Logo L.S.K. 1982


Vydává Osvětová beseda Libáň-Staré Hrady 4x ročně.
Povoleno ONV Jičín.
Řídí redakční kroužek, odp. redaktor Vladimír Holman
Tisknou Tiskařské závody, n.p., provoz 77 Mnichovo Hradiště.