Logo Kopidlenských listů / Odkaz na hlavní stránku


KOPIDLENSKÉ LISTY

ČÍSLO 3ROČNÍK 6.BŘEZEN 2001

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.

Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Březnové slunce má krátké ruce.

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.


V Novém roce úspěšní

Rok 2001 děti ze šachového kroužku při ZŠ v Kopidlně začaly úspěšně. Jako vítězové okresu reprezentovaly v regionálním kole přeborů základních škol. V kategorii 6. - 9. ročníku družstvo ve složení Jan Kubánek, Milan Šafařík, Tomáš Vodička a Vítek Kulhánek skončilo v konkurenci l9 družstev hradeckého a pardubického regionu na dobrém 6. místě. Ještě lépe se dařilo mladším žákům l. - 5. třídy, kteří mezi l8 zúčastněnými družstvy zvítězili a získali právo reprezentovat kraj na přeborech republiky. O úspěch se zasloužila čtveřice Ladislav Komárek, Vítek a Ruslan Dyčenkovi a Igor Kulhánek.

Úspěšný byl již 29. ročník Turnaje špuntů. Přes chřipkovou vlnu se turnaje účastnilo téměř 80 dětí v 5 věkových kategoriích. Přestože byla naše reprezentace nemocí oslabena, získali jsme jeden "bronzový špunt" díky 3. místu Ládi Komárka. Hned za ním skončili jeho věční soupeři sourozenci Dyčenkovi. Mezi 25 účastníky turnaje to byl vynikající výsledek. Ale dařilo se i těm mladším a méně zkušeným. V turnaji 1. třídy uspěl Honzík Kořínek a Filip Jantulík - oba půjdou do školy až po prázdninách. V dalším turnaji zahrál dobře Filip Svoboda, z dívek byla úspěšná Lucie Doktorová.

Velkou příležitostí k podpoře úspěchů v letošním roce bude Regionální žákovský přebor regionu Polabí, který organizujeme na kopidlenské základní škole 7. dubna. Přijďte nás povzbudit.

Na snímku pohled do hrací místnosti nejmladších šachistů při Turnaji špuntů.

Oldřich Suchoradský


Mažoretky

Děvčata z 1. až 4. třídy základní školy zaplní školní tělocvičnu. Každou druhou sobotu v měsíci se jim neúnavně ve svém volném čase věnovaly paní Jaroslava Toušová a Gabriela Kubištová, obě z Dětského domu Hořice. Naučily naše děti nejen základní prvky práce s hůlkou a pochody, ale i jak to vše spojit s hudbou. Za všechny děti i za jejich rodiče oběma moc děkujeme. Velký dík také patří žákyním deváté třídy zdejší školy Katce Váchové a Petře Vytiskové, které se vedení kroužku mažoretek věnují tak, že mohou být příkladem nejen svým vrstevníkům, ale i mnohým dospělým. Obě se dětem věnují velice zodpovědně a děti to oceňují svou vzornou docházkou, za což si zaslouží pochvalu.

První zatím ještě nesmělé krůčky předvedly naše mažoretky na plese Sokola a na podnikatelském plese v Kopidlně. Při návštěvě ve Vysokém Veselí se představily svým kamarádům ze ZŠ i jejich rodičům na vánoční besídce. Radost mají ze svých návštěv na dětských maškarních plesech. A tuto svou radost mají děti v plánu rozdávat svým spoluobčanům z Kopidlna i okolí. Abychom však měli radost všichni, prosíme každého, kdo nám jakkoli může pomoci nejenom finančně, ale i zkušenostmi, přijďte mezi nás. Připravujeme akci, do které bychom chtěli zapojit všechny děti ze základní školy, jejich sourozence, rodiče i kamarády z okolních škol. Vyvrcholením této akce by mělo být setkání začínajících skupin mažoretek. Tuto akci chystají mažoretky, základní škola a obce na rozloučení se školním rokem.

Eva Chaloupská a Petra Martínková


Rokování včelařů

Výroční schůze včelařů Kopidlenska se sešla v restauraci u nádraží v neděli 25. února. Dobrá účast členů organizace byla podpořena návštěvou starosty Zbyňka Smolíka a zástupce okresního výboru včelařů přítele Macharta. V hodnotících zprávách byl vzpomenut naučný zájezd do Výzkumného ústavu včelařského v Dole a skanzenu v Přerově nad Labem v červenci minulého roku. Nově zvolený výbor se snaží pokrýt potřeby a úkoly nutné pro práci včelařů v nových podmínkách tržní ekonomiky. Loňský rok přinesl včelařům dobrý medný výsledek, ale také oslabení včelstev vlivem neobvyklého střídání počasí. To se projevilo ve zhoršení zdravotního stavu včelstev a nutnosti přeléčení celé třetiny včelstev obvodu v jarních měsících. Výroční schůze se zabývala výsledky VII. sjezdu Českého svazu včelařů. Je zájmem celé společnosti zastavit pokles počtu včelstev a počtu aktivních včelařů, vytvářet včelařům podmínky k úspěšnému chovu a přivést do jejich řad nové zájemce. Obracíme se na všechny milovníky přírody, máte-li zájem včelařit, rádi vám do začátku poradíme a pomůžeme. Naše krásná krajina včely potřebuje a včely se zase neobejdou bez svých chovatelů - včelařů.

Pro získání potřebných znalostí pořádá organizace ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v Kopidlně přednášku a besedu učitele včelařství ing. Václava Ducháče z Nového Města nad Metují, která se uskuteční v sobotu 24. března od 9 hodin v jídelně školy. Všichni včelaři a přátelé přírody budou našimi milými hosty.

Oldřich Suchoradský, předseda ZO ČSV Kopidlno


Kotel

Při návštěvě kopidlenských občanů dne 22. února 2001 v pořadu "Kotel" TV NOVA mě zaujalo vystupování paní Michaely Jílkové, proto jsem si dovolila touto cestou vyzvednout její šarm, um a znalosti. Aby měl pořad "kotel" trochu větší účinnost, bylo by dobré, aby si obecenstvo otázky pro politika dobře připravilo. Něco jiného jsou "hospodské řeči" a nebo otázky aktuální na "tělo" politika, kterého nenechají 40 minut vydechnout. Není nic jednoduššího, než se zúčastnit. Je to prima pořad. Účast občanů z Kopidlna byla hojná.

Hana Horáková

Pekelnice z kotle NOVA

Kouř a pára z kotle vzhůru stoupá, štěbetaví, neposlušní čerti okolo kotle na poklici zírají.
Koho že ta krásná pekelnice vaří?
Čí hlava se vynoří?
Hej, ty tam, pojď mezi nás,
malá pekelnice z kotle NOVA.
Poklice se zvedá -
černá díra se otevírá,
v záři světel pekelného ohně,
neposlušná dušička politikova z kotle se vynořila.
Zkouška důvtipu a chytrosti začíná!
Rychlý nápad, rychlá myšlenka,
Záludnost čertů,
chytrá hlava pekelnice,
jak dostat politika na kolena.
Hbitý jazyk politika,
rychle na otázky odpovídá,
pod tíhou otázek se potí,
o milost však neprosí.
Čert chytrý polívčičku přihřeje,
trochu tepla nezaškodí,
poslední otázku mu dáme.
Kdo byl tvůj učitel?
Ona sama - a na ni ukáže.
Kotel se rozhoupal,
oheň zhasl,
politik odešel - čertice zvítězila!


Policejní zpravodajství

 • U pohostinství U Kamene v Kopidlně ponechal své kolo neuzamčeno v době od 16.30 do 17.15 hodin dne 17. 2. 2001 jeho majitel. Toho využil neznámý pachatel, který kolo odcizil. Odcizením horského stříbročerného kola zn. Amulet byla způsobena škoda cca 17.000 Kč.

 • Dne 12. 2. 2001 došlo v odpoledních hodinách k dopravní nehodě ve Vršcích, kde řidič vozidla Peugeot dostal s vozidlem smyk při průjezdu levotočivé zatáčky, narazil do betonového sloupu elektrického vedení, byl odražen do silničního příkopu, kde se vozidlo vzňalo. Řidič při nehodě utrpěl smrtelné zranění. Věc je dále v šetření. Škoda na vozidle byla cca 55.000 Kč.

 • V ranních hodinách dne 1. 2. 2001 nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze namrzlé vozovky řidička vozidla Š-Favorit, dostala smyk a narazila do plotu u domu. Nehoda ve Vršcích se obešla bez zranění, alkohol byl vyloučen, škoda cca 22.000 Kč.

  kpt. Jiří Valter, tiskový mluvčí OŘ Policie ČR


  Dopravní situace za prvních 46 letošních dnů v okrese Jičín

  Policie ČR v okrese Jičín předkládá občanům jednoznačnou zprávu o dopravní situaci na počátku roku z pohledu policie, řidičů i chodců. Letošní rok nám přinesl v období 1. leden - 15. únor, tj. 46 dnů, celkově 139 dopravních nehod, při nichž zahynuli 3 lidé, 8 osob bylo těžce a 34 lehce zraněno. V porovnání s rokem 2000 došlo k relativnímu snížení nehodovosti, a to o 46 nehod, ovšem za to vzhledem k letošní mírné zimě lze vyjádřit pochvalu spíš přírodě než řidičům.

  Na druhé straně o jejich chování na silnicích svědčí především porovnání nárůstu usmrcených osob oproti stejnému období loňského roku, kdy na silnicích nedošlo k usmrcení ani jedné osoby. Rovněž nemůžeme řidiče chválit za to, že se počet těžkých zranění zvýšil o tři.

  K tomu je nutno připočítat ještě několik miliónů škody na vozidlech.

  Příčiny nehodovosti jsou stále stejné - rychlost jízdy, nezvládnutí vozidla, způsob jízdy (zde hlavně nedobrždění vozidla, předjíždění atd.) Dalšími důvody jsou požití alkoholu a špatný odhad dopravní situace.

  V letošním roce jsme zaznamenali již 5 dopravních nehod ve spojitosti s předností chodců na přechodech, kdy jeden řidič dá chodci přednost, ale za ním jedoucí řidič již své vozidlo nedobrzdí a dojde k nehodě. V Nové Pace došlo již i k těžkému zranění chodce sraženého na přechodu.

  Zde bychom chtěli apelovat na řidiče výzvou ke zvýšené ostražitosti a dodržování dopravních předpisů především i proto, že došlo k některým podstatným změnám v silničním provozu. Především je nabádáme k maximální ohleduplnosti k chodcům.

  Na druhé straně je však nutná i opatrnost a ohleduplnost chodců k řidičům. Zejména v období, kdy vozovky jsou pokryty sněhem, ledem a námrazou, je nutno se řádně před vstupem do vozovky rozhlédnout.

  Tato reciprocita je z pohledu mezilidských vztahů naprostou nezbytností, a proto bychom si stále měli uvědomovat, že nikdo z nás neví, v jaké pozici kdy bude. Vždyť nikdo z nás není chodec nebo jenom řidič.

  Policisté ČR v okresu Jičín přejí oběma skupinám hodně kilometrů bez nehod.

  kpt. Jiří Valter, tiskový mluvčí OŘ Policie ČR


  Užitečné informace

  (ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

  Občané obce

  §16 (1) Občanem obce je fyzická osoba, která
  a) je státním občanem České republiky, a
  b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.{6}

  §16 (2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
  a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,{7}
  b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,{8}
  c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva,
  d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
  e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
  f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů,
  g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

  §16 (3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

  §17
  Oprávnění uvedená v §16 má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.


  Výhody a rizika vstupu ČR do EU

  Evropská Unie tak, jak je známá v dnešní podobě, je dobrovolným společenstvím 15 států, které svým propojením do EU vytvořily obrovský prostor bez vnitřních hranic.

  Ekonomická síla tohoto prostoru vynikne při srovnání s ekonomikou USA. Podle údajů z roku 1994 vytvořily Spojené státy americké HDD 6.710 mld. US dol. svými 261.550 mil. obyvatel na ploše 9,520 mil. km2; EU vytvořila HDD 6.957 mld. US dol. pomocí 371.555 mil. obyvatel na ploše 3,235 mil. km2.

  Z uvedených údajů je zřejmé, že ekonomická mohutnost EU je nejenom srovnatelná s USA, ale v HDD ekonomickou mohutnost USA předstihuje.

  Je lákavé pro ČR stát se součástí tohoto ekonomického prostoru a zdá se být samozřejmé, že je to i výhodné, zvláště když si připomeneme, že je to prostor bez vnitřních hranic s jednotným vnitřním trhem vyznačujícím se svobodným, volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu.

  Ke vstupu ČR do EU je vydávána řada materiálů, zejména jsou to materiály Ministerstva zahraničních věcí (MZV).

  Informační materiály MZV nám sdělují: České republice po vstupu do EU se otevře možnost uplatnit se v prostoru jednotného vnitřního trhu EU, ale také se otevře, dá se říci, obrovskému tlaku tohoto trhu.

  Od této základní úvahy jsou potom spekulativně odvozovány výhody a rizika, které se se vstupem pojí.

  Například do země (ČR) připlyne mnoho nových investic, ekonomika se ozdraví, budou vznikat výkonnější podniky, které zajistí svým zaměstnancům lepší podmínky a zvýšení platů a mezd. Také je ovšem konstatováno, že mnoho podniků může zkrachovat a zaniknout.

  Jako další výhoda vstupu je uvedena možnost čerpání podpor z fondů EU před vstupem a i po vstupu na rozvoj vybraných regionů ČR.

  Finance EU přidělené pro Českou republiku jsou uvedeny v tabulce (v členění dle jednotlivých fondů).

   

  1995 - 1999

  2000 - 2001

  Phare

  69 mil. eur ročně (2,5 mld. Kč)

  79,0 mil eur ročně (2,8 mld. Kč)

  ISPA

   

  57,2 – 83,2 mld. eur ročně (2 - 3 mld. Kč)

  SAPARD

   

  22,1 mil. eur ročně (800 mil. Kč)

  Celkem

  69,0 mil. eur ročně (2,5 mld. Kč)

  cca 171,3 mil. eur ročně (cca 6 mld. Kč)

  Po přijetí do EU budou mít nové členské státy ze střední Evropy přístup ke strukturálním fondům, které jsou určeny pro investice do chudších oblastí unie, což zahrnuje všechny středoevropské země (10 zemí).

  Pro všechny kandidátské země je v současnosti plánovaná výše strukturálních fondů celkem 3,12 mld. eur ročně (112 mld. Kč) a po vstupu kandidátských států bude navýšena suma na 11 mld. eur ročně (400 mld. Kč) do roku 2006.

  I když výše uvedená fakta (zvláště mld. Kč, které ČR čerpá nebo bude čerpat) jsou pro ČR pozitivní, bylo by vhodné znát také "rub mince", tj. další fakta, která již zveřejňována nejsou.

  Jedná se o odpovědi na otázky, a to zejména:

 • Na kolik mld. Kč přijde ČR vstup do EU (když je reorganizována celá ČR, aby vyhověla požadavkům EU) a kolik mld. Kč budeme ročně do EU přispívat?

 • Zvýší se ceny potravin v ČR po vstupu do EU! V informačních materiálech MZV se hovoří o pětinásobném zvýšení cen spojených se vstupem. A co všechno ostatní se cenově zvýší, když se zatím šroubují nahoru ceny energií, nájemného a další, přičemž "ekonomové" o určitých komoditách s uspokojením konstatují, že již bylo dosaženo evropských cen. Mohou občané tento přístup vydržet?

 • V EU platí závazně pro všechny státy zásady "Jednotné zemědělské politiky". V rámci JZP jsou zemědělci dotováni, bude české zemědělství dotováno Evropskou unií nebo Českou republikou anebo se dotace zruší? Jedná se o miliardové částky. V rámci JZP vyvstávají ještě základnější otázky: Jak vůbec bude vypadat české zemědělství, jaký rozsah výroby? v jednotlivých komoditách se podaří vyjednat nebo nám bude určen

 • Ve státech EU nebylo na 40 let přerušeno tržní hospodářství jako v ČR, vydrží hospodářství ČR nápor zkušenějších a konsolidovaných firem?

 • Vstupem do EU přijme ČR celou řadu závazků, jaký je výčet těchto závazků a na kolik mld. Kč ročně přijde jejich plnění?

  Uvedené výhody a rizika vstupu ČR do EU nejsou ani zdaleka vypočítána všechna a ani nejsou zvažovány přístupy EU, některé proklamované svobody pro nové státy omezit na 7 nebo x let (např.volný trh práce) ani není zvažována ochota českých vyjednavačů vstupu odstoupit od svých původních požadavků, ve kterých byly vymíněny ochranné doby pro vyrovnání reality v ČR se situací v EU.

  Vstup ČR do EU je obrovský projekt, ve kterém se "točí" stovky mld. Kč a jsou to mld. Kč občanů této republiky, proto by občané měli být s tímto projektem seznámeni alespoň tím stylem "má dáti", "dal", co zaplatíme a co nám to přinese.

  Ing. Jaroslav Karasiewicz, Běchary


  Městské zastupitelstvo jednalo ...

  I v únoru se zastupitelstvo scházelo na pracovních setkáních, a to 7., 14. a 28. První únorová schůzka byla z větší části věnována náměstí, byli přítomni projektanti, kteří zpracovávali studii na rekonstrukci náměstí. Námět byl hezký, realizace v navrženém rozměru se však nedočkáme, protože 15 - 20 milionů je na nás moc. Ale není všem dnům konec, vždyť řešení nemusí být tak radikální. Kromě náměstí se mluvilo o jednáních kolem odkoupení pozemků od církve, o organizaci práce úřadu, o nabízeném místě dělníka na úseku místního hospodářství, o prodloužení nabídky místa na městském úřadě a o pozemku pod novinovým stánkem. Další schůzka byla společná s finančním výborem a správci rozpočtových prostředků a řeč byla - jak jinak - o penězích. Byly to boje, ale výsledkem byl návrh rozpočtu na letošní rok. Poslední únorová schůzka byla přípravná na veřejné zasedání, zastupitelé byli seznámeni s návrhy zřizovacích listin organizačních složek a diskutovali o organizaci práce úřadu. Byli seznámeni se žádostí zájmového sdružení o příspěvek na práci s mládeží, se zprávou o stavu veřejného pořádku v Kopidlně, s přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby - rekonstrukce radnice, s finančními nabídkami na opravu náměstí před mlékárnou a s dalšími drobnějšími záležitostmi.

  Lenka Kropáčková


  Evidence obyvatel

  Oproti roku 1999 počet obyvatel opět vzrostl, ale pouze díky tomu, že v roce 2000 získalo české občanství 42 bývalých občanů Ukrajiny a dále pak 5 bývalých občanů SR.

  část obce / rok

  stav k 31. 12. 1998

  stav k 31. 12. 1999

  stav k 31. 12. 2000

  Kopidlno

  1715

  1719

  1775

  Ledkov

  27

  26

  26

  Mlýnec

  77

  77

  77

  Drahoraz

  94

  83

  74

  Pševes

  155

  147

  150

  celkem

  2068

  2052

  2102

  Rozdělení podle věku (rozmezí 15 let)

  věk

  muži 1999

  ženy 1999

  muži 2000

  ženy 2000

  do 15 let

  189

  197

  189

  206

  15 – 30 let

  245

  224

  247

  226

  30 – 45 let

  219

  189

  227

  198

  45 – 60 let

  201

  204

  202

  209

  60 – 75 let

  119

  148

  128

  156

  75 – 90 let

  39

  73

  34

  73

  nad 90 let

  0

  5

  1

  6

  celkem

  1012

  1040

  1028

  1074


  Duch husitů stále žije

  Dva farmáři - dříve se jim říkalo sedláci. Oba uvítali sametovou revoluci a začali podnikat v zemědělství. Jeden, říkejme mu Bořivoj, povahy flegmatické, to bral sportovně: "Něco zasiji, něco vyroste. Zvířectvo se rozmnožuje samo, však ona si matka Příroda poradí". Na dokreslení jeho systému hospodaření vám nabídnu jednu epizodu ze života tohoto sedláčka. Půjčil si od známého kozu kvůli mléku pro prasata. Tento známý se po čase rozhodl, že si kozu zase vezme domů, dokud koza ještě žije. "Nechoď tam dříve než po desáté hodině", radili mu dobří přátelé. Dotyčnému to bylo divné, přesto poslechl. K Bořivoji přišel asi v půl jedenácté. Dvůr plný různé drůbeže, ale všude podivný klid. Vešel do statku, kde zastihl přiopilého chasníka Honzu, který zrovna z tašky rovnal v kuchyni na talíř voňavé koláčky z Konzumu a vařil kávu. Hanz, jelikož byl dobrých mravů, nabídl dotyčnému kávu také. "Chtěl jsem si uvařit grog, ale už není horká voda, nebudu sedlákovi plýtvat elektrikou", řekl a po těchto slovech si do čtvrtlitrového "pucláku" nalil stejné množství rumu. Pak vzbudil sedláka, že má návštěvu. Bořivoj návštěvu uvítal a poručil chasníkovi, ať kozu připraví, a známému poděkoval za půjčení. "Bořivoji, jak ty to děláš, je skoro poledne, vidím, že tvoje zvířectvo dnes ještě asi krmi nevidělo, přesto je tady takové ticho? Já když svojí Stračeně nedám v pět hodin, tak řve na celou náves" "No to si ji nesmíš tak naučit. Moje zvířectvo nikdy neví, kdy dostane, tak taky neví, kdy má řvát", odvětil s klidem Bořivoj.

  Druhý sedlák, o něco starší, říkejme mu Spytihněv, žil od Bořivoje vzdušnou čarou asi 5 km v malé vesničce, kde se dříve říkalo, že tam pečou chleba jenom po jedné straně. Na rozdíl od Bořivoje hospodaření rozuměl, byl velmi pracovitý a věděl, že se nic neudělá samo. Rozuměl jak rostlinám, tak i zvířatům a velmi dobře se vyznal v mašinách. Povahy však byl cholerické, k tomu byl podezíravý, chronicky si na všech úřadech stěžoval, prostě přímo kverulant.

  Bořivoj jednoho dne zjistil, že mu krávy nedávají "do dížky" a správně usoudil, že to je asi proto, že on jim nedal "do držky". Co jim ale dát, když je sýpka prázdná? Vzpomněl si na Spytihněva. Spytihněv sice všude říkal, že vše pěstuje jenom pro svoji potřebu, ale Bořek věděl, že určitě něco navíc bude mít. No jo, ale zadarmo ani kuře nehrabe! Co mu za to dám, když chechtáky nejsou? Geniální nápad - věc za věc. Zapřáhl na dvoře za traktor vlek. Před tím ale z valníku odstranil ohavnou ceduličku, kterou tam před tím nalepil soudní exekutor, protože Bořek dlužil jednomu pánovi peníze a soud rozhodl, že na krytí dluhu se použije tento valník. Bořek se proto rozhodl, že tedy valník Spytihněvovi nabídne pouze do zástavy za nějaké obilí a až bude někdy solventní, tak valník vykoupí zpět. Transakce se po menších průtazích s použitím trochy diplomacie uskutečnila. Spytihněv vzal na vědomí, že vlek bude mít pouze do zástavy, až Bořek bude mít peníze, že vlek vyplatí. Za to dal Bořivoji něco málo ze svých přebytků, asi 100 centů kvalitní pšenice. Čas plynul, peníze nikde, proto Spytihněv usoudil, že valník mu zůstane navěky. Dal ho do vzorného pořádku s tím, že ho bude používat.

  Čas se však naplnil. Jednoho dne se u Bořivoje objevilo auto okresního soudu, kterým přijel soudní vykonavatel se svým kolegou a uniformovaným příslušníkem justiční stráže. Zároveň s nimi přijel i Bořivojův věřitel. Po náležitých formalitách měl Bořek vydat věřiteli valník. Ale ten nebyl. "Nevím, kde je, asi ho někdo ukradl", kroutil se Bořek. Po chvíli kápl božskou a vydali se ke Spytihněvovi. Vykonavatel Spytihněvovi vysvětlil, o co jde, ten však řekl, že pokud nedostane peníze, tak uvedenou věc nevydá. Pan vykonavatel na žádost Bořivoje oba hlavní aktéry ponechal o samotě, ať se domluví, dala jim možnost věc rozumně vyřešit. Oni se však nedomluvili. "Nedá se nic dělat, pane Spytihněve, pan věřitel si valník odveze." V tomto okamžiku skončila legrace. Spytihněv popadl vidle podávky trojky a všechny s nimi ze dvoru vyhnal. Pracovníci soudu na svoji ochranu přivolali policistu. Jsa takto posíleni, chtěli dokončit úkon. Vtom se ve dveřích špýcharu objevil Spytihněv a v rukou třímal bytelný cep. Pro mladší generaci toto historické zemědělské náčiní popíši. Skládá se z násady asi jako k lopatě, na jejímž konci je volně upevněn většinou dubový nebo bukový kus dřeva, rozměrů asi jako štangle gothajského salámu. V minulosti se tím mlátilo obilí. Vzdáleně to připomíná obří, ale asymetrickou asijskou zbraň - nunčaku. Husité přišli na to, že se dá použít na rozbíjení hlav křižáků a Jan z Trocnova jím nechal vyzbrojit většinu svých bojovníků. Tato zbraň byla u jeho vojska rozšířena asi tak, jako dnes u armády ČR samopal vz. 58. Husité si tyto cepy pro obveselení svých nepřátel zdobili ještě různými hřeby a jiným kováním.

  Tak tedy Spytihněv třímající cep se rozběhl proti mužům zákona s bojovým pokřikem "Hrrr, na ně". Tvrdě však narazil. Vmžiku byl beze zbraně. Cvičení kliftoni poté dědečka popadli každý z jedné strany pod paží, nadzvedli ho a tím mu vzali půdu pod nohama. Tento chvat s oblibou používají zřízenci psychiatrických zařízení. Takového agresora potom můžete libovolně přenášet z místa na místo. Ze Spytihněvových úst se však nelinul chorál "Kdož sú boží bojovníci", ale častoval všechny přítomné nadávkami do komunistů a výrazy, kterými jsou nazývané prodejné ženy. Přitom kopal brslenkami a několikrát zasáhl do šimpánu oba muže zákona. Zklidnil se až poté, co byl poučen o tom, že se dopouští trestného činu útoku na veřejného činitele, a pokud toho nenechá, tak dostane klepeta. Exekuce byla zdárně dokončena, Spytihněva ponechali svému osudu. Policejní vyšetřovatel potom zahájil trestní stíhání a sdělil Spytihněvovi obvinění pro trestný čin útoku na veřejného činitele. Spytihněv mu to oplatil a podal na všechny zúčastněné stížnosti.

  Rozumní lidé se potom dohodli, vše důkladně zvážili a rozhodli, že Spytihněv před soud nepůjde a věc byla postoupena jako přestupek do místně příslušné přestupkové komise. Spytihněv ihned po obdržení prvního předvolání k jednání komise napsal starostovi dopis, ve kterém předem komisi označil téměř za masového vraha, obvinil ho z genocidy, a ač věděl, že dotyčný se narodil až po II. světové válce, obvinil ho navíc ze spolupráce s nacisty.

  Co dodat na konec? Nemám slov. Úsudek si udělejte sami. Případná podobnost se skutečným příběhem je čistě náhodná.

  Miloslav Veselý


  PROVOZNÍ ŘÁD - INTERNET

  KNIHOVNA KOPIDLNO

  1. Provozní doba internetu:

  pondělí9.00 – 12.00 hodin13.00 – 16.00 hodin
  úterý9.00 – 12.00 hodin13.00 – 17.00 hodin
  středa9.00 – 12.00 hodin13.00 – 16.00 hodin
  čtvrtek9.00 – 12.00 hodin13.00 – 18.00 hodin

  2. Uživatel je povinen na požádání pracovnice knihovny prokázat svou totožnost předložením platného občanského průkazu.

  3. Uživatel platí cenu za připojení dle protokolu z programu pro evidenci připojení k síti internet. Dobu a stav připojení lze sledovat přímo na monitoru počítače.

  4. U počítače může pracovat pouze jeden uživatel. Uživatelé pracují po připojení samostatně. Pracovnice knihovny neposkytuje školení. Odpojení provádí pracovnice knihovny (pro kontrolu délky připojení).

  5. Uživatelé mohou používat pouze instalovaný software.

  6. Informace získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo nakopírovat na disketu. Nelze použít vlastní disketu, ale zakoupit v knihovně (všechny služby viz ceník).

  7. Návštěvníci mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.

  8. V případě poruchy připojení, které bude ihned nahlášeno obsluze, odečte se od celkové doby připojení čas, kdy bylo spojení přerušeno.

  9. Uživatel bere na vědomí, že škody vzniklé jeho zaviněním na použitém zařízení, je povinen v plné výši uhradit.

  10. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z knihovny vykázán. Tímto nezaniká jeho povinnost zaplatit za dobu strávenou na internetu.

  11. Přístup na internet je povolen uživatelům od 12 let. Uživatelům mladším 15 let bude přístup umožněn až po odevzdání potrvzení od rodičů.

  Ceník

  * 1 stránka z tiskárny - černobíle...................................4 Kč
  * 1 stránka z tiskárny - barevně....................................5 Kč
  * 1 stránka scanování - černobíle...................................4 Kč
  * 1 stránka scanování - barevně.....................................5 Kč
  * 1 disketa ...................................15 Kč

  Platnost od 15. ledna 2001


  Bližnímu k ochraně - vlasti k oslavě

  Pod tímto heslem vznikaly hasičské sbory po celých Čechách. Sbor dobrovolných hasičů v Kopidlně byl založen na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 5. dubna 1881. Citujeme z kroniky: "V této pro nás památní schůzi se ujednalo, by každý občan věnoval šestileté nájemné z honiteb, částka tato byla vyplacena předem a pořízeny za ni kroje a výzbroj. Činnost hasičského sboru byla vždy velice pestrá. Neobsahovala pouze ochranu majetku a lidí, ale umožňovala svým členům žít hodnotným, duchovním, kulturním a společenským životem. Snaha být lepší, rychlejší, bystřejší než jiný je přirozenou vlastností každého jedince i kolektivu. Hasičské soutěže byly vždy možností ukázat připravenost ke zdolávání požárů. Ke konfrontaci umění sloužily župní sjezdy navštěvované nejenom hasiči, ale i širokou veřejností.

  Na rozdíl od současnosti byli naši předkové za úspěšné zásahy při požáru částečně placeni. Tradičním patronem hasičů byl svatý Florián. Byl to mučedník, který zemřel při pronásledování křesťanů za císaře Diokléciána v roce 304, když se nechtěl zříci víry Kristovy. Jeho pomník stojí i u kopidlenského kostela. První požár, při kterém kopidlenští hasiči zasahovali, postihl město 6. 7. 1883. Vznikl úderem blesku ve 21.00 hodin v ulici Mlýnské. V malé chvíli hořela stavení č. 157, 158 a 159 pokrytá šindelem. Zásah u požáru řídil velitel Gustav Smolík. U požáru byly přítomni vysokorodí pánové Ervín a František Schlikové, starosta města pan Valenta, předseda sboru pan Peška a městští radní.

  Bylo použito dvou stříkaček domácího sboru a stříkačky sboru běcharského, celkem 4 proudy, 3 háky, 4 žebříky, 6 lopat a 10 košíků a vidlí. Vodu dováželo 5 potahů s voznicemi z mlýnského náhonu. Požár byl uhašen ve 23.00 hodin. Při hašení byli lehce zraněni 3 hasiči a čtvrtý povážlivěji.

  Další požár vznikl již 11. 7. 1883 o 15. hodině v Budčevsi v domku pana Františka Vacka. Oheň byl uhašen v 16.45 hodin.

  Dne 2. 9. 1883 ve 21.00 hodin krátce po ukončení pochodňového průvodu na počest narození princezny Alžběty, dcery kralevice Rudolfa, oznámila široká zář směrem na Budčeves veliký požár. V Dymokurech hořely 3 živnosti i se stodolami. Požár byl uhašen ve 03.00 hodin. Byla zachráněna celá řada stavení včetně slámou kryté sýpky. Dne 12. 10. 1883 zasahovali kopidlenští hasiči v Běcharech, kde hořela stodola hostinského Paličky. Bylo zachráněno hospodářské stavení a sousední stodola. V tomtéž roce zasahovali hasiči 25. 10. ve Vrscích, 27. 10. též ve Vrscích a 3. 11. v Běcharech."

  Když si uvědomíme, s jakou hasební technikou v předminulém století naši předkové pracovali, jejich zodpovědný přístup a vážnost u občanů širokého okolí, vyslovuje váš současný hasičský sbor všem našim hasičským předkům za stodvacetiletou činnost hluboký obdiv a poděkování.

  Pavel Friedl


  Střední zahradnická škola, SOU a OU Kopidlno informuje:

 • Školní prodejna "Květinka" prochází od 1. března rekonstrukcí. Po jejím ukončení bude opět sloužit výukovým potřebám školy a kromě jiného sortimentu bude nabízet i sadbu zeleniny. O termínu zahájení prodeje budeme veřejnost informovat prostřednictvím místního rozhlasu.

 • V sobotu 3. března proběhl maturitní ples žáků 4. ročníku studijního oboru zahradnictví. Kromě budoucích maturantů a jejich rodinných příslušníků se stal ples místem setkání pro řadu absolventů. Pro návštěvníky byla připravena výzdoba v rustikálním stylu, bohatá tombola i dražba kytic. K tanci hráli Martin Komárek a Štefan Válek.

 • V závěru měsíce března se škola zúčastní několika akcí, na kterých bude prezentovat zejména aranžérské schopnosti svých žáků. Ve dnech 22. - 25. 3. se uskuteční v Lysé nad Labem 14. národní výstava Zemědělec, v rámci které proběhne i soutěž ve vazbě na volné téma a v realizaci sesazované mísy.

 • V termínu 29. 3. - 1. 4. bude připravena naše expozice na prodejní výstavě PRAGA FLOREA, kde jsme v loňském roce získali pohár sympatií. V průběhu výstavy se představí studenti zahradnických škol a učilišť z celé republiky s ukázkami jarní vazby.

 • Tříčlenné družstvo zahájilo přípravy na soutěž mladých zahradníků IUVENSIS HORTULANUS v Piešťanech. Doufáme, že stejně jako v předchozích letech budou i letos studenti úspěšně reprezentovat školu a o své zážitky se s vámi podělí v příštím vydání Kopidlenských listů.

  V sobotu 7. dubna pořádá škola pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol jičínského, nymburského a mladoboleslavského okresu seminář "Velikonoční vazba". Jeho součástí bude i výstava domácích úkolů žáků, na kterou srdečně zveme i veřejnost.


  Rostlina měsíce února

  Salix caprea ´Kilmarnock´ - vrba jíva ´Kilmarnock´

  Kočičky jsou již symbolem jara

  Únor ještě patří zimě, ale delší dny a záblesky teplejších slunečních paprsků jsou již předzvěstí jara. Stále je chladno, přesto příroda nemá již tak zakaboněnou tvář. Rostliny hlásí nalitými pupeny svoji připravenost a jsou to právě známé vrbové kočičky, které mnohdy netrpělivě vyraší velmi brzy. Nebojí se nepohody, vždyť mají stříbrný kožíšek! A jen se podívejme na lísky, jehnědy se již pohupují ve větru, jen se roztančit.

  Popiska k fotografii: Vrbu nehledejme jen u potoka. Roztomilé kočičky ladně splývající na převislých větévkách může do zahrady doplnit odrůda vrby jívy ´Kilmarnock´.

  Původ a charakteristika rostliny:

  Vrby rostou v počtu asi 500 druhů v mírném a studeném severním pásmu, jen několik v Jižní Americe. Vrba jíva pochází z Evropy a západní Asie. Volně rostoucí keř nebo strom je zcela nenáročný na stanoviště a využívá se jako průkopnická dřevina. Zjara poskytuje pastvu včelám.

  Salix caprea ´Kilmarnock´ je mimořádně ozdobná a oblíbená odrůda všeobecně známé vrby jívy, kterou proslavily tradiční kočičky. Husté převislé - smuteční - větévky docílíme naroubováním na podnož ve výškovém rozmezí 30 až 125 cm. Rychle roste, má jemný a ucelený vzhled, kvete před olistěním. Kaskády větví mohou dosahovat až k zemi a již časně zjara jsou pokryty velkými chlupatými stříbřitě šedými kočičkami. Květ, známé kočičky, je vlastně jehněda, která ukrývá v úžlabí šupin drobné kvítky. Vrby mají květy samčí a samičí,

  samčí jehnědy jsou nejdůležitějším okrasným prvkem. Jak vyzrávají, zvětší se, rozvinou a pokryjí světle žlutým pylem. Posléze kočičky vystřídají oválné listy, které jsou z vrchní strany zelené a zespodu šedozelené. Proměnlivost barevných tónů listů je zajímavá ve větru.

  Nároky na pěstování:

  Ideální je slunečná poloha. Na rozdíl od mnohých dalších vrb snáší Salix caprea ´Kilmarnock´ i sušší půdy různé kvality a lze ji doporučit pro většinu zahrad. Uvedená odrůda je plně mrazuvzdorná. Vysazuje se v bezlistém stavu zjara a na podzim, z kontejnerů celoročně, pak ovšem pečlivě zaléváme. Na vhodném stanovišti není na další ošetření náročná. Vrbu silně seřízneme nejlépe hned po odkvětu v rozmezí jednoho až tří let. Každoroční řez podpoří další růst a násadu jehněd.

  Použití:

  Převislé typy jsou velmi oblíbené. Uplatní se především jako solitéra a ve výhledu. Stejně dobře bude vypadat i na vaší terase anebo balkoně, úspěšně roste v nádobách. Světlým zabarvením dodává prostoru zejména zjara veselý ráz, na podzim je spíš nevýrazná. Po opadu listu doplňuje výborně svým tvarem zimní kompozici. Vynikající rostlina pro malé zahrady. Nejrůznější vrbové větévky se používají do velikonočních aranžmá.

  Další zajímavé vrby:

  Jestli máte rádi vrby a chcete obohatit barevné kreace v zahradě, pořiďte si také Salix integra ´Hakuro Nishiki´. Roste jako keř anebo naroubovaná na kmínku. Rašící mladé listy jsou růžové, dospělé panašované listy přechází přes tlumeně zelenou do růžové a smetanové barvy. Stačí si představit, jak si s nimi pohrává vítr. Drobnými listy a křehkými převislými větvemi se vyznačují Salix repens (vrba plazivá) ´Voorthuizen´ a ´Iona´. Mohou vzbudit dojem deštníku. Chcete-li doplnit zahradu v japonském stylu, doporučujeme Salix x simulatrix, drobnou rostlinu se vzhledem bonsaje. Pozoruhodnou kompozici vytváří v nádobě společně s bílými kameny. Oblíbené jsou také pokroucené jakoby zkadeřené větve, které má Salix caprea ´Curly Locks´. Vrba Matsudova Salix matsudana ´Tortuosa´ má nejen pokroucené a zprohýbané větve, ale i zkadeřené listy. Bizardní růst ji předurčuje do atrií i vegetačních nádob. Kroucené vrby jsou vyhledávaným materiálem aranžérů.

  Materiál poskytla firma Aladin agency, Praha


  Rostlina měsíce března

  Forsythia - zlatice, forzýtie

  Zvonky plné slunce vesele ohlašují jaro

  Časné květy forzýtie nás překvapí dříve než slunce a zaplaví vše zlatým deštěm. Patří mezi stálice a nejoblíbenější jarní dřeviny.

  Charakteristika rostliny

  Zlatice jsou opadavé keře, rychle rostou, dosahují střední výšky i střední hustoty, jsou vzpřímené anebo silně převislé. Pocházejí převážně z východní Asie. Vstřícné listy jsou různě protáhlé až vejčité, mohou být i třídílné nebo srdčité. Zvonkovitý květ s čtyřcípou korunou je vždy žlutý. Keř kvete v březnu a dubnu, bezlisté větvičky jsou po celé délce hustě posety květy. Plod nemá okrasnou hodnotu. Holé větve vynikají v zimním období, kdy mají poněkud strnulý ráz a jsou zbarveny do světlých tónů od žlutošedé až po hnědočernou s výraznými tmavšími tečkami (lenticelami). Kořenový systém je bohatě větvený.

  Nároky na pěstování

  Forzýtie nejlépe rostou na světlém a výslunném stanovišti, na přistíněných místech méně kvetou. Na půdu jsou nenáročné, optimální je lehčí, středně vlhká výživná půda. V našich podmínkách jsou otužilé, nevymrzají. Dobře snášejí i znečištěné ovzduší, často se vysazují do měst a zelených pásů podél silnic. V zimě trpí na nechráněných místech okusem zvěří.

  Rostliny z kontejnerů vysazujeme kdykoliv během vegetace, prostokořenné v bezlistém stavu na podzim nebo časně zjara. Po výsadbě rostliny důkladně sestříhneme a zalijeme. V průběhu pěstování nevyžadují speciální ošetření. Zlatici pravidelně prosvětlujeme a lehce zmlazujeme, protože kvete na jednoletých výhonech. Staré neřezané keře špatně kvetou. Prořezáváme po odkvětu. Nedoporučuje se jednorázové zmlazení u země, keř sice rychle naroste, ale má neupravený rozkleslý tvar. Tvarované živé ploty stříháme na jaře anebo začátkem léta. Do zimy musí vyzrát krátké květonosné přírůstky. Chorobami a škůdci netrpí.

  Použití

  Zlatice je velmi oblíbená, hojně se využívá v zahrádkářské i sadovnické praxi, hodí se od malých zahrádek až po velké plochy. Patří mezi časné a významné posly jara, obsypána květem syté a jasné barvy, vynikne v trávníku jako solitéra i ve skupině. Otevírá jarní sezónu, s oblibou se přidává do smíšených skupin keřů, které postupně nakvétají. Krásně kontrastuje s tmavými jehličnany, zde jsou vynikajícími partnery především borovice a tis, ale podtrhne i lehkost rašící břízy či jemný modřín. Používá se také na tvarované i volné živé ploty buď samostatně, anebo společně s dalšími postupně kvetoucími keři. Snadno se rozmnožuje, lze ji řízkovat nebo hřížit, rychle roste. Oblíbené jsou také rychlené větévky na Vánoce a v předjaří, stačí je postavit na světlé místo do teplé místnosti 16 až 18 °C, brzy vykvétají, zejména na jaře.

  Doporučení: Vysaďte zlatici na místo, kudy často chodíte anebo do výhledu. Při pohledu na kvetoucí keř se i ve vás rozproudí nová síla. Nebojte se sestavit z rostlin volně tvarovaný živý plot. Nabízí mnohem větší soukromí než syrové pletivo a je jemnější než umně vyrobené plaňky. Zlatici doplňte dalšími keři a vytvořte zelenou stěnu s barevnými akcenty pro každé roční období.

  Materiál poskytla firma Aladin Agency, Praha


  Co nového v obci Běchary

  V pátek 9. února 2001 se uskutečnila v kulturním domě slavnostní schůze, spojená s pohoštěním a proslovem starosty. Zde byla zhodnocena práce těch, kteří se o úspěšný rok 2000 nejvíce zasloužili.

  Dne 10. února se konal v obci již 6. ples Selské jízdy Židovice. Účast byla veliká, kuchyně dobře zásobená a výborná a ke konci plesu skoro vyjedená. Mažoretky a další předtančení bylo pěkné. Na tomto plesu pomáhali především členové klubu důchodců, kteří od tomboly, pokladny, šatny a úklidu zajistili všechno. Za uskutečnění tohoto plesu je nutné poděkovat předsedovi panu Antonínu Erbenovi. Mažoretky děkují za sladkosti a sponzorský dar.

  Dne 24. února se uskutečnil v obci Slavhostice ples Sboru dobrovolných hasičů a ČČK. I zde se účastnily naše mažoretky. Byli jsme přivítáni v krásném prostředí kulturního domu starostou panem Valešem a místostarostou panem Kutnarem. I zde byla děvčata odměněna sladkostmi. Občané vesnice se k nám velice pěkně chovali a moc jim za to děkujeme.

  V sobotu 24. února se v obci uskutečnil již 102. maškarní průvod a večer pak maškarní merenda. Návštěvníků bylo mnoho z Kopidlna, Cholenic, Židovic a okolí. Masek jak odpoledne, tak i večer bylo hodně.

  Dne 25. února proběhl již také tradiční dětský maškarní karneval a i toho se zúčastnilo mnoho dětí v maskách.

  Připravujeme na březen

  V sobotu 3. března klub důchodců pořádal zájezd do Prahy na Dětskou lední revue a Matějskou pouť. Na 22. 3. připravujeme Josefovskou zábavu.

  Na duben připravujeme:

  Na první polovinu dubna Vítání jara a Vynášení smrtky ze vsi.

  26. dubna zájezd do Mladé Boleslavi do divadla na hru Veselé paničky Windsorské. V hlavní roli Bronislav Poloczek.

  Něco málo z historie naší obce

  1901 - založen v obci Spořitelní a záložní spolek Kampelička
  1911 - Vodní družstvo začíná s odvodňováním zdejších polí
  1931 - vystavěno nové koupaliště za 48 tisíc Kč
  1951 - otevírá se zemědělský útulek (50 let)
  1961 - zahájeno školní stravování, zřízena kuchyně a jídelna (40 let)
  1971 - byl dokončen kulturní dům, otevřen při sjezdu rodáků (30 let)
  1981 - bourá se dům paní Karezové a na jeho místě se začíná stavět nová prodejna
  - JZD Běchary začíná vydávat svůj první zpravodaj

  Na závěr mám milou povinnost poděkovat starostovi obce Židovice panu Josefu Šádkovi a starostovi obce Běchary ing. Rostislavu Vodákovi za financování našeho klubu důchodců. Moc nám jejich finanční pomoc pomáhá při všech našich bolestech a strastech. A jen musíme připomenout, že všichni jednou budeme staří.

  Irena Junková


  Z historie Bradáčova sboru Selské jízdy Židovice - několik životopisných dat o jejím zakladateli.

  Dne 31. května to bude 120 let, kdy se v roce 1881 v obci narodil Bohumír Bradáč, nejdříve starosta místní samosprávy, později začal pracovat v okresní samosprávě, kde se věnoval především problematice pěstování řepy a družstevnímu hnutí.

  Dne 13. května 1911 při volbách do říšské rady byl zvolen poslancem za okresy jičínské. V tomto klubu byl nejmladším členem agrární delegace a byl zvolen zapisovatelem klubu. Při doplňovací volbě po zemřelém poslanci F. Vaňkovi ve volební skupině Jičín, Libáň, Lomnice nad Popelkou a Sobotka byl B. Bradáč zvolen 30. května 1912 poslancem na sněmu zemském.

  Po převratu v roce 1918 byl vyslán do revolučního Národního shromáždění a později se stal vedoucím kandidátem a poslancem republikánské strany ve volebním kraji mladoboleslavském. Bohumil Bradáč zastával poslanecký mandát 24 roků. V roce 1926-29 byl předsedou politické osmy vládních stran a po nastoupení koaliční vlády Udržalovy v r. 1929 se stal ministrem zemědělství, kde měl svým smířlivým a věcným stanoviskem význačný podíl na úspěších této vlády.

  Při nastoupení dvanácté vlády republiky v říjnu 1932 se stal B. Bradáč ministrem národní obrany a v tomto resortu získal vynikajících zásluh o dobudování československé armády. Bylo to hlavně jeho zásluhou, že široké vrstvy občanstva byly získány bezvýhradně pro myšlenku brannosti. Po parlamentních volbách byl zvolen obrovskou většinou předsedou Poslanecké sněmovny.

  V roce 1935 přesně 20. října umírá po dlouhé nemoci ve své rodné vsi Židovice. Odešel ve věku 54 let.

  Ve zvláštním vydání týdeníku Rodný kraj, který vydával krajský orgán Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu se píše: Pracoval pro blaho všech, Domovináři nezapomenou, odešel nejobětavější pracovník, Jugoslávie truchlí, dooral poslední brázdu.

  Z odkazu B. Bradáče.

  "Nemusíme se bát žádného nepřítele, budeme-li svorni v myšlence zachovat svou vlast nedílnou a svobodnou svým potomkům a budeme-li ochotni přinášeti i oběti této jednotě.

  Bez zdatné, ukázněné a výhradně zájmům státu sloužící armády byla by ohrožena nejen naše existence ve zmatcích mezinárodních, ale také volnost našeho rozhodování o vlastních věcech.

  Buďme svorni a spoléhejme jen na vlastní sílu."

  Jeho myšlenky i na dnešní dobu jsou stále svěží.

  Irena Junková


  Nabudeš-li nějakého předmětu a užíváš ho, buď pamětliv, že je to plod lidské práce a že mrháš životem lidským, plýtváš-li jím, ničíš-li či kazíš-li jej.
  Východní moudrost


  Kopidlenský historický kalendář – Březen

  1. března 1457 založena jednota Českých bratří
  4. března 1925 prvně elektrické osvětlení města
  8. března 1925 odevzdání diplomů hasičům za 40 a 25leté služby
  9. března 1523 dostalo se majestátem krále Ludvíka městečku znaku kozlí hlavy
  14. března 1894 první schůze za účelem zřízení Sokola
  17. března 1862 zemřel ve Vídní generál a hrabě František Šlik
  20. března 1630 prodáno Bílsko dr. Ad. Neffovi
  27. března 1916 první mše československá
  28. března 1661 panství hraběte F. Arn. Šlika přeměněno ve svěřenský statek
  30. března 1908 zemřel první děkan J. Šádek


  KINO

  21. středa v 16 a 19.30 hodin
  Vstupné 46 Kč
  ** ZAMILOVANÝ PROFESOR 2 **
  Mládeži přístupno
  Náš dobrý známý, úspěšný vědec a pedagog, stydlivý a zakřiknutý muž má před svatbou. Pokračování americké česky mluvené bláznivé komedie s Eddie Murphym (s hlasem Oldřicha Kaisera) v hlavní roli.
  107 minut

  28. středa v 19.30 hodin
  Vstupné 44 Kč
  ** ROAD TRIP **
  Nevhodné do 15 let
  Čtveřice studentů se bezhlavě vydává na dlouhou cestu americkým kontinentem plnou bláznivých dobrodružství a zápletek. Americká bláznivá komedie s dráždivým humorem a ještě dráždivějším sexem, srovnatelná s loňským hitem "Prci, prci, prcičky".
  95 minut

  Připravujeme na duben:

  4. NEZVRATNÝ OSUD (USA)
  10. ŠESTÝ DEN (USA)
  18. VYVOLENÝ (USA)
  25. CELA (USA)

  Pozor: Ke vstupnému se připočítává příplatek 1 Kč na fond kultury


  Další číslo KL vyjde: 13. 4. 2001

  Starší čísla Kopidlenských listů je možno zakoupit na městském úřadě.

  Má-li váš výtisk Kopidlenských listů jakýkoli nedostatek, bude vám vyměněn u prodejce nebo na Městském úřadě Kopidlno, případně vám budou vráceny peníze. Za případnou chybu se omlouváme.

  V Kopidlenských listech chceme informovat o všem, co by mohlo občany zajímat, uvítáme proto jakékoli náměty a příspěvky.

  Vydavatel: Městský úřad Kopidlno
  Adresa redakce:
  Městský úřad Kopidlno, Hilmarovo nám. 13
  507 32 Kopidlno
  tel. 0433 552 291 - 2, fax 0433 552 222
  Redakční rada: Lenka Kropáčková,
  Vlastimil Hloušek, Jana Minářová
  Grafická předloha: Rostislav Minář
  Vychází 16. 3. 2001


  Menu