Logo NN

Nové Noviny č. 5/004. února 2000str. 1

Chystá se rekonstrukce internátu

Hořice - Obchodní akademie v Hořicích chystá rekonstrukci objektu v areálu školy nákladem patnácti miliónů korun. Sanační práce by měly být realizovány v průběhu následujících třech let.

"Budova internátu je už delší dobu ve špatném stavu, má nedostatečné tepelné a izolační vlastnosti, postupně začaly odpadávat i boletické panely, kterými je objekt opláštěn," vypočítává hlavní nedostatky ředitel obchodní akademie Jaroslav Kotrbáček. Kapacity internátu využívají nejen studenti akademie a obchodního učiliště, ale i sousedního gymnázia, které nedávno rozšířilo svou nabídku o sociálně-správní obor, na který se přihlásili zájemci z okolních regionů.

"Vloni náš požadavek zařadilo ministerstvo školství do rozpočtu, díky tomu jsme získali peníze na projekt. Letos předpokládáme, že budou zahájeny stavební práce," doplnil Kotrbáček.

Ředitel Školského úřadu Jičín Jan Vaníček uvedl, že kromě již dříve započatých akcí a plánované rekonstrukce internátu se žádná větší investice v letošním roce zahajovat nebude. V roce 2001 se počítá s výstavbou sportovní haly u hořického gymnázia. Ta bude sloužit i dalším školám a sportovní veřejnosti ve městě. "Hala bude mít takové parametry, aby ji mohly využívat i volejbalové nebo tenisové oddíly, prioritu budou mít samozřejmě studenti škol, jim je také určena," odpověděl na dotaz NN Karel Bárta, investiční technik školského úřadu.

Poznamenal, že požadavků ze strany školských zařízení, především na opravy budov, je stále několik. "Rekonstrukci potřebuje například palmový skleník Zahradnické školy v Kopidlně, na kterou bude potřeba získat hodně peněz," poznamenal Bárta.

(jn)


Výstavba rodinných domků za ZPA

Nová Paka - Jak nám sdělil zástupce novopackého starosty Miroslav Pitra, městskou radou určená a zastupitelstvem schválená komise připravuje podmínky výběrového řízení pro určení budoucích majitelů rodinných domků, které se mají stavět v novopacké lokalitě za ZPA. Podmínky výběrového řízení by komise měla připravit do březnového veřejného zasedání zastupitelstva, kdy by měli zastupitelé o nich jednat a případně i odsouhlasit. Potom by již nic nemělo bránit v provádění vlastního výběrového řízení budoucích majitelů stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků, které v této lokalitě vzniknou. Jednotlivé rozlohy těchto dvaadvaceti stavebních parcel se budou pohybovat od 600 do 1100 čtverečních metrů. Zatím je v plné práci projekce inženýrských sítí v této lokalitě. Projektují se kompletní inženýrské sítě - plyn, voda, elektřina. Počítá se samozřejmě i s kanalizací, která by měla ústit do současně budovaného sběrače a od příštího roku pojímajícího veškeré splašky z Ořechovky a ze sídliště.

(ur)


VZNIKÁ DALŠÍ REGION - PODZVIČINSKO Společenství dvou desítek měst a obcí, které se nacházejí v oblasti kolem známého vrchu Zvičina, se minulý týden dohodlo na vzniku nového turistického regionu Podzivičinsko. Oblast na rozhraní okresů Jičín a Trutnov zatím nemá sídlo sdružení stanoveno. Přítomní nedávného setkání v bělohradských Anenských lázních navrhují buď Lázně Bělohrad, nebo Dvůr Králové. Účastníci ustavující schůze se seznámili s návrhy loga a variantou mapy budoucího Podzvičinska, kterou si na snímku prohlíží starostka Pecky Hana Štěrbová.

FOTO: jn


Oblast bude zastřešovat sdružení obcí

Lázně Bělohrad - Obce a města nacházející se v turisticky atraktivním, avšak ekonomicky ne příliš významném regionu, který má ve svém středu známý vrch Zvičina, se rozhodly neponechávat osud zdejší oblasti náhodě.

Mnohé obce spojují svou další existenci se vznikem regionálního sdružení Podzivičinsko, které by mělo být zatím volně vymezeno mnohoúhelníkem mezi Hořicemi, Lázněmi Bělohrad, Miletínskem, Peckou, Dvorem Králové, Kuksem a Milovicemi. "Na vzniku sdružení se zatím podílí čtrnáct zakládajících a dalších pět prozatím spolupracujících obcí. Předpokládám, že se časem připojí další. Naším nejbližším partnerem je sdružení Český ráj," oznámil František Tomášek, jeden z iniciátorů. Na ustavující schůzi, která se konala minulý týden v Lázních Bělohradě, byl zvolen přípravný výbor, který má připravit právní a další podklady pro založení sdružení. "Mělo by se tak stát v nebližších dnech na příštím zasedání, které se uskuteční přímo na Zvičině v Raisově chatě, kam nás pozval starosta Třebihoště," doplnil Tomášek.

Podzivičinsko se svým charakterem stane obdobou jiného regionální sdružení Český ráj. Okres Jičín tedy bude rozdělen na dvě turisticky významné oblasti, pomyslnou hranici mezi nimi by měla tvořit obec Lužany. Na okrese však nadále zůstávají místa, která nespadají ani do jedné z nich. Neutralitu si zatím zachovává Nová Paka. Naopak na Kopidlensku nebo Vysokoveselsku by začlenění do některých regionů přivítali.

"Vznik podobných sdružení můžeme jenom přivítat, budeme rádi, když vzniknou i další celky," říká Čestmír Jung z referátu regionální rozvoje Okresního úřadu Jičín. "Je naší povinností být katalyzátorem v oblasti rozvoje cestovního ruchu pro celý okres, ale hodně záleží na aktivitě samotného sdružení," dodal Jung. Přednosta Jiří Vitvar potvrdil, že okresní úřad je partnerem pro všech sto jedenáct měst a obcí okresu. "Spíš se snažíme podpořit hlavně ty slabší, které nemají tolik možností," vyvrací Vitvar pochybnosti některých starostů, kteří se obávají, že by sdružení Český ráj mohlo mít například při prezentaci na veletrzích nebo při získávání grantů přednost před právě vznikajícím Podzvičinskem.

(jn)


Rada jednala o kasárnách

Jičín - Městská rada se na svém posledním zasedání zabývala návrhem smlouvy o bezúplatném převodu některých konkrétních objektů kasárenského komplexu v lípách do majetku města Jičína.

Původní znění smlouvy, předložené Vojenskou ubytovací správou Pardubice, bylo městskou radou nakonec odsouhlaseno. V příštích dnech by se měla smlouva vrátit na jičínskou radnici v čistopise a po jejím parafování starostou města bude odeslána k uskutečnění dalších zákonných administrativních kroků na Ministerstvo financí ČR.

Kdy se stane město Jičín po několika letech jednáních již konečně vlastníkem pro armádu nevyužitelných objektů "horních" kasáren, se dá jen velmi těžko předpokládat. Může se totiž jednat o tři měsíce, ale třeba i o jeden rok. Vše bude záležet na rychlosti, v našich podmínkách možná lépe řečeno pomalosti, byrokratických kroků našich nejvýše postavených úředníků.

Do té doby stále platí smlouva o výpůjčce mezi vojskem a jičínskou radnicí, a tak město Jičín může své případné aktivity v neužívaném areálu podnikat pouze se souhlasem zástupců Armády České republiky.

(mar)


HISTORICKÉ JEDNOTKY BILANCOVALY Několik desítek nadšenců v dobových uniformách se o víkendu sešlo v ranči Na Kamenci. Členové tradičních vojenských historických jednotek bilancovali uplynulou sezónu a plánovali akce na letošní rok. Železnická jednotka - 73. pěší pluk Würtemberg pořádá kromě pietního setkání u příležitosti výročí bitvy u Jičína v roce 1866 také dvě akce většího rozsahu. V polovině dubna se uskuteční ostrostřelecká soutěž u Zebína a poslední den v září tradiční bojové manévry jako reminiscence na první světovou válku.

FOTO: jn


Jmenování je na spadnutí

Jičín - Jmenování nového okresního protidrogového koordinátora je na spadnutí.

O tom, kdo bude nástupcem Ladislava Jiřičky, se totiž mělo rozhodnout už tento týden. V minulých dnech to naznačil přednosta Okresního úřadu Jičín Jiří Vitvar, nicméně termín výběrového řízení neupřesnil. Uvedl jen, že se přihlásilo několik kandidátů.

Z místa protidrogového koordinátora na podzim loňského roku na vlastní žádost odstoupil Ladislav Jiřička, který v této funkci působil od roku 1997. Agendu drogové problematiky po jeho odchodu dočasně převzal Michal Císař z oddělení sociální prevence referátu sociálních věcí OkÚ Jičín.

V oblasti protidrogových aktivit celookresního významu se v letošním roce očekává především zřízení nízkoprahového centra sociální prevence a volnočasových aktivit v jičínském Středisku pro volný čas K-klub. Právě na přípravě tohoto projektu se podílel Ladislav Jiřička spolu s vedením K-klubu. Podmínkou, aby se mohl letos záměr uskutečnit, je účelová dotace, o kterou bylo loni zažádáno.

Centrum bude otevřeno nejen lidem závislým na návykových látkách, má poskytovat například sociálně-právní, zdravotní, psychologické a další služby. Jeho klienti zde naleznou zázemí pro arteterapii ve formě ručních prací, počítá se také s pořádáním besed nebo hudebních a jiných produkcí. Do budoucna se uvažuje i o azylovém ubytování pro děti, které se dostanou do vyhrocené situace a nebudou schopny ji samy zvládnout a jejíž vyřešení si vyžádá zásah odborníků (např. policie, orgán péče o děti).

(jn)


Třetí operátor nabídku odmítl

Hořice - Český mobil, v pořadí třetí mobilní operátor na tuzemském trhu, s žádostí o výstavbu své vysílací věže na soukromém pozemku nad městem v Hořicích neuspěl.

Město podle místostarostky Zdenky Vaškovové nemá zájem, aby se nad Hořicemi budovala další výšková konstrukce. "U Chlumu stojí už základová stanice EuroTelu, která byla nedávno postavena. Český mobil se prý s EuroTelem kvůli výši nájmu nedohodl. Z naší strany jsme ale zástupcům společnosti nabízeli jinou možnost. Dostavět Masarykovu věž samostatnosti a na její vrchol umístit potřebné zařízení. To ovšem odmítli," konstatuje Vaškovová.

Připustila, že pro Hořice by tato varianta byla přínosem, protože město už řadu let hledá způsob, jak památník dostavět. Stavba je dnes zakončena kopulí astronomické observatoře.

(jn)


Nové Noviny