Logo NN

Nové Noviny č. 19/0012. května 2000str. 1

Bělohrad: vlastní TV vysílání

Lázně Bělohrad - Své vlastní rozhlasové nebo televizní vysílání mohou mít v Lázních Bělohradě, pokud se město rozhodne investovat do televizního převaděče, jenž je jedinou alternativou, jak zajistit kvalitní příjem televizního signálu, který je dlouhodobě neuspokojivý.

Řada zdejších domácností dnes může sledovat jen některé z nabízených programů, navíc jen v omezené kvalitě. "Bělohrad leží v údolí, které je ze všech stran uzavřeno. Okolní terén tak stíní přenosu signálu běžnou cestou. Aby došlo ke zlepšení, jeho příjem by tedy musel být zajištěn přes satelit," vysvětluje místostarosta Václav Machek příčinu letitého problému.

Město, které se už od loňska snaží tuto situaci vyřešit, si nechalo vypracovat studii od společnosti BTV plus a Českých radiotelekomunikací. Z ní nutnost použití převaděče, o němž jsme už v jednom z předchozích čísel NN informovali, jednoznačně vyplývá. Firma radnici dokonce nabídla, že jeden kanál zůstane volný pro případ zavedení místního rozhlasového nebo televizního vysílání.

"Součástí rozpočtu na tento rok je 200 tisíc korun určeno na televizní převaděč. Skutečné náklady však v tuto chvíli neznáme, jejich výše se bude odvíjet od nabídky firem, které oslovíme. Zatím není také jasné, v jaké míře se bude město na instalaci finančně spolupodílet," oznámil Machek.

Studie doporučuje umístit převaděč na střechu základní školy, výhodou je nejen strategická poloha, ale i fakt, že budova je v majetku města, tudíž by odpadla platba za případný pronájem plochy. Aby ovšem mohli lidé přijímat signál přes satelit, musí počítat s výdaji na nový anténní systém.

(jn)


Rekonstrukce zámecké zahrady

Jičín - S největší pravděpodobností v termínu 22. května se uskuteční v pořadí již druhé setkání odborníků a jičínské veřejnosti s autorem původní studie úpravy zámecké zahrady ing. Drahoslavem Šonským, CSc..

Výstupem z tohoto společného jednání mají být podklady takového rozsahu a charakteru, aby budoucí projekt řešil jak regeneraci stávající a výsadbu nové zeleně, tak zároveň i kompletní rekonstrukci zámecké zahrady z hlediska její technické stránky.

Město počítá s tím, že do konce července bude dokončena projektová dokumentace, kterou pak v měsíci srpnu spolu s dalšími podklady předloží Ministerstvu životního prostředí České republiky se žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci kompletní rekonstrukce parku.

V případě vydání souhlasného stanoviska ministerstvem je radnice připravena zahájit celou akci ještě třeba v tomto roce. Její dokončení pak musí být hotovo nejpozději do tří let od poskytnutí státní dotace. V původní studii se hovoří o celkové investici pěti milionů korun, z nichž by město Jičín mělo ze svého rozpočtu zaplatit poměrnou část přibližně jednoho a půl milionu korun.

Nutnost této investice podporuje nejen zoufalý stav zeleně parku, zejména přerostlých stromů, ale například i současný technický stav zámeckého bazénku (fontány). Betonová vana bazénu je prasklá, proto až do provedení jeho celkové rekonstrukce nemůže být již napuštěn.

(mar)


MALÍŘSKÝ PLENÉR V SOBOTCE iVšichni účastníci letošního malířského sympozia v Sobotce si z města pod Humprechtem odváželi nejen krásné zážitky z týdenního pobytu v Českém ráji, ale i diplom a pamětní medaili města Sobotky. Na závěr, tedy minulou sobotu, je "krajináři" obdrželi z rukou pořadatelů z Klubu přátel města Sobotky, jehož čestným předsedou je akademický malíř Vladimír Komárek (na snímku s Karlem Samšiňákem). Porota jednoho z autorů tradičně odměnila zvláštní cenou, jíž byla nedávno vydaná reprezentativní publikace "Sobotecko - krajinou Českého ráje". Rozloučení spojené s výstavou obrazů a kreseb vzniklých během několikadenního sympozia se konalo v sobotu v Šolcově statku.

FOTO: jn


JUBILEA HASIČSKÝCH SBORŮ Dny otevřených dveří připravili hasiči z okresu Jičín pro veřejnost, která minulý týden využila možnost seznámit se s požární technikou, a to jak současnou, tak i historickou. Dokládají to i fotografie z Jičína (vlevo) a Nové Paky. Letošní rok je pro obě města hned z několika důvodů jubilejní. Připadá na něj totiž 30. výročí založení profesionální požární ochrany v okrese Jičín, 130. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Jičíně, 125. výročí nepřetržitého trvání Sboru dobrovolných hasičů v Nové Pace a 25. výročí působení profesionálních hasičů v Nové Pace. V požární stanici v Nové Pace si zájemci mohli prohlédnout také výstavu sběratele a dlouholetého dobrovolného hasiče Josefa Tauchmana.

FOTO: mar, jn


Návštěvníci budou mít přístup do "Baby"

Trosky - Správa nejnavštěvovanější středověké památky východních Čech, zříceniny hradu Trosky, se chystá poprvé veřejnosti zpřístupnit jednu ze dvou věží, které tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Českého ráje.

Desetitisíce turistů, které tento svého druhu evropský unikát každoročně přitahuje, budou mít zanedlouho možnost vystoupat po nově vybudovaném schodišti do věže zvané Baba. Skutečný bonbónek, slovy kastelána hradu Ladislava Tomáše, by se však měla stát až vyhlídková plošina, která se ovšem už letos z finančních důvodů nestihne. Chybějících 400 tisíc korun hodlá správa získat jak z dotací, vstupného, tak i od sponzorů.

"Doufám, že příští rok se nám ji podaří realizovat. Z nového ochozu na Babě se totiž návštěvníkům naskytne jedinečný kruhový výhled do všech stran, tedy i směrem na Jičínskou pahorkatinu, která je zatím ze stávající vyhlídky zastíněna. Ale už i samotný pohled skrz malá okna ve věži, do níž bylo instalováno nové schodiště, bude pro návštěvníky velmi zajímavý," líčí Tomáš přednosti nadcházející změny. Oficiální zpřístupnění Baby je plánováno na sobotu 20., případně 27. května.

Rozhodující impuls k uskutečnění této nákladné investice dala podle Tomáše společnost Sklopísek Střeleč - Eximos, která na Trosky věnovala 300 tisíc korun. Ta nyní provádí rekultivaci výsypek a jejich osazování dřevinami, vytvářejícími přirozenou bariéru, která rozsáhlý pískovcový lom u Mladějova při pohledu z Trosek podstatně zakryje.

"Nebýt příspěvku společnosti, tak by památkáři do ničeho takového nešli. Památkový ústav v Pardubicích má řadu jiných výdajů na opravy historických objektů, zachraňuje se například Kuks. Jsme proto vděčni za každou korunu. Výhodou sponzorských darů je i to, že nám tyto peníze nikdo nevezme, narozdíl od státních dotací, o které, pokud je do konce roku nevyčerpáme, přijdeme. Sami si také rozhodneme, na co je použít," doplnil kastelán.

Další novinkou letošní sezóny je nové osvětlení hradu, na které správa získala příspěvek od obcí, sdružených v mikroregionu Český ráj. Mimo jiné pokračuje oprava severní hradby. Po dokončení veškerých úprav tak bude hrad plně uzavřen ze všech stran. Uvažuje se také o vybudování zastřešeného přístavku u vchodu do areálu Trosek, které za loňský rok navštívilo na 120 tisíc turistů.

(jn)


I v Libáni nabídnou lidem výhodné půjčky

Libáň - V druhé polovině letošního roku budou v Libáni poprvé vyhlašovat nabídkové řízení na půjčky z radnicí spravovaného Fondu rozvoje bydlení, kterým s výjimkou Kopidlna disponují už všechna města na okrese.

"Obecně závaznou vyhlášku pro poskytování těchto půjček na obnovu a modernizaci obytných domů starších deseti let jsme už na minulém zasedání zastupitelstva schválili. V červnu bychom měli na náš účet z ministerstva pro místní rozvoj obdržet zhruba 1,1 miliónů korun," sdělil libáňský místostarosta Josef Stránský.

Krátce poté bude vyhlášeno výběrové řízení. Městský úřad přitom už dnes několik žádosti od místních občanů eviduje. "Zdá se, že zájem o půjčky je ze strany obyvatel velký. Předností je totiž jejich dostupnost a především výhodný pětiprocentní úrok se splatností čtyř let. Adresátem se však může stát je ten, kdo splní podmínky v souladu s městskou vyhláškou," doplnil Stránský s tím, že i radnice bude z tohoto fondu čerpat peníze za účelem stavebních úprav budov v majetku města. "V letošním roce se chystáme provést rekonstrukci objektu Na Ženichově," dodal. Celková suma peněz v rozpočtu fondu tak bude o poznání nižší a ne na každého žadatele se zřejmě dostane.

Výhodné půjčky na vybrané stavební úpravy, jako je rekonstrukce střechy, fasády nebo zateplení obvodového pláště si získaly oblibu i v dalších městech. Například v Sobotce letos uspokojili 12 adresátů, mezi které komise rozdělila 360 tisíc korun. V Lázních Bělohradě, kde se půjčky přidělují teprve od loňska, získali vybraní zájemci dohromady přes jeden milion korun.

(jn)


Výstava drobného zvířectva

Nová Paka - Již čtvrtou Májovou výstavu drobného zvířectva pořádají tuto sobotu 13. května novopačtí chovatelé ve svém chovatelském areálu u železničního nádraží. Chovatelé, ale samozřejmě i příznivci chovu králíků, drůbeže, holubů, ale i okrasného ptactva se mohou přijít na tuto prodejní výstavu podívat od 8 do 16 hod. Dle sdělení pořadatelů počet vystavovaného zvířectva, kdy například chovných králíků zde bude k vidění okolo 300, předčí svým množstvím vystavovaných exemplářů i loňskou úspěšnou novopackou Májovou výstavu. Vystavovat nebudou samozřejmě pouze úspěšní pačtí chovatelé, ale i chovatelé odjinud, a to nejen z našeho okresu, ale i ze vzdálenějších míst.

(ur)


Nové Noviny