Logo NN

Nové Noviny č. 17/0028. dubna 2000str. 1

Státní úředník převzal úplatek

Jičín - Během přebírání finančního úplatku byl ve čtvrtek 20. dubna pracovníky Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti zadržen čtyřicetiletý zaměstnanec Okresního úřadu v Jičíně.

Odborný pracovník referátu životního prostředí (oddělení ochrany přírody) OkÚ navštívil 7. dubna firmu Alucon s. r. o. v Lázních Bělohradě, kde podle vyjádření prokuristky společnosti ing. Stanislavy Novotné provedl kontrolu, při níž měl údajně zjistit jisté ekologické zátěže a nedostatky, za něž přímo na místě vyměřil finanční pokutu 300 tisíc korun.

Vedení Aluconu však se způsobem udělení pokuty bez jakékoliv konzultace, přesných měření a zjišťování dalších skutečností rozhodně nesouhlasilo, na což pracovník jičínského OkÚ reagoval návrhem na kompenzaci problému padesátitisícovým úplatkem, po jehož uhrazení měl zničit sepsaný protokol, pořízený videozáznamem a v podstatě na celou záležitost zapomenout.

Ve čtrnáctidenní lhůtě na rozmyšlenou se však vedení firmy rozhodlo obrátit na výše uvedený útvar Policie České republiky, jehož pracovníci pak vlastní transakci předání úplatku monitorovali, na místě pachatele trestného činu zatkli a předali ho do vazební věznice ve Valdicích.

V současné době je vyšetřovatelem Policie OŘ P ČR Jičín proti obžalovanému J. M. z Nové Paky vedeno stíhání pro spáchání trestných činů přijímání úplatku a zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 160/2, 4b), 158/1 a), 2a) trestního zákona.

Podle informace vedoucího kanceláře přednosty OkÚ Jičín, ing. Jana Jiřičky, byl s obviněným zrušen pracovní poměr a vedení úřadu spolupracuje na objasnění celého případu. V případě prokázané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody v trvání od 2 do 8 let.

(mar)


Třídní schůzky na chodníku

Nová Paka - Ve středu 19. dubna byli pozváni rodiče studentů novopackého gymnázia a SPgŠ ke třídním schůzkám, které měly být zahájeny v 15.45 hodin. Patnáct minut předtím zazvonil v ředitelně telefon, ve kterém anonym ohlásil, že v budově školy je umístěna bomba, a pokud nebude objekt vyklizen, dojde k výbuchu. Během několika minut se na místo dostavili policisté, hasiči, plynaři a záchranná služba. Po prohlídce školy se ukázalo, že poplach byl planý a jeho účelem bylo s největší pravděpodobností překazit připravované třídní schůzky, ve kterých se rodiče měli dozvědět o výsledku snažení svých ratolestí. Jak nám sdělil ředitel školy Mgr. Jaroslav Vašek, hlas v telefonu patřil pravděpodobně nějakému mladíkovi, a tak se nabízí otázka, zda se nejednalo o účelové oznámení studenta nebo jeho kamaráda, který se obával negativní zprávy o svém prospěchu. Třídní schůzky se přesto konaly na protějším chodníku před budovou školy. Incident tak byl i pro ohlašovatele asi neúčinný a pouze zbytečně zaměstnal spoustu lidí. A to ani neuvažujeme o postihu, který čeká povedeného vtipálka v případě dopadení.

(ur)


Za přítomnosti předních osobností české kultury proběhla v sobotu 22. dubna v jičínské galerii vernisáž výstavy malíře Josefa Jíry. O slavnostní zahájení se postarali žáci Základní umělecké školy v Jičíně, kteří za klavírního doprovodu zazpívali písně z díla Leoše Janáčka. Úvodní slovo Dr. Vladimíra Vodičky všem připomnělo tvorbu Josefa Jíry od samých začátků až po dnešek, který je reprezentován především Křížovou cestou v kapli sv. Vavřince a galerií výtvarného umění v Boučkově statku na Malé Skále.

Třiatřicet vystavených obrazů představuje umělecky vyrovnanou kolekci od portrétu přes obrazy z cest až po podmanivé krajiny, kolekci, která každého přesvědčí o uměleckých kvalitách tvorby Josefa Jíry. Výstava potrvá do 25. června a je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Snímek Martina Horáka zachytil během vernisáže Josefa Jíru (vpravo) spolu s MUDr. Vladislavem Bosákem a Olgou Starou.

Lenka Koulová


VE ZNAMENÍ ERBENOVA VÝROČÍ V Miletíně si letos připomenou jubilejní výročí nejvýznamnějšího rodáka Karla Jaromíra Erbena (1811 - 1870). U příležitosti 130 let od jeho úmrtí zde letos uspořádají festival Erbenovy dny. Rovněž opraví sochu tohoto významného českého básníka, která je dominantou náměstí. Z těchto důvodů obdrží Miletín z rozpočtu okresního úřadu pětatřicet tisíc korun.

FOTO: jn


Hledají cesty, jak se osamostatnit od VOS

Lázně Bělohrad - Nečekaný směr může už v nejbližších dnech nabrat současný vývoj, na jehož konci se rozhodne, kdo bude nadále zajišťovat správu vodohospodářských sítí města v hodnotě desítek miliónů korun.

Jejich provozovatelem je dosud Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS) Jičín, v níž má Bělohrad vedle dalších měst a obcí akcionářský podíl, který ale v jeho případě představuje zanedbatelné procento. Bělohradští nyní intenzivně hledají cesty, jakým způsobem by bylo možné z akciové společnosti VOS, kde mají rozhodující většinu města Jičín, Nová Paka a Hořice, vystoupit. Toho lze podle mínění právníků, na něž se radnice obrátila, docílit zpochybněním převodu vodohospodářského majetku, neboť tento akt prý nebyl před lety zastupitelstvem schválen.

Šance, že město svůj záměr prosadí, je však velmi malá. Majetek se totiž na tehdy vznikající akciovou společnost VOS převáděl ze státního podniku. Pokud by ho město chtělo získat, tak jedině formou daru nebo odkoupením, obojí by ale na valné hromadě patrně nenašlo podporu. Stejné tendence se v minulých letech objevily i u dalších měst, v konečném důsledku však tento krok vyhodnotily jako ekonomicky nevýhodný.

Bělohradský starosta Pavel Šubr je ale přesvědčen, že by případné osamostatnění bylo pro město přínosem. "Z pohledu uplynulých šesti let, kdy je město ve VOS, tak určitě. Když srovnáme, jaké tržby měla společnost na Bělohradsku, a kolik peněz sem vracela ve formě investic, tak se domníváme, že se jedná o milióny korun, o které město za tu dobu přišlo," tvrdí Šubr.

Dodal, že výstavbu čistírny odpadních vod i některých kanalizačních řadů si město hradilo ze svého rozpočtu. "Přitom čističku i infrastrukturu má VOS pronajatu za 200 tisíc korun ročně. Když už se nějaká investice pořídí, jako například vloni, kdy byla na čističku dodána nová čerpadla, její hodnota se z nájmu odečítá a po určitou dobu tak nedostaneme ani korunu," poukazuje starosta s tím, že nájemní smlouva je pro Bělohrad nevýhodná.

Impulsem k aktivitě radních bylo podle starosty nedávné více jak třicetiprocentní zdražení služeb, o němž se na posledním zastupitelstvu diskutovalo za účasti prokuristy společnosti Jindřicha Koutného. "Právě v průběhu zasedání zazněly názory lidí, že bychom se měli pokusit jít vlastní cestou, zvlášť proto, že v Bělohradě jsou dostatečné zdroje vody. Spolupráci nám už nabídly Anenské lázně, které mají dva zatím nevyužívané vrty," sdělil Šubr.

"Město jsem informoval, že na našich pozemcích jsou dva odstrojené vrty, které by svou kapacitou měly být dostatečné. Jejich využití záleží na dohodě o případné spolupráci," potvrdil Radim Kalfus, ředitel lázní, které jsou nejvýznamnějším odběratelem na Bělohradsku. Jejich vedení však jako jednu z variant zvažuje, že přejde na zásobování z vlastních zdrojů, což ovšem může ovlivnit kvalitu vody ve městě.

Díky vydatnosti zdejších pramenů je Bělohrad také významnou zásobárnou pitné vody pro Jičín a jeho nejbližší okolí.

(jn)


Část kasáren je volná pro krátkodobé nájmy

Jičín - Před čtrnácti dny uzavřená smlouva mezi jičínskou radnicí a Ministerstvem obrany ČR o bezúplatném převodu části kasáren v lípách na město Jičín leží v těchto dnech na stole Ministerstva financí ČR, odkud bude v příštích týdnech odeslána zpět, aby tak svojí administrativní pouť ukončila registrací na jičínském katastrálním úřadu.

Pak teprve do vlastnictví města oficiálně přejde několik bývalých obytných a provozních budov, garáží, skladů a dalších s nimi souvisejících nemovitostí. V areálu bývalých kasáren zůstává pět použitelných budov v majetku státu, ve kterých bude i nadále sídlit Územní vojenská správa Jičín, další objekt č. 16, rovněž v poměrně dobrém technickém stavu, byl již před nedávnem převeden do majetku Okresního soudu Jičín, který zde provádí veřejné dražby movitých předmětů zabavených soudní cestou dlužníkům.

Před městem nyní stojí finančně velmi náročný problém, jak naložit s dědictvím, jehož uvedení do použitelného technického stavu přijde na mnohamilionové investiční částky, kterými město samozřejmě v současné době nedisponuje.

"Prvními kroky k oživení prostoru mezi lipovou alejí a Jakubcovou ulicí (Čeřovkou) bude v první řadě odstranění plotu čili jeho zprůchodnění a zpřístupnění prostoru veřejnosti. Potom se pokusíme nabídnout krátkodobé pronájmy některých vhodných objektů. Již dnes registrujeme zájem několika firem a drobných soukromých podnikatelů (umělecký kovář apod.), se kterými budeme nadále intenzivně jednat.

Pakliže se nám podaří získat státní finanční dotaci na rekonstrukci bytů, budeme v jedné z dříve obytných kasárenských budov iniciovat výstavbu devatenácti bytových jednotek," přiblížil budoucí kroky města místostarosta Vlastislav Matucha.

V případě zájmu o využití či pronájem některých konkrétních prostor v areálu bývalých kasáren v lípách kontaktujte jičínskou radnici, kde získáte další potřebné informace.

(mar)


Nové Noviny