Logo NN

Nové Noviny č. 12/0024. března 2000str. 1

Hořeňák zamíří do Brazílie

Lázně Bělohrad - Bělohradský folklorní soubor Hořeňák se připravuje už na svou třetí velkou cestu za oceán, tentokrát odlétá koncem letních prázdnin do jižní Ameriky.

"Obdrželi jsme pozvání na mezinárodní folklorní festival v Brazílii. Pořadatelé si nás vybrali, abychom tam reprezentovali Českou republiku. Pro nás je to samozřejmě velká pocta, zároveň nám však nastaly starosti s dopravou, protože letenky si všichni hradíme sami. Také musíme absolvovat očkovací proceduru," líčí přípravy na nadcházející turné vedoucí Hořeňáku Jindřich Rychtera, který v minulých dnech za soubor převzal ocenění za dlouholetou kulturní činnost na Jičínsku v podobě dřevěné sošky Jivínský Štefan.

Bělohradský Hořeňák si vloni připomněl už půl století své existence, má za sebou tisíce vystoupení na domácích i zahraničních pódiích. Po desítkách zájezdů prakticky do všech zemí Evropy se v polovině devadesátých let vypravil až do Kanady a před dvěma lety absolvoval cestu do Spojených států, do dějiště budoucích zimních olympijských her v Salt Lake City.

"V Brazílii bychom měli účinkovat hned na dvou festivalech v oblasti poblíž Sao Paula. Jeden z nich se koná u příležitosti otevření speciálního muzea, kde bude shromážděna největší sbírka folklorních tradic na světě. Jeden kroj proto povezeme navíc, jako dar našim hostitelům," prozradil Rychtera.

Soubor, který bude v jižní Americe reprezentovat lidový tanec a zpěv Podkrkonoší, odletí 11. srpna a zpět se vrací až na sklonku letních prázdnin. Ještě před tím však na jeho členy čeká tradiční mezinárodní folklorní Slavnosti písní a tanců "Pod Zvičinou", které se letos v Lázních Bělohradě uskuteční už po šestadvacáté.

(jn)


Pěstitel má obavu o svou živnost

Odstavený cukrovar v Bašnicích zatím čeká na své případné využití. Mezi místními obyvateli se hovoří o tom, že areál přebírá firma Opavia. O Bašnice projevil zájem i jiný investor, firma Colas CZ. Na pozemku vedle cukrovaru plánuje stavbu provozu obalovny živičných směsí. Na to, zda bude v těchto místech provoz obalovny povolen, bude rozhodující její vliv na životní prostředí.

Bašnice - Soukromý pěstitel ovoce ing. Martin Ludvík z Dolní Dobré Vody má vážnou obavu, že případný rozjezd zamýšleného provozu obalovny živičných směsí na pozemku vedle odstaveného cukrovaru v Bašnicích, ohrozí jeho stávající podnikání.

Firma Colas CZ, zastoupená společností Silnice Jihlava, si vyhlédla volnou plochu vedle cukrovaru v Bašnicích jako vhodné místo pro výstavbu obalovny živičných směsí. Její záměr v současnosti prochází procesem hodnocení vlivu na životní prostředí. "Nedávné veřejné projednávání posudku EIA bylo pro nedostatek některých údajů referátem životního prostředí Okresního úřadu Jičín odročeno," sdělil jeden z jeho pracovníků Jan Müller.

Provoz má fungovat sezónně od dubna do listopadu a na jeho obsluhu by stačilo šest pracovníků. Výsledná směs, obsahující kameninovou drť, mletý vápenec a asfalt, má mít teplotu až 180 stupňů Celsia. Řada místních obyvatel upozorňuje, že přepravovaný produkt je bude obtěžovat svým pronikavým zápachem, otřesy a hlučností z důvodu častého projíždění nákladních vozidel.

Martin Ludvík, který je vlastníkem nedalekého ovocného sadu, se navíc obává, že dojde k znehodnocení jeho pěstitelské činnosti. Mohlo by totiž dojít k pohlcování pachů do ovoce nebo k znehodnocení kvality spodní vody. "Ovoce z mého sadu není vyráběno běžným způsobem, ale takzvaným integrovaným způsobem pěstování. Nepoužívám některé látky a například pesticidy jsou aplikovány jen v omezeném množství. Každoročně jsou prováděny rozbory ovoce a půdy na obsahy cizorodých látek," vysvětluje Ludvík. Pokud by nesplňoval přísná kritéria, přišel by o ochrannou známku, a tím ztratil přístup na tento specifický trh, který v tuzemsku podle Ludvíka představuje zhruba čtvrtinu veškeré pěstitelské produkce. Ochranná známka je totiž pro spotřebitele jistotou o zdravotní nezávadnosti.

"Po státních orgánech proto nechci nic jiného, než jasnou garanci, že nedojde k žádné odchylce od stávajícího stavu životního prostředí v daném okolí. Pokud mi tuto garanci neposkytne okresní úřad, jsem připraven se obrátit na ministerstvo životního prostředí," sdělil Ludvík. "Kdybych věděl, že provoz obalovny tomuto regionu něco pozitivního přinese, byl bych ochoten ze svých požadavků slevit. Nic takového ovšem nenaznačuje," dodává soukromý pěstitel.

(jn)


VERNISÁŽ VÝSTAVY V SUCHARDOVĚ DOMĚ Výstava pod názvem Nová Paka 1900 - 1999 v Suchardově domě byla zahájena minulý pátek. Úvodní slovo měl ředitel novopackého muzea Miloslav Bařina (vlevo). Po jeho levé ruce stojí starosta města Petr Kuřík a jeden ze spoluautorů expozice, sběratel dobových pohlednic Josef Tomáš. Více se dočtete na straně 8.

FOTO: jn


Kandidáti na ředitele nemocnice

Jičín - Pátek sedmnáctého března byl posledním možným termínem k podání přihlášek do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Okresní nemocnice v Jičíně.

Veřejnou soutěž v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 247/93 Sb. o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti MZ okresních úřadů a obcí vyhlásil 3. března přednosta Okresního úřadu Jičín ing. Jiří Vitvar.

V pondělí 20. března byly na okresním úřadě evidovány tři přihlášky do konkurzu, jejichž odesilatelé zákonnou formou splnili veškeré podmínky a požadavky soutěže a v těchto dnech jsou písemně zváni k osobním pohovorům, které se uskuteční ve středu 29. března v dopoledních hodinách. Úkolem zhruba devítičlenné komise, sestavené ze zástupců Okresního úřadu Jičín, profesních svazů zdravotníků, Všeobecné zdravotní pojišťovny a členů dozorčí rady nemocnice, pak bude určit konečné pořadí účastníků výběrového řízení, přičemž by měl být přednostovi OkÚ doporučen jeden z nich ke jmenování ředitelem Okresní nemocnice Jičín.

V případě ukončení veřejné soutěže jmenováním ředitele ON Jičín, bude na základě výsledků výběrového řízení uzavřeno dvou a půlleté období, ve kterém je řízením okresní nemocnice pověřena ing. Dana Kracíková.

(mar)


Stop údržbě zeleně

Jičín - Po zimní přestávce byla v minulých dnech zahájena plánovaná údržba Čeřovky. Správu této jedné z mála přírodních lokalit ve městě si v loňském roce vzali aktivně pod svá pomyslná křídla pracovníci Technických služeb. Stalo se tak po mnohaletém období, během něhož se k lesoparku žádná z místních organizací nehlásila a jeho bezpodmínečně nutná údržba tak prakticky vůbec neprobíhala.

Ještě v době vegetačního klidu zde měl být proveden prořez náletových dřevin a křovin. Rovněž měla být zahájena systematická údržba vzrostlé zeleně lesoparku, bývalého přírodního divadla a bezprostředního okolí vyhlídkové věže, postavené v novogotickém slohu v roce 1844. Technické služby mají v plánu ze svých finančních prostředků zajistit i realizaci oprav kamenných zdí oddělujících lesopark a přilehlou zeleň od ulice Pod Čeřovkou (hlavně u bývalého vstupu do divadla), údržbu laviček a vyčištění i částečné rekonstrukce terasových cest a pěšin v celé přírodní lokalitě Čeřovky.

V minulých dnech již zahájená údržba zeleně však narazila na tvrdý odpor několika málo občanů žijících pod Čeřovkou, a proto musela být přerušena. Občané argumentují porušováním současného biotopu lokality a nesouhlasí ani s prořezem náletových dřevin a křoví. Město proto rozhodlo prostřednictvím ing. Šárky Sedlákové, pracovnice MěÚ Jičín zabývající se městskou zelení a ochranou životního prostředí profesionálně, přizvat k odborné konzultaci ředitele pražské Botanické zahrady dr. Větvičku, který by měl do sporné záležitosti vnést jasno. Jeho odborný posudek pak má práce na údržbě lesoparku zastavit, anebo jim naopak dát zelenou, aby mohly ještě v jarních měsících pokračovat.

Pracovníci Technických služeb se ve vynuceném "mezičase" věnují průřezu a úpravě korun lip v Markově a v Koněvově ulici, před novoměstským hřbitovem, v Popovicích a podobně.

(mar)


Hledají zájemce o Pardoubek

Lázně Bělohrad - Bělohradská radnice má stále problémy s motelem Pardoubek. Zatím poslední nájemce vydržel na rozdíl od svých předchůdců sice nejdéle, ale ani jemu se nepodařilo ubytovací zařízení ekonomicky rozhýbat. "Motel nabízíme do pronájmu, a už několik let se ho také snažíme prodat, ale zájemce se zatím nenašel. Objekt s pozemkem se přitom nachází poblíž přírodního koupaliště, v klidové zóně lázní a zároveň v těsném sousedství parku Bažantnice," vypočítává jeho přednosti místostarosta Václav Machek. Jedním z potenciálních kupců jsou stále i Anenské lázně, které však mají zájem nejen o budovu s pozemkem, ale i o přilehlý rybník. Pro lázně je podle jejich ředitele Radima Kalfuse rozhodující také cena.

(jn)


Psalo se před lety

REFORMA (Krakonoš 26.ledna 1913) Reforma v vyměřování osobní daně z příjmů. Ministerstvo financí nařídilo, že přiznání k osobní dani z příjmů mají býti podána do 15. března místo do 31. ledna. Odklad tento nařízen proto, že vláda očekává v nejbližší době schválení daňové reformy, zejména v tom smyslu, že bude dle jejího přání zavedeno povinné předkládání obchodních knih k nahlédnutí k účelům daňovým a udělení amnestie za důchodkové delikty dříve spáchané. Dle nové reformy bude se přiznání daňové činit na základě příjmů z posledního roku a nikoliv průměr za poslední tři roky jako dosud. Berní fiskus patrně očekává, že poplatníci ze strachu před předložením obchodních knih přiznají větší příjmy.

Polemika, která se rozpoutala na stránkách Krakonoše na toto téma, byla bouřlivá. Zvlášť krásné a úsměv budící jsou argumenty proti předkládání obchodních knih. Bohužel milí poplatníci, vás před daňovým přiznáním a povinností předkládat své účetní doklady ke kontrole nezachrání ani pověstné Balounovo "nemám", kterým reagoval na rozkaz nadporučíka Lukáše, aby mu přinesl jeho játrovou paštiku.

(to)


Nové Noviny