Číslo 2/1987

 • Vážení čtenáři …
  Vladimír Holman

 • Sváteční květnová odpoledne
  Eva Bílková

 • Věnce k pomníkům padlých …

 • S erbem z lipového dřeva
  Jiří M. Palát

 • K výstavě M. M. Šechtlové
  Karel Samšiňák

 • Příspěvky do ankety

 • Heraldické památky zámku Staré Hrady
  Michal Fiala – Jakub Hrdlička

 • Údolí devíti mlýnů
  Marie Mrákotová

 • A slavík tam dosud zpívá
  Jan Kůžel

 • Vzpomínka na Václava Chaloupeckého
  Jaroslav Kovář

 • Z literárního archivu: Osudy rodu
  Ivan Slavík

 • Náměstek ministra kultury ČR s. Josef Švagera …

 • Za naším jubilantem

 • Staré Hrady v tisku

 • Drobné zprávy

 • Místo pozvánky

 • Ferdinand II.
  J. Hrdlička – M. Fiala


  Číslo 40 (ročník X. číslo 2)
  strana 25–48
  uzávěrka 31. května 1987  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Server Jičín