Vážení čtenáři,

těší nás pochvalné ohlasy na Muzejní noviny, které vesměs oceňují toto: kvalitní tisk na kvalitním papíře, jasný vydavatelský plán, široký kulturně odborný záběr na lokality a jevy okresu Jičín, i zajímavé informace jednotlivých článků. Vše toto je výsledkem úsilí především dlouholetého knihovníka okresního muzea paní Hany Trojanové, která v roce 1992 Muzejní noviny začala vydávat, a jejich tehdejšího technického redaktora Ing. Bronislavy Danielové. Díky jim si toto periodikum našlo vhodnou formu i obsah, navíc i způsob sebefinancování ze sponzorských darů inzerentů. Dnešní situace, takřka plošný nedostatek finančních prostředků, tím pádem i citelná ztráta několika sponzorů, nás vede k zavedení prodeje Muzejních novin za 10 Kč. Porovnáme-li Muzejní noviny s tiskovinami na trhu a jejich cenami, jistě bude zřejmé, že náklady musí být mnohem vyšší než 10 Kč a že obchodní cena výtisku by se pohybovala mezi 20 - 30 Kč.

Věříme, že tuto situaci pochopíte, desetikorunu třikrát do roka obětujete a pomůžete nám tak pokrýt potřebné náklady a Muzejní noviny udržet. Není snad od věci v tuto chvíli připomenout nejzákladnější údaje. MN budou i nadále vycházet třikrát za rok, 1. číslo vyjde do 17. května, 2. číslo - zvláštní vydání MN - vyjde v termínu srpen-září, 3. číslo vyjde vždy do 24. prosince. Pro eventuální svázání ročníků budeme stránky číslovat v posloupnosti výtisků, v prosincovém čísle otiskneme obsah, autorský a věcný rejstřík.

Za pochopení upřímně děkujeme.

Jaromír Gottlieb