O projektu "Regionální tisk na internetu"

Listy starohradské kroniky na internetu (1998–2000)

Listy starohradské kroniky jsou první úspěšně dokončenou součástí rozsáhlejšího projektu převádění regionálního tisku na internet, který byl zahájen na Serveru Jičín. Cílem projektu je soustředit tisk s regionální tématikou, zpřístupnit jej širokému okruhu čtenářů a zároveň umožnit vyhledávání ve všech dostupných materiálech. To se v případě Listů starohradské kroniky podařilo.Na internetu nyní najdete:
Na projektu ve svém volném čase spolupracovali (v abecedním pořadí):

Karol Bílek, Eva Bílková, Eva Bílková jr., Pavel Dufek, Daniela Fialová, Bohuslav Hruša, František Jedlička, Mirek Neumann, Pepa Rus, Miloš Šejn, Bohuslav Šviha a Hynek Zlatník.

Práce byly započaty na jaře 1999 a archiv byl zkompletován v listopadu 2000.

Projekt technicky podporuje a zabezpečuje firma TPC Jičín.


Technické poznámky

K převodu textu do počítačové formy bylo použito automatické rozpoznávání textu spojené s korektorskou prací. U prvních 4 ročníků byl celý text kompletně přepsán, neboť tisk neumožňoval práci s automatickým rozpoznáváním textu (jednalo se o strojopis rozmnožovaný tehdejší technikou – r. 1978–81).

U fotografií a obrazových příloh byla situace složitější. Do velké míry bylo možno vycházet z archivu LSK vedeného Karolem Bílkem, kde se většina obrazových příloh našla. Některé fotografie však byly zapůjčeny pro konkrétní číslo a posléze vráceny jejich autorům či majitelům. Musíme přiznat, že shánění těchto fotografií bylo na celé práci nejsložitější a mnohde naše úsilí zatím nebylo úspěšné; proto jsou některé obrázky použité na internetu pouze náhradními obrázky upravovanými dle publikované černobílé fotografie z Listů a doufáme, že se nám časem podaří zbývající foto doplnit.

Postup, který byl pro převod do HTML zvolen, byl veden snahou o maximální jednoduchost a minimální rozsah souborů, a tomu odpovídá použitý zdrojový kód HTML.


Server JičínRegionální tiskListy starohradské kroniky