Listy starohradské kroniky 4/81, příloha (prosinec 1981)