddíly a další zájmová sdružení v Jičíně uvolnilo vloni město ze svého rozpočtu bezmála 800 tisíc korun, letos jen 270 tisíc korun, z nichž šestatřicet tisíc bylo rozděleno už začátkem roku. "Město musí především finančně zajistit chod jím spravovaných zařízení. Například byl dokončen plavecký bazén a domov důchodců, které ještě v předchozím období nebyly v provozu. Jen díky tomu spadlo deset miliónů korun z investičních položek do provozních," odůvodňuje vedoucí radnice Peter Bareš snížení této částky v kontextu ostatních výdajů.

Z letošního dosud nerozděleného balíku peněz, určeného na volnočasové aktivity, bylo 170 tisíc určeno deseti sportovním oddílům a 64 tisíc korun jedenácti zájmovým sdružením a různým mimosportovním organizacím, uvedl zástupce starosty Vlastislav Matucha. "O příspěvek se přihlásilo podstatně méně žadatelů než v minulém roce," poznamenal s tím, že minimálně ještě další dvě žádosti přišly pozdě, a radní je proto neakceptovali.

"V předešlém roce jsme pro podání žádostí žádný termín nestanovili, zájemci se hlásili průběžně, a pokud to bylo v našich možnostech, město jim vyhovělo. Letošní odhad při sestavování rozpočtu, který je navíc proti loňskému nižší, byl ovšem pesimističtější," vysvětluje Matucha změnu přístupu. Naznačil, že po nejbližším jednání rady začne město posílat peníze na účty jednotlivých sdružení.

Výrazné krácení příspěvků postihlo i prvoligový oddíl jičínské házené, místo loňských dvě stě tisíc, má prozatím slíbeno sedmdesát tisíc korun. "Pokud se bude příjmová stránka rozpočtu za první pololetí vyvíjet příznivě, budeme o možnosti navýšení pro házenou určitě ještě jednat," předesílá Matucha.

(jn)


Vyřešení průmyslové a komerční zóny

Hořice - Vznik komerční a průmyslové zóny v západní části Hořic umožnila první změna v územním plánu města, schváleného před dvěma lety. Spolu s ní bylo nyní nově přehodnoceno také využití jedné z parcel v centru, kde se rozšiřují možnosti obytné zástavby.

"Zastupitelstvo projednalo první změnu územního plánu, která je pro další rozvoj města zásadní. Část funkční plochy určená pro sport a doplňkovou zeleň se změnila na průmyslovou a komerční s trasou koridoru dopravního přivaděče II/300, který zároveň odlehčí historickému jádru. Komunikace, s jejíž výstavbou se mělo začít už letos, povede souběžně s Husovou třídou jižně pod Palackého náměstí, kam bude rovněž přemístěno autobusové nádraží," sdělil NN starosta Hořic Ladislav Vrba.

Dodal, že jakmile nabyde tato úprava právní moci, bude možné s konečnou platností prohlásit, že se okraj západní části města stává průmyslovou zónou. "Tím se otvírá možnost případným investorům na výstavbu nových továrních hal a využití této lokality ke komerci. Rozhodující pro tento krok bylo vymezení trasy plánované rychlostní komunikace od Jičína směrem na Hradec a upřesnění sjezdu do centra," doplnil starosta.

Jak řekl, ostatní funkční plochy města zůstávají z hlediska jejich využití beze změn. Územní plán kromě jiného počítá také s výstavbou bytových a rodinných domů, kde se radnice snaží vyjít vstříc současné i budoucí poptávce ze strany stavebníků.

"Velkých obytných zón pro tuto stavební činnost bylo schváleno několik. Je to například oblast za obchodní akademií, mezi ulicemi Žerotínova a Šalounova směrem k vlakovému nádraží. A rodinná výstavba je předurčena také v okrajových částech města směrem za bývalou Karosou a v severovýchodní oblasti na jižním svahu Chlumu," uvedl Vrba. Jednou z architektonických zajímavostí v severní části města v prostoru takzvané Švestkovny je záměr vybudovat zde netradiční penzion v sadové úpravě, zakomponovaný do zeleně.

Územní plán jako celek je už třetím rokem schválen a další větší změny z pohledu města se podle vedoucího odboru výstavby Františka Tomáška v dohledné době nepředpokládají. "Stále ale není dokončen návrh přeložky silnice I/35, který je součástí velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní aglomerace. Tato komunikace dálničního typu bude procházet v blízkosti Hořic," doplnil Tomášek.

"Územní plán má řadu funkcí, nejzásadnější z nich je urbanistické členění a funkční využití ploch, které bez ohledu na vlastnické vztahy stanovují rozvoj města. Záleží na investorovi, zda místo nabízené z hlediska územního plánu pro něj bude atraktivní natolik, aby zde svůj záměr uskutečnil. Stanovuje také regulativy pro další rozvoj území a vymezuje veřejně prospěšné stavby," poznamenal vedoucí stavebního úřadu.

V současnosti zpracovává hradecký Urbaplan urbanistickou studii jako návrh konceptu regulačního plánu historického centra, který bude mít možnost připomínkovat i veřejnost. Snahou radnice je vrátit do náměstí původní přírodní materiál a řadu historických prvků a současně omezit dopravu.

(jn)


Ani sobotní přeháňky neodradily téměř tisícovku příznivců dechovky od návštěvy tradičního festivalu Vackovo Vysoké Veselí, kde se letos představil podnikový orchestr mladoboleslavské automobilky. Více uvnitř listu.

FOTO: jn


VÁCLAV HAVEL NA VRCHOVINĚ Nemalé překvapení zažili předminulou sobotu v restauraci a penzionu Mája ve Vrchovině u Nové Paky, když se tu znenadání zastavil na večeři prezident Václav Havel s manželkou Dagmar. "Pan prezident u nás pobyl asi hodinu a půl. Zastavil se zde při své cestě na Hrádeček," řekl s úsměvem na tváři majitel Máji Petr Malý. Jak nám dále prozradil, oba si dali předkrm, a to 4 druhy zeleninových salátů, Václav Havel si poté objednal loveckou kuřecí směs s opečeným bramborem a manželka Dáša smažený králičí řízek s oblohou bez přílohy. Jako zákusek si ještě objednali rakvičky se šlehačkou spolu s cappucinem. K pití měl Václav Havel Frankovku a manželka pouze Mattonku, protože řídila. Doprovázela je samozřejmě ochranka, ale i dva psi, na které zbyla pouze plná miska čerstvé vody. "Prezident mě velice potěšil svou vstřícností, zajímal se i o to, jak to běží v podnikání. Když povečeřel, šel se pozdravit s personálem a slíbil nám, že se v budoucnu určitě opět staví. Přitom si ještě stihl na příště naklepat řízek," radostně dodal Malý, který nám zapůjčil snímek s prezidentem.

(max)


Renovují řadu plastik a historických objektů

Lázně Bělohrad - Hned na několika místech nechá letos město opravit kamenné plastiky a další historické objekty v okolí Lázní Bělohradu. Restaurování těchto památek přijde městskou pokladu na zhruba 150 tisíc korun.

Mezi nejnáročnější patří oprava kapliček v přilehlých obcích Brtev a Lány. Jejich součástí je i obnova nástěnných maleb uvnitř těchto poutních míst. "Máme přislíbenu také třicetitisícovou dotaci na restaurování pískovcového kříže z roku 1826 v Hřídelci, který je zapsán ve státním seznamu kulturních památek," informoval NN bělohradský starosta Pavel Šubr. Doplnil, že nedávno byly obnoveny náhrobní kameny na hrobech Raisových rodičů a zdejšího hrobníka Merty, který byl rázovitou postavičkou města a proslavil se především svými originálními novoročenkami. Už po několikáté byla zrestaurována také socha sv. Jana Nepomuckého v centru města.

"Rozhodli jsme se nechat opravit pamětní desku na Raisově chatě na Zvičině, která připomíná našeho slavného rodáka, ale dnes už je prakticky nečitelná," poznamenal starosta. V podobném nevyhovujícím stavu je i pomník obětem I. světové války v Dolní Nové Vsi. "Jména vyrytá na desce jsou rovněž téměř nečitelná. Podařilo se nám naštěstí získat dobovou pohlednici z roku 1922. Díky tomu je možné nápisy opět uvést do původního stavu. Tuto práci jsme zadali Karlu Veverkovi z Miletína, který pro město dělá i další kamenické práce," uvedl Šubr s tím, že prostor před pomníkem bude nově řešen jako park.

Na Raisovo náměstí se ještě letos z blízkého parčíku přemístí meteorologický sloup z roku 1907, lidově zvaný Kadavý. Zároveň budou obnoveny jeho meteorologické funkce, například barometr a teploměr. "V těchto dnech jednáme i o možnosti instalovat na kostel Všech Svatých nové věžní hodiny, které odtud byly v minulosti odstraněny. Náklady na jejich pořízení včetně uvedení do provozu se odhadují na sto tisíc korun," doplnil starosta. K hodinám mají být napojeny i kostelní zvony, které budou odbíjet přesný čas.

Už na jaře nechalo město v areálu Bažantnice postavit nový dřevěný altánek a opravit jeden z tamních pramenů, u kterého je umístěno nové pískovcové pítko, a na náměstí byla nedávno usazena nová kamenná kašna. V těchto aktivitách hodlá radnice pokračovat i v příštím roce. Šubr například naznačil, že se uvažuje o obnově Křížové cesty na Byšičky. Na tomto turisty vyhledávaném návrší se nachází kostelík sv. Petra a Pavla s hřbitovem, kde jsou pochováni spisovatelka Leontina Mašínová a hudební skladatel Karel Moor.

(jn)


Humprecht: Život ve staletích

Sobotka - V sobotu 15. července se zámek Humprecht stane dějištěm neobvyklé podívané. Přímo na zámku či v jeho okolí se totiž všichni příchozí budou moci setkat s různými osobami z dob dávno minulých oblečených do tradičních obleků. Mimoto zde budou interpretovány známé historické události z dějin Humprechtu a města Sobotky. Cesta historií započne v 11 hodin příjezdem Humprechta Jana Černína na zámek za doprovodu fanfár. Podle tradice přivítají fanfáry také svatební obřad. Ve 13 hodin se připomene únos sobotecké monstrance a následovat budou další akce. Po celé odpoledne se budou konat prohlídky zámku. Od 20 hodin pak začnou zvláště zajímavé noční prohlídky, které nejednoho návštěvníka seznámí s nečekanými odhaleními o minulosti zámku.

(pe)


Začíná Banjo Jamboree

Kopidlno - Až do neděle se Kopidlno stane Mekkou všech vyznavačů country stylu zvaného bluesgrass. Začíná totiž 28. ročník nejstaršího bluesgrassového festivalu v Evropě za účasti více než 25 kapel z domova i ze zahraničí. Již dnes se na pódiu představí například skupiny Cop, New River Train, The Log, Blueland, Spruce Pine a další. Nabitý program pokračuje v sobotu vystoupením místní kapely Větráci, které budou následovat Vabank Unit, Poutníci, Royal Flash, Forehand, Monogram, Relief a další a další. Budou vyhlášeny ceny pro nejlepší muzikanty a o nová jména bude obohacena Síň slávy. Pro pohodu diváků je přichystáno nonstop občerstvení přímo v areálu Autoklubu. Seriál koncertů bude odstartován dnes od 18 hodin a v sobotu od 13 hodin.

(pe)


Nové Noviny