Logo NN

Nové Noviny č. 1/007. ledna 2000str. 1

Pivovar připustil, že žalobu stáhne

Nová Paka - Novopacký pivovar připustil, že je ochoten se s městem dohodnout i jinou cestou, než je soudní spor.

Pivovar před několika týdny podal ke Krajskému soudu v Hradci Králové žalobu na svého čtvrtinového akcionáře, jejímž prostřednictvím odstupuje od smluv o sdružení finančních prostředků na výstavbu čističky ve Staré Pace a kanalizačního sběrače a požaduje vrácení částky ve výši 20,6 miliónů korun.

"Pravdou je, že jsme po posouzení současného stavu situaci přehodnotili a s našim právním zástupcem jsme dospěli k závěru, že by bylo vhodnější nalézt nějakou vhodnější formu urovnání našich vztahů s městem," potvrdil ředitel a sládek městského pivovaru Daniel Váša. "Požádali jsme proto starostu města, aby se kontaktoval s ředitelem Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín s tím, že bychom mohli opět zahájit jednání o podmínkách vyrovnání, které by více či méně vyhovovaly všem zúčastněným stranám," doplnil Váša. Předesílá, že od tohoto kroku neočekává okamžité vyřešení sporu, nicméně věří, že je možné ke konsensu dojít.

Novopacký starosta Petr Kuřík sdělil, že město již obdrželo oficiální text žaloby. "Spor je nyní v rukou právníků, samozřejmě uvítáme, když zástupci pivovaru najdou na městský úřad jinou cestu, než jakou volili dosud," poznamenal Kuřík.

(jn)


Pronájem ambulance nedoporučili

Hořice - Dozorčí rada Městské nemocnice v Hořicích nedoporučuje pronájem chirurgické ambulance, nadále tedy zůstane součástí zdravotnického zařízení města, a to i přesto, že jeden z lékařů o její převzetí projevil zájem.

"Dospěli jsme k závěru, že ambulance je v Hořicích nutná, a tato služba se při zachování nepřetržitého 24hodinového provozu bez dotace města neobejde," oznámil hořický starosta Ladislav Vrba.

Pokud by měla vzniknout soukromá ordinace, město by muselo tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně a okresní úřad vypíše výběrové řízení. "Tento krok je nevratný, registraci na provozování ambulance totiž získá vítěz soutěže a město by ji už nikdy zpět nezískalo. Mohlo by se ovšem například stát, že se nový majitel rozhodne z Hořic odstěhovat, a v takovém případě by odešel i s registrací," upozorňuje Vrba.

Odborníci nedoporučují změnu provozovatele, alespoň do doby, než budou ukončena výběrová řízení na ambulantní péči jako celek.

(jn)


Herec Josef Dvořák připouští, že s mobilními telefony má neustálé problémy, pramenící z vlastní nešikovnosti. Ale teď, když našel prodejnu M.V.COMu Miroslava Víznera, je konečně spokojen a v Jičíně prý bude viděn častěji. Rozhovor s Josefem Dvořákem na jdete na str. 4.

FOTO: mar


Kanalizační štola, hlavní investiční akce loňského roku, dokončena

Nová Paka - Na tři sta metrů dlouhá kanalizační štola, která byla hloubena hornickým způsobem jako tunel pod hlavní komunikací města v úseku od bývalé Velvety k ulici Horově, byla v minulých dnech zprovozněna.

Městu se tak podařilo dokončit nejnáročnější etapu výstavby nového kanalizačního sběrače, který je rozhodující pro další rozvoj Nové Paky. Téměř třicetimiliónová akce, jejíž dokončená část přišla na téměř 19 miliónů korun, byla jednou z největších investic loňského roku a svým charakterem se ve městě řadí k nejvýznamnějším stavbám právě končícího století. Městský rozpočet nezatížila, podstatná část nákladů pokrývala dotace a půjčka od Státního fondu životního prostředí a další zdroj financí zajistila Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, která také ručí budovou svého sídla na splácení půjček.

"Rozhodující úsek kanalizace, který se razil hluboko pod úrovní terénu, je předán uživateli. Do podzimu letošního roku by měla být dokončena zbývající část, která bude realizována už obvyklým povrchovým způsobem," uvedl vedoucí městského úřadu Zdeněk Havlata.

Nová infrastruktura umožní vůbec poprvé odkanalizovat kompletně celé město směrem k čistírně odpadních vod ve Staré Pace. V okamžiku, kdy se tak stane, budou vyřazeny z provozu dvě menší čističky, nad sídlištěm Studénka a u ZPA. "Přestože zde fungují dvě čistírny, zhruba jedna čtvrtina Nové Paky dosud není podchycena, nemalé množství odpadních vod se tak zatím stále vypouští pod město. Zprovoznění nového sběrače přinese úspory a zároveň umožní další rozvoj Nové Paky," zdůraznil prokurista VOS Jičín Jindřich Koutný.

Zhruba 300 metrů dlouhá štola je více než metr široká a v nejnižším bodě se nachází přes osm metrů pod povrchem. "Projektanti připravili dvě varianty, nakonec jsme se rozhodli pro hornický způsob, který byl o přibližně jeden milión korun levnější. Druhá z možných variant by byla také těžko řešitelná z hlediska dopravy. Neobešla by se bez zjednosměrnění provozu, což by ještě zhoršilo už tak komplikovanou situaci ve městě," poznamenal novopacký starosta Petr Kuřík.

(jn)


VOJTÍŠEK - PRVNÍ DÍTĚ ROKU 2000 Prvním jičínským dítětem tolik očekávaného roku 2000 se stal Vojta Horáček, který přišel na svět v jičínské porodnici na Nový rok v 0.26 hodin za asistence MUDr. Antonína Gregora. Manželé Horáčkovi se tak mohou radovat už z třetího syna v pořadí. Malého Vojtu, který při narození vážil 3300 g a měřil 51 cm, očekávali později. "Neusilovali jsme o dítě roku 2000, ale nakonec to tak málem dopadlo," říká Jana Horáčková.

FOTO: jn


Násilníci ze Střevače a Údrnic byli dopadeni

Jičín - V těchto dnech bylo dvěma zlodějům a násilníkům ze Semilska ve věku 45 a 28 let sděleno obvinění ze spáchání trestných činů loupeže, porušování domovní svobody a krádeží provedených ve spolupachatelství.

Prvního trestného činu se dopustili 19.10.1999 deset minut před osmou hodinou večer v obci Střevač, kde pod záminkou předání svatebních koláčů a oznámení přepadli osmasedmdesátiletou ženu. Po otevření dveří vnikli do domu a s nasazenými kuklami na hlavách ji fyzickým násilím donutili vydat 700 korun. Po prohledání všech místností ukradli dvě lahve vína a dalších 18 tisíc korun. Pak majitelku domu svázali na rukou a na nohou přinesenou lepící páskou a jejími šátky. Utrhli telefon a při odchodu dům zamkli zvenčí.

Druhé násilné přepadení uskutečnili dva dny nato, 21.10.1999 v 6.15 hodin v nedalekých Údrnicích. Tam se do rodinného domku vloupali nezajištěným oknem od WC. Po prohledání domu ukradli tři zlaté prsteny, dvoje náušnice, řetízek, fotoaparát značky Zenit, dámské hodinky, peněženku, kalkulačku, manžetové knoflíky a finanční hotovost 4 800 korun.

Pak však byli vyrušeni dvaaosmdesátiletou majitelkou domu, kterou přepadli, uvěznili v bytě a v klidu pokračovali v jeho prohledávání. Přepadená však využila jejich nepozornosti a utekla do vesnice přivolat pomoc. Přesto se oběma lumpům podařilo i s nakradenými předměty uniknout.

Zloději si z obou loupežných přepadení odnesli dohromady 39 500 korun. Doufejme, že si od okresního soudu odnesou tresty odpovídající jejich kriminálnímu chování.

(red)


Robouští jsou nespokojeni s množstvím investic

Robousy - Svou nespokojenost s přísunem peněz z rozpočtu okresního města do přilehlé obce Jičína dali opět najevo obyvatelé Robous při jejich nedávném setkání s představiteli jičínské radnice. V průběhu setkání, která se zpravidla konají dvakrát do roka, se už tradičně diskutovalo především o financích. Malou snahu města investovat do této přilehlé obce vytýkali radním především zástupci Občanského sdružení Robousy, kteří také požadují, aby se z těchto pravidelných výjezdních zasedání pořizovali oficiální zápisy.

"Představitele města pokaždé informujeme o zásadních požadavcích, z nichž mnohé se opakují stále dokola. Na konci každého roku to ale vypadá, jako kdyby je od nás slyšeli poprvé," stěžuje si předseda OS Robousy Oldřich Vaníček. "Na některé investice nebo i jejich dokončení čekají občané Robous už více než deset let, budeme proto požadovat, aby se pokaždé učinil zápis a byl dojednán závazný plán investic s výhledovými termíny jejich realizace," dodal.

Místostarosta Jičína Miloslav Šebík prohlásil, že vedení města považuje za nejpřijatelnější, když budou v přilehlých obcích ročně investovány akce za zhruba milión korun s tím, že jejich obyvatelé by si měli sami určit priority. "O tom, jakým způsobem a na jaké účely se vyčlení peníze z městského rozpočtu, však rozhoduje jedenadvacetičlenné městské zastupitelstvo," poznamenal Šebík.

Vaníček ovšem tvrdí, že v posledních několika letech se v Robousích proinvestoval jen zlomek. Množství peněz, které plynou do obce, považuje občanské sdružení za neadekvátní tomu, co Robousy přinesou do rozpočtu města. "Jsou to mimo jiné i peníze z pozemků, které byly vyjmuty ze zemědělského fondu. Za vše hovoří i loňský rozpočet, v němž byl plánován téměř půlmiliónový výdaj na protihlukovou stěnu. Přitom bylo jasné, že se nová rychlostní komunikace budovat nebude, a oněch 450 tisíc korun, které byly určeny pro Robousy, se nakonec použilo někde jinde," upozornil Vaníček. Dodal, že sdružení už dříve vypracovalo seznam devatenácti požadavků, zejména na vylepšení infrastruktury. Tento přehled bude upřesněn, případně doplněn tak, aby ho zastupitelé obdrželi ještě před schvalováním rozpočtu města na rok 2000.

(jn)


Nové Noviny