Logo NN

Nové Noviny č. 13/0031. března 2000str. 1

Do sporu vstoupilo město

Nová Paka - Novopačtí radní přišli s návrhem, který by mohl ukončit vlekoucí se spor ohledně letního stadiónu. Nejpozději do dnešního dne měli zástupci sportovních organizací předložit na radnici svá stanoviska, zda jsou ochotni převést svůj majetek na město.

Rozdílné představy mají už několik měsíců především členové atletického a fotbalového oddílu a zatím nic nenasvědčovalo tomu, že by byli ochotni se dohodnout. Oba sportovní kluby se už delší dobu přou o majetek Tělovýchovné jednoty Sokol Nová Paka, jejíž předchozí sedmičlenný výbor vloni bezúplatně převedl správní budovu stadiónu, okolní pozemky a sportoviště využívaná místními atlety na fotbalový klub. Atleti se proto obrátili na soud.

Na minulé jednání městské rady byli přizvání zástupci fotbalového a atletického oddílu, tělovýchovné a tělocvičné jednoty a tajemník okresního výboru ČSTV spolu s předsedou komise pro školství a tělovýchovu. Sportovní stánek je rozdělen mezi tři spoluvlastníky - fotbalový klub, město a Českou obec sokolskou (ČOS). "Městská rada vyzvala přítomné, zda jsou ochotni převést veškerý majetek na město, které by stadión spravovalo. Pokud tak učiní, bude tento návrh předložen zastupitelstvu," sdělil novopacký místostarosta Miroslav Pitra.

Předseda fotbalového SK Nová Paka Otakar Vágenknecht začátkem týdne oznámil, že jejich klub ještě žádné definitivní rozhodnutí neučinil. "Ale s největší pravděpodobností budeme s převodem majetku na město za určitých podmínek souhlasit," naznačil Vágenknecht. Tělocvičná jednota podle Zdeňka Čermáka čeká na vyjádření vedení ČOS, neboť o majetkových záležitostech rozhoduje pražské ústředí České obce sokolské. "O situaci jsem zatím informoval předsednictvo Krkonošské župy, které je naším nejbližším nadřízeným orgánem, a to se přiklání k variantě pronájmu, nikoliv k převodu na město. Toto stanovisko ovšem nemusí být definitivní," sdělil Čermák.

Sami atleti, kteří nyní mají v tělovýchovné jednotě rozhodující slovo, nabídku městské rady přivítali. "Podobné řešení jsme prosazovali už před dvěma lety a na našem názoru se od té doby nic nezměnilo," tvrdí Petr Erlebach z AC Nová Paka.

(jn)


Spojka odlehčí Novému Městu

Jičín - V souvislosti s plánovanou kompletní rekonstrukcí (uzavřením) obou silničních mostů jižního obchvatu města je současně řešena i výstavba náhradní komunikace, která by měla bez větších problémů pojmout dopravu z obchvatu, aniž by bylo nutné nadměrně zatížit ulice Jičína.

Původní záměr vést provizorní komunikaci co možná nejblíže k mostům ztroskotal na finančně nákladné výstavbě přemostění Cidliny a Valdického potoka. Současný záměr posunuje komunikaci blíže k městu, přičemž se uvažuje, že by měla vést od posledních domů sídliště Na Jihu, respektive od nedávno vybudovaného dětského hřiště za panelákem čp. 552 v ulici Přátelství, zhruba kolmo přes louku, Cidlinu a přibližně v místech dnešní odbočky do Ronalu by vyústila na popovickou silnici.

Po ukončení rekonstrukce mostů by měla komunikace zůstat jako místní, propojující jižní část Nového Města s průmyslovou zónou. Významně by se tím odlehčilo dopravě v ulicích Přátelství, Pod Koželuhy a zejména na křižovatce posledně jmenované ulice s ulicí 17. listopadu. Vybudování spojky ulice Přátelství s popovickou silnicí by měl z větší části financovat stát a její stavba by měla být ukončena samozřejmě ještě před zahájením rekonstrukce mostů obchvatu, ke které dojde zřejmě příští rok nebo v roce 2002.

(mar)


34. ROČNÍK POCHODU ČESKÝM RÁJEM se opět vydařil jak ke spokojenosti 2 233 místních i přespolních účastníků, tak i několika desítek organizátorů z řad členů Klubu českých turistů Jičín a nově i členů Občanského sdružení Lodžie. Těm se podařilo velmi zajímavou formou vdechnout zcela nový ráz dětským trasám, které tentokrát vedly Čestným dvorem u Valdštejnské lodžie. Všichni příchozí zde měli možnost v soutěži "Měj všech 5 pohromadě" prokázat své vědomosti, dovednosti a schopnosti vnímat i ovládat všech pět základních lidských smyslů. Pro celou řadu dospělých pak návštěva Čestného dvora byla zřejmě prvním skutečným kontaktem s kulturní památkou, o jejíž záchranu a zejména o její oživení se sdružení snaží již od roku 1997. Ajka Pospíšilová nám k tomu v krátkosti řekla: "Obnova této kulturní památky souvisí s vývojem dění okolo nás. Naše sdružení se před třemi lety postavilo proti necitlivému přebudování této památky a od té doby se snažíme postup oprav konzultovat s městem Jičínem coby majitelem těchto historických nemovitostí. Námi navrhovaná a stále diskutovaná koncepce využití tohoto objektu nabízí v blízké budoucnosti jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost. Program pro vnitřní život Čestného dvora a lodžie připravujeme s finanční podporou organizací neziskového sektoru. Získávat tuto podporu je však stejně obtížné jako ostatně vše, co souvisí s obnovou jedinečných památek, s vymýšlením a zajišťováním kvalitních akcí pro děti a jejich rodiče."

FOTO: mar


HOŘIČTÍ VYNÁŠELI SMRTKU Více než stovka lidí se v sobotu zúčastnila hepeningu vítání jara. Průvod s "Moranou" v čele vyrazil od Riegerova obelisku přes park ve Smetanových sadech a svou pouť zakončil na břehu řeky Bystřice. Zde byla smrtka zapálena a za hlasitých výkřiků přítomných skončila v proudu vody. Účastníci této tradiční akce se tak rozloučili s odcházející zimou a přivítali nastupující jaro. "Tuhle akci pořádáme už od konce šedesátých let, za tu dobu už došlo ke generační obměně. Mnozí už bydlí na jiných místech, ale do Hořic se stále vrací. Řada z nás se vlastně vidí už jenom jednou do roka, právě při této příležitosti," říká Roman Jirásko, který stál u zrodu této tradice, mající v minulosti jiný podtext než dnes.

FOTO: jn


Rýsuje se podoba autobusového nádraží

Hořice - Jakou podobu bude mít budoucí autobusové nádraží v Hořicích, projednávali minulý týden na radnici zástupci města s přizvanými odborníky.

V minulosti mnohokrát proklamované přemístění autobusového nádraží z historického středu města na jeho periferii se minulý týden opět o krok přiblížilo svému naplnění. "Domlouvali jsme upřesnění zadání podmínek pro vypracování nového projektu. V minulosti už byl sice jednou zpracován, ale některé především technické a situační věci je potřeba znovu vyřešit," sdělil vedoucí městského úřadu Jaroslav Vais.

Zahájení stavby je podle jeho slov podmíněno realizací plánované přeložky, která povede z části paralelně s Husovou třídou do prostoru za obchodní dům Pennymarket a v další etapě do Palackého náměstí. "Stále platí, že chceme, aby se na podzim začala nová komunikace budovat a na ni by měla navázat výstavba areálu pro provoz veřejné autobusové dopravy," doplnil Vais.

Dosud není například vyjasněno, kde bude umístěna správní budova. Stávající objekt, který se nachází v této lokalitě a s nímž radnice původně počítala, pravděpodobně zůstane mimo projekt. "Domek, který tam stojí, nejsme schopni majetkově vyřešit," poznamenal tajemník. Upřesňuje se také konečná varianta autobusových stání.

"Předpokládáme, že areál bude mít deset samostatných stání a tři až pět odstavných ploch, což by mělo odpovídat současnému rozsahu veřejné dopravy na území města. Rozměry parkoviště však budou koncipovány s rezervou pro případ, že se kapacita v budoucnu zvýší," shrnul Vais.

(jn)


Budou málopočetné třídy?

Jičín - Mezi jičínskou odbornou veřejností se začínají vést vážné diskuze o důležitosti zřízení místních speciálních školních zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež. Tedy pro děti, které absolvovaly například mateřskou školu se speciálními třídami na Větrově a vzhledem k jejich současnému zdravotnímu stavu a rozsahu postižení je bohužel nelze umístit, respektive integrovat do běžných tříd místních základních škol ani do Zvláštní školy v Soudné.

Na toto téma budou iniciátoři řešení mnohaletého sociálního problému hovořit s vedením Školského úřadu, přičemž jejich představou je zřídit při základních školách (vzhledem k nízkým provozním nákladům) málopočetné třídy zmíněných dětí. Jedním ze základních smyslů projektu má být alespoň částečná možnost integrace postižených dětí mezi jejich zdravé vrstevníky a opačně.

Dalším zajištěním pobytu postižených dětí ve školském zařízení, konkrétně tedy v základní škole, by se měly nadále systematicky rozšiřovat jejich vědomosti a zároveň se alespoň částečně ulehčí rodičům, kteří jsou bez možnosti navštěvování školy nuceni věnovat svým nesamostatným dětem komplexní celodenní péči.

Odpovědi na otázky, kdy a na kterých základních školách by eventuálně mohlo dojít ke zřízení těchto speciálních tříd, jsou zatím předčasné.

(mar)


Nezaměstnanost klesá

Jičínsko - Přestože v České republice míra nezaměstnanosti neustále roste, okres Jičín zaznamenává v posledních měsících opačný trend. Jestliže na začátku letošního roku k 1. lednu byla okresní míra nezaměstnanosti 2997 uchazečů (7,66 %), k 29. únoru to již bylo 2886 uchazečů (7,49 %) a poslední známý údaj k 24. březnu již jednoznačně potvrzuje tento trend, a to 2738 uchazečů (7,10 %), což znamená, že se celková nezaměstnanost od počátku roku snížila o 259 lidí. Z tohoto počtu nezaměstnaných je 1456 žen a 1282 mužů. Za poslední měsíc se na Úřad práce nově přihlásilo 247 uchazečů, vyřazeno jich bylo 396.

Jak nám sdělil ing. Petr Kousal z Úřadu práce v Jičíně, pokud nenastane náhlé uvolnění pracovníků z nějaké větší organizace nebo firmy na našem okrese, dá se očekávat ještě další mírný pokles, protože se jako každý rok na trhu práce objeví nabídka sezónních prací. "Relativně nízké míře nezaměstnanosti na Jičínsku jistě pomohla i výstavba nových firem, jako Continental, AEG, které zaměstnaly i větší počet žen, u kterých je vždy problém se zaměstnaností o něco vyšší než u mužů," dodal Kousal. Zajímavě se vyvíjí i nabídka volných míst, jejichž počet oproti začátku měsíce, kdy jich bylo 309, stoupl na nynějších 360. Z těchto volných pracovních míst je stále velký zájem převážně o dělnické profese, jako truhláře, šičky, ale i servírky a kuchaře.

(red)


Nové Noviny