Logo NN

Nové Noviny č. 8/0025. února 2000str. 1

Oživení dolní části náměstí

Sobotka - Změny ve využití špalíčku budov v dolní části náměstí Míru v Sobotce, které chtějí zdejší radní oživit například novými obchody nebo službami, získávají už konkrétní podobu.

"S návrhy možného řešení se seznámili členové kulturní komise, jejich názory se sice nepatrně liší, ale v zásadních věcech se shodli," sdělil sobotecký starosta Petr Hejn. S jakými konkrétními změnami se počítá, však zatím odmítá prozradit. "Domnívám se, že jakákoliv diskuse na toto téma by nebyla vhodná dřív, dokud se s podklady podrobně neseznámí městské zastupitelstvo," zdůvodňuje své stanovisko starosta.

Dolní část náměstí zahrnuje špalíček výstavných měšťanských budov, jako je Šrámkův dům, stará radnice či objekt bývalé banky Slávia. První myšlenka na úpravu historického jádra v Sobotce se objevila už minulém roce. Přesto, že je město přes léto častým cílem návštěvníků, postrádá typicky turistické služby, chybí zde například kavárna či vinárna nebo městské muzeum. Vedení radnice proto hledá způsob, jak lépe a účelněji využít přízemí některých domů a jejich přilehlých dvorů. "Nemáme v úmyslu žádné převratné změny, nové služby a obchody by ale náměstí určitě oživily. V posledním rohovém domě v řadě však zůstanou zachovány současné byty, zachována zůstane také knihovna," objasnil Hejn. Znovu potvrdil, že s detailním nákresem půdorysu celého bloku bude seznámena i sobotecká veřejnost.


(jn)

Deficitní rozpočet: tvrdý oříšek

Nová Paka - Novopačtí radní na předchozím zasedání 7. února byli seznámeni s předloženým návrhem rozpočtu, kde výdaje převyšovaly příjmy o přibližně 26 miliónů korun. Z tohoto důvodu si ponechali čtrnáct dní na promyšlenou a hledání úsporných opatření, která by tento deficitní rozpočet vyvážila.

Ovšem ani poslední schůze rady, která se konala v pondělí, nepřinesla úplné rozuzlení tohoto palčivého problému, jenž vznikl počátkem letošního roku. Proto radní své úpravy ještě budou dále promýšlet a uhlazovat, aby na příštím zasedání v pondělí 6. března mohli rozpočet uzavřít jako vyrovnaný. V pondělí 20. března má být totiž předložen na veřejném zasedání zastupitelstva ke schválení. Celou problematiku se skladbou financí komplikuje prozatimní státní rozpočtové provizorium, zvláště v těchto měsících, kdy jsou nižší daňové příjmy.

Mimo tématu souvisejícího s rozpočtem na letošní rok, rozhodla novopacká rada v pondělí na více jak pětihodinovém zasedání, ještě o prodejích a vykoupeních několika menších pozemků.

(ur)


BĚCHARY ŽILY MASOPUSTNÍM VESELÍM Tradici masopustních obchůzek udržují v Běcharech už více jak sto let. Prvními organizátory této původně lidové obřadnosti byli zřejmě členové Sboru dobrovolných hasičů nebo Spolku divadelních ochotníků, uvádí v posledním čísle Muzejních novin Dagmar Linková z Okresního muzea v Jičíně. Ať tak či onak, tradice sahá už do první poloviny osmdesátých let minulého století. V čele průvodu šel tak jako vždy, laufer s bičem a za ním nevěsta s ženichem a několik desítek dalších masek. Všichni dohromady se pak sešli na maškarní merendě.

FOTO: jn


Bohumil Liška se dočkal důstojné vzpomínky

Lázně Bělohrad - Pamětní deska na počest válečného pilota Bohumila Lišky bude přesně na den jeho nedožitých 95. narozenin odhalena v centru Lázní Bělohradu.

Plukovník Bohumil Liška se narodil 28. února 1905 v Roškopově u Staré Paky, a za druhé světové války působil jako operační pilot 311. čs. bombardovací perutě a jako instruktor pilotů na letadlech Liberátor. Pamětní deska od sochaře Jaromíra Veverky z Miletína mu bude odhalena v pondělí v 11 hodin za účasti mnoha válečných veteránů a přímých účastníků bitvy o Velkou Británii. V Bělohradě by se mimo jiné měla sejít dosud žijící skupina členů 311. československé bombardovací perutě.

Liškovy zásluhy v boji o nezávislost země bude připomínat deska na průčelí domu v Prostřední Nové Vsi, v němž žil od svého návratu ze zahraničí v roce 1945 až do své smrti v roce 1969. Důstojného uctění památky svého muže se alespoň dočkala jedenadevadesátiletá Růžena Lišková, která teprve vloni otevřela dopis, který ji její manžel před více jak šedesáti lety v roce 1939 předal před odchodem do Polska. Vysvětluje v něm, proč se rozhodl odejít a také, že všechno, co má, odkazuje jí.

V dopise se mimo jiné píše: "Odcházím na dalekou cestu jen proto, abych pomohl zdevastované a pokořené vlasti a národu svému. Jdu dobrovolně, nikdo mě nenutí. Mohl bych klidně žíti a tiše vzpomínati, nechci a nemohu... Tichá, avšak opravdová láska k národu mě vede daleko přes hranice, abych bojoval po boku těch, kteří již odešli. ...Chci býti poctivý jako Žižka, nesmiřitelný jako Roháč z Dubé na Sioně a opravdový jako Hus a Komenský."

Původně se měl pondělní slavnosti zúčastnit i Liškův mladší bratr Jaroslav (1917), žijící v Anglii, který za války rovněž sloužil v RAF. Cestu do rodné země mu zkomplikovalo vypršení platnosti jeho cestovního dokladu. Podle bělohradského starosty Pavla Šubra se Jaroslav Liška chystá vypravit do České republiky v letních měsících. "Telefonicky jsem s ním hovořil v lednu, kdy slavil třiaosmdesáté narozeniny. Tento krok ze strany města ho velice potěšil, jen litoval, že k tomu mělo dojít už před padesáti lety," doplnil Šubr.

(jn)


Bezplatná právní pomoc

Jičín - Romští občané, kterým jsou odpírána jejich práva, (diskriminace v zaměstnání, v oblasti bydlení...), mohou požádat o právní pomoc, která jim bude poskytnuta bezplatně.

Projekt Administrace Českého helsinského výboru, financovaný pražskou nadací Open Society Fund, je určen pro romské občany, kteří se chtějí zákonem stanovenými prostředky domoci svých práv, ale nemají dostatek peněz na zaplacení právníka.

"Projekt sleduje především případy diskriminace v zaměstnání, v průběhu trestního řízení, nezákonného vystěhování z bytu nebo v oblasti rodinných vztahů. Nevztahuje se však na lidi, kteří se dostali do bezvýchodné situace kvůli porušování vlastních povinností. Například, když jim hrozí vystěhování kvůli neplacení nájmu," vysvětluje Michal Císař z oddělení sociální prevence Okresního úřadu Jičín.

"V tuto chvíli víme o jediném případu na okrese, na který se charakter této pomoci vztahuje, ale zatím není jisté, zda nás dotyčný občan o tuto službu požádá," doplnil Císař.

(jn)


ZUBAŘ PO PRACOVNÍ DOBĚ Autorské čtení z literární tvorby Václava France připravila minulou středu knihovna v Nové Pace, hlavními protagonisty večera byli Václav Franc (vlevo) a Josef Horáček, který četl úryvky z díla svého přítele, novopackého lékaře. Václav Franc, autor drobné prózy, řady povídek, básní a pohádek svou profesi stomatologa rozhodně nezapře. Ostatně vystihuje ho i sám název pořadu Zubař po pracovní době, tak se jmenuje i soubor jeho úsměvných povídek, čerpajících z bohaté praxe zubního lékaře. Horáček četl nejen z této drobné publikace, která vyšla v roce 1996, ale také z Francova zatím posledního díla Objev profesora Hybrise a jiné pohádky pro dospělé. Za vědecko-fantastickou povídku, vyprávějící o převratném objevu, získal její autor 3. cenu v soutěži Literární Varnsdorf 1998. Uznání za svou literární tvorbu se dočkal například i na jednom z předešlých festivalů Šrámkova Sobotka.

FOTO: jn


Hořice už mají rozpočet

Hořice - Zastupitelé schválili začátkem týdne rozpočet na rok 2000, který byl sestaven s přebytkem 12 miliónů korun. Hořice jsou prvním městem okresu, které zná skladbu svých financí pro nadcházející období.

Nejvíc peněz bude letos radnice investovat do oprav chodníků a komunikací, na které je v rozpočtu pamatováno pěti milióny korun. "Předběžně jsme se dohodli, že v následujících letech se na tyto práce uvolní pokaždé obdobná částka s tím, aby se podstatně zlepšil nevyhovující stav komunikací v Hořicích," poznamenal zastupitel Zdeněk Lhota. Město rovněž letos nákladem tří miliónů zahájí také první etapu celkové rekonstrukce náměstí. "Třetí největší položka dva milióny korun v investičních výdajích je určena na vybudování vodovodu v obci Chlum," doplnil Lhota.

Uvedl, že celkové výdaje rozpočtu se v letošním roce vyšplhají k 133 miliónům a příjmy jsou očekávány ve výši téměř 145 miliónů korun. "Vzniklý přebytek je vyčleněn jako rezerva kapitálových výdajů na některé předpokládané investice, které by mohly být zahájeny letos nebo v následujícím roce." S největší pravděpodobností se začne například s výstavbou krytého plaveckého bazénu se saunou.

V připraveném návrhu rozpočtu byly ještě před jeho schválením učiněny dodatečné úpravy: u domova důchodců byla z důvodu havarijního stavu rozvodu vody doplněna částka 350 tisíc korun, částka na údržbu kulturních památek byla povýšena o 230 tisíc na celkových 610 tisíc. "Původně se počítalo, že se provede i úprava pódia ve Smetanových sadech, ale nakonec bylo dohodnuto, že se uskuteční až v rámci celkové koncepce nového řešení parku. "Suma půl miliónu korun tak byla převedena do jiné části rozpočtu," konstatuje Lhota.

(jn)


Psalo se...

NOUZE O BYTY stává se v Jičíně čím dál citelnější (Krakonoš 1872). Veliké množství cizích lidí, kteří se do Jičína stěhují, ať již úředníci či řemeslníci aneb špekulanti činí obývání v Jičíně neustále stísněnějším.

Kdo to nejlépe dovedou využitkovati, jsou páni domácí, kteří se neostýchají za byt o dvou neb třech malých pokojíkách a kuchyni 160-200 zl. i více žádati. Jest věru na čase, aby se pomýšlelo na řádný prostředek, který by takovému zvyšování nájmu odpomohl, a ten byl by jedině spolčování se za účelem stavení domů. Nemyslíme spolek jediný, naopak dva, čtyři neb více soukromníků, kteří by si dům pro sebe vystavěli.

Výhody poskytuje však jen stavba nová, která plných 12 roků u nás od daní osvobozena jest. Dle doslechu má již více takových společníků v úmyslu na jaře domy stavěti.

(vybrala Há)


Nové Noviny