Logo NN

Nové Noviny č. 4/0028. ledna 2000str. 1

Bezúročné půjčky: první žadatelé

Kopidlno - O bezúročné půjčky, o které na Jičínsku zprvu nebyl zájem, se začínají hlásit první žadatelé. Shodou okolností se ve všech případech jedná o pracovníky cihelny Cios Osenice.

Tuto středu projednávalo městské zastupitelstvo v Kopidlně žádosti sedmi místních obyvatel. Ti se ocitli v obtížné sociální situaci poté, co jim jejich zaměstnavatel přestal opakovaně vyplácet mzdy. "Obdrželi jsme sedm žádostí od lidí, kteří jako zaměstnanci osenické cihelny nedostali výplatu," potvrdil starosta Zbyněk Smolík.

Zatímco v Libáni a v Dětenicích zastupitelé přidělení půjčky bez větších průtahů schválili, v Kopidlně byla radnice zdrženlivější. "Horní hranice půjček je deset tisíc korun, a pokud se sejde žádostí hned několik, jako v tomto případě, tak to pro náš rozpočet není zanedbatelná částka. Peníze sice poskytuje stát prostřednictvím okresního úřadu, ovšem smlouvu s žadatelem uzavírá obec, a když občan nebude mít z čeho půjčku splácet, tento závazek převezme město. Nikde přitom nemáme záruku, že dlužnou částku vymůžeme zpět," vysvětluje starosta obavy zastupitelů. Výsledek jejich usnesení byl znám až po uzávěrce listu.

Zvláštní je, že žádný metodický postup nebo směrnice neuvádí, jak se má občan v případě, kdy mu je zabráněno čerpat tuto sociální pomoc, bránit. Otázku na tuto odpověď neznala ještě začátkem týdne například vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ Iva Kordová ani další úředníci. "Vedoucí finančního referátu okresního úřadu Radek Makoviny oznámil, že peníze byly odeslány zatím pro jednoho žadatele v Libáni a dalších šest v Dětenicích. "Obě obce půjčky vyplatí jakmile obdrží hotovost na účet, ovšem z titulu obavy před pozdějším vymáháním dluhů od občanů není postoj Kopidlna zřejmě první ani poslední.

(jn)


Pouze "pevný " výkon trestu

Ředitel valdické věznice Karel Kocourek při setkání s novináři.

Valdice - Nový systém a uspořádání u nejtvrdších věznic hodlá prosadit Karel Kocourek, ředitel jednoho z největších nápravných zařízení v republice.

"Věznice Valdice slouží ke svému účelu už více než 140 let a architektonicky byla koncipována na celový systém. Svým charakterem tedy patří k nejtvrdším, je zde zvýšená ostraha a ostraha s nejdelšími tresty, proto zde nemůže být takzvaný volný výkon trestu," říká Kocourek.

Vzhledem k tomu, že je zdejší areál rozdělen na celový systém s ubytovací kapacitou jedno sociální zařízení na deset lůžek, je podle ředitele ideální stav - mít pachatele nejzávažnějších a nejnebezpečnějších trestných činností pod stálým dohledem. Mělo by se tím i lépe a účinněji předcházet různým nátlakovým akcím mezi vězni samotnými. "Odsouzení tohoto typu budou pod stálým dohledem a zároveň také po určitou dobu uzamčeni na celách," doplnil.

Do svého záměru zahrnuje také Mírov, Plzeň případně i Rýnovice s tím, aby byly v zemi tři až čtyři věznice takzvaně výkonu trestu pevného s přímým dohledem. "Do těchto věznic by byli umísťování výhradně vězni, se kterými je práce mnohem náročnější, než s těmi, s nimiž se dá normálně hovořit a mohou se i ve velkých kolektivech pohybovat volně na chodbách," vysvětluje ředitel. "Navíc není žádným tajemstvím, že velmi negativní roli ve výkonu trestu sehrávají vězni cizích státních příslušností, kterých je v současné době poměrně mnoho. Mnohdy to jsou osoby vycvičené v určitých bojových podmínkách a své schopnosti a znalosti uplatňují právě v tomto druhém životě, ve vězení," konstatuje Kocourek.

(jn)


Mlázovičtí se letos dočkají

Mlázovice - O přestavbu z větší části nevyužívaného objektu bývalé fary na bytový dům usiluje vedení města už několik let. Letos se Mlázovičtí dočkají, v druhé polovině roku se noví nájemníci budou moci začít stěhovat.

"Na letošní rok neplánujeme žádné větší akce, přednost má bytová výstavba. Chtěli bychom dokončit vloni zahájenou přestavbu bývalé fary, kde vznikají čtyři nové bytové jednotky," sdělil mlázovický starosta Jiří Čeřovský.

Adaptaci objektu financuje obec prostřednictvím státní dotace a příspěvků od budoucích uživatelů bytů. Stavební práce mají být dokončeny nejpozději na přelomu září a října. Zájemců, kteří obci poskytli finanční hotovost a tím si předplatili nájem na několik let dopředu, bylo několik. V Mlázovicích se tak podařilo byty prodat velmi rychle, na rozdíl třeba od Hořic, kde dokončili stavbu před několika týdny, nebo v Bělohradě. Cenu za jeden metr čtvereční obývané plochy zastupitelstvo stanovilo ve výši dvou tisíc korun.

(jn)


PETRA CHRAMOSTOVÁ O UKRAJINĚ Besedu o Ukrajině uspořádala minulý týden jičínská knihovna, o svém pobytu v zemi bývalého Sovětského svazu vyprávěla Petra Chramostová z Jičína. V zemi na východ od našich hranic strávila před časem jako misionářka jeden a půl roku. Petru Chramostovou mimo jiné překvapilo, jak se lidé na Ukrajině zajímají o situaci v Čechách. "Mnozí z nich zde několik let sloužili jako vojáci. U střední a starší generace také přetrvává stále pocit provinění kvůli vpádu vojsk do naší země v roce 1968," popisuje své zážitky ze setkání s Ukrajinci mladá učitelka. Jak sama říká, nejednou stačilo říct, že je Češka a dveře měla hned otevřené. "Ukrajina na tom není ekonomicky dobře, pro místní obyvatele tam není snadné žít, nejvíce na to doplácejí opuštěné děti, kterých se po ulicích celé země pohybují desetitisíce," říká hořce Petra Chramostová.

FOTO: jn


Nedostatečně vyplacenou zásilku nemusíte převzít

Jičín - Počínaje prvním lednovým dnem došlo k 9% navýšení cen u dvanácti služeb poskytovaných Českou poštou ve vnitrostátním styku.

Zdražení se mimo jiné dotklo i výplatného pohledů a korespondenčních lístků (na 5 Kč). Čtyřkorunová známka na pohled tedy již nestačí, musíte přidat ještě korunovou. Stejně tak je tomu u "starých" koresponďáků s předtištěnou čtyřkorunovou známkou, ke které musíte rovněž dolepit ještě korunovou (můžete doplatit v hotovosti u poštovní přepážky). Pakliže tak neučiníte, stavíte příjemce vaší zprávy do velmi nepříjemného postavení. Ten totiž v případě, že má zájem nedostatečně vyplacenou zásilku převzít (může se jednat i o dopis a pod.), musí chybějící finanční hodnotu doplatit a navíc za vás ještě zaplatit pětikorunovou pokutu.

V poslední době se tento problém asi nejčastěji týká právě zmíněných "čtyřkorunových" korespondenčních lístků. Ze schránky pak na vás spolu s koresponďákem může vypadnout i upozornění České pošty tohoto znění: "Zásilka, která vám byla doručena spolu s tímto upozorněním, byla nedostatečně vyplacena. Chybějící doplatné (následuje hodnota v Kč) vylepte v poštovních známkách na příslušném místě tohoto upozornění a vhoďte do poštovní schránky nebo předejte doručovateli."

Věc pro mnohého jistě nepříjemná, ale přesto lehce řešitelná. V případě, že nemáte zájem nedostatečně vyplacenou zásilku převzít, vraťte ji jednoduše doručovatelce. Pakliže ji najdete spolu s upozorněním ve schránce, předejte ji doručovatelce druhý den nebo obě zásilky odevzdejte u poštovní přepážky. V žádném případě tedy nejste povinni nedoplatek uhradit (samozřejmě v případě, že nemáte zájem korespondenci převzít).

Nedoručená zásilka pak putuje zpátky k odesilateli, který by měl chybějící hodnotu známky i s pokutou uhradit. Že se tak v mnohých případech nestává, je pravdou, a tak v podstatě jediným postihem neodpovědného odesílatele zůstává skutečnost, že jeho zásilka nebyla doručena.

(mar)


Pivovar zvýšil výstav

Nová Paka - Zhruba o jednu třetinu zvýšil vloni výstav Městský pivovar v Nové Pace, na výrazném meziročním nárůstu měl zásluhu zejména export.

"Výstav se v minulém roce zvedl z 49 200 na 65 500 hektolitrů, to znamená zhruba o třiatřicet procent," potvrdil sládek Daniel Váša. "Zásluhou výborných obchodních aktivit se nám podařilo až pětinásobně zvýšit export, začali jsme vyvážet pivo i do Spojených států," poznamenal Váša. Mezi tradiční zahraniční odbytiště patří sousední Polsko a Německo. Na velmi dobré úrovni se podle sládka drží také export do Izraele, kam směřuje - podobně jako za oceán - hlavně pivo, které nese označení kosher. Export se přitom na celkovém objemu výroby podílí zhruba 8 tisíci hektolitry. Překvapivě dobře se na vloni na trhu uchytila netradiční novinka, pivo stáčené do PET lahví. V poslední době se tradiční regionální výrobce orientuje i na východní trhy, nedávno zahájil například spolupráci s producenty v Pobaltí.

I přes obchodní úspěchy však novopacký pivovar stále zatěžují závazky z dob státního podniku. Situaci také komplikuje současný spor s městem.

(jn)


Oprava Masarykovy věže

Hořice - S opravou Masarykovy věže samostatnosti chtějí radní v Hořicích začít už letos. Město si v minulém roce nechalo vypracovat expertizu, která měla odhalit příčinu zvýšené vlhkosti uvnitř objektu.

Voda, která do interiéru památníku prosakuje, narušuje pískovec a do budoucna by mohla ohrozit i statiku věže. "Autor posudku jako příčinu tohoto jevu označil vzlínající vlhkost," uvedl vedoucí městského úřadu Jaroslav Vais. Potvrdil, že se sanačními pracemi by se mělo začít ještě letos. "Do rozpočtu bude navržena jak částka na běžný provoz a údržbu, tak i na opravu, zatím ale jen odhad. Do věže však nechceme zasahovat dřív, než budeme mít k dispozici odbornou studii sanačních prací, která bude řešit systém odvětrávacích šachet. Studii zatím zpracovává ing. Ježek," doplnil Vais.

Uvnitř památníku se v západním křídle nachází pietní síň věnovaná obětem obou světových válek, ve východním křídle je umístěna expozice o historii I., II. a III. odboje. Realizace monumentálního památníku, jehož průčelí zdobí unikátní reliéfy, byla zahájena v roce 1926, nikdy však nebyla dokončena. Původně měla být věž ještě o 15 metrů vyšší.

(jn)


Nové Noviny