Logo NN

Nové Noviny č. 18/005. května 2000str. 1

Na opravu nejsou peníze

Jičín - Zřejmě z důvodu "sedání" budovy dvou tělocvičen IV. základní školy v Železnické ulici vzniká nadměrné pnutí v jejich bočních plochách, přičemž samovolně nebo třeba i pouhým lehkým nárazem míče do skleněných výplní (luxferů) dochází k jejich občasnému rozbití.

Úlomky skla samozřejmě dopadají na palubovky tělocvičen, které se pak stávají nebezpečné jak k provozování sportovních aktivit, tak k zajišťování jejich pravidelného úklidu.

Město proto jako zřizovatel tohoto školního zařízení dalo veškeré závady odborně posoudit a zároveň provedlo výpočet nákladů spojených s jejich odstraněním, včetně potřebného zateplení budovy. Výsledná částka však činí 3 miliony korun, kterými město v letošním rozpočtu rozhodně nedisponuje. Tato suma peněz by tedy měla být zapracována do rozpočtu města na rok 2001, zároveň se naskýtá otázka, kdy bude provoz tělocvičen IV. ZŠ zabezpečen alespoň provizorním překrytím prosklených stěn, například makrolonovou folií.

(mar)


Radní vedoucího úřadu podpořili

Hořice - Uzavřenou kapitolou je pro radní v Hořicích diskuse o oprávněnosti dalšího setrvání ing. Jaroslava Vaise ve funkci vedoucího městského úřadu.

Skutečnost, že okresní soud shledal Vaise vinným z ublížení na zdraví a potrestal jej finanční pokutou pět tisíc korun za loňský incident v jeho bydlišti, při němž mělo dojít ke zranění servisního technika, podle představitelů radnice nesouvisí s výkonem práce tajemníka a nepovažují za nutné, aby se z něj zodpovídal.

"Na základě podaného vysvětlení, zjištěných okolností a doporučení kontrolní komise zastupitelstva, městská rada neshledala, že by zjištěné skutečnosti zakládaly důvod k personálním změnám na místě tajemníka," sdělil starosta Hořic Ladislav Vrba.

Radní tak na předchozí schůzi jednohlasně podpořili Jaroslava Vaise, který se k případu už nechce vyjadřovat, nicméně připustil, že se postupem policie i justice cítí poškozen. "Celá záležitost se všemi jejími důsledky je pro mě nepříjemnou zkušeností. Verdikt soudu mě překvapil, zvlášť, když i sám státní zástupce ve svém vyjádření podpořil obhajobu," řekl NN.

Podle mínění starosty byl mediální zájem o osobu vedoucího úřadu vyvolán uměle a pravděpodobně i účelově. "Na úřad nepřišel nikdo, kdo by nás vyzval, abychom tajemníka odvolali. Ani na veřejném zasedání zastupitelstva o tom nepadla jediná zmínka. Platné předpisy pro výkon funkce tajemníka požadují negativní lustrační osvědčení, které ing. Vais splňuje, rada i kontrolní komise je toho názoru, že se v tomto případě jedná o soukromou záležitost, která s výkonem jeho funkce nesouvisí," doplnil Ladislav Vrba.

(jn)


VÝSTAVA JIŘÍHO SEHNALA Výtvarné práce nejen na Jičínsku známého fotografa, grafika, sochaře a publicisty Jiřího Sehnala (1944) si od posledního dubnového víkendu mohou prohlédnout návštěvníci Fričova muzea v Lázních Bělohradě. Bělohradský rodák zde představuje své kresby a grafiky, fotografie, plakáty a několik plastik. Zatímco jeho jemné kresby a grafiky z posledních patnácti let zachycují krásy Francie a Španělska (Provence, Bretaň, Normandie, Baskicko či Katalánsko), na fotografiích je zvěčněna příroda z nejbližšího okolí Bělohradska (Byšička, Jahodná, Pecka, Hořice). Koneckonců i další Sehnalovy kresby (Autoportrét, Věci života, Doteky, Mlčení) dávají nahlédnout do jeho duše, s jakou intimitou nahlíží na život a přírodu, což symbolizuje i název výstavy Krajiny blízké a vzdálené. Jiří Sehnal, člen Syndikátu novinářů, je absolventem sochařsko kamenické školy v Hořicích. V posledních několika letech se věnuje také reklamní tvorbě. Na Bělohradsku jsou instalovány některé jeho plastiky, například před budovou Anenských lázní.

FOTO: jn


HRA SVALŮ V HOŘICÍCH Hořický Dům kultury Koruna se stejně jako v předešlých letech stal dějištěm Mistrovství severních, východních a středních Čech v kulturistice. O titul se na pódiu ucházeli muži i ženy. Do posledního místa zaplněná Koruna poslední dubnovou sobotu viděla atraktivní podívanou a svou úrovní určitě všechny přítomné potěšila. Soutěž díky kvalitnímu obsazení byla takříkajíc malým finále před nadcházejícím celorepublikovým mistrovstvím, které se koná v Plzni. Rozhodčí vzhledem k vyrovnané výkonnosti účastníků neměli jednoduché rozhodování. Mezi muži se na prvních místech umístili: v kategorii do 65 kg Michal Kvíz z Prahy, do 70 kg Jan Kopáček z Náchoda, do 75 kg Jiří Pilný z Pardubic, do 80 kg Miloš Červinka z Pardubic, do 90 kg Ivan Horáček z Hořic a nad 90 kg Tomáš Kašpar z Jaroměře. Mezi ženami dominovaly: do 52 kg Markéta Krejčová z Liberce a nad 57 kg Jacqueline Georgiová z Prahy. Absolutními vítězi se stali závodníci v obou nejtěžších váhových kategoriích. Sportovci i rozhodčí byli zázemím i atmosférou sobotního závodu nadšeni.

FOTO: jn


S prvními klienty přicházejí první problémy

Jičín - Spolu s ubytováním prvních dvou klientů v "Azylovém domě" u čističky odpadních vod nastal již několik týdnů avizovaný problém, jakým způsobem zde bude chráněn majetek města a kdo bude garantem dodržování zákonných norem z pohledu hygienických a požárních předpisů, a tím v podstatě ochráncem zdraví a bezpečnosti "nájemníků".

Část vedení jičínské radnice zastává názor, že je to povinností provozovatele ubytovny, tedy Městského bytového podniku Jičín, avšak nesouhlasí se zřízením tabulkového pracovního místa, respektive míst pro stálý personál ubytovny. Podle jejich názoru by měli dozor a kontrolu nepravidelně zajišťovat pracovníci MěBP Jičín spolu s městskou policií.

Druhá skupina, vědoma si zejména toho, jak dalece odpovědní lidé zde budou ubytováni, hovoří naopak o nutnosti zvýšeného dozoru, a to nejen nad dodržováním stanoveného režimu ubytovacího zařízení, ale především nad ochranou obecního majetku, který je zde volně k dispozici (skříně, postele, židle, stoly, nádobí, vařič, lednička, pračka a podobně). Dosud nevyřešenou otázkou je pak i vydávání a odevzdávání ložního prádla a klíčů od ubytovny.

Zahájení provozu nového městského, dá se říci sociálního zařízení, se tedy možná zdá být poměrně složité. Ve skutečnosti by tomu však tak být nemělo. V kolaudačním rozhodnutí č. 210 se jednoznačně hovoří o tom, že "provoz dočasné ubytovny bude řízen zpracovaným a schváleným provozním řádem s pokyny pro trvalý dozor". Jinými slovy, odpovědní zástupci Okresní hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru podepsali kolaudační rozhodnutí s podmínkou přítomnosti trvalého dozoru v tomto zařízení.

Odkoupení a částečná rekonstrukce osmnácti obytných buněk přišla město Jičín na více než 820 tisíc korun. Dalších zhruba půl milionu korun ročně (počítáno s dozorem) by měly dělat plánované provozní ztráty zařízení, ve kterém může být krátkodobě ubytováno až dvacet lidí.

(mar)


Sezóna na koupalištích se blíží

Jičín, Milovice, Pecka - Leckde se už sice rekreačně využívané vodní plochy v minulých dnech hemžily prvními nedočkavci, které teplejší počasí přimělo svléknout se do plavek a svlažit tělo v ještě ne příliš prohřáté vodě, ve skutečnosti se však koupaliště na nadcházející sezónu teprve chystají.

O zjištění stavu připravenosti z hlediska objektů a ostatních ploch požádali do konce minulého týdne Okresní hygienickou stanici v Jičíně zatím jen dva provozovatelé, a to veřejného tábořiště v Jinolicích a rekreačního zařízení v Lužanech.

K samotnému zjišťování kvality vody je však ještě brzo, teplota zatím kolísá, a proto by odebraný vzorek nebyl dostatečně reprezentativní, aby bylo možné konstatovat, jaká je situace na daném místě. "Ranní teploty jsou stále ještě nízké, a také množství koupajících zdaleka neodpovídá očekávané kapacitě v sezoně. Měření by v tuto chvíli nebylo objektivní," vysvětluje dr. Jůvová z OHS Jičín.

Počet přírodních i umělých vodních ploch, které jsou využívány k veřejnému koupání a podléhají kontrole hygieny, se každý rok mění. Ne všude mají například dost peněz na to, aby mohla obec udržet víceúčelovou nádrž v provozuschopném stavu. Jůvová odhaduje, že by se počet sledovaných koupališť a rybníků mohl podobně jako vloni pohybovat kolem čísla dvacet.

Koupaliště na Dachovech je už v plném proudu, naopak v Autokempu Milovice, který má také koupaliště v nabídce, zahajují oficiálně sezonu až 20. června. "Na Dachovech jsou přírodní podmínky, kdežto u nás musíme bazén nejprve napustit a vodu pak chemicky průběžně upravovat. Jenom vnitřní nátěr bazénu nás přijde na padesát tisíc korun. A nasazení čištění nás stojí patnáct set korun denně," poznamenal Vlastimil Hruška, starosta Milovic, kde čekají, až se naplní ubytovací kapacity kempu.

Na Pecce se podle místostarosty Jiřího Styblíka dokončují poslední úpravy v okolí koupaliště, které má v nájmu firma Aqua Sportcentrum. "Zhruba týden trvá, než se koupaliště napustí. Nemohu mluvit za provozovatele, ale pokud vím, tak se chystají v nejbližších dnech požádat hygienu, aby mohli areál oficiálně otevřít," dodal Styblík. Většina koupališť se chystá zahájit sezonu tradičně na přelomu května a června.

(jn)


Peckovští souhlasí s převodem majetku

Pecka - K převodu vodovodního řadu ve Staňkově, o který požádali sami obyvatelé této obce, zastupitelstvo na Pecce na posledním veřejném zasedání vydalo souhlasné stanovisko.

"K převodu majetku si však zastupitelé určili podmínku, že k němu dojde teprve až ve chvíli, kdy vznikající právnická osoba, tedy občanské sdružení za účelem provozování vodovodu, získá od ministerstva zemědělství příslušné oprávnění," uvedl peckovský místostarosta Jiří Styblík.

Samotný převod se uskuteční formou kupní smlouvy, cena přitom byla stanovena dohodou ve výši padesáti korun. Občanské sdružení si přitom na své náklady nechá zpracovat odhad, ocenění přebíraného majetku. Na základě vzájemné dohody totiž uhradí daň z převodu nemovitosti.

(jn)


Nové Noviny