Logo L.S.K. 1983–96


Číslo 2Ročník XIV.Červen 1991


Starohradské kulturní jaro

Chceme i letos pokračovat v dobré tradici a informovat vás v každém čísle nejen o programu kulturních akcí v následujícím čtvrtletí, ale i o tom, co se nám z plánovaných akcí podařilo uskutečnit a co ne.

Po loňském podzimu jsme měli obavy, zda nebudeme muset pořady omezit. Bohudík jsme mohli konstatovat, že zájem o jednotlivé akce stoupá, čemuž nasvědčuje i počet návštěvníků: 60–200 lidí na vernisáži.

Velmi hezká byla hned letošní úvodní výstava obrazů a kreseb Mařenky Javůrkové, roz. Toboříkové ze Sedlišť. Projev paní ředitelky Škodové na jejím zahájení 23. března otiskujeme na jiném místě, za pozornost stojí, že výstavu zhlédlo za tři týdny téměř 700 spokojených diváků. Jen na vernisáži, kdy kromě projevu si mohli poslechnout i několik houslových skladeb v provedení Jitky Žohové, jich bylo asi 150. Všichni obdivovali přirozený talent autorčin, která nemá žádné výtvarné školení, a přesto dosahuje zvláště v kresbě velmi dobré úrovně.

Veliká účast byla i o týden později, kdy jsme v prostorách gotiky otvírali výstavu obrazů Evy Hnykové z Vrchlabí, doplněnou plastikami a šperky Josefa Bucka z Jičína. Ten zájem měla na svědomí jistě i spisovatelka Marie Kubátová, která zasvěceně pohovořila o díle Evy Hnykové (projev rovněž otiskujeme na jiném místě). Buckovy práce přiblížil přítomným dr. Jiří Smolík; umělcovy verše recitovali Julie Myšková a Josef Hlaváč, na závěr vernisáže zahrála jičínská skupina Myšáci. I tato výstava se líbila, o čemž svědčily mnohé zápisy v návštěvní knize. Proto jsme ji také prodloužili až do 30. 5., neboť na poslední chvíli musela odříci svou plánovanou výstavu malířka Lída Dody z Grenoblu se svým manželem (Libaňáci ji znají jako Lídu Burešovou). Byla to 150. výstava na Starých Hradech.

13. dubna jsme otvírali v malé výstavní síni v arkádách přehlídku současné tvorby pražského malíře Vlastimila Šika. I on zná Staré Hrady z několika návštěv; letos se konečně představil svým dílem převážně krajinářským. Na vernisáži promluvil znalec Šikova díla Václav Heřman ze Semil, recitovala paní Jana Dítětová z Městských divadel pražských, neplánované, ale o to hezčí bylo i muzikantské vystoupení autorových přátel.

A pak se již přiblížil 1. květen, tradiční svátek recitace na Starých Hradech. Poprvé nás trochu zaskočilo počasí, takže pořad se musel uskutečnit v krbovém sále, ale jinak bylo vše jako v minulých letech: hojná návštěva v čele se zástupcem přednosty okresního úřadu v Jičíně dr. Veselým, výborná Hana Kofránková, která na Staré Hrady letos přivedla Rudolfa Pellara, i tradičně výborný pořad: Legendy a invokace z díla Karla Schulze. O sváteční náladě všech přítomných ani nemluvě. A tak těm, kteří nemohli přijet na Staré Hrady, doporučujeme návštěvu tohoto pořadu v pražské Viole či o Šrámkově Sobotce. Rozhodně nebudete litovat!

11. května se návštěvníkům otevřel kouzelný svět usměvavého dřeva Vladimíra Říhy a arch. Jiřího Vorla z Rožďalovic. Škoda, že ze zdravotních důvodů nemohl přijet na zahájení spisovatel František Nepil. Ale i tak byli všichni spokojeni jak s výstavou, tak s kulturním programem žáků rožďalovické školy, kteří předvedli své recitační, hudební i pěvecké umění. Architekt Vorel se představil zajímavým zahradním nábytkem, plastikami i užitkovými předměty, vše bez jediného hřebíku, pouze dřevo a kůže. A Říhovy politické vtipy realizované ve dřevě (Kůl v plotě, Parlament, Spojovník, Sadaři všech zemí, spojte se aj.), strašidýlka, zvířátka, loutky, ale i betlémy a dózy rovněž přesvědčovaly o nápaditosti i dokonalém zpracování materiálu. Pozorovali jsme pak celý měsíc malé i dospělé, domácí i cizí návštěvníky, jak se hlasitě smáli a toužili mít alespoň jednu figurku ve svém bytě.

První červnová neděle přinesla vernisáž výstavy obrazů a kreseb pražské výtvarnice Jarmily Janůjové. Známá malířka zaplnila gotické prostory svými výraznými barevnými kompozicemi, myšlenkově bohatými a náročnými na vnímání. Její svět přiblížil návštěvníkům (mezi nimiž byla i spisovatelka Jana Štroblová, malíř Jiří Voves, sochař Mojmír Preclík a další pražští umělci) PhDr. Mojmír Horyna z filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Po vernisáži se přítomní usadili na nádvoří, kde se stali účastníky fiktivní cesty starých formanů po našem kraji. Pořad připravila Malá muzika z Jičínska pod vedením Jaromíra Soukupa. Svěží pásmo vyprávění a lidových písní přijali všichni přítomní s nadšením a i my věříme, že to nebylo poslední setkání s tímto výborným souborem.

Letošní jaro tedy přineslo návštěvníkům Starých Hradů opět mnoho pěkných kulturních zážitků. Takové možnosti nemají všude. Jsme rádi, že nabízené příležitosti využívá bohatě libáňská škola, že k nám jezdí pravidelně řada návštěvníků ze vzdálených míst – jen místní občané se dostanou k návštěvě zámku zřídka. K jejich škodě …

Eva Bílková


K výstavě Marie Javůrkové – Toboříkové

(úvodní slovo Ireny Škodové)

Scházíme se dnes poprvé v další výstavní sezóně – my, přátelé umění a všeho krásného – na Starých Hradech, abychom se potěšili jemnou krásou, něžností a čistotou, která nás oslovuje a dýchá na nás z obrázků a kreseb Marie Javůrkové, rozené Toboříkové ze Sedlišť. Maruška (snad se na mne nebude zlobit pro toto důvěrné oslovení) je bývalou žákyní naší libáňské školy, a to vždy žákyní pilnou a svědomitou. Od malička ráda malovala, milovala knížky a přírodu. To vedlo její kroky do učňovského střediska knihkupeckého v Luhačovicích, které úspěšně absolvovala a začala pracovat v Knize na Husově třídě v Jičíně.

S nástupem manželských a rodičovských povinností přichází i přestěhování do Markvartic, kde bydlí a pracuje jako prodavačka. Zde se opět probouzí její dávný koníček a talent k malování. Bez jakéhokoliv odborného školení dosahuje výborných výsledků. Zobrazuje květiny, zvířata, vybírá si krajinné motivy a nejsou jí cizí ani figurální kompozice a portréty. Pracuje převážně uhlem, akvarelem a olejem. Láska k rodnému kraji a přírodě je jasně cítit z jejích půvabných krajinek a miniatur.

Toto je druhé veřejné vystoupení Marie Javůrkové, ale první samostatná výstava. Poprvé se veřejnosti představila na Salónu výtvarníků-amatérů v Jičíně v roce 1990.

Mějme s ní radost ze všeho pěkného a milého, přejme jí, aby se stále zdokonalovala ve výtvarném kumštu a aby dál rozdávala radost a krásu svými milými obrázky.

V této době vítáme jaro, vítáme ho v přírodě, vítejme ho i v sobě. Nechť tato výstava je pěkným vykročením právě do tohoto nového jara!


Výstava obrazů Evy Hnykové

S jarem se otevírají turistům hrady a zámky. Pozvánka na výstavu obrazů Evy Hnykové mne přivedla na Staré Hrady. Dovolte předeslat zamyšlení o místě, kde se výstava koná. Obvykle mívám dvojaký pocit z návštěv hradů a zámků: I když, zasazeny v krajině jako její drahocenné čelenky, stávají se nám poutními místy za poklady výtvarné krásy, shromažďované po řadu generací, přece jen vlekou za sebou dějinami temný stín lidského utrpení, dobývání hradu, obléhání, hladomorny a nevolnické bídy, a to mne od časů školních výletů děsívalo. Na Starých Hradech však v líbezné krajinné poezii Libáňska a Sobotecka má příchozí poutník pocity jiné. Zdejší hrad, kdysi Arnošta z Pardubic, vzkřísili občané vlastníma rukama z trosek k novému životu – snad z jakési rodácké posedlosti domovem, že chtěli v obraze své krajiny ten svůj hrad mít. Nový život, vrácený staré gotice, je vskutku životem smysluplným: hrad vstoupil do rodiny obce svatební síní a prostorami pohostinství a k širší pospolitosti národní se obrací dvojí důstojnou službou: své gotické křídlo nabídl za výstavní síň výtvarnému umění a své další prostory za depozitář Památníku národního písemnictví. Tak se tu setkává dvojí svědectví o životě české národní kultury, v prostorách Památníku jsou uloženy pozůstalosti umělců, odpočívají tu duše básníků, uchovávány v krabicích s doklady o pouti per aspera, v oněch kontejnerech na slzy, které svět nevidí, a výstavní síň předkládá v souborech výtvarných děl svědectví o životě lidí i krajiny, jak se promítl do roušky malířských pláten či nabral tvar v sochařské hlíně, kameni či kovu.

Nejsem teoretik výtvarnictví, jen spisovatelka, a vnímám nejcitlivěji takové obrazy, z nichž bych mohla odvinout příběh. A tak prosím, dovolte mi postát na rozhraní, kde se sféry dvojího umění dotýkají, kde epika slova a sdělná řeč malířčina štětce spolu navazují řeč.

Letošní výstava obrazů Evy Hnykové, ač zahájena o velikonočním vzkříšení, mohla by nést označení jako výstava Velkých pátků. Vždy autorka, malířka příšeří a temných tónů, se tu zpovídá z vlastní tíhy nad sedmibolestným světem. Postůjme u rozměrných pláten, která autorka sepjala v mnohadílný cyklus názvem "Dravci": Snad inspirována pohlednicemi z prvé světové války kostýmuje malířka svůj děs z válečných hrůz detaily z garderoby císařpánské armády. Na obraze, koncipovaném jako fotografie z rodinného alba, snad poslední před odchodem mužských na frontu, signovaná na okraji zařazujícím údajem jako "Landskumpanie K. K. 3 / 95", vystupují z temného pozadí vojenské čepice jako reálné rekvizity, obličeje pod nimi jsou však odlidštěny, neboť oči vidí do dnů příštích. Plátnu dominují oči, patery, šestery dvojice očí, v nichž se usadil strach. Zoufalá touha vojáků svléká ženské, a tak jsou tam ty cudné matky rodin tak, jak je bude vídat voják v poli ve svém válečném snu. Příběh rodiny válečných let pokračuje v dalších plátnech, protipól vojenskému řemeslu, kde muži brousí bajonet, tvoří sen osamělé ženy, ztvárněný jako noční lampička a metál. Kdybych měla převést ten obraz v řeč, slyšela bych tu ženskou: "Bože, dej, ať ten můj udělá něco hrdinskýho, dostane velkou stříbrnou a pár dní orláb a budu ho mít doma …" Protipól vánočnímu snímku skupiny vojáků u stromečku tvoří skupinový portrét vojenské elity, to jsou ti, co vymýšlejí strategii smrti naveliko. Cyklus pokračuje obrazem, který bych nazvala "Poznání": zoufalá tvář ženy ví, i když ještě nepřišla zpráva o hrdinném poslání vojáka, padnout v boji za císaře pána, sen o metálu a orlábu zaplývá do temna. Epilog cyklu – sirotek a náhrobní kříže.

Portrétní umění i umění vyprávět příběh dokládá trojdílný cyklus "Zlatá svatba": parádní dědeček s babičkou – vzpomínka stařeny na nevěstinský závoj – prázdná postel se zbytky po člověku, kabát a zástěra visí na věšáku a okno – vždyť už se v kamnech netopí, když člověk odešel – okno potáhl mráz. – Pak je to cyklus o lidském neštěstí, obrazy s utajeným příběhem vozíčkáře, fežačky, rozpůlené tváře schizofrenika, s legendou o mrtvém dítěti v náručí matky … I krajina je výpovědí o pustnoucím světě, uschlý strom dominuje v barvách, jimiž zahlcuje krajinu technikou přetížený svět.

Snad je to vpravdě velkopáteční výstava. Anebo ji spojme s dny, které předcházely Velkému pátku, nebo i já, kumštýř, když tvořím, potím se krví ze strachu o tebe, člověče. Obracím se k temnotám nahoře: zbav mne, Pane, těch nočních můr. Rozháním se štětcem, abych je rozehnala.

A tak vám posílám pozvánku: třeba při jarní návštěvě Českého ráje se tu zastavte ve Starých Hradech, protože byste měli slyšet: malířka se obrací svou výstavou k lidem, aby bolestně pověděla: Lidi, já jedna z houfu maminek mezi vámi, dívám se na televizní obrazovku se zprávami ze světa a píšu vám štětcem po plátně: mám o vás, lidi, strach. Neboť v umění je strach velkopáteční podobou lásky.

Marie Kubátová


K jubileu Miloše Hájka

12. května oslavil své sedmdesátiny libáňský, nebo přesněji dětenický rodák prof. Miloš Hájek, DrSc. Rodina jeho matky, pocházející z Libáně a četné příbuzenstvo ho – ač záhy pražského studenta – vždy táhly na prázdniny do Libáně. Vysoký, sečtělý a vždy diskutující chlapec si zde v třicátých letech našel své hojné přátele, z nichž mnozí mu vydrželi na celý život – tedy přesněji až dodnes.

Libáňský Všestudentský spolek na rozdíl od mnoha jiných žil velmi intenzívně právě o prázdninách. Přednášky, diskuse, divadelní i hudební vystoupení – to vše byly příležitosti, kdy bylo možné Miloše "vidět při činu" a v popředí těch, kteří něco podnikali či organizovali.

Pak přišla léta okupace a z mnoha přátel se stali spolubojovníci proti nacistické okupaci. Miloš – tehdy už po maturitě, jako "student vysokých škol, které neučily" – učil učně kdesi ve Vysočanech jako smluvní učitel, ale především se věnoval protifašistické ilegalitě. Díky své konspirativní preciznosti vydržel na svobodě poměrně dlouho – až do léta r. 1944, ale pak přišlo zatčení a 21. března r. 1945 i proces před pražským Volksgerichtem, který pro něj měl trest jasný: smrt. Spočítejme, kolik bylo nocí mezi tímto datem a 6. květnem, ve kterém povstavší Praha otevřela brány pankrácké věznice! Jak těžké bylo čekání na to, zda přežili rodiče odvlečení do koncentračního tábora a spolu s nimi zatčení přátelé …

Milošův otec se nevrátil, ani mnozí další. Ale on sám nikdy v ničem neustával. Vysoká škola, docentura na VŠP, neúnavná vědecká práce nad dějinami dělnických Internacionál, sílící konflikty se stalinistickou doktrinou, "nuceně dobrovolný" odchod do Historického ústavu ČSAV, pak v období Pražského jara nástup do funkce ředitele Ústavu dějin socialismu.

Po srpnové vojenské intervenci opět zákaz publikovat, propuštění, kádrové ghetto. V této době dokončil své nejlepší práce, ale současně i rozvíjel "druhou ilegalitu". Jako jeden ze spoluzakladatelů nejprve Charty 77, jejímž byl mluvčím v r. 1988 – později Obrody, jejímž byl předsedou až do jejího sloučení se sociální demokracií. Při zakládání OF v listopadu r. 1989 v Činoherním klubu jsme ho marně čekali – StB ho jako jednoho z nejnebezpečnějších odpůrců režimu držela ve vazbě.

Že je plný elánu a nápadů i dnes? Jak přece u něj jinak?

V. M.


Libáňsko na Jubilejní výstavě 1891

Před sto lety v roce 1891 se v Praze uskutečnila Všeobecná zemská jubilejní výstava, která se stala velkolepou manifestací a oslavou tvořivého ducha a sil českého lidu před celým světem. Výstava měla výrazně český charakter, přestože ji pořádaly zemské úřady a instituce pod patronátem samého císaře Františka Josefa I., který ji také osobně navštívil, i když až téměř v jejím závěru. Její český duch podtrhovala řada doprovodných akcí jako byla divadelní představení, koncerty, velkolepé slavnostní dny a večery a rovněž II. všesokolský slet, který probíhal ve dnech 27. až 30. června 1891 na cvičišti v těsném sousedství výstaviště.

Jubilejní výstava se konala od 15. května do 18. října 1891 v pražské Stromovce, kde pro ni byla postavena řada pavilónů a atrakcí. Výstavišti, které takto vzniklo, dominoval rozlehlý Průmyslový palác, kde nalezla místa řada regionálních expozic a výrobců. Jen ti nejbohatší a nejvýznamnější měli vlastní pavilóny. Hospodářské expozice a pavilóny doplňovala Česká chalupa, která se stala jedním z magnetů výstavy. Postavil ji arch. Antonín Wiehl s využitím prvků českých lidových stavení z různých regionů (mj. využito zde prvků z Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova). Tato Česká chalupa s národopisnou expozicí v ní umístěnou měla tak silný ohlas, že podnítila specializovanou Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se na výstavišti uskutečnila potom v roce 1895. Na výstavě byla však i řada atrakcí (např. světelná Křižíkova fontána, výstavní skluzavka apod.) a též přečetné hospody a kiosky, kde se návštěvníci mohli nejen vydatně napít a najíst, ale také se dobře pobavit. Vystupovaly tu např. různé kabaretní soubory, šantány, jako rarita dámská kapela, hrály tu populární dechové kapely, které vyhrávaly i během dne před Průmyslovým palácem atd.

Zemská jubilejní výstava roku 1891 byla pořádána na počest 100. výročí první české zemské hospodářské výstavy, která proběhla v roce 1791 při příležitosti korunovace Leopolda II. na českého krále. Po celou dobu svého trvání byla vyhledávaným cílem četných návštěvníků z Prahy a okolí, jakož i ze vzdálených měst a míst, kteří sem přijížděli i zvláštními výstavními vlaky.

Dění na Jubilejní výstavě 1891 průběžně zachycoval soudobý tisk, zejména výstavní deník Praha, který po dobu trvání výstavy vydávalo nakladatelství Jos. R. Vilímek v Praze a který redigoval spisovatel Jan Herben. Navázal v něm na vynikající publicistiku (fejetony) Jana Nerudy, jenž i jemu byl vzorem. Když Neruda v průběhu výstavy 22. srpna 1891 zemřel, věnoval tento list Nerudově památce hned několik čísel (včetně podrobné reference o pohřbu). Výstavní list Praha průběžně informoval i o všech významných akcích na výstavišti i dále v Praze, o jednotlivých pavilónech, o hromadných a význačných návštěvách atd. Zvláštní pozornost věnoval školám. Mezi nimi zaregistroval i výpravu 38 žáků obecné školy v Libáni, kteří se svými učiteli navštívili výstavu v neděli 6. září 1891 (Praha, č. 114, 7. 9. 1891). Výstavní list Praha také několikrát psal o libáňském invalidovi Václavu Jandovi (přinesl též jeho fotografii), který se výstavy zúčastnil jako vystavovatel a u svých výrobků – ptačích klecí – byl přítomen osobně. Václav Janda vzbudil takový zájem publika, že se stal vlastně jednou z atrakcí výstavy. List Praha něm referoval a zároveň mu dělal propagaci hned ve svém 4. čísle z 9. 5.1891: "V. Janda z Libáně, bezruký umělec, má na výstavišti kol sebe v budově malého průmyslu stále přečetné množství diváků, jež nemohou se dosti vynadívati na jeho práci; p. V. Janda vyřezává pouze nohama a jistě rozmanité ozdobné předměty, z nichž na místě prvém pozornost k sobě poutá krásně vyřezávaná klec. Všechny navštěvovatele výstavy upozorňujeme na zajímavého toho umělce." Vzhledem k popularitě a propagaci mohl si tak tento libáňský invalida odvézt z Jubilejní výstavy několik zlatých, které dostal od návštěvníků jako milodar. Alespoň načas se mu tímto způsobem dostalo potřebných prostředků na skromnou obživu, neboť po celý svůj život takovýto invalida byl odkázán jen na dobročinnost lidí. Prostřednictvím jeho osoby se návštěvníci také zajímali o Libáň a okolí.

Libáňsko bylo na Jubilejní výstavě roku 1891 prezentováno především svým zemědělstvím – ostatně byl to výrazně zemědělský region. Představila se tu zejména kolektivní expozice Hospodářské, lesní a průmyslové jednoty v Jičíně, kde své polní plodiny "v zrně, klase a bulvách", jak uvádí hlavní výstavní katalog, představili zvláště její členové z řad zdejších rolníků, hlavně z vesnic mezi Jičíněvsí, Kopidlnem a Libání (např. Běchary, Budčeves, Pševes, Slatiny, Vitiněves, Liběšice, Podhradí), popřípadě z některých vsí kolem Jičína a Nové Paky. Mezi vystavujícími rolníky byl přímo i jeden rolník z Libáňska a dále jako kolektivní vystavovatelé obce Dětenice a Drahoraz. Mimo to se na kolektivní expozici jičínské hospodářské jednoty podílelo svou účastí vrchní ředitelství velkostatků hraběte Ervína Šlika v Jičíněvsi. V jeho rámci byly takto prezentovány i výsledky hospodaření na dvorech velkostatku Staré Hrady. Samostatně se tu svými pěstitelskými úspěchy nadto ještě pochlubil Antonín Krámský, zámecký zahradník hraběte Ervína Šlika z Kopidlna. Vystavoval tu rychlenou zeleninu, přezimovanou zeleninu a ovoce a dále výběr z ovoce pěstovaného na panstvích hraběte Ervína Šlika, tudíž i na Starohradsku. Tehdejší proslavené ovocnářství z okolí Starých Hradů reprezentoval na výstavě také ještě vynikající pěstitel František Pištora z Domousnice svou pěstitelskou novinkou – ozdobnou švestkou.

Potravinářský průmysl spjatý s Libáňskem byl na Jubilejní výstavě 1891 zastoupen jen dvěma okolními cukrovary (v pavilónu cukrovarnického průmyslu). Byl to jednak cukrovar v Dolním Bousově (ukázky produkovaného surového cukru, melasy, plány cukrovaru v době založení a v současnosti, fotografie), jednak cukrovar knížete Jiřího Lobkovice v Rožďalovicích (fotografie exteriéru i interiéru).

Vzhledem k tomu, že na řadu regionů se na Jubilejní výstavě 1891 nedostalo ani místa, možno konstatovat, že Libáňsko bylo na Jubilejní výstavě roku 1891 v Praze zastoupeno poměrně slušné a reprezentativně a že prezentované exponáty vystihovaly dobře jeho zemědělský charakter.

Jan Šťovíček


Libáňská borovička

Na polní cestě z Libáně do Bystřice stojí o samotě překrásná borovička.

Pověst vypráví, že na místě, kde stojí borovička, byl před lety zavražděn kněz, když se vracel za noci od nemocného. Vrah předpokládal, že kněz nese peníze. Byl však asi zklamán a rychle zmizel. Kněz byl nalezen později, když chudá žena z blízké samoty se vracela z lesa, kde byla nasbírat něco šišek a větví, aby měla čím topit. Snad náhodou vytrousila nějakou šišku, nebo úmyslně zasadila několik borových semen a za nějaký čas vyrůstala zde malá borovička. Lidé z okolí borovičku opatrovali a ta jim připomínala smutné místo vraždy. Borovička za dlouhou řadu let vyslechla mnoho příhod veselých i smutných. Někdo, komu se splnilo vyslovené přání pod borovičkou, zavěsil na strom obrázek, aby zde zastavil kroky všech kolemjdoucích. Dnes borovička vévodí celému návrší, které je zváno "Na horách", kde je veliký sad.

Jaký to podivný strom!

Dívám se do větví, do silných haluzí. Borovým jehličím povívá vánek a větve věkem ztuhlé jsou jako z kamene. Vidím, že je to opravdu zvláštní strom, do kterého již nekonečná řada let zaklela jakési kouzlo. Tajemné kouzlo, jaké mívají právě jen staré stromy. I tento tu stojí nehnutě, ale jako by nějaké vlažné teplo se ti dralo do srdce a jako by ze stromu tryskal nějaký utajený láskyplný projev.

Libáňská borovička našla i své básníky jako Marii Keblovou, V. Bydžovského, Jiřího M. Paláta aj., i své malíře – prof. Vladimíra Silovského, ing. arch. akad. malíře Františka Maxe, Františka Škodu, Vladimíra Holmana, i svého skladatele – Karla K. Chvalovského, který mimo jiné zhudebnil i píseň Na libáňských horách na slova Věry Roubíčkové.

A jak je tomu s naší borovičkou dnes? Potřebovala by naléhavě speciální ekologickou péči, aby se zachovala v té kráse, jak ji všichni známe!

Jarmila Šedivá

Libáňská borovička – kresba Miloše Buchara


Staré Hrady v tisku

– Rozhovor o problémech Libáně a okolí s M. Zubatou a V. Vohnoutem otiskl Český ráj 5. 4.

– Letošní prvomájový recitační pořad ve Starých Hradech přiblížily čtenářům Pojizerské listy 24. 4., Český ráj 26. 4. a 10. 5. a Pochodeň 29. 4.

– Zprávy, články a oznámení o výstavách ve Starých Hradech přinesly Pojizerské listy 14. 3., Český ráj 22. a 29. 3., Pochodeň 20. 3., Lidové noviny 28. 3. a 4. a 11. 4., Ateliér 4 4. (Marie Javůrková-Toboříková); Pojizerské listy 4. 4., Ateliér 4. 4., Lidové noviny 28. 3., 4., 11., 18. a 25. 4., Pochodeň 20. 3 a 10. 4. a Český ráj 3. 5. (Eva Hnyková a Josef Bucek); Tvorba 3. 4., Pojizerské listy 4. 4., Ateliér 4. 4., Lidové noviny 11., 18. a 25. 4., 2. a 8. 5., Pochodeň 12. a 22. 4. (Vlastimil Šik); Český ráj 10. a 17. 5., Pojizerské listy 15. 5., Lidové noviny 16., 23. a 30. 5., Ateliér 16. a 30. 5., Pochodeň 20. 5. (Vladimír Říha a Jiří Vorel); Pojizerské listy 21. 5., Ateliér a Lidové noviny 30. 5., Český ráj a Pochodeň 31. 5. (Jarmila Janůjová).

– Na starší starohradské výstavy vzpomněl Český ráj 29. 3. (Miloš Janků) a Tvorba 24. 5. (Martin Velíšek).

– Starohradská vystoupení recitátorky Evy Seemannové připomněly Pojizerské listy 2. 5.

– Na písemnou pozůstalost dr. Jaroslava Vitáčka uloženou ve Starých Hradech upozornil dr. K. Samšiňák v almanachu Exlibris Olomouc 1990.

– Existenci našeho časopisu zaznamenala Musejní a vlastivědná práce č. 1/91.

– Český ráj uveřejnil osobní vzpomínky k 10. výročí úmrtí Jaroslava Linharta a k 20. výročí úmrtí Václava Kužela ze Sedlišť (3. a 17. 5.).

– Informativní schůzku Pekařovy společnosti Českého ráje na Starých Hradech v červenci 1990 zaznamenal Vlastivědný sborník Podřipsko 1990.

– V Listech filologických č. 4/1990 uveřejnila Ludmila Pacnerová s využitím archiválií uložených ve Starých Hradech dvě studie o hlaholských zlomcích.

– Teprve letos vyšel sborník Literární archív roč. 24/1990 a roč. 21–22 1985–6; v obou svazcích podává dr. Marta Dandová zprávy o činnosti LA PNP za roky 1905 a 1986, v nichž zaznamenává i údaje o pracovišti LA PNP ve Starých Hradech.

Východočeský kraj v tisku 1987 a 1988. Soupis publikací a článků. Státní vědecká knihovna Hradec Králové 1989 a 1990, 347 a 329 s. Další ročníky této užitečné ediční řady vyšly každý ve dvou svazcích. Excerpovány byly i Listy starohradské kroniky; v ročníku 1987 bylo zařazeno 9 článků v ročníku 1988 21 článků vztahujících se ke Starým Hradům a Sedlištím.


V kronice obce Sedlišť je zajímavý zápis, který kronikář Josef Dlouhý zaznamenal v roce 1926.

"Jaro pěkné, časně se zaselo, ale po zasetí trvalé deště, takže řepa se obdělávala velice špatně. 5. května před polednem se strhl na Vrchách silný liják, od Bukoviny ke Řmenínu průtrž mračen. Největší škoda na řepách, kde voda zaplavila zkopanou ornici. Od Bukoviny přišla taková spousta vody, že strhla jízek u Starských baráků a přes hoření náhon z Buncáku se hnala až k nové silnici. Na Dolách strhla voda jez p. Límanovi, Jílkovi a Rohlíčkovům. Trámy plavaly po strouze jako třísky. I zvrácený obecní topol u Horčičkových se ocitl ve strouze v Louce. V Libáni vystoupila voda tak vysoko, že není pamětníka. Během senoseče přišlo ještě přívalů několik (31. 5., 5. 6.). Škoda na našem katastru odhadnuta na 150 000 Kč. Podle zákona nárok na podporu měli lidé pouze existenčně ohrožení. Z obce obdržel jen Jan Janďourek č. 29 v částce Kč 17 000.

V největších kopcích i v cestách vystoupily plačky a taková vejřeviště, že staří usedlíci nepamatují. Těžko se dostával s párem koní a prázdným vozem na Vrcha. Sousedé Poláček, Plíšek a Svoboda č. 16 jezdili pro krmení do Boru přes Řmenín. Cesty se spravovaly, roští házelo do cest, ale nic nepomohlo. Byla obava, že ve žních se mandele nesvezou. Obec dala cestu v Obíckách (u Elisovy třešně) mezi Poláčkovým a Plíškovým polem odvodnit. Provedl ing. Kozák, délka drénů 169 m, od práce Kč 616,50; za trubky Kč 360; od dovozu 80 Kč.

Žně mokré, každý se bál a mnohý navozil do stodoly mokrého obilí. Podzim nebyl lepší celého roku, déšť a bláto. Ještě dobře, že řepy málo narostlo, jinak by se snad neodvezla.

Cesta do "hořejších baráků" je ještě smutnější kapitola. Občané si cestu v zimě zplanýrovali a připravili ke stavbě silnice. Do vyházené hlíny pršelo, rozjezdila se, takže později dobytku hrozil v ní přímo úraz."


Drobné zprávy

Naši jubilanti: 3. 4. se dožil 80 let pan Josef Svoboda ze Sedlišť. 70. narozeniny oslavili 12. 5. pan Ladislav Beránek a 26. 5. pan Jaromír Balda ze Sedlišť. 26. 5. bylo 70 let paní Františce Šíbové ze Hřmenína, roz. Hruškové ze Starých Hradů. Všem srdečně blahopřejeme!

Starohradskou zámeckou galerii obohatila svým olejem Zima v Krkonoších paní Eva Hnyková. Děkujeme! Památník národního písemnictví zapůjčil na výzdobu zámku zajímavý pohled na starohradský zámek z ptačí perspektivy od malíře Vladimíra Kopeckého a hodlá zde instalovat i vzácnou barokní knihovnu ze Lnář.

Básník Jindřich Hilčr oslavil 10. května sedmdesátiny. Patří k mnoha kulturním pracovníkům, kterým Staré Hrady přirostly k srdci. Navštívil je mnohokrát, besedoval zde se svými čtenáři z řad dospělých i dětí, zahajoval nám výstavy, spolupracuje s naším časopisem a propaguje zámek, jeho kulturní akce i práci archivu. K jubileu blahopřejeme – a na shledanou ve Starých Hradech!

PhDr. Jaroslav Wagner, CSc., se dožil 5. června sedmdesátých narozenin. Narodil se v Jičíně, dlouhá léta byl pracovníkem Státní památkové péče a externě přednášel na filosofické fakultě Univerzity Karlovy i na Českém vysokém učení technickém. Své znalosti věnoval i rodnému kraji v řadě knih i odborných článků. Mnohokrát pomohl svými intervencemi záchraně Starých Hradů, přivedl sem i svého žáka ing. arch. Karla Pokorného, který se stal autorem planu na rekonstrukci zámku a stavebním dozorem. Dr. Wagner přivedl na Staré Hrady i řadu svých přátel z odborných kruhů i z řad krajanů (to jako předseda krajanského spolku Jičín v Praze). Tak mnoho zdraví do dalších let a těšíme se i na další spolupráci s naším časopisem!

Novopacká Jednota uzavřela k 15. květnu 1991 prodejnu smíšeného zboží v Sedlištích. Její provoz byl prý pro Jednotu nerentabilní. Zároveň odešla do důchodu dlouholetá vedoucí prodejny paní Helena Horáčková. Naštěstí pro obec má na rentabilnost prodejny oproti Jednotě jiný názor mladá prodavačka Jana Svobodová ze Sedlišť, která si ji pronajala. Po provedení stavebních úprav ji hodlá od 1. července otevřít. Přejeme mnoho úspěchů!

K oslavám Dětského dne přispěly letos nejen libáňská škola a Sdružení rodičů a přátel školy, ale i soukromá společnost MTN, která pro děti zajistila v neděli 2. června odpoledne v kulturním sále ve Starých Hradech diskotéku Z. Vranovského a řadu soutěží.

Mezi vzácnými jarními návštěvníky Starých Hradů jsme uvítali např. nositele Řádu M. R. Štefánika Otu Hrubého, spisovatelku dr. Janu Štroblovou, kreslíře Miroslava Bartáka, ale také řadu našich zahraničních krajanů: prof. Stanley Winterse s chotí z USA (prof. Winters byl vyznamenán Medailí Josefa Hlávky ke 100. výročí založení ČSAV), p. Josefa Pánka s chotí Susan z Vancouveru v Kanadě, Dr. Jaroslavu Odvárkovou z USA aj.

Kulturní kalendář: 22. 4. 1906 zemřel starohradský rodák, herec Karel Polák. 25. 4. 1821 zničil velký požár v Libáni 75 domů a 21 stodol. 26. 4. 1906 zemřel hrabě Ervín Šlik, poslední mužský majitel Starých Hradů z tohoto rodu. 9. 5. 1861 se v Libáni narodil učitel a vlastivědný spisovatel František Pískač. 21. 5. si připomínáme 5. výročí úmrtí spolupracovnice našeho časopisu dr. Mileny Vinařové. 29. 5. 1951 zemřel hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, který měl rodový vztah k našemu kraji a napsal i Osenickou suitu. 29. 6. 1866 v době prusko-rakouské války přišli do Libáně Prusové.

Sňatky: 27. 4. uzavřeli na Hrubé Skále sňatek Daniela Zubatá z Libáně (rodově ze Sedlišť) a Petr Tobořík z Markvartic. Blahopřejeme!

Pro českobudějovický rozhlas natočily 23. května vyprávění o Starých Hradech PhDr. Dagmar Blümlová a redaktorka Marcela Honsová.

Úmrtí: 17. 3. 1991 zemřel ve věku 77 let pan Josef Škoda ze Psinic. Po mnoho let se staral spolu se syny o stav střech starohradského zámku. Patřil ke starým poctivým řemeslníkům, kteří svou práci nikdy neodbyli. Spolu se střechami opravil vždy i omítku na zámeckých komínech. Vždy veselý, ochotný, usměvavý a pracovitý – tak nám zůstane v paměti. 10. 4. 1991 zemřel ve věku 66 let pan Josef Vacek z Libáně, rodák ze Sedlišť.

Oprava: V minulém čísle na str. 3 jsme tak dlouho opravovali životnost přátel – libáňských komínů na Horách, až jsme nechali v 2. řádku zdola v příčestí ypsilon. – Dále se omlouváme vedoucí starohradské restaurace paní Plíškové a jejímu manželovi, kteří nás upozornili, že pořadatelé dětského karnevalu 26. 1. je nepožádali o otevření záchodů.


Místo pozvánky

29. 6.–12. 7. výstava přírůstků starohradské galerie do 25. 7. výstava kreseb a grafiky Jaroslava Chebena
13. 7.– 9. 8. výstava grafiky Květy Krhánkové z Úpice
27. 7.–22. 8. výstava obrazů a grafiky Jany Kremanové z Prahy
10. 8.– 6. 9. výstava grafiky Zdeňka Šindlara
24. 8.–19. 9. výstava obrazů Ludmily Pokorné
7.9.–4.10. výstava obrazů a kreseb Vladimíra Hendrycha z Prahy

Všechny vernisáže výstav začínají ve 14 hodin. Toto oznámení slouží našim čtenářům místo pozvánky. Dále upozorňujeme že 21. září bude zahájena výstava životního díla Františka Škody k jeho nedožitým šedesátinám, zároveň se uskuteční koncert známé pražské dívčí country skupiny FIŠLE. Z kulturních pořadů, které navazují na vernisáže, upozorňujeme alespoň na besedu s oblíbenými pražským herci Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou 7. 9.


Maria Theresia von Hohenlohe – Waldenburg – Schillingsfürst

Erb Marie Theresie von Hohenlohe – Waldenburg – Schillingsfürst

Hohenlohové byli jeden z nejstarších německých hraběcích rodů, který měl hraběcí hodnost už ve 13. století. Příslušníci rodu žili na velkém území a vlastnili rozsáhlé majetky. Rod patřil k franskému hraběcímu kolegiu, kde měl předsednictví a šest hlasů, na krajských sněmech měl však pouze dva hlasy.

Waldenburská země byla povýšena císařskou listinou ze 7. srpna 1757 na bezprostřední říšské knížectví a neuensteinské linii se dostalo téhož diplomu r. 1764. Podle říšské dohody z r. 1803 obdrželi Hohenlohové tři virilní hlasy v říšské knížecí radě, a to pro linii Hohenlohe-Neuenstein, Hohenlohe-Bartenstein a Hohenlohe-Schillingsfürst, avšak toto ustanovení se neuplatnilo kvůli rozpadu Říše.

Při založení Rýnského spolku r. 1806 byly hohenlohovské země z větší části podřízeny suverenitě Württemberska, Schillingsfürst a Kirchberg Bavorského království, ale už r. 1810 přechází Kirchberg na Württembersko. Hohenlohové získali příslušnost ke stavům Württemberska pro svá bývalá knížectví linii Hohenlohe-Langenburg, Hohenlohe-Oehringen, Hohenlohe-Kirchberg, Hohelohe-Bartenstein, Hohenlohe-Jaxtberg a Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.

Knížectví Hohenlohe zaujímalo rozlohu 34,5 km2 a kolem pol. minulého stol. v něm žilo 113 000 obyvatel. Bylo fideikomisem celého rodu, z největší části linie Hohenlohe-Jaxtberg. Základním zákonem celého rodu byla tzv. Hlavní dědická dohoda (Haupt-Erb-Einigung) z r. 1511. Podle tohoto zákona byly podle stáří určeny hlavy jednotlivých linií a nejstarší z nich obdržel seniorát, který spočíval v řízení rodových záležitostí, obzvláště významného hohenlohovského lenního dvora a výkonu úřadu württemberského korunního dědičného maršálka, jenž byl rodu svěřen r. 1808. Následnictví prvorozených bylo zavedeno nejprve r. 1717 v linii zu Weickersheim a později ve všech ostatních.

Kromě řečených majetků ve Württembersku a Bavorsku drželi Hohenlohe-Kirchbergové v nedílném společenství s Hohenlohe-Langenburgy panství Gleichen v Sasko-Gothajsku a Hohenlohe-Oehringenové obdrželi v Horním Slezsku majorátní panství Schlawentzitz a v Sasko-Výmarsku Oppurg, Colbu a Positz. Důležitý Hohenlohe-Oehringenský fideikomis v Horním Slezku byl 18. října 1861 povýšen na vévodství Ujest a řečeným knížatům udělen titul vévodů von Ujest.

V genealogii celého rodu se lze spolehlivě vrátit až do 10. století a jako prapředka označit Herrmanna, který pocházel ze sálského knížecího rodu. Oženil se s Adelheidou hraběnkou von Egisheim und Merz, vdovou po vévodovi Jindřichu Franckém a matkou Konráda II. jeho nejmladší syn Eberhard dědil z dělení Frank otci připadnuvší země, které ležely na Tauberu, Jaxtu a Kocheru a jako sídlo si zvolili Hohloch (Hohenloch, Hohenlohe) ve franckém Gollechgau mezi Offenheimem a Rothenburgem an der Tauber.

Jméno Eberhardova sídla se stalo od počátku 12. století jménem celého rodu, který se už tehdy rozdělil na několik linií. R. 1180 se oddělila linie Hohenlohe-Uffenheim-Speckfeld a 1198 linie Hohenlohe-Weickersheim. Kolem roku 1230 vznikly dvě nové hlavní linie, Hohenlohe-Hohenlohe a Hohenlohe-Brauneck, které založili dva synové Gottfrieda III. a Anny hraběnky von Leuchtenberg Gottfried IV. a Conrad. Linie Brauneck vymřela už r. 1390, následkem čehož její statky, s výjimkou zámku Brauneck, který dostala jako věno Conradova dcera Margarethe při sňatku s Johanem IV. purkrabím Magdeburským, spadly na linii Hohenlohe-Hohenlohe.

Linie Hohenlohe-Hohenlohe se rozdělila v osobách synů svého zakladatele Albrechta a Krafta na tzv. hornozemskou linii zu Weickersheim und Schillingsfürst jež vymřela r. 1546, a na tzv. dolnozemskou linii zu Neuenstein und Waldenburg, z níž se opět oddělila linie neuensteinská. Společné země byly soustředěny v mladší větvi dolnozemské linie zu Waldenburg. Tři synové hraběte Georga V. zu Waldenburg († 1551), si opět rozdělili vlastnictví. Starší, hrabě Ludwig Casimir († 1568), získal neuensteinské země, druhý, Eberhard († 1570), otcovské neboli waldenburské majetky a třetí, Georg, dostal Welckersheim a Schillingsfürst. Georg zemřel r. 1553 bez dědiců, načež Weickersheim spadnul na Ludwiga Casimira a Schillingsfürst na Eberharda. Tito se stali praotci dvou hlavních linií, Neuenstein a Waldenburg.

Neuensteinská linie se rozdělila vnuky svého zakladatele Ludwiga Casimira, syny r. 1616 zemřelého Wolfganga, Kraftem (†1671) a Philippem Ernstem († 1656) na linie Hohenlohe-Neuenstein-Oehringen a Hohenlohe-Neuenstein-Langenburg. Z linie Neuenstein-oehringenské r. 1756 oddělila Carlem Ludwigem větev weickersheimská a r. 1805 Ludwigem Friedrichem větev oehringenská. Majetky obou větví spadly zpět na zvláštní linii Hohenlohe-Neuenstein-Langenburg, která seděla na společných statcích neuensteinské linie.

Vnuky svého zakladatele, Philipa Ernsta, syny r. 1723 zemřelého Heinricha Friedricha, rozdělila se hlavní linie na linie zvláštní. Nejstarší, Albrecht Wolfgang († 1715), založil langenburskou, prostřední, Christian Crato († 1734), ingelfingenskou, později oehringenskou, nejmladší, Friedrich Eberhard († 1737), kirchberskou.

Waldenburská linie dělila se syny svého zakladatele na tři další linie. Ludwig Eberhard založil linii pfeldbašskou, Philipp Heinrich waldenburskau a Georg Friedrich († 1635) schillingsfürstskou. Prostřední linie vymřela synem zakladatele Philippem Gottfriedem r. 1679, první vymřela Ludwigem Gottfriedem. Všechny jejich statky byly opět spojeny s linií Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst. Ta se rozdělila syny svého zakladatele Christianem († 1675) a Ludwigem Gastonem († 1687) na dvě větve, bartensteinskou a schillingsfürstskou, z nichž ta první, která je také nazývána katolická, se opět rozvětvila na Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein a Hohenlohe-Waldenburg-Jaxtberg.


Do českých dějin výrazněji zasáhli dva příslušníci rodu Hohenlohe. Prvním z nich byl Georg Friedrich hrabě von Hohenlohe řečený Hollach. R. 1607 se oženil s Evou z Valdštejna, vdovou po Bohuslavu Jáchymovi Hasištejnském z Lobkovic († 1605). S ní vyženil statky Mladá Boleslav, Kosmonosy a Krulich (Králíky). Za stavovského povstání se přidal ke vzbouřeným stavům a 20. července 1618 byl jmenován generállajtnantem stavovského vojska. Jako generál se účastnil r. 1619 tažení do jižních Čech proti císařskému generálu Buquoyovi, kde neúspěšně obléhal císaři věrné České Budějovice. Poté byl členem stavovského Poselstva k falckrabímu Friedrichovi a k anhaltskému knížeti Kristiánovi. Po nástupu falckraběte na český trůn byl jmenován královským legátem a cestoval do Prešpurka vyjednávat se sedmihradským knížetem Gáborem Bethlenem z Iktáru a s uherskými stavy o novou konfederaci proti Habsburkům. Rok na to byl relátorem zemského sněmu, při němž byl syn Friedricha Falckého, Heinrich Friedrich (1614–1629) zvolen následníkem českého trůnu. V tomtéž roce upadl do podezření, že vyjednává s císařem, a byl vyšetřován. Po bělohorské bitvě uprchl s králem do Vratislavi a odtud byl vyslán s poselstvem k saskému kurfiřtu Janu Jiřímu (21. ledna 1621). 29. ledna 1621 by dán spolu a Janem Jiřím markrabětem Braniborsko-Krnovským a Kristiánem starším Anhaltským do klatby, ale následujícího roku byl císařem pardonován a r. 1623 byl jmenován císařským dvorským radou.

R. 1892 získal od své matky Gabriely von Trauttmannsdorff, manželky Ludwiga von Hohenlohe-Langenburg (2. m. Ladislav von Thun-Hohenstein), statek Červený Hrádek Gottfried Hohenlohe. Jeho syn Max Egon Hohenlohe Langenburg umožnil na červenohrádeckém zámku r. 1938 setkání lorda Runcimana s představiteli Henleinovy Sudetoněmecké strany.


Manželkou posledního Šlika na Starých Hradech, hraběte Ervína, byla Maria Theresia Henriette Anna Pia von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, narozená 8. října 1860 v Benátkách a zemřelá 26. dubna 1906 ve Vídni. Sňatek se udál 28. října 1891 v Duině. Otcem Marie Theresie byl Egon Karl Franz Joseph princ von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (4. července 1819 – 11. listopadu 1865), matkou byla Theresia Maria Beatrix Josepha Polyxene Walburga princezna von Thurn-Hofer und Valsassina (12. června 1817 – 4. listopadu 1893, sňatek 29. listopadu 1849). Manželství Marie Theresie a Ervína bylo bezdětné. Protože Ervínův bratr František se oženil s ženou neurozenou, Berthou Roxer, nemohl podle platných zákonů převzít fideikomis Kopidlno-Staré Hrady, a tak Staré Hrady po více jak 270 letech nepřetržité držby byly Šlikům zcizeny i dostaly se do rukou Ungnadů von Weissenwolf.


Erb: Čtvrcený štít se srdečním štítkem a patou. Štítek je korunován knížecím kloboukem. Je červený se stříbrnou patou. 1. pole je zlaté s černým orlem, 2. pole modré se třemi stříbrnými liliemi (2, 1). 3. pole je stříbrné s dvěma černými pod sebou kráčejícími levharty (Hohenlohe). 4. pole je polceno, nahoře v černém zlatý korunovaný kráčející lev, dole v černém dvě řady zlatých hout (Langenburg). Pata štítku je červená (regály). Na štítě stojí pět příleb s klenoty. I. turnajská přílba korunovaná, na ní dva rohy, každý pilovitě dělen červeno-zlatě, z vrcholu každého rohu vyniká zlatý praporek. Přikrývadla červeno-stříbrná (Limpurg). II. turnajská přílba, na ní rostoucí stříbrná orlice s červenými letkami a zlatou zbrojí (Hohenlohe). Přikrývadla červeno-stříbrná. III. turnajská přílba, na ní červená poduška se zlatými třapci. Na podušce je postaven knížecí klobouk, z něhož vynikají tři červená pera nesoucí stříbrnou lilii. Přikrývadla červeno-stříbrná, modro-zlatá. IV. kolčí přílba, na ní dva stříbrné rohy, každý je prostrkán čtyřmi tyčkami přirozené barvy, na každé tyčce jsou tři zlaté lístky (Hohenlohe, starší varianta klenotu). Přikrývadla černo-zlatá. V. turnajská korunovaná přílba, na ní dva černé rohy, mezi nimi rostoucí zlatý korunovaný lev. Štítonoši: Vpravo zlatý dvojocasý levhart s knížecím kloboukem držící zlatý dřevec se zlatým hrotem a se stříbrnou korouhví, na níž jsou tři zlaté plaménky. Vlevo: černý korunovaný levhart držící zlatý dřevec se zlatým hrotem a černým gonfanonem, na němž jsou dva zlatí pod sebou kráčející lvi. Deviza: EX FLAMMIS ORIOR (Povstávám z plamenů). Vše je položeno na knížecím plášti, který vyniká z knížecího stanu, na němž je postavena knížecí koruna.

M. Fiala – J. Hrdlička


Menu