Logo NN

Nové Noviny č. 27/007. července 2000str. 1

Jednota se rozhodne v září

Jičín, Nová Paka - Začátek podzimu je podle ředitele spotřebního družstva novopacké Jednoty Miloslava Chudoby nejzazším termínem, kdy by se mělo rozhodnout o dalším osudu prodejny potravin na Holínském předměstí v Jičíně.

Záměr rozšířit obchod na Letné závisí na rozhodnutí soudu, ke kterému podali občanskoprávní námitku obyvatelé, žijící v jeho bezprostřední blízkosti. "Pokud nebudeme mít možnost v dohledné době s přístavbou prodejny začít, zahájíme v září obdobnou investici v Jaroměři, která je už připravena," potvrdil Chudoba s tím, že další odklad si už Jednota nemůže dovolit. "Znovu opakuji, že celou tuto záležitost považuji za nešťastnou."

Jak dále uvedl, územní rozhodnutí je vydáno a spolu s ním byly vyřešeny i všechny připomínky technického charakteru. Stavební úřad v Jičíně však nyní čeká na vyjádření soudu, který se v současnosti případem zabývá z hlediska vznesené námitky.

Potencionální nebezpečí, že bude obchod na Letné v případě přesunu stavebních aktivit do Jaroměře ze stávající sítě diskontních prodejen vyřazen, Chudoba nevyloučil. "Od správce řetězce tohoto typu prodejen máme udělenu výjimku s podmínkou, že skladovací a prodejní plochy rozšíříme, o což usilujeme už třetím rokem," poznamenal ředitel novopacké Jednoty. Vyřazení ze sítě by přitom znamenalo snížení obratu, který by obchod v konkurenci velkých supermarketů neustál," upozornil už několikrát Chudoba.

(jn)


V Bělohradě chtějí svůj zpravodaj

Lázně Bělohrad - Zlepšit informovanost bělohradských obyvatel o dění v lázeňském městě má nový zpravodaj, který chce radnice začít vydávat v dohledné době.

"V Bělohradě, narozdíl od mnohých i podstatně menších obcí, žádné místní noviny nevycházejí. Upozorňují nás to i samotní občané. Představa je taková, že by zpravodaj připravovalo městské kulturní středisko. Zájem podílet se na jeho tvorbě už projevil například nový ředitel základní školy pan Jirásko, který už s tím má zkušenost. Vydával školní časopis ve Staré Pace," informoval NN starosta Pavel Šubr.

Připustil, že periodicita a forma nové tiskoviny zatím nebyla stanovena. "Byl by to zřejmě buď měsíčník nebo občasník, to se teprve upřesní. Zveřejňovali bychom tam informace z jednání městské rady a zastupitelstva, přehled připravovaných investičních akcí, události z kultury a další zajímavosti," nabízí svou vizi starosta.

Bělohradští chtějí touto cestou navázat na tradici, která je spojována především se jménem Leontíny Mašínové. Ve dvacátých letech vycházely totiž přímo ve městě Lázeňské listy. "Dokonce to byl šestnáctistránkový týdeník, o který se starala spisovatelka Leontína Mašínová. Řada článků například s historickou tématikou by se mohla po sedmdesáti nebo osmdesáti letech znovu zveřejnit," doplnil starosta.

(jn)


SOBOTKA VE ZNAMENÍ FESTIVALU Ministr kultury Pavel Dostál a spisovatel Ludvík Vaculík (na snímku) obohatili spolu s dalšími pozvanými hosty nedělní zahajovací programu 44. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka s podtitulem Slovo a paměť, který pořadatelé s ohledem na jubilejní rok 2000 zvolili symbolicky. Úvodní den týdenního festivalu byly také vyhlášeny výsledky tradiční literární soutěže, jíž se zúčastnilo téměř sto autorů, kteří pořadatelům zaslali 117 prací. Soutěž se už deset let vyhlašuje ve třech kategoriích - básnické, prozaické a literárněvědné, historické a vlastivědné. Cenu si ze Sobotky odvezli Milan Šťasný z Příboru, Hynek Prokop z Pardubic a Vladimír Koblížek z Hradce Králové.

FOTO: jn


Výběrové řízení na bránu

Jičín - Na posledním zasedání městské rady bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na určení budoucího nájemce Valdické brány. Současnému nájemci Martinu Zajíčkovi totiž vyprší koncem letošního roku smlouva o pronájmu. Vedení města se přitom rozhodlo toto řízení vypsat ne z důvodu nespokojenosti se současným nájemcem, ale vzhledem ke transparentnosti nově uzavíraných nájemních smluv. Termín výběrového řízení přitom nebyl ještě upřesněn, ale nový nájemce bude mít bránu pronajatou již od příštího roku.

"Valdickou bránu již provozuji téměř deset let a do vypsaného výběrového řízení se zcela jistě opět přihlásím. Myslím si, že brána opět žije a dýchá. V minulosti věž navštívilo několik významných a známých osobností našeho společenského a kulturního života jako herec Martin Dejdar nebo lingvista Alexandr Grygar. Tyto osobnosti naše město propagují i za hranicemi Jičína. Pronájem brány není žádný lukrativní výdělek, spíše se snažím, aby se příjem ze vstupného z valné části na bránu zpětně vracel právě prostřednictvím akcí zde probíhajících. A jsem přesvědčen, že se jich zde koná opravdu mnoho," vyjádřil se Zajíček.

Provoz Valdické brány je také letos již v plném proudu. Do 10. července zde probíhá výstava obrazů a grafik Jany Tomsové a na 11. července se připravuje premiéra hry Oldřicha Daňka "Kulhavý mezek aneb výbuch na jičínském zámku". Do konce léta se dále mimo jiné chystá výstava fotografií Věry Mohylové a obrazů Jana Grygara.

FOTO: max


VOS otevřela diskuzi o archeologickém výzkumu

Jičín - Dlouhodobý spor mezi jičínským muzeem, potažmo okresním úřadem a Vodohospodářskou a obchodní společností (VOS) Jičín, týkající se archeologických výzkumů, upozornil na slabiny v interpretaci právního předpisu a ve svém důsledku může znamenat průlom v dosavadní praxi na Jičínsku.

Vodárenská společnost už tři roky po sobě odmítá uzavřít dohody o provedení archeologických výzkumů s Okresním muzeem a galerií v Jičíně, kterému tuto povinnost ukládá zákon o státní památkové péči z roku 1987. V jeho výkladu se však obě strany rozcházejí. Do sporu mezi vodohospodáři a muzeem se vložilo oddělení kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín, které v únoru zahájilo s VOS správní řízení. Na jeho výsledek investor nereagoval, a tak okresní úřad Vodohospodářské a obchodní společnosti uložil povinnost uzavřít písemnou dohodu s muzeem v dubnu vydaným rozhodnutím. Proti němu se však VOS odvolala k ministerstvu kultury, které je k překvapení místních památkářů zrušilo.

Stanovisko ministerstva naopak přivítal prokurista VOS Jindřich Koutný slovy, že úřad už dříve upozorňoval, že jeho postup v této věci je nezákonný. "Muzeu jsme ochotni poskytnout na archeologickou činnost určitou podporu. O tom je možné uvažovat. Ale nikoliv v tom smyslu, aby to bylo považováno za plnění naší povinnosti. Navíc se tak musí dít u nových staveb, ale ne abychom platili opakovaně při každé opravě v tom samém místě. Na okrese máme dohromady 700 kilometrů sítí a opravy provádíme permanentně. Finanční kontrola by nám ani neuznala, kdybychom na celém okrese financovali zdánlivý archeologický výzkum z peněz z vody," tvrdí Koutný s tím, že jiné vodárenské společnosti nic takového v nákladech nemají.

Ředitel muzea Jaromír Gottlieb stejně jako vedoucí referátu regionálního rozvoje OkÚ Jaroslav Veselý jsou však jiného názoru. "Celou záležitost jsme konzultovali s právníkem památkové inspekce a jako jeden z podkladů pro řešení situace jsme použili článek ve správním řádu, kde se hovoří i o vodohospodářských stavbách, o povinnosti zabezpečit finanční úhradu, která se ukládá investorům. Na základě toho jsme vyzvali vodohospodářskou společnost k uzavření písemné dohody. To, že proti našemu správnímu rozhodnutí odvolací orgán rozhodl tak, jak rozhodl, mohu v tuto chvíli říct tolik, že s tímto rozhodnutím, které je v rozporu se stanoviskem památkové inspekce, nesouhlasíme a nepovažujeme je za správné," konstatuje Veselý, zástupce přednosty OkÚ. Dodal, že okresní úřad podnikne další kroky.

Pokračování na str. 2


Další dům na Lidickém náměstí

Jičín - Výstavba dalšího bytového domu, který by měl vyplnit proluku na Lidickém náměstí mezi restaurací Veselka a posledním nově postaveným domem, by měla být pravděpodobně zahájena již v druhé polovině letošního roku.

Jak sdělil vedoucí hospodářského střediska firmy BAK v Jičíně ing. Josef Myška, dům bude mít 22 bytových jednotek, přičemž přízemí bude opět sloužit ke komerčním účelům. Všechna nadzemní podlaží budou obytná, 2. a 3. podlaží je konstruováno spíše s byty menšími jako 1+1 a 2+1. Ve 4. a 5. podlaží se však najdou opět i byty luxusnějšího charakteru, tzv. mezonetové, s vnitřním schodištěm propojujícím byt mezi jednotlivými podlažími. "Chceme, aby jednotlivé domy, které stavíme, nebyly stejné jako dřívější paneláky. Proto bude i tento dům barevně odlišen a trošku jinak konstruován. Na kraji domu směrem k Veselce bude například velký kulatý arkýř zakončený balkonem," upřesnil Myška.

V současné době je již společně s Městským úřadem v Jičíně pro tento dům založeno Stavební bytové družstvo Zebín, které nabízí případným uchazečům o bydlení své členství. Protože se pro výstavbu bude využívat státní dotace, která činí 320 tisíc korun na jeden byt, bude po dobu 20 let vlastníkem bytů družstvo. Výstavba mohla být již zahájena dříve, ale zkomplikoval ji městský záměr, který počítá v tomto prostoru s vybudováním nové komunikace. "Z tohoto důvodu se stále jedná o státní dotaci, která doposud nebyla schválena. Pro cenovou dostupnost bytů, kdy by základní doplatek například za byt 1+kk měl činit cca 390 tisíc korun, je tato dotace nezbytná. Počítáme však, že ji obdržíme někdy v druhé polovině tohoto roku a okamžitě budeme moci začít s výstavbou. Celý dům by přitom mohl být hotov někdy koncem roku 2001," shrnul Myška.

Dle Josefa Myšky je zpracovávána marketingová studie, která zjišťuje možný počet zájemců o koupi bytu v Jičíně. Již dnes se například vede evidence žadatelů o koupi bytů právě v tomto chystaném domě. Každým rokem by přitom firma BAK ráda v Jičíně postavila takovýto jeden nový dům, což je dle této studie odhad potencionálního maximálně možného zájmu o koupi ze strany občanů.

(max)


Ocenění pro veterány

Hořice - Generál Vlastimil Veselý a plukovník Bohumil Pikeš obdrží čestné občanství města. Na radnici předložili návrh na toto ocenění Český svaz bojovníků za svobodu a příbuzní válečných veteránů, kteří žijí v Austrálii.

"Oba účastníci druhé světové války se narodili v roce 1913, válečný pilot Vlastimil Veselý v Hořicích a Bohumil Pikeš, velitel pozemních vojsk a odborník na logistiku na pražské Vysoké škole válečné, v nedaleké Sadové. Krátce na to se však s rodiči přestěhoval do Hořic. Oba je tedy považujeme za hořické rodáky," sdělil starosta Hořic Ladislav Vrba. Čestné občanství, i když se zpožděním, obdrží k 55. výročí konce 2. světové války.

(jn)


Nové Noviny