Logo NN

Nové Noviny č. 2/0014. ledna 2000str. 1

Čepro ukončilo provoz spalovny

Cerekvice nad Bystřicí - V areálu obchodního střediska společnosti Čepro byla uzavřena spalovna průmyslového a nebezpečného odpadu, která zahájila činnost před sedmi lety.

Novým Novinám to potvrdil ředitel cerekvického střediska Petr Hron s tím, že se tak stalo především z ekonomických důvodů. "Pro vlastní činnost jsme spalovnu využívali jen minimálně, její provoz byl zajišťován převážně komerčním způsobem. Zájem firem, které zde odpad likvidovaly, se však v poslední době snížil natolik, že se provoz tohoto zařízení stal výrazně ztrátový. Rozhodli jsme se ho zakonzervovat," řekl Hron.

Zákazníci, vesměs z řad průmyslových podniků, si likvidační proces hradili z vlastních zdrojů. I když se zátěž životního prostředí (hodnoty dyoxinů měřeny nebyly) sníží, obyvatelé přilehlé obce ukončení provozu spalovny vítají s rozpaky. "Zastavení spalovny se totiž promítlo do cen na svoz odpadu. V Čepru jsme měli likvidaci zajištěnu zdarma, nyní odpad odvážíme na skládku, kde za jeho uložení platíme," uvedl starosta František Bernkopf.

V letošním roce pokračuje Čepro v instalaci několika rezervních zásobníků pro uskladnění pohonných hmot. Rozšíření skladovacích prostor, které souvisí se vstupem země do Severoatlantické aliance a chystaným začleněním do Evropské unie, financuje Státní správa hmotných rezerv.

(jn)


Budou šetřit a nabírat dech

Sobotka - Nadcházející měsíce budou v Sobotce pravděpodobně ve znamení skromných výdajů. Město pod Humprechtem chce v roce 2000 nabírat nový dech a šetřit peníze na investiční akce, o které místní už řadu let marně usilují.

"Plynofikace, výstavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod - to je stará bolest Sobotky. V letošním roce bychom chtěli zahájit alespoň projekční přípravy," konstatuje starosta Petr Hejn.

Pro radnici je realizace těchto akcí prioritou, od nichž si slibuje rozvoj podnikatelských aktivit, a tím i další růst města. V případě plynofikace bylo zastupiteli už dříve rozhodnuto, že zemní plyn bude do Sobotky přiveden z nedalekého Dolního Bousova, který o něj v poslední době rovněž usiluje. "Přivedení plynu z Dolního Bousova, vzdáleného zhruba čtyři a půl kilometru, je jediným schůdným řešením, a to nejen z důvodu náročného profilu krajiny v okolí města," řekl Hejn.

I když zatím radnice konečnou podobu městského rozpočtu nezná, už dnes musí počítat s výdaji na vloni zahájenou rekonstrukci objektu školky a školní jídelny za zhruba 17 miliónů korun. "Náklady mají být z větší části hrazeny formou dotace, protože však není schválen státní rozpočet, vůbec netušíme, kolik peněz nakonec dostaneme. Kromě stavebních úprav budovy musíme kompletně zmodernizovat školní kuchyň, která už nevyhovuje technologickým ani hygienickým podmínkám," vysvětluje Hejn.

Dodal, že další akce většího rozsahu už letos neplánují. "Připraveno je více záměrů, ale budeme rádi, když ustojíme tuto investici. Zvlášť, když nám letos minimálně na dvojnásobek stoupnou výdaje na provoz základní školy, která byla rozšířena o novou přístavbu," poznamenal sobotecký starosta.

(jn)


Děti i personál Mateřské školy v Miletíně se v letošním roce dočkají rozšíření kapacitně nevyhovujících prostor v budově tohoto předškolního zařízení.

FOTO: jn


ZMĚNA ADRESY: Redakce Nových Novin

Husova 152, Jičín


ROZLOUČENÍ S UPLYNULÝM STOLETÍM Tak se jmenuje výstava dobových pohlednic Jičína ze sbírky Karla Čermáka, kterou ve spolupráci se sběratelem připravilo Okresní muzeum a Galerie v Jičíně. Vernisáž se koná ve čtvrtek 20. ledna v 11.00 hodin ve výstavní chodbě muzea. Téhož dne odpoledne se v 16.00 hodin v přednáškové místnosti muzea uskuteční sběratelská burza. Jako pozvánku vám přinášíme dvě pohlednice, které se na samotnou výstavu nedostaly. Na té horní, která byla odeslána v roce 1900, je zachycena část Husovy třídy a hotel Hamburk. Na spodní (odeslána 1926) pak vidíme krejčovský závod Josefa Chaloupského v Palackého ulici. Výstava 900 pohlednic potrvá do 20. února 2000 a bude otevřena denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí. Nenechte si ujít jedinečný zážitek a podlehněte na chvíli kouzlu starých časů.

(to)


Okresní policejní ředitel odchází

Jičín - Podplukovník Vlastimil Pilař se rozhodl na vlastní žádost odejít z místa ředitele Okresního ředitelství Policie České republiky v Jičíně.

Funkci, kterou zastává od roku 1993, by měl opustit k 1. březnu tohoto roku. Sám policejní ředitel, za jehož působení se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce sídla okresního ředitelství, uvedl, že na jeho odchodu není nic neobvyklého. "Ve službách ministerstva vnitra jsme už jedenatřicet let a nebráním se tomu, když v nich budu moci na nějakém nižším úseku zůstat i nadále," řekl Pilař.

"Post, který zastávám, je náročný nejen časově. Rád bych se však nyní více věnoval svému osobnímu životu," naznačil odstupující ředitel. Připustil, že svůj odchod zvažoval už v loňském roce.

Kdo by měl Vlastimila Pilaře ve funkci vystřídat, se podle sdělení ředitele Správy východočeského kraje rozhodne v nadcházejícím výběrovém řízení.

(jn)


Rekonstrukce prostor pro MIC

Jičín - V těchto dnech by měly být již zahájeny stavební úpravy přízemí Valdštejnského zámku, ze kterých se v prvních lednových dnech odstěhoval obchod České sklo Zdeňky Jenkové.

Prodejna se sklem a keramikou si v podstatě vyměnila místo svého podnikání s městským informačním centrem (MIC), do té doby sídlícím na protilehlé straně Valdštejnova náměstí v domě čp. 73.

Rekonstrukce zámeckých prostor, kam se MIC přibližně za dva měsíce nastěhuje z provizoria v podatelně finančního úřadu, provádí na základě vyhodnocení veřejné soutěže jičínská stavební společnost ESCO s.r.o. (např. výstavba supermarketu Edeka - Delta, demolice obytného domu čp. 118 v Ruské ulici a pod.).

Stavební úpravy, které se budou z větší části odehrávat v zadním traktu bývalého obchodu (rekonstrukce skladů), přijdou městskou pokladnu na 1,2 milionu korun. Dalších 300 tisíc korun pro MIC figuruje v návrhu rozpočtu města jako finanční příspěvek na jeho provoz v roce 2000.

Přibližně od poloviny měsíce března bude tedy s největší pravděpodobností MIC sídlit již v nových, důstojných prostorách zámku. Jeho součástí bude i výstavní síň obrazů Radka Pilaře a Václava Čtvrtka. Instalací díla obou mistrů i úpravami interiérů městské informačního centra byl pověřen jičínský výtvarník Petr Heber.

(mar)


Zdražení je opodstatněné, tvrdí vedení společnosti

Jičín - V centru pozornosti se ocitla Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín okamžitě poté, co se vstupem do nového roku zdražila ceny vodného a stočného o dvaatřicet procent, což je zhruba trojnásobek celostátního průměru.

Od ledna platí na Jičínsku nové sazby za kubík vody dodané i odvedené. U domácností tak stouplo vodné na 18,35 a stočné na 13,52 korun, ostatní spotřebitelé a producenti nyní zaplatí 19,67, respektive 18,31 korun.

K dvaatřicetiprocentnímu zdražení prokurista VOS Jindřich Koutný uvedl: "Jedna věc jsou procenta a druhá faktické ceny. Netvrdím, že to není dost, ale v porovnání s jinými okresy ty rozdíly nejsou zase tak propastné. Například v Praze, kde zvedli poplatky za služby o 8,2 procenta, platí domácnosti od ledna vodné 16,81 a stočné 14,13 korun za kubík. Jenže v Praze je cenový šok teprve čeká, protože tam dosud není dokončena privatizace a vodárny jsou ještě státním podnikem, který nestanovuje reálné ceny."

Rovněž sousední královéhradecká vodárenská společnost oproti jičínské VOS ohlásila menší, pouze poloviční zdražení. Koutný však tvrdí, že i v tomto případě jsou výchozí podmínky odlišné.

"Hradecké vodovody a kanalizace při privatizaci převzaly jen majetek okresního města, u nás spravujeme vedle tří hlavních ještě pětadvacet malých vodovodů. Na Hradec se nyní začíná napojovat okolí, ale jen to, co je pro ně výhodné. Dosud se také nezačala odepisovat soustava východní Čechy, propojení Náchoda, Hradce, Pardubic a Chrudimi. Tato investice za asi 15 miliard korun se pak nutně promítne do cen," poznamenal ředitel VOS Jičín.

V letošním roce okres Jičín strmým zdražením převýšil sazby v okolních regionech řádově o tři až šest korun za kubík. Koutný připustil, že tento rozdíl nemusí být jen dočasný. "Na Jičínsku vychází na jeden kilometr sítí 98 obyvatel, na Královéhradecku 188, ve Dvoře Králové 193, v Brně 369 a například v Ostravě přes tři tisíce obyvatel. Je jasné, že v místech s větší hustotou osídlení se náklady rozpočítají mezi vyšší počet lidí a od toho se odvíjí cena. Na kilometr sítí máme skoro nejmíň odběratelů v republice a jestliže provozujeme 28 vodovodů a 80 zdrojů, které se musí ještě upravovat, tak fixní náklady u nás budou vždy nesouměřitelné s ostatními," vysvětluje Koutný.

Přitom na 50 tisíc obyvatel má dnes vodárenská společnost v Jičíně za třičtvrtě miliardy korun majetku. V uplynulých letech se v řadě míst okresu vynaložily na rekonstrukce a nové investice do sítí a budov desítky miliónů korun. V letošním roce má VOS kolem 20 miliónů korun takzvaných mandatorních závazků, které splácí převážně fondu životního prostředí. "Na cenový vývoj má hlavní vliv jednak to, že se loni akcionáři rozhodli vložit svůj majetek do společnosti, a pak také pokračuje deregulace, tedy postupné sbližování cen. Ve skutečnosti nedošlo k zdražení absolutnímu, jde jen o jiný rozvrh, jedni neplatí ani tolik, co před tím a druzí, kteří byli zvýhodněni, jsou nyní zvýhodněni méně," míní Koutný.

Dodal, že převod vodohospodářského majetku od měst a obcí je až na několik výjimek ukončen, proto další zvyšování cen v tak velkém rozsahu nepředpokládá.

(jn)


Nové Noviny