Zprávy z Jičína

Tyto zprávy slouží Jičíňanům jako doplňující zdroj informací a ostatním pro dokreslení koloritu či k představě, jak se u nás žije.

Je možno přispívat do nich (samozřejmě po ověření!) i e-mailem.

Dřívější zprávy (období 20/09/98–15/05/99)

(k 10/07/99)

(k 25/05/99)

(k 16/05/99)