Logo L.S.K. 1999


LISTY STAROHRADSKÉ KRONIKY

ČÍSLO 2–3ROČNÍK XXII.ZÁŘÍ 1999

Marie Kubátová

V erbu půlka koně

Byla noc, kdy mihotavý třpyt hvězd a plamínky dušičkových svící po hrobech se zdají prasklinami v temném plášti času, jimiž probleskuje světlo věčnosti. Za takových nocí vzlínají oněmi prasklinami do prostoru mezi nebes klenbou a hlínou země vzdechy, šepoty a vzkazy z času do času a ty pak jako dech oněch kdysi živých usedají k ránu na stébla trav a přimrzají na tvář země co jinovatka, našedlý povlak starosti, jež vykrystalovala v nespočetných bodlinách.

Jsou místa, kde je předivo vzkazů mezi vrstvami času nahuštěno v uzly a tam se pak za oněch prosvětlených nocí budí ze sna postavy…

Na hradní bránu sídla kdysi pánů z Pardubic zaklepal jezdec.

Zvuk těžkého klepadla přiměl hradního archiváře, aby k světům hvězd a svící zvenčí přidal uvnitř hradu světlo lampy. Lampa sestupovala schodištěm a osvětlila u brány siluetu půlnočního jezdce. Bizarnost zjevení však archiváře nikterak nepoděsila: byl zvyklý obcování s listinami a pečetěmi a luštění vzkazů a poselství přes prahy času bylo jeho vezdejším chlebem. Posvítil a určil postavu v kožešinovém plášti, sedící na půlce koně, podle erbu: "Bud vítán v domě pana strýce, pane bakaláři," řekl s úklonou.

"Netřeba mi lože ani vína", řekl host a dal pokyn ohledně koně: "Netřeba mu obroku."

"Rozumím," kývl archivář. "Druhá půlka koně zůstala i s trávícím ústrojím za spuštěnou mříží brány města Milána, když léta Páně jedenáctistého osmapadesátého se probíjel pan Ješek, urozený předek pánů z Pardubic i Malovců z Malovic, z obleženého města k svým. Hrdinný Bukefalos, přeatý spuštěnou mříží v půli, unášel co Buke pána i s kořistí z nebezpečí, zatímco – falos zůstal za bránou. Poznávám tě po erbu, pane Smile."

Jezdec pohladil koňskou plec, půli Bukefala, již zdědil v erbu po pardubických předcích, a vysvětlil hradnímu archiváři důvod své pozdní návštěvy: "Hledám klid pro chvíli rozjímání. Svou Novou radu zvířat jsem sepisoval tady na Starých Hradech, když na Pardubicích hřmotily stále mumraje."

"Ano, na hradě Jeho Eminence pana Arnošta z Pardubic blahé paměti nebylo místa pro hodokvasy, bitky a pitky," kývl archivář.

Host potvrdil: "Tu jsem rozjímal a perem šermoval proti nepravostem."

Archivář opět zalistoval v paměti a doplnil letopočet: "Rok třináctistý devadesátý čtvrtý. Tvá alegorická báseň, pane Smile, byla v rozhárané době Václava Čtvrtého velmi potřebná. Mladý král lev, nastupující vládu, svolává velkou radu zvířat, aby se z jejich výpovědí dobral pro sebe vladařské moudrosti." Archivář taktně pomlčel o majetkovém sporu, který přiostřil básníkovo pero proti králi.

"Podnes mi ten lev leží v hlavě," vyznal se noční host. "Kdybych svolal dnešní noci velkou radu zvířat, dralo by se na vladařův stolec tolik podob lva, že věru těžko hledat mezi nimi pro český trůn toho pravého. Spisovatel, rozumíš-li, potřebuje se při spřádání myšlenek opřít o obrazy, o podoby, tváře, a lvi na erbech a pečetích českých pánů jako by ani nebyli jednoho lvího rodu. Stojí-li pak na Starých Hradech ještě ten bytelný stůl, abych na něj svolal všechnu tu manažerii?"

Archivář a správce hradu kdysi pánů z Pardubic hledal odpověď, jež by překlenula propast mezi staletími. "Hrad pánů z Pardubic si uchoval své místo na mapě české země a pod klenbou jeho síní se schází důstojná společnost jako za časů tvého pana strýce, ušlechtilého arcibiskupa Arnošta." Hodilo se k dušičkové noci ukázat ke gotickému křídlu hradu, kde v Literárním archivu našly azyl pozůstalosti básníků. Uchovány v černých krabicích jak v rakvích a registrovány pod čísly spějí tu dopisy, nedopsaná díla a nedosněné sny. Někdy z nich kapou slzy, které svět nevidí, a jindy odtamtud zařve jak z klece český lev. Leč tam, na křižovatce různosměrných idejí, je myšlenek až přehuštěno a jiskří to tam neklidem. "Raději tudy, pane Smile, ukázal archivář k menším dveřím za branou. "Stůl, nad nímž se ti bude dobře meditovat, je z pozůstalosti knížete českých básníků Jaroslava Vrchlického." Pootevřel dveře a zevnitř zavanul dech v kůži vázaných a dlouho neotevíraných knih.

Pan Smil Flaška zamítl: "Podle oděvu byl kníže básníků postavy nehrdinské." Kabátec univerzitního profesora, úzký v ramenou, vísel na židli jako na shrbeném dědečkovi a čpěl veteší.

Archivář zalistoval ve svém pamětníčku a hledal, kdo z družiny českých pěvců by mohl vplynout v obraz rytířského Bruncvíka. Leč i ten, kdo si občas tykal se lvy, jednou lomcoval mříží jak ducha lvi a jindy smutnil zpěvy pátečními. Archiváři vyvstala v mysli sloka:

"…jen jednou krajem tím šel národ lev,
jen jednou, před dávnem hřměl jeho řev… "

a zamítl básníky jako společníky autoru Velké rady zviřat pro tuto noc.

Ve výstavní síni je víc prostoru," nabídl hostu a brali se ke klenutému sálu, kde ještě trčely ve zdech hřebíky a skoby po panelech s obrazy. Na volná rnísta po obrazech si archivář promítal lví podoby…

"Vezměme to od pralva, který vstoupil v český šlechtický erb," začal archivář svůj výklad, nebo půdorysem jeho práce byl systém. A defilé lvích podob začali lvi gotičtí, vzpřímení a štíhlí, aby se vešli do bojových štítů svých rekovných pánů.

"Jsou vychrtlí jak nedokrmený selský pes," zamítl autor Velké rady zvířat.

Archivář vysvětloval: "Základem gotické módy byla vertikála. Štíhlá okna chrámů, zakončená lomeným obloukem jak paže, sepjaté v prosbě k nebesům. Takové okno vzhůru nohama byl rytířský štít a lev se na něj musel vejít i se všemi atributy bojového postoje, s tesáky, drápy a vyplazeným jazykem. I dáma, podávající růži vítěznému rytíři, měla klobouk špicí do výšky a postavu protaženou o vlečku. Takový musel být i lev z rytířské pověsti o Bruncvíkovi, jež k nám připutovala přes německé město Brunschwig ze sladké Francie. A stejně tak jednoocasý lev ve stříbrné zbroji v červeném poli, kterého, jak praví kronikář Dalimil, dostal od císaře český kníže Vladislav jako osobní znak za statečnost, prokázanou při dobývání města Milána. Tvůj rytířský předek pan Ješek budiž mi svědkem, vždy si tamtéž vysloužil do erbu půlku koně."

Pan Smil Flaška uvažoval: "Přál bych si ve znaku české země lva, jenž by byl důstojným nástupcem přemyslovské orlice. Orlice byla matka po přeslici, po tradici rodu. Lev by měl být vladařem."

Archivář pokračoval: "Renesance přidala lvu na mohutnosti těla, zatímco baroko, pracující s prvky ozdobnými, –"

Ne, barokní lvi se panu Smilu Flaškovi z Pardubic naprosto nelíbili. "Dej pokoj s okrasnými pudlíky!"

Archivář tedy opustil dech doby, jež dávala lvům výtvarnou podobu, a obrátil pozornost k mocným šlechtickým rodům, kde lev v erbu nese vskutku znaky rytířské síly a odvahy. A defilovali v jeho výkladu lvi Markvarticů, pánů z Michalovic, Vartenberků až po Valdštejny. "S polepšením erbů se lvi i rozmnožili, viz valdštejnský znak na tisku Znamenité kázání k soudcům z půli šestnáctého věku, tam jsou ve čtvrceném erbu čtyři lvi. Jinde ovšem vidíme i u mocných rodů lva necelého." Archivář rozvíjel svůj výklad do šíře a důkladnosti a jmenoval erb pánů ze Žerotína, kde lev vyrůstá půlkou těla ze tří kopečků. Ba vyskytuje se v erbech i samotná lví hlava nebo tlapa, v Laudónově erbu dokonce tři lví hlavy v modrém poli, každá jinak barevná.

"Laudón a tři lví hlavy – kdo byl Laudón," zeptal se pan Smil jako hlas z jiného století.

"Slavný císařský generál z osmnáctého věku, roku sedmnáck9̉É HÇ1\ľ­ÍČ˝…-cgˇ˛•ă7v‘´=˜š,;s‚Gzę,|_ڝžœ‘M+ˇĘěÉľ•ťäcă“ý)ňx‘í|LöWlD^Y;cŒžĚrFO#9ăŒzsNłÖô¤Ôf‘5"˛^‘RHĘ.ĆF@ęZŤu⍠-fÖěo’¨v´€q†8b:‘“Z÷~-Ó,´řoDâxĽpŞbÁúŸÂkVţĚd’ć']=”qe‘łœčGqQhúĽ´ĆkVÔĄşËnˆť.öB::㑞ˇŽĘź~fä‘zFůţ•)q´6F=i–ŇÁp>ŃlŃH­Ç˜˜9ǸŠˇr+/Z8ÔôN?ĺč˙čś­Şć4ă˙Fłžž\ÉŤY‹ăĺxčĂ88öőŽĆţˇ†[)mUŁśL$ŤœRÝw‡'ŠÍhiB ßś™œ“4Ȳ‰‹œî řŸ˙^k ˙„{Iˇ‰ËiđČĽšBĽwÄsŒý*œ ôżf—GšÂ$e•\„PĺXĆp}đjžĽâk/ľßŰͧ’Í ‰ĺŒvĆHôőúkSKš'ËžKHž0@6ň|„{ČÇţśúÍ­ĂݕÜĆMŹŘůsŽŘëôŹËi"vd~X•…°XüŘ}@xŚĹăDšÝäM/PPś|œŽ0qČúUď ŢÝßčQÝj+ĺČI##nx$}*-CĹ:3Ç=ŹóL›@%„ Ç<7LuÇ^*Wń€¸HVę áręůVç œöëUľłaâ,:ÄÚ˛H̀Ą˜l$3œry˙ëV­ŚĄkxîśňy…QdČRĄý)ýłęM§ťf(HU‡sŽ=jšŐ4ëif‚[ëq4lĚT°‹§Ó˝/öö“4ŤŰ­üÓČRŕsŒÔ°^Ůj0ůֆ;•‰Ę™!Ô˙OZÁđ˙‹ăŐŽ$KńolÁCĆŢpĺrF=ÔĽĹŹ“4̍*¨r †Ť&Ťe$’$wpťFÁ]Cƒ´šŻvÖ7ŇZIö¨-ŸÍ*%{nTăčI§Ľújš[ϧÝ(F%|Ň1ˇžćłnü[mdÉ›ěI’UbN /QœUWĹWöЋH$˛–áâE’l:Şśě6˙dŠč,ŻÔŰÚĽÍÍť]N¤¨žY1Ô¨ĎLTZ]ëPiŰŃ.mJΓŞŕ—žľŁ4ÖĐ0ó&‰ ĚöŞÚ•ôZ}ŐÖEŠ6b ›żĎ­gÁsmâ=)đ Y¤UIă‘~d{đrżáRYř.ľ{˝8[2ĽžWÍ$aˆĆF?ŕB´Íĺ° íüŠŔń-â[ږ´œCEë[$ xÎ{sřÖŚŽśPXŁEwâBGœ6ƒ)¤uIŚşÝ Ĺ›KeAnIă„Ď×ëZ^Ó´¸tĹ:]¸‰Ë0pw+r9äČŤ„ŮŘÍ …ĺ8Ž3…-ŘTîń¨ů¤AŽťŽ+*ďX‚ J >-ţŃ)%Ă>6€3ŒuÉíůóŇŽÝΨąEĺG%ÄŔíBÜp3Éô˙•ŠŢŇ4éďo¤…diƒČŃśĆ łř֍¨ű~Š>Ůdą#ÇÍš!Ŕ^Üô銑ŕÓŁeśDeňŔlG]ŁŰŽ” ]2eűJÇk D\*Ť×ŻĽlşuę=֟$ §—‹şĂ==ęŒ÷:>›ŤÇË˙Ś”Č•ĐąD,zś88äÔ÷ţÓuďqk q!}ż1#ţƒ]<' Ě˘Xm `q‚‡Žl~ľŠgc˜œ[°ŹŻš€č[Ą8ü+†šŇmt‹[ ;˝>ͧ•äĹÄíą@ H€ęF:ţ˝+¤đޑŚŹęVśmkpń˜ÝK“‚}ymź9ŚË”ÖP˛ƒë‚wzőć˜ŢĐČ'ű>,•ŰœžˇTŠ#  ôăŚ~œV†ĄáM;P˛ž(âű<ňĂĄ#€9ň>QÇľ3ţ­)¤–Iá2źŹĂ1ĆqŽ_Ěő¨âđN˘EhBČUŘ2ä§9<ŒŐýk@ł×!Šâű"}ŕ#•Ď湼řy§l•"¸ťˆH0vÉÇśG~}i­đçI2GűéÄa@dÜ>b1ÎqÇżÖŚÓŹô_řƒěPĚŃO$\+’A ŮÇnZÔü5%ţŁöąŠÝŔ0—…W#8=~Ÿ—˝PŐź!ŞjŁmYd‰™_çŒĺX pĆ:šĐń™ŠÝčkoe"ů€5ŠyœcƒŰžqߌk:ßG×­lmÓNľ°°šUXĺ˜Ć@^žžš5q´˙Ç$á/í%Gű…ÓiNąő­fÁĄř–Ĺ`{+ŚČéç Ęgŕúœž+NHźU Vąš\ ĽxÎ8ýk"QŤC¨ůúŚ‚oX"GxČo(‚rWú1ƒ­mxGPÔ5HŽć˝WHÖM°‡iŁßë]&jĘÖ_DĎüü?ţ‹jÚŽjÇţF`îŕţM[j0ÜW9â9mě1ë1ˇözá㑠Ŕ~A#¨Á­M'P‚ňÍŁś•ç†BŰÜvn˙ZÍŔ¨Á,îäš8ŮĽ‰S戎8n}˙.k›sĽźBky>oL0Á?‡őŤišŸŰ…ÄŻ• šˆ2gÔt=˙: žhľ8u]OW–çěÁ™<ŔW9ĎNÜţž•'ö_‡őťű™Äk=Â6ٲX8Ć1ÇaM‡CđýŐŘtŮ4ƒx+ćoÉ OSŰŽzű֒h֑ÝGqřŢ&fáÉ ¸rŽúŒŇˤÚÍv÷Œ7Jńů`ś(ÁýĎ5—{áŰëĹKcŠâĂp&/,+m01ßďéYW>𵟝ö›ÖUNci˛c$c uĎÔYÚZ 0Ccˆá1ěVŒaą§_ŻzĚ°đu……ě3C-Î#mţS°d,#xÎ}i/ü9­ŞŢ˝Á¸XćśH÷ŠŔá‰8őč?ÉŠ,ź=qdžXŐ§šyr¨n@öÎáQ鞏N’ۡ źŒŞĐC€0qô튗^°ˇ2Z>Ąqi˜urĎ!?ĂĎ-šËDÓľhH‡Pşxa›÷ą\ťœpA<‚s{´|aU[Mbţ‘¤‡ Áń’sůúŇAáf)"š_O+‰WxÉUhÇ`wÇ˙]Gâ /Äęv’i3łÂ7ňň'9ĎPA˝*ÎŻáëëÝ]/,őfžNÇđîsÜţ_OJć.Źu8u‰¤’î5Ô~Ů $čťA܄c8=ťcó⺉4y€Çâ<śę;óÇçM˝ŇV-r%_)Qˆ‹kdrO ?Ľj˝¤–ö“Ë,÷W¨nINp cÇNő“˝íţľŞ´WRZůśđy.ŞÁÉç߯çZö°Ňcś›S"áe;çTš<žG§5V^"‰#Ť@Ë° í͐?" Ç˝:űKÔ/îíLˇ0-Ź‰HPÁŽ0G|uĎŕk;XÓżśuˆí^ć;yöȒQşH)ŒäĎC×V˘Řë1\éí%úËűJ„ ہÇüöŞÚŽŸâ Žĺm?PHíŮC"Ą^‡Ž§5—7‡üIăÉmorŽcb.Yz\őükFÁ|Tncň[$Aćm’¸Ď Şksřżě°YźztJUŢUÂżO™N:ú­Z’ó^KŢ--ţÉö/Œ—ň˙ż×ŐF×ţxŽîŻĽĚnďţ#m °ĄHîG˙_š°Úîťlű¤đůxˇĚsn`9éÎrqţ4EŹŢ-ĹÝĹśpęň*łł…rxP=çŚGZ˝ˆ‡™KŚßE¸|ĚbČCťiřéŘçŚiƒÄ ěŰĽjMź¸ƒżĄçŽA˙.kfÚqsmĘŹ˘E Ćgą5cęꯢÔ\>?ďŰVÍsś ŠuœLp&­„űŘă>ŐGQ6ą˘]ÝŰůĆ#…Űö]Ü==jÄP[ڙQ¤aŰqÚÜ}~ľÍÚj’Úř–çOŠJ˝ÇĚäÄ”/ôcŽ}Ť¤†ę!jn'šÜGź¨‘*Fp9őíZŠ6ż§%šşűJxŒÇ$`ç Š .˝‚T{íćŇ׏:i3ˆůöŽ•~Ëw˘ýžÂÓí2 ŰáGÇCęG\`Ž•šž,żtňxjńd …*„ç[O­8xĂSÜ:xrěĹ󚜡nÄsřfŚŸĹלÎc“@ž2+íĘ.WwŻ?iizĹΧlÚdöŞĚË ˜í+@4óř~š„űOgfYeĐçp?öjš_ŽŢ4KnÝäáF}óúôŹ8őŁ¤j2Ý_[Ý KžńöľmŞOĘ yăĎžkDx÷LieY"ťŒĂ˖ˆđ3ŒńÓ¨ëëRxĹoâ ťŘŕľŐĘ[ƒé‘ďÖ Ó5čŢřh]­˝ě[㹅ßj0ĺ+ž?,č./6é_ "îs€HëŇ°<=âE„KĄŞG2¤Qšš\GľŘržřăéžkm•BăHł¸ť[“ ĂŠó6üß)ăŸÄÖlž Ň%‰bš'”Ş°ŢîwőÉďřŐ+ řrâ+šŹQn$ExHÜdTo@3Ôgüžh‹JđĺÍś‹q/rbĆ]ć9ţ÷cÇťm¤iöDý–ҡ ŹQČô4ćŇŹžďŮ!Ű刹°}ÁŃ~žŐaáýßP’öÂ(Öe%Ël…nüv5_TĐŽ59eŽňhŸO&XĘśđŔ}܃Óč3řóMŐgĐt›(`{hLWMąĂšr?ˆăŇśV#FDˇô ~_ţ'ôŞ6wş]őěśFÍaš@s Ѩf^„ńž8ÇÓą[8ĘüĘż/OjŹtË$ťK¤śˆN €á@#=™§Ë‹:ŢËħ0¨ďĎnő›ŞęšnŚyŃۉmŽ‘eaŽäqŒqYÖÚvŠÚœMĽŰ+I™ĎŤtî1ž}ťq—řwĂö2éwM<;Úy¤F 䀡ĎÓ ôőXx[E—NF0 Ę%Ž9őçń¨,ôż ‰šÂ;{v¸ ł#Œž=ý8­vŃtŮ$Böp9NŒČ 랿^jŞřKI‡QŠö}’E’7˒sœ{Uéć­i&ŻpŠ#-!vŔdăőoZ˝ŚxjËH†î+f™Ą¸\:3çz~ʲâ𥍼?Ů%şŠI<éšGĘąŽrp?#ô5bđ޽šÚM{öbY$p< ă@Göý*}3ÂzKŢęVl qş˜Č“ć“žAĎŕkQź¤ĘîeYäcŒ™˜ŞŽ€dńŒU gÁZtŃHśŠmĽ•”†í@:ŸČô=HúŐíJˇŇäe˛ÔMĚH6ebx9Üb™¨xfKÝR{”˝–(çŘÍąČddéĐŻCĎľ3Ođ§öy‰ÓQš3,ĆI1 .IűËÓżZ‚/ \˝źB׳™ă|Аwon<öŻőć­ĂዔSť\żwÚv“!ŔĘă§×ŸlzóVě­uˆľ[ŰŘćąTˆsŒ|ßώžÝ+.üřšĘöđéąĹ-˘ĺG!É9%O\ƒŘńéé[˘ęóű5$Ć[†„ąSűążŽrFyőé\ž—Šj֑MqƒpV`šC9 8Čc†ě3×óŤ‹âŰřâćЧÀˆä°eę*:őÎkOF×ĆŻwuŮĎoäăi• –Čúq[aşf˛uů hőŢOýŐł\ńF´{l€cżÝjÜv …QšŁsŠŰY L¤ć2•T’7L˙Zˆë+ľKZ\‚\Łć˛2*[kš$ą-ŤG1 ű’pr3ĆŻ˝Ga¨ËzšÍáo(3n Ů ŻżNßáUőű‹‘ŁŢ Hĺí”ROl‘řUm:NŇ)ěáá‚EXĽšbK!<Ž¤Ž‚­Âš“É™š¤–5< źňÚöč+'Ăúfż¤Ţ'Ú~ĘÖl6H‚6ƒľ‡Š<ŸOjIôfżÖľ)~ĐöŇ1ŁeQ‘´gÔd}xöut Œ"I5;ŻśŹ[ ŠřSňăîô÷ú֎`lí#I&’YbÎH$3ĎÓőŽ#YđöŻĽ¤—:Mîß>O,Ĺ l-šŽ2sŰ8Ď^ŸZ}ŽŽë\­XŃt{‹/ÜY[^ťXBÓEÄcŮOQߚ̶đ-ÄEnż´LÁ˛Ż%#R0TÂŽ§†ľ8Ëő˄ ˇ…č8!ŽŠçüi!đöŤĂuâQ—!”`ńŽýÉĆ?ĆŽÝč÷ˇśVĐMŞÍˆdˆí,ާ׌ńţJéÚƟrn§w2+ĺĚŔ–Î~ŁüńĹdĹáDęWWęŇD3K ˆ‚Ăç§öŠĄđ~¨.ÄĂÄW{árNáÇ^¸<˙:ĐŇô]GNÖ'şťÔŢîFŐW')ƒÇ={T*Đnőb§O•"gCěÇď'P1^ýyŞĐéŢ,´Š4MBQŽ×M܅=אĺóĂă,b4ç]Ă÷›J‘Ó#iĽŹÜŻˆ­cŽwŠŐlţŇĘŠż~[63‘Žă§^kuuŤ•űBŠ^Ą˛¤rr)–şí…íĹÄV× )€fB8ńčj•‡‹,őPZA ţYághđŒŘ'úőţz1jAĺ…M­ÄfbŕNSßÓ#‘íWa‘ČQ*cŘţľ›ŤƒýšĄŢ|ƒ˙!ľmW;ĽŸřŞőĎ÷`˙ĐMkÜĚśń<ĽŽN 7ÜĆ'ľtš7<2°#•Š+ę7‚ ( ˆć4ĺZ>HíČă8<ĐnĎŞYéÖ˛ÜĎpj[ä9${~cóŤ&ć-¨Í"ĆePĘŽvžÝž¤ƓívűŐчÁ8Ü3ÁăëĹW]JÄŚVňɇQż9§çƒQ zͤH’Sć;„U w6{ŽF9ĎLVŤ°ňĎ~8Ćj:ţŸ}K#ŢŰÇo•V í8Ř}9"şM>đjvQ]GDŻQúŒ*Šy5ˇöňC2É$žB´jŞ0Ł~ Ď^ťÎk>ŕ˝ćłqĂIŮ͐PœĂ?2÷ă?ýzçőű÷žń]ŒVˇú3¨ ¨2"üÄöÁżnźV”W7-ŤXę0]4Ëq%´qůťŁŘƒëœŽj}/\ń ĽĘÜč˛O*ČyV 9ëţ{ŇjÖŻ Ź‘Úč“Ă †\ŮŔëÔíjeli učitelé na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Zde vystudoval obor hutní zpracování skla pod vedením významného sklářského výtvarníka, akad. sochaře Pavla Ježka, a akad. malíře Ivo Buriana. Ucelené střední odborné vzdělání, které škola poskytuje svým posluchačům, nebylo asi úplně to pravé, k čemu Pavel Trnka směřoval. Jeho touhou je malířství. Snaha dozvědět se o něm co nejvíce ho přivádí k dalšímu studiu, tentokrát na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kam úspěšně vykonal talentové přijímací zkoušky v roce 1991. Na vysoké škole měli na jeho názorovou orientaci nepochybně největší vliv malíř a grafik docent Bořivoj Borovský, akad. sochaři Jan Holínka a Pavel Doskočil, akad. malíř Daniel Václavík a prof. Jiří David. Ale také PhDr. Marta Pohnerová, která mu prostředkovala současné tendence a duchovní a společenská východiska alternativního umění. Magisterská studia dokončil v roce 1997 promocí, nicméně etapa studií ještě neskončila. V současné době si ještě rozšiřuje obzor bakalářským studiem na nově založeném oddělení textilní tvorby.

Pavel Trnka je nadaný malíř. Přesvědčuje o tom nejen svými pracemi na této své první souborné výstavě. Dokládá to i odpovědným a cílevědomým přístupem v hledání vlastního svébytného malířského projevu. S technickou stránkou malování ho seznámila škola. Z touhy po hlubším poznání studuje díla někdejších Mistrů a je to podivuhodná směsice autorů, u nichž se učí gramatice malířských principů. Kopíruje Mathiase Grünewalda, staré ruské ikony a obrazy Marca Chagalla, zaujal ho francouzský impresionista Eduard Manet, kterého několikrát s úspěchem kopíroval svěží technikou "á la prima" s velkým porozuměním pro impresivní rozklad tónů v potlačeném šerosvitném prostoru. Rovněž kopie Aktu od německého impresionisty Louise Corintha je malována jakoby jedním dechem. Široké tahy rychlého štětce dávají tušit, co bude v budoucnu malířovou silnou stránkou. Bude jí práce ve velkých plochách, krásné barevné hmoty zpracovávané artistním malířským přednesem. Je tu i předznamenán vzrušený gestický rukopis, který známe z malířovy poslední tvorby. Následné studie jsou inspirovány díly českých kubistů Antonína Procházky a zvláště pak Bohumila Kubišty, u kterých se učí pevné obrazové stavbě opřené o takřka matematickou zákonitost.

Období, které vymezují léta 1993–1994, se jeví jako neobyčejně štastné. Optimální podmínky a jistota vřelého citového vztahu k milované bytosti dávají dozrát překvapivě osobitému výtvarnému projevu. Pavel Trnka se přes abstrahované figurální kompozice (v nichž je ještě rozeznatelná realita a které nezapřou lekci udělenou Vasilem Kandinským) dostává k barevně kultivované podobě lyrické abstrakce v kvalitě, která již snese přísnější měřítka. Pastózně nanášená barevná hmota v rytmické diskusi ploch, linií a struktur jdoucích v souzvuku spolu i proti sobě upomíná na malovanou hudbu. Jednoduché etudy i náročné opusy mají soudobý výraz i rytmus dnešních dnů. Namnoze nejsou tyto obrazy vždy podloženy teoretickými úvahami a není je možno vždy interpretovat pouze formální analýzou.

Artefakty a realizace z posledních let prohlubují tuto tendenci po spontánním automatickém malířském gestu, které je zbavené jakékoliv racionální kontroly. Názor, že původ umění je v podvědomí, se stává ústřední metodou malířovy práce. Barvu v expresi okamžiku nastřikuje, roztírá, drásá, vrství a strukturuje. Během postupu vylučuje jakýkoliv plánovitý aspekt. Proces sám jako by nabíral vnitřní dynamiku, která je nejspíš shodná s procesy růstu v přírodě.

Pavel Trnka je složitá bytost, která citlivě reaguje na vnější podněty. Kultivované meditativní lyrické obrazové básně vystřídala trýznivá gesta výkřiků, jimiž jako by odmítal syrovost okolního světa. Není to snad jeho poslední slovo a není to snad ani jeho poslední výstava.

Ve své pozvánce na dnešní výstavu uvádí Pavel Trnka "Raná a současná tvorba mladého umělce více tváří". Popřejme tedy mladému umělci v jeho poctivém snažení hodně vytrvalosti a hodně sil, aby se mu podařilo najít to, co je tak nesmírně obtížné – najít sám sebe, najít svou vlastní tvář. Přeji hodně úspěchů.

Václav Žatečka


Hana Kofránková čestnou občankou Starých Hradů

(Projev starosty Josefa Miclíka 1. května 1999)

Milí přátelé,

všichni jsme se těšili, že jako každoročně uvítáme i dnes mezi sebou paní Hanu Kofránkovou, která je autorkou myšlenky našich prvomájových recitačních odpolední. A nejen to, ona také přivedla na Staré Hrady Radovana Lukavského, Vladimíra Ráže, Bořivoje Navrátila, Otakara Brouska, Otu Sklenčku, Josefa Somra a mnoho dalších umělců. Její umění máme mož nost obdivovat již více než dvacet let a je nesporné, že právě ona přispěla velkou mírou k dobré pověsti zámku v kulturní oblasti.

Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo ocenit její zásluhy o Staré Hrady udělením čestného občanství při příležitosti jejích letošních padesátin. Bohužel, dnes mezi námi není, protože ji včera přepadla nenadálá choroba. Pozdravuje telefonicky všechny dnešní návštěvníky recitačního odpoledne, přeje hezké počasí a slibuje, že zámek navštíví se slíbeným pořadem z díla libáňského Jiřího Daniela co nejdříve.

Těšíme se tedy na brzkou návštěvu čestné občanky Starých Hradů Hany Kofránkové – zároveň vítáme mezi námi pana Bohuslava Šulce, který obětavě vypomohl na poslední chvíli a připravil pro vás hezký program.

Hana Kofránková


K výstavě Marie Tomášové

Vážení přítomní,

nᚠčím dál vědečtější svět touží po přesném rozčlenění, popsání a pojmenování. Nepokojné umění ho usvědčuje z bláhovosti, brání se definitivním soudům, žene se za přesahy z jedné kategorie do druhé. Narozdíl od vědy je nejúspěšnější tam, kde popře všechny dříve vybádané zákonitosti. 40 let probíhá pozoruhodné divadlo proměny té tvorby, jejíž doménou byla donedávna výhradně užitná a dekorativní poloha, v činnost s nejvyššími uměleckými ambicemi. Toto dění je pozoruhodné, vzrušující a jistě bude patřit k znakům charakterizujícím umění druhé poloviny našeho století.

Na samostatnou cestu se vydal vedle skla a keramiky i textil. V textilním umění se technika stává předmětem reflexe. Nepochybujeme o tom, že prostřednictvím textilního vlákna a již zpředeného, tkaného nebo rouna, může umělec řešit obsahové nebo formální problémy a vyjadřovat se k tomu, co považuje za umělecky nebo společensky naléhavé. Pro textilní umění je rozhodující výtvarné poselství, které je nezdělitelné jiným způsobem. Říkáme tomu textilní myšlení, cítění nebo textilní řeč. Textilní výraz se nedá získat žádným jiným způsobem práce. Tapiserie, tak jako jiné výtvarné dílo vzniká a stává se skutečností právě samotnou realizací, narozdíl od filozofického díla, které je slovním vyjádřením myšlenky.

Paní Marie Tomášová se textilní formou zabývá od 80. let. Zvláštní pozornost věnuje technice textilní aplikace, která patří k nejstarším textilním technikám a skrývá nepřeberné množství výrazových prostředků. V této technice dosahuje vynikajících výsledků – jak se můžete přesvědčit i na této výstavě. Druhým pólem textilní tvorby autorky je netkaný textil – textilní práce, která patří k těm nejmladším technikám (artprotis a aradekor jsou techniky druhé poloviny našeho století) a je úzce spojena se strojem: výtvarník pracuje s rounem a různým textilním materiálem, který je ve finále zpevněn a dokončen jehlami stroje. Autorku však láká také batika.

Textilní výtvarnice Marie Tomášová se narodila 3. 4.1959. Je absolventkou kresby u profesora Dalibora Němce na Pedagogické škole v Berouně. V roce 1983 absolvovala Střední odbornou výtvarnou školu v Praze, kde studovala u profesorky Libuše Stratilové a profesora Václava Kytky. Od roku 1997 je členkou Syndikátu výtvarných umělců, Sdružení textilních výtvarníků, které spojuje profesionální výtvarné umělce a garantuje jejich vysokou odbornou kvalitu.

Výstava s názvem Prostor a čas vás jistě zcela zaujme a textilie vám povědí o autorce víc než slova. Přeji Vám hezký zážitek.

Ludmila Kaprasová

Zleva Josef Miclík, Eva Bílková, Ludmila Kaprasová a Marie Tomášová při vernisáži výstavy


Vymykal se z řady

Mám-li Vás, vážení přátelé, alespoň zlehka a tiše uvést do světa obrazů pana Josefa Matouše z Vyskře, je to úkol snadný i nesnadný. Snadný v tom, že se nám na své nynější výstavě ve Starých Hradech představuje jako krajinář, milovník svého rodného kraje, Českého ráje. Zároveň je to výstava jubilejní, nebo v loňském podzimu se pan Matouš dožil 75 let, narodil se totiž ve Vyskři 10. listopadu 1923.

Dalo by se tedy říci: šastný člověk. Dožil se kulatého životního jubilea, jezdí si autíčkem po kraji, maluje a vystavuje svá díla. Kdo ho však zná více, ten ví, že jeho životní osudy nebyly zdaleka tak jednoduché. Vždy chtěl být malířem, ale po absolvování dolnobousovské m욝anské školy musel pokračovat ve studiích na zemědělské škole v Jilemnici a v Jičíně. Když se pak přece jen rýsovala možnost nastoupit na výtvarnou školu, přišla německá okupace, uzavření českých vysokých škol a navíc i zatčení otce.

Ani za následujícího komunistického režimu to neměl jednoduché. Nedobrovolně se ocitl až na Moravě, kde pracoval jako svářeč a zámečník. Teprve v roce 1971 se podařil návrat na Vyskeř.

Přes všechny tyto životní peripetie zůstal optimistou a stále se věnoval své zálibě – malování. Na jeho růst měl velký vliv PhDr. Ivo Kořán, přišly i první výstavy – nejprve kolektivní s rovenskými amatéry v Rovensku pod Troskami, v Koštálově, v Mladé Boleslavi, později i samostatné – zde ve Starých Hradech, v Jablonci nad Nisou, v Praze, v Turnově, na Valdštejně atd.

Stýká se s mnoha výtvarníky i znalci umění, jeho obrazy zdobí galerie i soukromé sbírky u nás i v zahraničí.

Ve své tvorbě je skutečný samouk, nemá vyslovené vzory pro svou tvůrčí práci. A vždy se vymykal z řady. Sám říká, že má větší radost z postupného vzniku svého díla než z jeho konečné podoby. Z technik si oblíbil olejomalbu, námětem mu je reálná krajina, květiny i fantazie. S úsměvem vysvětluje, že když "bylo v kurzu" socialisticko-realistická zobrazování skutečnosti, schválně se věnoval moderním proudům umění; nyní se naopak soustředil na realistickou krajinu. Prostě se vždy a záměrně vymykal z řady…

Závěrem nezbývá, než popřát Mistrovi hodně zdraví a úspěchů do dalších let a vám všem hezké zážitky z prohlídky této výstavy.

Karol Bílek


Staré Hrady udělily čestné občanství Vladimíru Holmanovi

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás i já uvítal na dnešní vernisáži výstavy obrazů pana učitele Vladimíra Holmana. Sešlo se nás tu i v tomto medardovském období hodně, abychom se nejenom potěšili pohledem na milé obrázky pana učitele, které nám důvěrně přibližují krásu přírody i lidové architektury našeho kraje, Českého ráje a Podkrkonoší, ale abychom panu učitelovi zároveň poblahopřáli k jeho nastávajícím 85. narozeninám.

Toto jeho krásné životní jubileum bylo i vhodnou příležitostí pro starohradské obecní zastupitelstvo, aby si připomnělo jeho veliké zásluhy o obec a udělilo mu čestné občanství Starých Hradů. Řídil řadu let život obce, v libáňské škole učil mnoho žáků odsud, ale především vedl více než 25 let práce na záchraně a rekonstrukci starohradského zámku. Jeho zásluhou se obnovila krása gotických i renesančních prostor a došlo k jejich využití pro kulturní účely. Je škoda, že se dnešní slavnosti nemohou zúčastnit všichni jeho spolupracovníci, ti zemřelí, jako byli pan Joukl, Slavík, Zima, Pokorný, Trnka, Viták, bratři Macounové, Bárta, Svoboda, Plíšek a desítky dalších, ale i stovky trampů a dětí z libáňské školy, kteří se na záchranných pracích podíleli. Ti všichni by měli radost, nebo část té slávy a uznání patří i jim. Faktem ovšem zůstane, že bez úsilí a organizačních schopností pana učitele by se nikdy nedali dohromady a nᚠzámek by už jistě nestál.

Proto ještě jednou děkuji čestnému občanu Starých Hradů, panu učiteli Vladimíru Holmanovi, za veškerou vykonanou práci, přeji mu do dalších let hodně zdraví a spokojenosti a prosím paní redaktorku Dagmar Štětinovou, aby se ujala slova.

Josef Miclík


Jak šel život

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé Starých Hradů a všichni, kteří sem patříte, i Vy, kteří jste sem jen náhodou zabloudili,

vítám Vás na této výstavě i jménem toho, kdo ji sám doprovází, jejího tvůrce a umělce, našeho oslavence a možná i mnohých z Vás kdysi milého pana učitele, pro všechny pak společně výjimečného člověka, pana Vladimíra Holmana.

Je tu mezi námi tak jako před léty, kdy držel v rukách t잚í předměty, než je malířův štětec, a tvořil to, co vzal čas a přírodní živly a také nezájem těch, kteří se rozhodli raději pro ekrazit a zánik těchto míst, kde jsme se dnes sešli.

Vladimír Holman

Tehdy nᚠpan učitel neměl mnoho času sedět u svých pláten a tvořit obrazy. On je ale při zednické dřině nosil v sobě. Ekrazit? Ten vybuchoval po celý život v něm. Nedovedl sedět s rukama v klíně, kde bylo třeba přiložit ruce k dílu, tam se postavil čelem. Obrazy v něm vyčkávaly. Zrály. Obrazy z dětství, kdy před osmdesáti lety pobíhal jako malý chlapec po panských polích za dědečkem, který tu byl ve starohradském dvoře šafářem a svému vnoučkovi otvíral svět přírody i historie. Znal všechny ty kapličky, boží muka, zvoničky, střechy s kouzelnými komíny, které tak krásně kreslil i dnes už zesnulý kominík pan Jaroslav Marek. Kvetly v něm obrazy malých políček rozdělených úvozovou cestou s kvetoucí mateřídouškou. Díval se na oblaka, proměňující se při západech slunce, před bouří i v tichých podvečerech. Každý strom a kámen mu vešel do srdce. Když dědečkovi těžký žebřiňák rozmačkal hrudník a Vladimír se s ním musel rozloučit na starohradském hřbitově, i tehdy když musel Staré Hrady opustit a nastěhovat se s maminkou a babičkou do sedlišské chalupy, zaplavila chlapce touha zvěčnit jednou ten kraj v sobě a nést si jej životem.

Po maturitě na reálce v Nové Pace a pak na učitelském ústavě v Jičíně čekal tři roky na učitelské místo. Zatím chodil pracovat na stavby jako dělník. Nelitoval, že ho moudrý dědeček i tatínek zaučili do všeho, co sami uměli. V těch letech také poznal mnoho vynikajících umělců, kteří pochopili, že tento mladý muž má nadání, a byli ochotni mu kus svého času věnovat. Sedm let navštěvoval profesora Jelínka a potom profesora Karla Štiku. Stal se i členem spolku grafiků Hollar v Praze. Učil se, aby mohl sám učit.

Po třech letech nastoupil do menšinových škol na Ostravsku. Navštěvoval večerní uměleckou školu, obor figurální, u profesora, který portrétoval cho prezidenta Masaryka. Jako správný učitel nosil s sebou i housle, hrál a zpíval ve sborech. Druhá světová válka přinesla mladým mužům totální nasazení. I Vladimír musel opustit školu, stal se z něho pomocný dělník.

O to krásnější byl rok 1945, návrat do školy. Svěřili mu matematiku, geometrii a výtvarnou výchovu, vedl také dětské i učitelské soubory. S kolegou Skalským byl v Bílé Třemešné iniciátorem vzniku Památníku Jana Amose Komenského, vedl také stavbu čtyř a půl hektarového rybníka.

V polovině padesátých let odešel do libáňské školy, kde řadu let působil jako zástupce ředitele. V té době ho zaujal osud starohradského zámku, kterému určili onen ekrazit. Stal se předsedou místního národního výboru a kladl otázku: "Cože? Tenhle zámek, který přežil staletí, ten má zmlzet z mapy kraje?" Z hloubi duše se mu zjevil obraz z matčina vyprávění. Tady běhávala s tabulkou a čítankou, tady zakopla o ten kámen, který zarůstá bezem a kopřivami. Její rozbité kolínko skryl šátek z babiččina prádelníku. Jak ale zhojit rány šlikovského zámku? Osudy lidí se mění z večera do rána.

V hodinách občanské nauky učil děti, že žádný člověk, který tvoří víc, než musí, nežije nadarmo. K té myšlence se vracel častěji. Potom ho napadlo: "Ten zámek se pokusím zachránit…"

Bahnisko před zámkem, potrhané zdi, shnilé trámy, zbytky nejstarší části zarostlé kopřivami – to byl obraz, který v sobě nosím z minulosti také já. Bylo to v čase, kdy mi krkonošská spisovatelka Marie Kubátová v jedné chvíli vzájemných nářků řekla: "Víš, Dášenko, chtěla bych Ti dát dárek. Takový dárek, který potěší Tvé srdce. Říkáš, že lidé jsou nějak lhostejní, roste mezi nimi sobectví, že nic pěkného tato doba nenese. Jeď za Sobotku, do Starých Hradů u Libáně. Tam najdeš člověka, z jehož myšlenky vzniká něco neobvyklého. I ten muž je neobvyklý. I lidé, kteří za ním jdou, jsou neobvyklí. Jsi pohádkářka a mᚠráda historii. Tam najdeš historii i pohádku…"

"A tak jsem tehdy přijela. Poznala jsem je všechny. Celou četu pana učitele. Kováře Čubana ze Zelenecké Lhoty, Svobodu ze Sedliště, jeho syna elektrikáře, truhláře syna a otce Vitákovy, bratry Macouny – Bohouše s rukou a nohou churavou, dědu Slavíka, Najvrta, Bártu a Svobodu, a především zedníka Joukla. Přijela jsem a viděla. Vracela jsem se a dívala se, jak pan učitel tvoří jednou renesanční komín, podruhé krb, jak Památník národního písemnictví získává nádherné prostory, jak Karol Bílek pomáhá na stavbě a postupně buduje archiv. Přijížděla jsem několikrát do roka. V roce 1975 se tu otevřela svatební síň a já byla na té první svatbě. Brzy tu zněla hudba na koncertech, stále slyším flétnu, housle, klavír…

Vzpomínám na všechny brigádníky – důchodce, studenty, učně, řidiče zemědělského družstva, hasiče a také trampy, na všechny, kteří přiložili ruce k dílu. Záchrana Starých Hradů, to byl živý obraz, který pan učitel vytvářel a který nám zůstal na věčnou památku navzdory všem pochybovačům.

Vyprávěl mi kdysi pan Joukl: "Víte, moje máma zprvu bručela, že na baráku doma nic neudělám, ale já jí slíbil, že až začnou veselky, že spolu budem chodit na čumendy – a tak se jí to vyplnilo…"

Není už pan Joukl, ale zůstal jeden krásný zámek nedaleko Jičína. V něm se usídlila historie, literatura, kultura. Zásluhu na tom má pan učitel Vladimír Holman. Mohla bych vyprávět ještě dlouho o jeho veliké duševní i fyzické síle. Ale většina z vás ho zná. Určitě se připojíte k mému přání, aby mu láska a úcta nejbližších vydržela ještě řadu let. A dlouho žije!

Přeji Vám, abyste si potěšili zrak i srdce u obrazů vytvořených v ateliéru Vladimíra Holmana.

Dagmar Štětinová


Barevná a rozkvetlá gotika

Již slyším v duchu slova čtenářů: "Co je to za hloupost – rozkvetlá gotika?" Vážení, kdyby vaše kroky zamířily v červenci na Staré Hrady, určitě byste tu barevnou a rokvetlou gotiku našli. Byla rozzářená obrázky, motýlky, ptáčky, panáčky dětí z 1. až 5. třídy základní šloly z Dětenic. Při pohledu na tu barevnost a rozmanitost jsem si začala říkat dětské veršíčky Jiřího Havla z jeho Barevného světa.

"…Žlutá se hodí nejen pro housátka,
i pampeliškám sluší velice… "

Kolik té žluté bylo v jarních obrázcích – svítila a hřála! A zde ve větvích se na nás smějí veselé housenky – budou z nich motýlci? Podívejte, několik krásně barevných se nám vznáší nad hlavou. Vcházíme do léta.

"…Růžová dává růžím křehkou krásu,
panenkám zdobí letní šatičky… "

Cítím tu vůni rozkvetlých zahrad a luk – tak voňavé a barevné je léto na dětských obrázcích. Nad hlavou letí hejno ptáčků. "Kampak letíte, zpěváčkové?" Bude podzim? Lete! My víme, že se zase s jarem vrátíte. Šastnou cestu! A začíná padat listí. To už opravdu přichází podzim.

"…Hnědé je listí, které k zemi padá,
hnědá je hlína, která teskní s ním…"

Neteskni hlíno, jen se podívej, vždy i z listí se dá udělat pěkný obrázek i drobná věcička pro radost. A až přijde sníh a

"…Bílou barvou sníh se chlubí,
bělejší prý není nic…",

budeme se pomaloučku chystat na Vánoce a vyrábět něžné ozdůbky na stromeček, jak je již teď můžeme vidět na tom, který zde stojí v plné nádheře.

A podívejte – obyčejná sklenice v drátěné síce a je z ní hezká vázička, jen do ní dát kytičku. Zde zase mistička, vedle ní hrníček. Je z nich cítit teplo dětské ručky, která je z hlíny vykroužila. Dívám se kolem sebe a v duchu obdivuji paní učitelku, která dovede vzbudit v dětech tolik fantazie, aby z těch nejobyčejnějších věcí, které my dospělí vhodili do odpadků, hadříků, papíru, drátků, nití, provázků, plastů, větviček a vím já čeho ještě, vykouzlily věcičky plné křehké krásy. Přála bych všem dětem podobné paní učitelky, které svým zaujetím dovedou rozžíhat plaménky fantazie. Věřím, že tyto děti nebudou ničit to krásné, co je kolem nás, ale budou chránit nᚠduhový svět.

"…Jednou lidé vynaleznou kouzelnou sprchu. Kdykoli potom budou chtít, otočí kohoutky a vlahý d隝 se spustí na celý svět. Všude rozkvetou růže a tulipány, šeříky a mateřídouška. Všude pokvetou stromy a louky se budou stále zelenat, všude bude plno vůně a barev. Celý svět pokvete, celá země bude jedna velká kytice. A v kapičkách teplého deště jako v rose bude zářit duha a ta duha bude lidem svítit na celém světě…". Tato krásná slova napsal Oldřich Syrovátka.

Z výstavy dětenických dětí by měl jistě radost i francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, autor Malého prince, jehož myšlenky provázely celou expozici.

Díky, děti, a díky, paní učitelko Mileno Bretová!

Růžena Köttnerová


Vodňanská výstava na Starých Hradech

V průběhu měsíce srpna byla četným návštěvníkům Starých Hradů prezentována výstava pod názvem Vodňanští literáti. Již podruhé se mohlo město Vodňany pochlubit svým kulturním bohatstvím náhodným i stálým návštěvníkům tohoto známého kulturního střediska Jičínska.

V loňském létě zde totiž proběhla výstava obrazů ze sbírek Městského muzea a galerie, kde byla vystavena díla předních českých výtvarníkú 19. a 20. století, především krajinářů. Literární výstava se snažila populární formou přiblížit návštěvníkům život a dílo několika vodňanských literátů od doby Jana Kampána Vodňanského po spisovatele historických románů Václava Kopistu –Písaře.

Nejprve ale něco málo o historii kdysi královského města Vodňan. Město bylo založeno snad již v polovině 13. století na důležité obchodní stezce, která vedla z bavorského Pasova přes zemské hranice do Volar a Prachatic. Stezka se později nazývala Zlatá a z Prachatic dál pokračovala v několika odnožích do nitra Čech. Jedna z cest vedla údolím řeky Blanice přes Vodňany do Písku a dál ku Praze. Zakladatelem města byl asi Přemysl Otakar II., který v roce 1265 založil České Budějovice a posílil zde královskou moc proti Vítkovcům. První písemná zpráva o Vodňanech je až z roku 1327. V roce 1336 udělil král Jan Lucemburský Vodňanům rozsáhlá hospodářská a právní privilegia. K rozkvětu města významně pomohla poloha na obchodní stezce, aIe i těžba zlata a pozdější výnosy z rybníků. Město má dodnes ve znaku horníka, jako připomínku již zašlé slávy horního královského města, a kolem sebe desítky větších i menších rybníků, které jsou největším bohatstvím města již od středověku.

Za doby husitských válek stály Vodňany na straně příznivců kalicha a byly za to často napadány Rožmberky. Stejnou věrnost zachovalo město i Jiříkovi z Poděbrad a přiklonilo se rovněž na stranu tzv. zimního krále Fridricha Falckého. Za to bylo v září roku 1620 obsazeno císařským vojskem a v červnu roku 1623 bylo zbaveno svobody královského města. Novým pánem města se stal španělský generál don Baltazar Marradas a jeho potomci prodali Vodňany Schwarzenberkům, kteří je vlastnili až do srpna roku 1710.

V průběhu 18. a 19. století byly Vodňany malým, provinčním městem bez většího průmyslu. Hlavním vývozním artiklem byly ryby a hospodářské produkty. Až 20. století přineslo Vodňanům hospodářskou prosperitu v pobobě menších textilních a kovodělných závodů. K věhlasu města významně přispělo založení střední rybářské školy v roce 1920 a přeložení Výzkumného rybářského a hydrobiologického ústavu z Prahy do Vodňan v polovině padesátých let. Dnešní Vodňany mají asi 7 000 obyvatel a nejznámějším podnikem jsou Drůbežářské závody, textilka Jolava a Motor – Jikov.

Vodňany se mohou pochlubit celou řadou památek. Velice známý je zdejší kostel Narození Panny Marie, jehož výzdobu ke konci minulého století provedl MikolᚠAleš. Na náměstí cenná barokní budova lékárny a kolem města je zachovalý pás středověkých hradeb a obranných věží. Nedaleko města se nachází světově proslulý a unikátní barokní kostel na Lomci a romantická zřícenina rožmberského hradu Helfenburka u Bavorova.

Ve Vodňanech se narodila nebo zde působila celá řada významných osobností, z nichž některé byly blíže představeni na literární výstavě na Starých Hradech.

Z období středověkých humanistů je to především Jan Kampánus Vodňanský, poslední rektor pražské univerzity před bitvou na Bílé hoře. Jeho životní osudy zachytil v historickém románu Zikmund Winter. Mistr Kampánus žil v letech 1572 /?/ –1622 a byl význačným latinsky píšícím básníkem a dramatikem. Z tohoto období bych rád vzpomenul rovněž na Mistra pražské univerzity Havla Gelasta Vodňanského, který v polovině 16. století daroval rodnému městu unikátní knihovnu obsahující skoro stovku rukopisů, prvotisků a starých tisků. Knihovna je dnes uložena v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech.

Doba následujících dvou století nedala Vodňanům žádného významného rodáka, zato 19. století bylo velmi plodné. Narodil se zde středoškolský profesor a autor odborných publikací o matematice Antonín Majer. Dále to byl malíř Antonín Waldhauser. Operní zpěváci Vojtěch Šebesta a Jan Dunovský, hudebníci Marie Heritesová-Kohnová a Váša Příhoda, několik méně známých literátů a kulturních osobností regionu. V roce 1852 zde hrál Josef Kajetán Tyl, který se do Vodňan vrátil v roce 1856, aby zde vystoupil ve svém posledním představení před úmrtím v červenci v Plzni.

K nejznámějším osobnostem této doby ale patří literáti František Herites, Otakar Mokrý a Julius Zeyer. Herites byl vodňanským rodákem a narodil se v roce 1851 v rodině místního lékárníka Antonína Karla Heritese. František sice na otcovo přání převzal lékárnickou živnost, ale nejraději se věnoval psaní. Jeho hlavní tvorbou byly povídky z prostředí, ve kterém žil a které tak důvěrně znal. Bylo to prostředí rodného maloměsta, kde, jak se říká – vidí každý každému do talíře – a František Herites měl výborný pozorovací talent. V povídkách zachytil desítky humorných, vážných a až někdy tragických příběhů. Povídky byly soustředěny do několika knih, např. Maloměstské povídky, Maloměstské humoresky atd.

Rodinným románem se dá popravdě nazvat Heritesův román Tajemství strýce Josefa, ve kterém je zachycena doba a prostředí rodinné lékárny Firbasů ve Strakonicích. Děj se odehrává kolem roku 1840 a z rodu Firbasů pocházela matka otce Františka Heritese.

František Herites psal nejenom povídky a romány, ale byl také básníkem a výborným autorem fejetonů, které uveřejňoval na stránkách Národní politiky. Další příspěvky tiskl v literárních časopisech Lumír a Máj. Ve Vodňanských vzpomínkách zachytil životní osudy svých přátel Otakara Mokrého a Julia Zeyera.

František Herites byl nejenom spisovatelem a místním lékárníkem, ale byl rovněž významným představitel vodňanského kulturního a správního života. Byl vodňanským starostou, jeho zásluhou byly Vodňany v roce 1893 připojeny na železnici a pod jeho vedením byla v roce 1895 zahájena nákladná přestavba zdejšího děkanského kostela. Herites také pozval do Vodňan svého dávného přítele Mikoláše Alše, aby v kostele provedl unikátní výzdobu.

V roce 1895 František Herites spolu s Juliem Zeyerem a Otakarem Mokrým uspořádal Národopisnou výstavu, která vedla ke vzniku Městského muzea. V roce 1896 byl František Herites nucen prodat lékárnu a odstěhoval se Prahy, kde také v lednu roku 1929 zemřel. Byl pochován ve Vodňanech. Dnes jeho památku připomíná pamětní deska na rodném domě a pamětní síň v Městské galerii.

Jeho nejbližším literárním druhem z Vodňan byl básník a místní notář Otakar Mokrý. Ten se sice narodil v Českých Budějovicích v roce 1854, ale celý život prožil ve Vodňanech, kde také 1. ledna 1899 zemřel. Mokrý byl význačným překladatelem především z polštiny. Jeho nepříliš rozsáhlá básnická tvorba z části vychází z historie a přírody rodného kraje.

Do trojice literátů přišel v červenci roku 1887 Julius Zeyer. Pražský rodák, narozený v roce 1841, byl v době příchodu do Vodňan uznávaným spisovatelem, ale hledal klid a mír pro svoji rozervanou duši, jak sám napsal, a ten našel právě ve Vodňanech. Jak k tomu vlastně došlo?

V srpnu roku 1886 pořádali čeští literáti vzpomínkovou slavnost s odhalením pamětní desky ve Strunkovicích nad Blanicí na domě, kde žil Bohumil Havlasa, nadějný český spisovatel, který v roce 1878 padl jako dobrovolník na Kavkaze. K této slavnosti byl pozván také Julius Zeyer, kterému se ve Vodňanech zalíbilo natolik, že požádal Františka Heritese, aby mu zde opatřil byt. První byt Zeyerův byl ve Staropoštovské ulici a Zeyer měl z oken krásný pohled do kraje, který v dopisech přítelkyni Marii Kalašové přirovnával ke krajině okolo Říma. Pobyt ve Vodňanech Zeyer přerušil koncem února 1889 a na několik měsíců se vydal k pobytu do Paříže.

Potom se do Vodňan opět vrátil a pronajmul si velký byt v domě U čápů. Byt si zařídil svými unikátními uměleckými a národopisnými sbírkami. Zde tvořil a někdy tesknil, zde přijímal hosty a zase se odddával milované samotě. Ve Vodňanech napsal Radúze a Mahulenu, Paměti Víta Choráze a hlavně Dům u tonoucí hvězdy.

V roce 1896 se z Vodňan do Prahy odstěhoval František Herites a počátkem roku 1899 zemřel Otakar Mokrý. Zeyer zde zůstal sám a v polovině listopadu roku 1899 se vrátil zpět do Prahy, kde 29. ledna 1901 zemřel. Jako první byl pochován na Slavíně.

Za doby pobytu literárního trojlístku jezdila do Vodňan celá řada vynikajících osobností, např. Adolf Heyduk, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, Zdenka Braunerová, František Bílek, Josef Václav Sládek atd.

Do přátelského okruhu literárního trojlístku patřil také Josef Holeček, rodák z nedalekých Stožic a autor rozsáhlého románové cyklu Naši, ve kterém zachytil životní osudy několika selských rodů a zpracoval denní koloběh jihočeské vesnice v polovině 19. století. Josef Holeček byl rovněž vynikajícím znalcem balkánských národů, zejména Srbů a Černohorců. Z tohoto prostředí napsal několik románů a povídek.

V roce 1915 se ve Vodňanech narodil básník Miloš Tůma, autor několika básnických sbírek opěvujích krásu rodného kraje. Od poloviny 50. let začal literárně tvořit zdejší právník Václav Kopista, který se 11. srpna 1899 narodil v Praze, ale celý život prožil ve Vodňanech. Psal pod uměleckým jménem Václav Písař. Jeho první knihou byl historický román Zlatá stezka, ve kterém velice barvitě popisuje historické události počátku čtyřicátých let 15. století, kdy město Vodňany, jako táborská republika, svádělo těžké boje s Oldřichem Rožmberka a řádem německých rytířů ve Strakonicích. Hlavním příčinou bylo ovládnutí vlivu na obchodní Zlaté stezce. Nepřímým pokračováním Zlaté stezky byl další historický román Trojí kříž, zachycující válečné události v závěru vlády krále Jiříka z Poděbrad. Dále byl Václav Kopista-Písař autorem románů Prokopova zkoužka, Zelený kádr a Selská kronika.

Nakladatele Aventina a spisovatele Otakara Štorcha-Mariena ani není potřeba blíže představovat. Narodil se ve vodňanské lékárně v roce 1897, žil v Kolíně a především v Praze. Jeho takřka dvorní ilustrátor Jan Zrzavý si nechal od Štorcha vypravovat o Vodňanech tak dlouho, až se tam sám rozjel. Bylo to na počátku roku 1941 a Zrzavý se do Vodňan vydal také po stopách milovaného spisovatele Julia Zeyera. S kratšími přestávkam Jan Zrzavý potom do Vodňan zajížděl do poloviny 50. let.

Dnes většinu památek na slavné rodáky a jiné osobnosti můžete vidět v Městském muzeu a galerii, kde jsou pamětní síně Františka Heritese a Julia Zeyera, výstavní sál s kartony Mikoláše Alše a je zde vystavena kolekce českého umění 19. a 20. století. Městská galerie byla založena v roce 1967 zdejší rodákem dr. Blahomírem Žahourem a dnes patří mezi nejpřednější galerie v jižních Čechách.

Zcela na závěr bych rád zodpověděl nevyřčenou otázku, proč se Vodňany prezentují zde na Starých Hradech? Je zde totiž nastálo kousek Vodňan v podobě literární pozůstalosti Františka Heritese. Jedna část je právě zde a ta druhá ve Vodňanech. Již třetí rok sem jezdím bádat do této pozůstalosti a stále zde nacházím něco nového. Potom jsou zde krásné výstavní prostory, bohatá kulturní tradice a hlavně, to kladu na první místo, velice fajn přátelé, jimž patří velké díky za možnost prezentace Vodňan v tomto krásném místě.

Snad i v budoucnu se naskytne další příležitost.

Jiří Louženský, ředitel Městského muzea a galerie ve Vodňanech


Spirituální souznění v obrazech Milady Salabové a Jany Svobodové

V době letošního vrcholného léta měli příznivci výtvarného umění možnost zhlédnout v gotických prostorách zámku Staré Hrady u Jičína neobvyklou společnou výstavu malířek Milady Salabové a Jany Svobodové, které se řadí ke střední generaci autorů současného českého výtvarného umění. Ač mají odlišná východiska malířské tvorby, pod povrchem jednotlivých artefaktů můžeme vytušit společného jmenovatele – příklon k spirituálnímu rozměru našeho fyzického světa.

Osudová linka jejich života je překvapivě podobná. Obě výtvarnice pocházejí z Moravy, ale těžiště umělecké tvorby je v Podkrkonoší. Zároveň s příchodem šestého sedmiletí jejich života dochází k zřetelnému zlomu jak v uměleckém zobrazení, tak v názorové rovině – ptají se samy sebe po smyslu bytí. Vnitřní odpověď je pak nasměrovává k poznání duchovního rozměru materiálně smyslového světa. Milada Salabová směřuje k ezoternímu křesanství vycházejícímu z anthroposofického nazírání na svět. Jana Svobodová je hluboce ovlivněna východním způsobem léčení REIKI, které se opírá o původní učení Gautama Buddhy o soucitu a lásce obsažené v tzv. osmidílné stezce.

Spirituální rozměr světa obě malířky zachycují výtvarně rozdílně. Milada Salabová pomocí techniky překrývání několika barevných ploch dospívá k jemnému figurativnímu lyrismu, Jana Svobodová se blíží spíše k lyrické abstrakci. Podívejme se ve stručnosti na celkové výtvarné směřování, na jejímž konci je soubor obrazů vystavených ve Starých Hradech.

Milada Salabová (narozená 17. 9.1950 v Olomouci) absolvovala studium na Akademii výtvarných umění v Praze (1972–1977) v ateliéru prof. Františka Jiroudka. Zde získává solidní základy malířské techniky, ale i dlouhotrvající zájem o svět baletu a divadla. Se svým mužem Jiřím (též malíř z Jiroudkova ateliéru) odchází do Semil, kde v ústraní dodnes žije a intenzivně tvoří. Nejprve se věnuje prostředí baletu a mikrosvětu vlastních dětí. Figurální kompozice baletek byly založeny na křehké, úsporné kresbě a decentní harmonii barev s převahou bílé. Přiměřený realismus se snoubil s kompoziční jistotou a lyrickým vyzněním.

V rámci určitého již zmíněného životního předělu po dvaačtyřicátém roce se Milada Salabová během umělecko historického zájezdu do Florencie setkává s anthroposotickým náhledem na podstatu renesančního umění a při studijním pobytu v německém Freiburgu poznává novou techniku malby – tzv. vrstvenou techniku přírodními akvarelovými barvami. Vystavený soubor obrazů dokládá postupnou změnu v uměleckém tvoření – postavy baletek zosobňující dříve jen fyzického člověka se postupně mění v člověka i s jeho duchovní podstatou. Vlnící se draperie na jednotlivých postavách spíše navozují pocity rytmických silokřivek, které žijí a tkají v nitru každého člověka. Tomu odpovídá s grácií použité bohatství valérů růžové, zelené, žluté a fialové. Malba získala na svěžesti a jemnosti, nebo dřívější ostré kontury jsou vrstvenou technikou záměmě "rozptýleny" v jemný opar. Jednotlivé postavy na obrazové ploše jsou vpředeny do sametově hebkého a hřejivého životního kosmického éteru obklopujícího a sytícího každého z nás.

Vedle převažujících figurálních kompozic se na výstavě prezentuje dříve " opomíjené" téma přírody s její říší rostlin a ptáků. Zde je malířkou Miladou Salabovou téměř odhalen pomyslný závoj oddělující smysly vnímaný svět od světa skrytých přírodních tajemství. Zlatavě se lesknoucí rozptýlené světlo vycházející z obrazů odkazuje na působení Kristova principu, který tká v říši přírodních elementů. Symbolem touhy po duchovních principech přírody byl v době romantismu "modrý květ".

Jana Svobodová (narozená 20. 3. 1949 ve Šternberku) studovala na Střední odborné výtvarné škole v Praze obor grafika, proto jsou hlavními tématy grafických listů motivy z přírody – květiny, ovoce, stromy. Suché jehly doplňované kombinovanou technikou navozují až hřejivě intimní vztah diváka k prostým přírodním motivúm, ale zároveň Jana Svobodová usiluje dostat se pod povrch hmotného světa – ke světu ducha.

Na životní křižovatce po roce 1992 se seznamuje s idejemi buddhismu a odchází z nervózního a hektického pražského prostředí na Turnovsko, kde může v plném soustředění malovat. Spirituálnem nesené ideje buddhismu a s ním spojené přirozené léčení tzv. REIKI se stává hlubokým pozadím obrazů této výstavy a můžeme je nazvat jako mystické a prezentující se v několika podobách.

Prvním příkladem mohou být malby s námětem duchovní přírody a jejích elementů (Meditace rostlin, Zlaté kapradí, Oheň a voda). Tajemná, se spirituálnem spojená civilizace Egypta se ozývá v motivech sfingy, lotosu, fénixe. Svět a přítmí ezoterního křesanství je přítomen v motivech svatého Grálu. Duchovní svět sám se svou světelností, jasem a září je obsažen v obrazech s motivy světla, hlubiny tajemství, meditace, hledání Buddhy. Jana Svobodová tyto okruhy svých inspirací vyjadřuje abstraktní formou – to znamená hlavně fenoménem barvy, která má až substanciální povahu a různé typy struktur. Teplé světlo měkce sálá z temných duchovních dálav a jen výjimečně malířka použije reálně pojaté prvky jako jsou léčitelovy ruce, písemný znak pro REIKI či lidská tvář. Obsahová stránka obrazů se vzpírá výkladům, nebo duchovní principy v nich obsažené se jen ztěží odívají do slov a vět. Proto jen citlivý divák v tiché a soustředěné kontemolaci se může přiblížit zdrojům, z kterých malířka své OBRAZY – IMAGINACE čerpá.

Domnívám se, že "mystické básně" Jany Svobodové a romantická touha po nalezení "modrého květu" Milady Salabové jsou apelem na soudobého člověka, aby změnil svůj postoj ke světu v nejširších souvislostech slovy proroka Jana Křtitele. " METANOJÉTE… změňte smýšlení a věřte evangeliu" (Marek 1,15).

Bohumil Skalický

Jana Svobodová, Milada Salabová a Bohumil Skalický ve Starých Hradech