Muzejní noviny vydává Okresní muzeum a galerie v Jičíně. Redakce: knihovna OMaG, Valdštejnovo nám. 1, 506 11 Jičín, tel. 0433/22204.

K tisku připravují H. Trojanová a J. Holá. Technická spolupráce V. Šejnová.