Logo NN

Nové Noviny č. 7/0018. února 2000str. 1

Pro doubravický kamenolom hledají v Železnici kupce

Železnice - I přes nevyjasněné majetkové vztahy k pozemkům hledá intenzivně vedení obce investora, který by kývl na nabídku k odkoupení kamenolomu v Doubravici, jehož vlastníkem je stále Železnice.

Kamenolom v Doubravici, kde se podle dochovaných záznamů minimálně od počátku šedesátých let těží melafir, který se používá ve stavebnictví a při budování komunikací, se neobejde bez dalších investic. Na ty ovšem obec peníze nemá.

"Technické vybavení je už zastaralé a nutně potřebuje obměnu, z vlastních prostředků ji však zajistit nemůžeme, proto jsme se rozhodli jít cestou výběrového řízení. Hledáme případného kupce a nebo partnera, který by si lom pronajal. Spíš bychom ale uvítali, kdyby se nám ho podařilo prodat," oznámila starostka Olga Jakubcová. Připustila, že obec už několik nabídek obdržela, o jaké zájemce se jedná, však s odvoláním na probíhající jednání neupřesnila.

Z prodeje vytěženého materiálu plyne ročně do obecní kasy kolem 100 tisíc korun, což podle starostky vzhledem ke kapacitě lomu není nijak vysoký příjem. Radnice věří, že investice do modernizace provozu by přinesly mnohem větší výnosy.

Jeho vedoucí Josef Kozák potvrdil, že stávající technologie už dožívá. "V důsledku toho se začíná zvyšovat počet poruch, jejichž odstranění nás samozřejmě něco stojí. Náhradní díly se navíc už těžko shánějí," popisuje současný stav Kozák, který má pod sebou kolektiv šesti pracovníků. "Pokud by se podařilo získat investora, objem těžby by se v každém případě zvýšil. Obci přináší lom sto až sto dvacet tisíc korun ročně, ostatní peníze ze zisku jsou ukládány na konto obnovy a rekultivace," poznamenal a zároveň dodal, že zásoby ložiska vystačí ještě na deset až dvanáct let provozu lomu.

Situaci před zamýšleným prodejem však komplikují nejasné vlastnické vztahy k pozemkům. "S překvapením jsme zjistili, že některé pozemky, o nichž jsme byli až dosud přesvědčeni, že patří obci, mají jiné majitele," přiznává Jakubcová. Pokud by z nadcházejících nabídek nevyšla ani jedna, musela by obec vyřešit právní statut doubravické provozovny, která nemá ani zřizovací listinu a v rozporu s pravidly funguje jako rozpočtová organizace.

(jn)


NEPŘÍZEŇ POČASÍ, ANI STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM nezastavilo výstavbu chirurgického pavilonu "B" Okresní nemocnice v Jičíně. Pracovníci trutnovské společnosti BAK dokončili v těchto dnech položení podkladních betonů, izolací, základové desky a nyní realizují výstavbu svislých obvodových stěn technického suterénu objektu. Nový pavilon jičínské nemocnice přijde téměř na 200 milionů korun a k jeho předání veřejnosti by mělo dojít v závěru roku 2001. Veškeré kroky se však budou odvíjet od postupného uvolňování státních finančních prostředků, ze kterých je celá investiční akce realizována.

FOTO: mar


Část agendy přebírá okres

Jičín - Od poloviny letošního roku se už vydávání občanských průkazů nebo cestovních dokladů nebude vyřizovat v budově policie, ale na okresním úřadě.

Připravované změny na úseku státní správy mají přinést zcivilnění běžných občanských agend. Jako první přejde pod okresní úřad veškerá činnost, týkající se evidence a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů spolu s vedením okresního registru obyvatel.

Okresní úřad Jičín se podle přednosty Jiřího Vitvara na tuto změnu v současnosti připravuje tím, že přestavuje severní křídlo budovy OkÚ, kde dříve sídlil školský úřad. Právě sem se má totiž od policie přesunout část oddělení služby správních činností a dopravního inspektorátu. "Princip této úpravy spočívá v tom, aby lidé, kteří se ničím neprovinili, nemuseli docházet na policii, ale běžné občanské agendy si mohli vyřídit na civilním úřadě," poznamenal Vitvar.

Agenda občanských průkazů a pasů má být policii odejmuta už letos s tím, že by s největší pravděpodobností od 1. července měla působit v budově okresního úřadu. Přesun evidence motorových vozidel dopravního inspektorátu se zatím očekává k 1. lednu 2001. "Obě pracoviště budou mít zázemí v právě rekonstruovaném křídle budovy. Počet státních úředníků se nijak nenavýší, zaměstnanci policie se pouze přemístí do jiné části města," dodal přednosta.

(jn)


Komu budova patří, rozhodne nakonec soud

Hořice/Holovousy - Téměř dva roky se vlekoucí jednání o využití areálu bývalého zemědělského učiliště v Hořicích, na který si uplatňuje nárok jak Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyň, tak město, vyústil podle očekávání v klasickou majetkovou při.

Komu jedna z nejmodernějších budov v Hořicích patří, rozhodne tedy soud. Poté, co několikeré pokusy o dohodu selhaly, učinila hořická radnice v minulých dnech rozhodující krok - podala žalobu na určení vlastnictví. "Se zástupci výzkumného ústavu se nám nepodařilo najít žádné řešení, které by uspokojilo jak jednu, tak druhou stranu. Proto jsme k Okresnímu soudu v Jičíně podali žalobu na určení právního vztahu k nemovitosti," řekl hořický starosta Ladislav Vrba.

Obě strany mají o dnes nevyužitou novostavbu při hořickém gymnáziu eminentní zájem. Objekt, v němž do roku 1996 sídlilo zemědělské učiliště, koncem osmdesátých let postavilo ministerstvo zemědělství. Právo k užívání po ukončení výuky převedlo na Výzkumný ústav rostlinné výroby, který poté novostavbu pronajal soukromé společnosti Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích.

Její ředitel Josef Drobný v reakci na žalobu, kterou podalo město, zůstává nadále přesvědčen, že o majiteli nemůže být pochyb. "Rozhodující je, kdo je zapsán na listu vlastnictví," míní Drobný. Nad holovouským pracovištěm podle jeho slov visí Damoklův meč, z větší části totiž sídlí v prostorách v restituci navráceného zámku, a to na základě smlouvy s půlroční výpovědní lhůtou. "Přitom v Hořicích už druhým rokem vytápíme prázdnou budovu, do které se nemůžeme nastěhovat. Přístupová cesta se nachází na pozemku, který patří městu, a úřad nám odmítá vydat stavební povolení, bez kterého nemůžeme provést některé úpravy," dodal.

Radnice sice nabídla šlechtitelům jako náhradu jiné objekty ve městě, ale z důvodu vysokých finančních nákladů na jejich nezbytnou rekonstrukci je vedení ústavu odmítlo. Patová situace zůstane až do rozhodnutí soudu. "Dokud nebudou vyřešeny majetkoprávní vztahy, nemůže být stavební řízení zahájeno, jednu nebo druhou stranu bychom tím mohli poškodit," vysvětluje vedoucí stavebního odboru František Tomášek.

Starosta věří, že verdikt soudu skončí ve prospěch města. "Prostory bývalého zemědělského učiliště spolu s budovou gymnázia tvoří jeden funkční celek, do devadesátého roku vzájemně propojený chodbou. Obě části mají společné sítě, nejde tedy o samostatný objekt, ale o přístavbu. Podle zákona o přechodu některých věcí z majetku státu na obce mělo být tedy začátkem devadesátých let bezúplatně převedeno na město nejen gymnázium, ale i novostavba," tvrdí Vrba.

(jn)


ZAHRADNÍCI ČI KOUZELNÍCI? Pověsti špičkových aranžérů dostál kolektiv studentů a pedagogů Zahradnické školy v Kopidlně na výbornou. Sobotní reprezentační ples této školy v Kulturním domě v Jičíně byl díky působivé výzdobě opět přehlídkou ve velkém stylu, pastvou pro všechny smysly. Pódium připomínalo zimní zahradu, kde nechyběla ani voda zurčící v jezírku s lekníny. Součástí programu byla i přehlídka manekýnek s květinovými aranžmá.

FOTO: jn


Ušetří na poštovném

Nová Paka - Novopackou veřejnost už zřejmě nepřekvapí, když jim úřední obálku předá někdo jiný, než poštovní doručovatelky. Ač se to nezdá, jenom na poštovném utratí města ročně desetitisíce korun. Novopacká radnice však našla způsob, jak lze i na těchto nezbytných výdajích ušetřit.

Stohy dopisů, které musí týden co týden tamní úředníci rozeslat někdy i stovkám adresátů, roznáší v Nové Pace namísto poštovních doručovatelů přímo pracovnice úřadu.

"Funkci doručovatele písemností jsme zavedli už před více než rokem a půl a rozhodně se nám to osvědčilo," uvedl starosta Petr Kuřík. Ze začátku netradiční práci poslíčka vykonával důchodce, nyní se o korespondenci stará kmenový zaměstnanec městského úřadu na částečný úvazek.

"Zajišťuje veškerou poštu nejen na území Nové Paky, ale také do Jičína. Ušetříme tím hodně peněz, náklady na poštovné stále stoupají. Například jenom účastníkům stavebního řízení se rozesílá řada dopisů současně. Stavební úřad posílá někdy za den i osmdesát až sto obálek," poznamenal starosta. Vedle stavebního úřadu je častá korespondence i na sociálním a dalších odborech města. "Poslíček nám měsíčně na výdajích ušetří zhruba deset tisíc korun. Tím, že poštu roznáší i v odpoledních hodinách a o víkendu máme také mnohem lepší přehled o tom, že si dotyčný obálku skutečně převzal," doplnil vedoucí úřadu Zdeněk Havlata.

Pracovnice každý den projde Novou Paku a dvakrát do týdne zajíždí také do Jičína. "Většinou jezdí autobusem, a nebo když tam má někdo z radnice cestu, tak se s ním sveze autem," poznamenal Kuřík. Mezi písemnostmi převažují především různá rozhodností. Když ani při opakovaném pokusu adresáta nezastihne, obálku ponechá v podatelně, kde si ji občan může vyzvednout.

(jn)


Technické problémy regionální televize

Jičín - Majitel a provozovatel Jičínské regionální televize (JRT) Luděk Vondrouš se touto cestou omlouvá všem divákům televizního vysílání z okresního města za neplánované přerušení pravidelného týdenního bloku, ke kterému došlo ve dnech od 11. do 18. února 2000. Bylo zaviněno technickou poruchou na vysílacím zařízení televizního studia JRT v Denisově ulici.

Dnes by mělo být již vše v pořádku a 2 900 uživatelů zprovozněných účastnických "zásuvek" vysílání akciové společnosti Kabel Plus Východní Čechy v Jičíně by mělo opět bez problémů sledovat televizní vysílání JRT vyrobené v minulých dnech.

Kolektiv pracovníků Jičínské regionální televize zároveň připravuje určité změny v obsahu vysílání, které by mělo být v příštích týdnech oživeno o divácké kvízy a soutěže.

(mar)


Nové Noviny