Historie Jičína

O historii Jičína a okolí bylo napsáno několik publikací. Jejich kompletní přehled najdete v Okresním muzeu a galerii v Jičíně nebo v knížce "Knihy o Jičínu", vydané OMaG v roce 1983. My doporučujeme dnes již téměř nesehnatelnou knihu kunsthistorika Jaroslava Wagnera "Jičín" (Odeon 1979), z níž jsme připravili také tento přehled hlavních historických dat.


Přehled hlavních dat v historii Jičína

6. stoletípříchod Slovanů, slovanská hradiště v Prachovských skalách a Češově
po 1250opevnění jičínské kotliny hrady Bradou a Velíšem
1291královna Jitka držitelkou velíšského panství s osadou Starým Jičínem
1293první zmínka o Jičíně jako královnině statku
1297–1304založení města Jičína, přenesení městských práv ze Starého Jičína na nově vymezené místo
1302Lev z Konecchlumí získává město Jičín společně s hradem Brada
poč. 14. stol.stavba kaple sv. Jana Křt. na Koštofránku, první zděná stavba v Jičíně
1304–14Jičín královským městem
1316Jičín zastaven Janem Lucemburským Půtovi z Frýdlantu
1326velíšské panství s městem Jičínem zastaveno Beneši z Vartemberka
1337Jičín definitivně prodán Janem Lucemburským se souhlasem kralevice Karla Janu z Vartemberka
1348listina Karla IV., podle níž město Jičín přechází v dědičný majetek Vartemberků
kolem 1390první velká zděná stavba kostela sv. Jakuba Většího
1416Čeněk z Vartemberka prodal Jičínu práva měst královských
1437–52město majetkem Haška z Valdštejna
1452převzetí panství s městem Jičínem Jiřím z Poděbrad – potvrzení městských práv – udělení práva dvou výročních trhů
1480–88pozdně gotická dostavba kostela sv. Jakuba Větš., přerušená husitskými válkami
1488–1607Jičín majetkem Trčků z Lípy a stává se ústředním sídlem trčkovského panství
po 1540zahájení zděné pozdně gotické výstavby města
1550–78nové opevnění města s třemi branami, Valdickou, Holínskou a Pražskou
1578dokončení stavby Valdické brány
po 1580renesanční výstavba města
1589velký požár města
osvobození od daní na dobu tří let
1605Rudolf Trčka potvrzuje Jičínu všechna starší privilegia a dává městu právo cla a odúmrtí
1607–20Jičín a Kumburské panství majetkem Smiřických
1608stavba renesančního zámku
1620spor o panství mezi Eliškou a Markétou Smiřických, zámek zčásti zničen výbuchem
1621Albrecht z Valdštejna přejímá kumburské panství Smiřických
1623na základě císařské rezoluce se město Jičín stává majetkem Albrechta z Valdštejna
Albrecht z Valdštejna jmenován generalissimem císařských vojsk
Jičín hlavním městem frýdlantského panství
1624založení Nového Města jako čtvrti řemesel a zemědělců
1625zahájení stavby knížecího zámku podle revidovaného projektu Andrea Spezzy
1627zřízení vévodství frýdlantského, Jičín rezidenčním městem, založení mincovny v Jičíně
Albrecht z Valdštejna vydává stavební řád pro výstavbu a přestavbu města
stavba proboštského kostela sv. Jakuba Větš. podle návrhu Giovanniho Pieroniho
projekt A. Spezzy na stavbu kartuziánského kláštera ve Valdicích a zahájení stavby
1628stavba komplexu jezuitské koleje a gymnasia
1630Nicolo Sebregondi vedoucím architektem jičínské stavební kanceláře
Sebregondiho projekt letohrádku s lodžií
1633urbanistický projekt přestavby města od N. Sebregondiho
Albrecht z Valdštejna zbaven císařským patentem velení císařské armády
25.II.1634Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna zavražděn v Chebu
1634konfiskace statků Albrechta z Valdštejna
1635držitelem Jičína Rudolf z Tiefenbachu
1635–48vpády švédských vojsk do Jičína
1656Jičín přechází dědictvím v majetek Jana Norberta Šternberka
1658rozšíření jezuitské koleje
1661dostavba hřbitovního kostela P. Marie de Sale
1681velký požár města
1684stavba jezuitského semináře a nemocnice
od 1710Jičín součástí panství Trauttmansdorfů
1745vpád pruských vojsk
1767velký požár města a jeho klasicistní přestavba
1784Jičín krajským městem a sídlem úřadů a škol
1791zřízení pravidelné pošty
1813zahájena stavba císařských silnic
v jičínském zámku schůzka zástupců protinapoleonské aliance
od 1816boření městských bran a hradeb
1829obrozenecká činnost, vydávání krajanského listu jičínského
po 1840pozdně empírová přestavba města
po 1850plánovité rozšíření města o předměstí
zřízení středních škol
od 1860zakládání pokrokových spolků
1861vznik Krajinského muzea
1866prusko-rakouská bitva u Jičína
od 1870rozvoj průmyslu
1871, 1888, 1904železniční spoje s Hradcem Králové, Turnovem a Nymburkem
1919postupné založení oblastní galerie
1920vypracování zastavovacího plánu města
1930regulační plán města ing, arch. Č. Musila
1934Valdštejnská výstava
10.V.1945osvobození Jičína Rudou armádou
ustavení národních výborů
1956historické město prohlášeno městskou památkovou rezervací
1958vypracování směrného územního plánu


Jičín a okolí – menu