JIČÍŇÁCI V KNIZE KDO JE KDO

V závěru minulého roku vydala Agentura Kdo je kdo (Sdružení RAPID, a.s. a Studio 1809, s.r.o.) obsáhlou knihu KDO JE KDO v české republice na přelomu 20. století, a to již ve 3., doplněném vydání. Je výběrem 5000 nejvýznamnějších žijících osob ČR, který zpracovalo více než 160 oborových lektorů. Editor publikace Michael Třeštík v úvodu uvádí, že tento výběr osobností nebyl ovlivněn žádnými politickými, zájmovými nebo komerčními hledisky. Kniha nikoho neoslavuje ani nesoudí, editoři nekádrují, nenutí k politickým doznáním. Snaží se zaznamenávat pouze fakta. Práce na knize KDO JE KDO, píše editor M. Třeštík, byla dobrodružná a napínavá a dala zprostředkovatelům pocit, že žijeme ve společnosti lidsky nesmírně bohaté.

Jičíňáky uvádíme se zkrácenou charakteristikou v abecedním pořadí:

Hejduk Ivan, MUDr. - soukromý zubní lékař v Jičíně, narozen 1943 v Kladně, od r. 1992 člen představenstva České stomatologické komory, žije v Jičíně.

Kabeláč Josef, VŠ prof. Ing., CSc. - geodet-astronom, narozen 1929 v Jičíně, kde nyní žije. Vědecký pracovník, výzkumné úkoly od Stavební fakulty ČVUT, spoluřešitel kompexního projektu Družicový mikroakcelerometr, autor VŠ skript z oboru geodetické astronomie a kosmické geodezie a učebnice tohoto oboru, přes 100 odborných, většinou cizojazyčných publikací, bohatá citační odezva odborných výsledků.

Kašpar Miroslav, MUDr., CSc. - rentgenolog, primář radiodiagnostické kliniky, narozen v Hradci Králové 1923, žije v Jičíně, nyní primář soukromého onkologického a radiodiagnostického oddělění v Nymburce. V Jičíně působil 1959 až 1985 jako primář RDG a onkologického oddělení OÚNZ. Nositel medaile J. E. Purkyně za rozvoj zdravotnictví, vědecké publikace na téma transplantace kostní dřeně u onkologických nemocí, autor patentu na vynález Mikrocelu (preparátu k uzávěru cév).

Kvaček Robert, VŠ prof., PhDr., CSc. - historik, narozen 1932 ve Dvorcích u Jičína, studium na Lepařově gymnáziu v Jičíně, profesor čs. dějin na Filozofické fakultě UK v Praze. Desítky vědeckých studií v čs. a zahraničních odborných časopisech, vědecký redaktor a spoluautor VŠ učebnic z čs. a světových dějin, knižní publikace z oboru novodobé historie. Žije v Praze.

Lisá Lidka, VŠ prof., MUDr., DrSc. - narozena 1933 v Jičíně, pediatrička, endokrinoložka, členka Evropské společnosti pro dětskou oteriku a Středoevropské společnosti pro dětskou endokrinologii. 1976 - 78 přednostka oddělení nemocnice v Jičíně, zlatá medaile 2. lékařské fakulty, více než 100 publikací v odborném tisku i v zahraničí, přes 160 sdělění na konferencích a kongresech i v zahraničí. Žije v Praze.

Rudolf Stanislav, promovaný pedagog, spisovatel - narozen 1932 v Jičíně, odborný asistent pedagogické UK, redaktor Sedmičky, Květů, vedoucí skupiny dětských filmů Filmového studia Barrandov. Od 1984 svobodné povolání - spisovatel, řada knih pro mládež i dospělé.

Seifert Jaroslav, RNDr., CSc. - biochemik, narozen 1932 v Jičíně, syn básníka Jaroslava Seiferta. Ředitel Farmakologického ústavu Akademie věd ČR, 2krát cena Akademie, 80 odborných publikací i v zahraničních časopisech v oboru biochemie a farmakologické toxikologie.

Vitvar Jiří, Ing. - přednosta okresního úřadu v Jičíně, narozen 1963 v Jilemnici, žije v Jičíně.

Volf Petr, kameraman Krátkého filmu, režisér - narozen 1940 v Jičíně, nyní podnikatel, člen městské rady. V 80. letech účastník a později organizátor polárních filmových expedic (Špickerky, Sibiř-Jenisej, Kolyma), v mnichovské TV uveden jeho film z ulic Prahy v srpnu 1968, natočil puč v Moskvě 1991 pro americkou NTN. Samostatná režie, výprava s M. Štětinou do Arménie při zemětřesení (film Země pod Araratem). Asi 300 vědeckých, populárně-vědeckých a dokumentárních filmů. Žije v Jičíně.

Jana Hofmanová


Server Jičín