Logo NN

Nové Noviny č. 25/0023. června 2000str. 1

Obchodní centrum by mělo stát zhruba sto miliónů

Jičín - Za stále reálnější lze považovat záměr výstavby obřího obchodního centra na autobusovém nádraží v Jičíně. Návrh holandské společnosti CTP sice vloni zastupitelé zamítli, ale na pondělním jednání dali radním požehnání, aby nyní už v oficiálních jednáních s nizozemským investorem znovu pokračovali.

Jeho zástupci tak přece jen dostali k přípravě projektu zelenou a mohou se pustit do zpracování konkrétních architektonických studií budoucí podoby supermarketu, který by mohl vyrůst v prostoru mezi objekty okresního soudu, Komerční banky a České pojišťovny.

Autobusové nádraží včetně nedávno bezúplatně převedeného parkoviště před budovou zdravotní pojišťovny patří téměř celé městu, které hledá způsob pro jeho využití.

"Jde nám hlavně o architektonické vyřešení celého území. Zatím nebylo rozhodnuto, jak by mělo případné obchodní centrum vypadat a jaký by mělo mít rozsah. V každém případě by to byl razantní zásah do podoby města, muselo by se vytvořit úplně nové autobusové nádraží. Je předčasné tvrdit, zda automobily budou parkovat na střeše objektu nebo pod zemí. Pokud ale vznikne nějaký ideový záměr, musel by představovat konsensus všech zúčastněných stran, především úřadů a veřejnosti," prohlásil tajemník jičínské radnice Peter Bareš.

Připustil zároveň, že nikdo nezaručí holandské firmě, že to bude právě ona, kdo by měl v této lokalitě stavět. "Na investora bychom vypsali výběrové řízení," řekl Bareš. Dosavadní záměr holandské společnosti CTP počítá s tím, že by zde vzniklo středisko obchodu a služeb s parkovištěm pro několik stovek automobilů a odstavné plochy pro autobusy. Důvěryhodný zdroj, který si ale nepřál být jmenován, pro náš list uvedl, že náklady na výstavbu by se měly blížit k částce pěti miliónů marek, tedy asi sto miliónů korun.

(jn)


Opraví most přes Cidlinu

Vitiněves - V období mezi 10. červencem a posledním zářijovým dnem bude znemožněn průjezd přes most u Vitiněvse. Cestáři se totiž rozhodli přistoupit k jeho celkové rekonstrukci.

Jičínská Správa a údržba silnic, která se potýká s kritickým nedostatkem peněz, bude do komunikací investovat méně, než v předchozích letech. Jednou z větších akcí, hrazených z prostředků Ředitelství silnic a dálnic, bude oprava mostu přes Cidlinu ve Vitiněvsi. "Je jedním z devíti nejstarších mostů na Jičínsku, byl zbudován ještě za první republiky a jeho současný stav je už nevyhovující," sdělil vedoucí referátu dopravy okresního úřadu Pavel Benda.

Práce, během nichž se zrenovují ocelové nosníky a zpevní úložné prahy, mají být zahájeny 10. července. Motoristé proto musí počítat s objížďkou, která bude vedena směrem na Milíčeves. Průjezd by měl být opět obnoven po 30. září.

Další dopravní omezení letos pravděpodobně nastane v souvislosti s chystanou rekonstrukcí frekventované silnice z Jičína na Hradec Králové. V úseku od křižovatky v Lužanech do Ostroměře dojde k obnově povrchu dopravou zatěžované komunikace.

(jn)


Bělohrad patřil čtyři dny folkloru

Rozmanité kroje byly k vidění po čtyři dny v Lázních Bělohradě, kde se minulý týden konal 26. ročník mezinárodního folklorního festivalu Slavnosti písní a tanců Pod Zvičinou.

FOTO: jn

Lázně Bělohrad - Za jeden z vůbec nejvydařenějších festivalů, pořádaných pravidelně v posledních letech v tuzemsku, označil předseda Folklorního sdružení České republiky Zdeněk Pšenica letošní bělohradské slavnosti, které vyvrcholily o víkendu.

"V Bělohradě je samozřejmě úroveň folklorních slavností vždy velmi vysoká, což je všeobecně známo, ale letos jsem byl opravdu překvapen," prohlásil Pšenica. Zvlášť vydařený byl především sobotní program, který pořadatelé 26. ročníku mezinárodních Slavností písní a tanců Pod Zvičinou pojali jako celodenní přehlídku všech zúčastněných souborů v zámeckém areálu. K těm nejatraktivnějším co do pestrosti krojů patřil ansámbl Ruggeri di Pim ze Sardinie. V prostoru parku bylo postaveno nové zastřešené pódium a pro návštěvníky byl připraven i staročeský jarmark lidových řemesel.

Ale snad největší pozornost účinkujících i přítomných diváků vyvolala nová zábavná soutěž Polka rallye. Závod na dvousetmetrové trati, kterou taneční páry překonávaly tancováním v rytmu polky. Prvního ročníku netradiční disciplíny se zúčastnilo několik desítek odvážlivců. S Bělohradem se hosté rozloučili nedělním průvodem krojovaných skupin napříč městem a na závěr tradičním koncertem v přírodním parku Bažantnice.

(jn)


LEGIE ZA HRANICEMI JSOU UŽ KOMPLETNÍ Před Masarykovou věží samostatnosti v Hořicích rozmlouvají sochaři (zleva) Tomáš Vondruška a Jiří Novák s Karlem Krátkým z hořické organizace Českého svazu bojovníků za svobodu krátce po předání nedávno zhotovené sochy ruského legionáře, která tak zaplnila dosud prázdné místo na pomníku "Legie za hranicemi". Sousoší, které na své dokončení čekalo více jak půl století, bude slavnostně odhaleno 28. října. Postavu ruského legionáře podle dochovaného zmenšeného modelu hořického sochaře Františka Duchače Vyskočila zhotovili Tomáš Vondruška a Jiří Novák. (Více uvnitř listu.)

FOTO: jn


Budeme pít dětenické pivo?

Dětenice - Druhý pivovar na našem okrese by měl vzniknout přímo v Dětenicích a s největší pravděpodobností by se zde mohla vyrábět speciální dětenická desítka a dvanáctka. Desítka by mohlo být pivo kvasnicové, a to jak světlé, tak i tmavé. Dvanáctka by měl být ležák. V Dětenicích se přitom vařilo pivo atypické a bylo odsud expedováno například pivo polotmavé "řezané". Protože v současné velké konkurenci mezi pivovary je těžké na trhu obstát, mělo by se zde opět vyrábět pivo, které se nějakým způsobem odlišuje od piva "klasického".

V Dětenicích se přitom pivo vařilo ještě v roce 1955 a podle starých receptů by zde chtěl obnovit tuto výrobu současný majitel dětenického zámku Pavel Ondráček. "Přál bych si, kdyby se s výrobou mohlo začít v horizontu dvou let. Do té doby bych chtěl mít zde na okrese síť deseti až dvaceti vlastních restaurací, kde by se pivo mělo prodávat. Dále by se samozřejmě mělo prodávat i v dalších restauracích a hospodách okresu Jičín. Začátkem měsíce června jsem již otevřel první z těchto restaurací v Libáni. Z části tohoto malého pivovaru bych chtěl zřídit pivovarnické muzeum v rámci přilákání cestovního ruchu do oblasti Dětenicka a Libáňska, kde by návštěvníci mohli shlédnout, jak se takové pivo vaří, a nejspíše ve sklepích pivovaru by měla vzniknout i pivovarnická hospoda, kde by se samozřejmě toto pivo pilo a kde by mohli návštěvníci ochutnat různé kulinářské speciality," upřesnil Ondráček.

(max)


Boj proti pytlákům nekončí

Jičín, Lázně Bělohrad, Chlumec nad Cidlinou - Teplé letní dny zvou k vodě nejen milovníky koupání, ale rovněž rybáře bez povolenek - pytláky. Míra pytlačení na rybnících a řekách je podle všech ukazatelů stále velmi vysoká a rybářským spolkům vznikají velké škody. Jičínský okres v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Místní rybářské organizace se snaží potírat nepovolený rybolov již řadu let a v některých případech zaznamenaly první výraznější úspěchy. Podporu v boji s pytláky má přinést i nový zákon z konce minulého roku, kterým rybářská stráž získala status veřejného činitele, a jako taková nyní vlastní i odpovídající pravomoci. Ovšem skutečný efekt tohoto opatření bude možné posoudit až po zkušenostech z letošní sezony.

Velké problémy s pytláky mají na rybnících, které spravuje Rybářství Chlumec nad Cidlinou. "Minulý rok jsme v souvislosti s činností pytláků zaznamenali celkové ztráty asi 10 %. Nejvíce se nepovolené rybaření provozovalo na rekreačních rybnících, kde počítáme ztrátu ryb až kolem 25 %," sdělil NN Ing. Pojar. Podle jeho slov se porybní snaží dělat maximum proti nepovolenému rybolovu, zatím bohužel bez patřičného výsledku. Řešení současného stavu spatřuje ve větším důrazu na spolupráci s bezpečnostními agenturami a policií.

Že se pytlačí hodně, potvrzuje i Jindřich Richtera z Českého rybářského svazu Lázně Bělohrad. Do jejich revíru patří mimo jiné řeka Javorka s přítoky, ve kterých žije několik stovek pstruhů. "Stav pstruhů je ve srovnání s minulými léty nízký, na čemž se podepisuje zejména nízký stav vody, průsak saponátů do řeky a další znečištění. Pstruzi, kteří přežijí, se pak většinou stávají kořistí pytláků."

K novému zákonu o rybářské stráži se však bělohradští porybní staví spíše skepticky. Podle Richtery porybní, kteří vykonávají tuto funkci zcela dobrovolně, nemohou přímo zastoupit policejní orgány. Proti pytlákům jsou totiž v některých případech bezmocní. "Měli jsme tu i takový případ, kdy pytlák na jednoho z porybných vytáhl nůž," dodal s trochou bezmoci Richtera.

Naopak pytláctví bylo výrazně omezeno v oblasti, kterou spravuje Český rybářský svaz Jičín. I zde bujelo ještě před pěti lety nekontrolované pytláctví, to se ale během krátké doby změnilo. V současnosti tak dochází pouze k nepatrnému množství případů nepovoleného rybolovu. Podle slov předsedy Českého rybářského svazu Jičín Milana Zmátlíka je to výsledek nekompromisního přístupu k pytlákům. Jičínský svaz totiž spolupracuje aktivně s policií a provádí časté kontroly a výjezdy do terénu. K odrazení příležitostných pytláků vedlo i pokutování a předvádění pytláků na policii. Jičínští si také pochvalují nynější zákon o rybářské stráži, který umožňuje porybným namátkové kontroly, legitimování a potřebnou zákonnou ochranu. Pytlák tak nyní může dostat pokutu ve výši až 25 tisíc korun.

(pe)


Nové Noviny