Listy starohradské kroniky 4/80, příloha (prosinec 1980)