Logo NN

Nové Noviny č. 24/0016. června 2000str. 1

Novopacký pivovar bude mít v červenci věřitelský výbor

Nová Paka - Bez výraznějších změn pokračuje ve výrobě novopacký pivovar, jenž se letos pro neplnění svých závazků ocitl v konkurzu, a po více jak třech měsících od jeho vyhlášení bude mít věřitelský výbor. Ten by měl dohlížet na činnost správce konkurzní podstaty.

Na 4. července je svoláno první oficiální setkání věřitelů, a to u Krajského soudu v Hradci Králové. Minulý týden to oznámil sládek pivovaru Daniel Váša.

"U soudu se uskuteční přezkumná jednání, kde se bude potvrzovat oprávněnost nároků jednotlivých věřitelů a pravost výše pohledávek," řekl Váša. Současně předpokládá také ustanovení věřitelského výboru, který by měl mít ještě týž den schůzi. Ve výboru budou pravděpodobně zastoupeni věřitelé s nejvyššími pohledávkami.

Se svými nároky se už většina firem přihlásila. Nicméně na otázku, kolik v současnosti pivovar svým dodavatelům dluží, nebyl Váša schopen odpovědět. "Přesné a aktuální údaje má k dispozici správce konkurzní podstaty doktor Milan Jelínek," poznamenal Váša. Toho se nám však nepodařilo zastihnout. V polovině března dosahovala výše závazků, které v průběhu čtyř let vytvořila akciová společnost Městský pivovar se sladovnou Nová Paka, zhruba dvanácti milionů korun. Doposud nevyřešené zůstávají také staré závazky z dob hospodaření někdejšího státního podniku. Ty dosahují 36 miliónů korun a na nově vzniklou společnost je při privatizaci převedl Fond národního majetku, s nímž se pivovar do vyhlášení konkurzu soudil.

Po prvních dvou měsících roku, kdy se situace z hlediska odbytu vyvíjela více než optimisticky, se dnes pivovar navzdory neobyčejně teplému počasí pohybuje na průměrných číslech loňského roku. Podle sládka však tento obrat nenastal z důvodu změny postavení podniku. "V tom problém není, naši odběratelé s námi i nadále spolupracují. Na odbyt má ale vliv především nízká kupní síla obyvatelstva," komentuje situaci na pivovarském trhu Váša. Loňský výstav v Nové Pace dosáhl přes 65 tisíc hektolitrů piva, což bylo o třetinu víc, než v předchozím období.

(jn)


Starobylá část Milíčevse má být chloubou obce

Místostarosta Slatin Josef Cerman ukazuje na nově opravené budovy ze 17. století v centru Milíčevse. Obec v jednom z objektů nechala zároveň vybudovat dva nové obecní byty. Druhá z opravených budov sloužila v minulosti jako sýpka.

FOTO: jn

Milíčeves - Takřka k nepoznání se změnila za poslední rok historická část Milíčevse. Obec před časem nechala opravit původně barokní domy a v současnosti pokračuje v obnově starobylé opěrné zdi se zachovalými podsklepenými prostory na místě někdejší tvrze poblíž zámeckého parku.

"Snažíme se, aby tu po nás pro příští generace něco zůstalo, abychom původní kolorit obce alespoň zčásti udrželi. Zvlášť, když tu kromě zdejšího zámku a několika unikátních domů ani nic jiného prakticky není," říká k nákladné renovaci v jedné z nejstarších části obce místostarosta Josef Cerman. Zámek, v němž sídlí první domov důchodců na Jičínsku, byl postaven v 17. století na základech původní tvrze, která byla na mnoha místech podsklepena, podzemní část přitom dosud není prozkoumána.

"Sklepy pod násypem, který lemuje rozpadlá kamenná zeď, kterou nyní opravujeme, jsou pravděpodobně barokního založení, ale doznaly značných změn v klasicismu. Nejsou tedy zbytkem původní tvrze, jak se dodnes traduje. Její pozůstatky se zachovaly v přestavěném zámku, kde tvoří část obvodových zdí a některé klenby v přízemí," vysvětluje Cerman. "Obnova šedesátimetrové zdi přijde na dvě stě tisíc korun. Přitom jenom samotný kámen by nás podle projektu stál přes 400 tisíc, naštěstí jsme materiál získali rozebráním staré hospody ve Slatinách," poznamenal.

Tvrz stála ještě v roce 1626, kdy po konfiskaci připadla Albrechtu z Valdštejna. Ten ji i s přilehlým dvorem o rok později postoupil jezuitům, kteří zde do roku 1690 vybudovali komplex budov, který se zachoval do dnešních dnů. "Celou tuto lokalitu se snažíme obnovit. K nejnákladnějším investicím v posledních letech se řadí především rekonstrukce jednopatrového domu, s nímž bezprostředně sousedí další v Milíčevsi unikátní stavby, zvlášť zachovalá sýpka, která ještě donedávna sloužila zemědělskému družstvu, a byla rovněž zrenovována. Je to cenný doklad barokní etapy výstavby v obci."

Uvnitř jsou klenuté stropy i další zajímavé prvky, které i při adaptaci na byty obec zachovala. Hned vedle stojí ještě jeden starší objekt, bývalá palírna, která patřila také k zámku, a je v havarijním stavu.

"Nemůžeme s tím nic dělat, protože jde o soukromý majetek. S majitelkou, která žije v Německu, jsme se alespoň dohodli, že část přilehlé stavby už nezachráníme a budeme ji muset na náklady obce zbourat, vlastní palírna však zůstane zatím stát. Peníze na odkoupení nyní nemáme. Každopádně by to byla škoda, kdyby spadla, protože spolu s opravenou dvojicí domů byla postavena krátce po požáru v roce 1681. A od protějších venkovských staveb se odlišuje městským způsobem výstavby," říká Cerman. Do budoucna by obec chtěla opravit také budovy bývalého pivovaru a konírny, které dnes slouží zemědělskému podniku Slatiny.

(jn)


KAMION NABOURAL DO DOMU Vinou nedbalosti řidiče kamionu došlo v pátek 9. června krátce před polednem ke kuriozní dopravní nehodě v horní části Jiráskovy ulice v Jičíně. Řidič nákladního vozu Liaz z Litomyšle zajel do parkovacího prostoru příslušícího objektu Jednota, aby zde vyložil zboží. Při zaparkování však hrubě porušil dopravní předpisy, když na mírném svahu nepoužil zakládacích klínů.

V průběhu vykládky zboží tak došlo k samovolnému rozjezdu naloženého kamionu, který vyjel na frekventovanou silnici a vozidlo narazilo přední částí do protějšího domu. Náraz kamionu narušil obvodovou zeď obydleného domu, rozbil okno a částečně poškodil i vnitřní zařízení. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob ani střetu s okolo jedoucími vozidly. Řidič se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem, rovněž nebyla prokázána jakákoliv technická závada vozidla. Celková škoda na nákladním voze byla vyčíslena na 80 tisíc korun, škody na domu jsou předběžně odhadovány kolem 100 tisíc korun.

tm, FOTO: pe


Stěhování začne do měsíce

Lázně Bělohrad - Nejpozději v první polovině července by se měla uskutečnit kolaudace nového bytového domu v Harantově ulici, kde vzniklo osmnáct bytových jednotek, převážně velikosti 2+1. Na 20. června naplánovala radnice den otevřených dveří pro zájemce, kteří si chtějí novostavbu prohlédnout.

"V současnosti se dokončují poslední úpravy a nejpozději 10. července se uskuteční kolaudace. Možná, že se tak stane už o něco dříve. A okamžitě poté může začít stěhování nových nájemníků," říká tajemnické městského úřadu Jitka Košťálová. Do dnešního dne zůstal jeden byt volný, ostatní se podařilo prodat budoucím uživatelům, kteří tak z větší části stavbu zafinancovali. Radnice ze svých zdrojů vložila do výstavby necelé dva miliony korun a dotační příspěvek od státu.

Město si zaplatilo především nebytové prostory ke komerčnímu využití, které se nacházejí v přízemí a zatím zůstávají v jeho vlastnictví. "Uvažuje se o jejich prodeji, případně o pronájmu, osobně bych ale upřednostnil druhou variantu," řekl bělohradský starosta Pavel Šubr. Nájem z dvojice nebytových prostor po dvaačtyřiceti metrech čtverečních se předpokládá ve výši 25 tisíc korun ročně.

(jn)


Stravování není ohroženo

Sobotka - Nedávný útlum stavebních prací v objektu školní jídelny, v níž sídlí i mateřská škola, dává pořadatelům nadcházející Šrámkovy Sobotky naději, že nevzniknou komplikace se zajištěním stravování účastníků tohoto týdenního festivalu, který začíná prvním červencovým dnem.

Školní vývařovna totiž pravidelně vždy ještě úvodní prázdninový týden zůstává v provozu, aby vykryla nedostatečné stravovací kapacity v Sobotce, která v té době hostí desítky pedagogů, studentů a knihovníků. Letos však hrozilo, že bude kuchyň uzavřena. "V takovém případě bychom museli nalézt náhradní řešení, třeba i s tím, že by se obědy do Sobotky dovážely," uvedla už před časem Dana Flodrmanová, vedoucí střediska městské kultury.

První etapa rekonstrukce, jejíž celkové náklady si vyžádají 17 miliónů korun, byla z důvodu omezeného přísunu státních financí prozatím ukončena, což mohou přivítat právě organizátoři 44. ročníku Šrámkovy Sobotky. "Do současné doby bylo proinvestováno sedm milionů korun ze státní dotace. Další peníze máme přislíbeny, a práce budou pokračovat poté, co bude jejich čerpání umožněno," sdělila vedoucí úřadu města Jaroslava Vraná.

Stavební úpravy, které byly v budově postavené "v akci Z" už vloni zahájeny, si vynutilo hned několik okolností. Odstraňují se například nedostatky, přetrvávající od původního kolaudačního rozhodnutí. Zrenovovalo se mimo jiné vstupní schodiště a především se změnilo zastřešení. Dřívější plochá střecha byla nahrazena sedlovou. "Vzhledem k tomu, že se objekt nachází na okraji městské památkové zóny při vjezdu do centra Sobotky, kde se nedávno dokončila také nákladná přístavba a rekonstrukce historické budovy základní školy, působila plochá střecha v této lokalitě rušivě," poznamenala Vraná k architektonické úpravě.

Na modernizaci zatím čeká především interiér samotné jídelny, zejména její kuchyňská část. Aby odpovídala současným požadavkům, je nutné ji vybavit novou technologií.

(jn)


Nové Noviny