3

Podzim 97


SLOVO STAROSTY


Letošní léto bylo mimořádně těžké pro celou naší republiku. Obrovské záplavy na Moravě i u nás, ve východních Čechách nemají obdobu. Škody , které vznikly, ovlivní ekonomiku nejen postižených oblastí, ale celé naší vlasti. Budou mít určitě i dopad na naše město. Zcela zákonitě dojde ke zpomalení investičních akcí, které jsou financovány státem, nebo se stát spolupodílí s městem na těchto investicích. Je také otázkou, zda nedojde ke snížení příjmů městského rozpočtu. Tato slova říkám především proto, že jsme si zvykli na to, že každým rokem se Jičín výrazným způsobem mění klepšímu. V příštím roce se může tento vývoj zpomalit. Jsem ale přesvědčen, že naší samozřejmou povinností je pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Chtěl bych všem, jednotlivým občanům, firmám a organizacím našeho města, které přispěly finančně i materiálně postiženým oblastem za tuto pomoc jménem města poděkovat. Členové zastupitelstva rozhodli uvolnit 300.000,- Kč z rozpočtu města pro velmi poškozenou obec Bystřičku na okrese Vsetín a navíc město nabídlo dva byty v domě s pečovatelskou službou pro dočasné ubytování lidí, kteří ztratili svůj domov. Solidarita by měla být jedním ze základních principů soužití lidí konce 20.století. Předcházející věty, ale neznamenají, že město bude stagnovat. Máme před sebou do konce volebního období ještě mnoho úkolů a já jsem přesvědčen, že většinu znich se nám podaří uskutečnit. Konkrétní připravované akce budou záviset na výši rozpočtu města na rok 1998 a o přípravě rozpočtu budete včas informováni. Mohu Vám již teď slíbit, že se budeme snažit, aby i v příštím roce bylo jasně vidět, že Jičín jde stále kupředu.

Váš

Jiří Liška.Masné krámy

Masné krámy v Nerudově ulici už dávno nejsou tím čím bývaly. Mnozí pamatujeme jak například řezník pan Rodovský vezl na vozíčku široko daleko vonící uzeninu, kterou ani nestačil zavěsit na háky a už se objevili první zákazníci. A kdo neměl dobrý čich toho upozornili štěkající psi doprovázející téměř každou cestu řezníka se zbožím. Pamětníci také vědí o "městské šatlavě" jejíž okno bylo překryto dřevěnou žaluzií. V široké chodbě procházející středem budovy mělo město uskladněno výborně vymyšlené dílce jarmarečních bud, které stačilo podle zájmu obchodníků pospojovat v libovolně dlouhé řady, překrýt plachtou a začít prodávat. Po zániku živností masné krámy degradovaly na příležitostné sběrny kožek či čistírnu peří. První větší změna byla ta, která krátce po roce 1989 spojila bývalé masné krámy v jeden celek - prodejnu textilního zboží. Až na část v které byla rozvodna elektrického proudu a místnosti uvnitř sloužící jako archiv Základní umělecké školy. V letošním roce došlo ke generální přestavbě, která zcela změnila přízemí budovy a vtiskla ji ráz obchodní pasáže. Zmizelo kouzlo masných krámků a v moderně zařízených prodejnách je k mání běžný sortiment zboží. Pravdou je, že se tato část náměstí oživila a ladem ležící prostory byly vráceny k obchodnímu využití občanům našeho města a hlavně turistům. Ti zde mohou navštívit prodejnu keramiky, uměleckých předmětů, šperků zkovu a kůže paní Hany Borovičkové, koupit si dárkové předměty, hračky, sportovní a textilní zboží vprodejně KB Trade zastoupené panem Petrem Kulhánkem či u firmy Neumar zastoupené Petrem Neugebauerem zakoupit luxusní pánské a dámské prádlo. Své sídlo zde má i a.s.Čedok, Jarmila Bartošová s parfumerií a kosmetikou, Jiří Josef se sportovním oblečením a obuví, zlatnictví Karla Machalického a prodej dětského prádla Josefa Lidického. Čas ukáže zda tento sortiment je pro bývalé Masné krámy tím pravým. Jičín každopádně zatraktivnil dolní část náměstí a to je dobře.

Sál.Nevalné "ZLATÉ STRÁNKY"

Poslední vydání telefonního seznamu Zlaté stránky je zatíženo takovým množstvím chyb, že je to až s podivem. Proto otiskujeme pravdivá telefonní čísla Městského úřadu v Jičíně a některá čísla související.

Pokud budete žádat spojení přes spojovatelku volejte 545 111

Podatelna úřadu 545 200

Pan starosta 545 100, 545 101, 23 693

Zástupce starosty 545 102

Sekretariát starosty 545 103

Fax 24 242

Vedoucí úřadu (tajemník) 545 105

Městská policie 545 104, 156

Odbor org. a vnitř.věcí 545 110

Sociální odbor 545 106

Odbor školství a kultury 545 117

Odbor místního hospod. 545 120

Investiční odbor 545 126

Odbor výstavby 545 130

Finanční odbor 545 140

Byt domovníka na zámku 21 397

Valdická brána (sezóně) 22 196

Městské informační centrum 24 390Jičínská divertimenta po druhé.

Když v roce 1996 vznikl projekt cyklu koncertů nazvaný Jičínská divertimenta ozývalo se nemálo hlasů, že v Jičíně není dostatek publika, které by tzv. vážnou hudbu mělo rádo a projekt tím pádem zkrachuje. Pořadatelé (odbor kultury MěÚ a agentura AINA) na rozdíl od těchto skeptiků vsadili na cílenou dramaturgii, příjemné prostředí (Porotní sál), inteligentní a poučené jičínské publikum. Úspěch se dostavil. Světově uznávaní umělci vyslovují chválu o atmosféře koncertů a o přijetí účinkujících a svá slova uznání o Jičíně si nenechávají pro sebe. To víme od těch, kteří na základě doporučení k nám přijíždějí. Díky koncertům se vlastně propaguje i Jičín jako město kultivovaných lidí, kterým kultura je nezbytnou součástí života. Tohoto faktu využívá nejen město jako takové a i osvícení sponzoři, kteří vědí, že podporovat koncerty tzv. vážné hudby se jim v dlouhodobém horizontu každopádně vyplatí.

Sezóna 1997-98 začala prestižním vystoupením Panochova kvarteta před vyprodaným Porotním sálem. Uvádíme přehled dalších koncertů:

8.11.1997........Kubelíkovo trio

7. 2.1998........ARCO COLLEGIUM

7. 3.1998........Saxofonové kvarteto BOHEMIA

18.4.1998........Martin Vojtíšek klavír

16.5.1998........ČESKÉ NONETO

Vzhledem k návalům u pokladny doporučujeme využít předprodeje v Informačním centru na Valdštejnově náměstí, kde je možno si zakoupit i abonentní vstupenku na celý cyklus. (tel.(fax) 24 390.)

Ras.HOVORY S RADNICÍ

Tradiční setkání občanů města s představiteli samosprávy a MěÚ v Jičíně se uskuteční v pondělí 17.11.1997 od 17.00 hodin v Malém sále Kulturního domu v Jičíně. Hlavním pořadatelem je opět Spolek občanů a přátel města Jičína.Sportovní areál má novou střechu

Rekonstrukce bazénů začíná

(INVESTIČNÍ ODBOR INFORMUJE)

V roce l996 investovalo Město Jičín do rekonstrukce střech nad sportovními halami vobjektu sportovního areálu přes 2,5 mil. Kč. V letošním roce k nim přibyly další 4 mil. Kč a lze konstatovat, že všechny střechy na objektu jsou zrekonstruovány. Práce provedla Králové-Hradecká firma EKOIZOL V&V s.r.o. a po stavebně-technické stránce byla stávající dožilá živičná krytina nahrazena střešním foliovým systémem Hydrolen resp. Sarhafil. Částečně tímto Město začalo plnit slib občanům s rekonstrukcí a znovuotevřením plaveckých bazénů.

Ve fázi dokončení je projektová dokumentace na rekonstrukci bazénů

PD ke stavebnímu povolení byla pražskou firmou H-Projekt Městu již předána.

Prováděcí PD je předávána průběžně a po dořešení stavebně-správních otázek souvisejících se získáním stavebního povolení bude rekonstrukce bazénů a zázemí zahájena. V měsíci září - říjen se uskutečnilo několik jednání s OHS Jičín resp. KHS HK týkajících se zejména zajištění potřebné kvality vody, čemuž by měl přispět jeden ze způsobů tzv. ozonizace vody, kterou by dle jednání měla být technologická část vybavena.

V prvopočátku I. etapy realizované do konce roku 1997 by měly být provedeny bourací a podchycovací práce a vyklizení objektu od nepotřebného technologického zařízení.

Občané v Jičíně se stěhují do nově vybudovaného bytového domu v Ruské ulici

S dvouměsíčním zpožděním byl dokončen první bytový dům po několikaleté odmlce budování tzv. panelových domů. Nachází se v Ruské ulici a bydlet zde budou občané v 2l bytech charakteru: 2+1 5 ks, 1+1 l0 ks, 2+kk 4 ks, 3+kk 2 ks. Po předání objektu zástupcům Města spravujícího objekt prostřednictvím MBP Jičín byla uskutečněna prohlídka objektu za účasti veřejnosti, která se přesvědčila, že práce provedené firmou Hypostav Jičín s.r.o. jsou v odpovídající kvalitě. Nebytové prostory v přízemí objektu byly pronajaty firmě MAVO - Jaromír Vogel a Květinářství - Bryscejnová. Byty byly postaveny s pomocí státního příspěvku 320 tis.Kč/bytovou jednotku a celkové náklady na realizaci stavby činí l9,5 mil. Kč.

Radnice bude pokračovat ve výstavbě bytů

V proluce mezi již postaveným objektem bytového domu a rohovým domem na Lidickém náměstí, realizovaným ve vlastní režii s následným odprodejem bytů firmou BAK Trutnov a.s.,bude postaven druhý bytový dům. V objektu se bude nacházet l5 bytových jednotek charakteru: 2+1 l0 ks, 1+1 2 ks, 2+kk 2 ks, 3+kk l ks, a dle výsledků výběrového řízení na dodavatele akce by se jím měla stát místní firma BEN s.r.o. Jičín.

Infrastruktura

Za pomoci státní dotace se buduje potřebná infrastruktura. Doposud se práce provádí pouze v lokalitě Lidické náměstí - ul. Ruská, ale do konce r. 1997 bude provedena část prací v připravované lokalitě ulic Butovská, Zahradní, Říční, spočívající ve stavbě kanalizační sítě a vodovodních řadů. Projektovou přípravu dle návrhu ateliéru TEKTON Praha zajišťuje firma Projektservis Jičín a stavět bytové domy s nebytovými prostory v přízemí a v I. NP zde budou společně s Městem Jičín firmy projevující o takovýto druh výstavby zájem.

Zásobovací přístupová komunikace

Komunikace vedoucí z průmyslové oblasti od AGS Jičín byla dokončena firmou Stavokomplex a.s. Hořice stavějící Domov důchodců Jičín. Panelová komunikace v délce 200 m s přemostěním Cidliny umožní zásobovat stavbu Domova důchodců nacházejícího se za objektem DPS Kachlák v ul. Přátelství bez použití této ulice, již tak dostatečně frekventované obyvateli sídliště Nové Město - jih. Stavba objektu projektovaného firmou BKN Vysoké Mýto je plánovaná na období l997 - l999 a v letošním roce by měla být kompletně dokončena hrubá stavba, obvodový plášť a zastřešení objektu v částce přes 20 milionů Kč.

ing.Jar.HavelkaPřipravovaná výstavba hromadných dvoupodlažních garáží v Jičíně.

(sídliště Valdické předměstí)

Město Jičín, jako vlastník pozemku p.č. 1122/27 k.ú.Jičín, na kterém byl umístěn bývalý objekt olejového hospodářství pro kotelnu na sídlišti, nechal zpracovat návrh na nové využití dané lokality pro hromadné dvoupodlažní garáže. V území byl zpracován průzkum znečištění horninového prostředí včetně podzemních vod. Průzkum byl prováděn pomocí hydrogeologických vrtů a následných analýz odebraných vzorků zemin a podzemní vody. Podle výsledku průzkumů byl zpracován návrh na nové využití s ohledem na umístění uprostřed bytové zástavby. Navržené dvoupodlažní garáže využívají výškového rozdílu a budou navazovat na stávající řadovou stavbu garáží. Stavba bude tvořit obdélník velikosti cca 16x25 m s přistavěným prostorem schodiště, velikosti jednotlivých garážových stání je navržena dle normy, t.zn. 2,25 šířka a délka 4,50 m. Počet parkovacích stání v obou podlažích bude 38. Garáže jsou řešeny jako samoobslužné, neuvažuje se s obsluhou ani hygienickým zařízením.

Tyto informace jsou pouze obecné, podrobnější údaje poskytne odbor výstavby a ÚP MěÚ vJičíně (p.Rutová) včetně případné přihlášky.

Loggie

"Lodžie" se jmenuje nový "spolek"-občanské sdružení Lodžie, které pracuje v Jičíně už rok a má za cíl pomáhat při rekonstrukci a oživení valdštejnského areálu lodžie s jejím dvorem a přilehlým Libosadem. Zatím co město ze svého rozpočtu přidává každoročně slušnou částku (letos 600.000 Kč) k státní dotaci na opravu vlastní lodžie, občanské sdružení se chce pokusit rekonstruovat dvůr a poustevnu. Zpustlý dvůr by se měl proměnit v Centrum pro hru, děti a poučení. Kdo viděl mimořádnou výstavu hraček manželů Lhotákových v jičínské galerii, představí si, co by se mohlo jednou ve dvoře odehrávat. Je to natolik výjimečné a kvalitní, že paní R.Lhotáková, předsedkyně sdružení, si může dovolit oslovit největší ústřední sponzory u nás a požádat je o statisíce i milióny. K rekonstrukci "čestného" dvora lodžie, i s bytem správce a ubytovnou pro 50 lidí, je totiž třeba 40 miliónů.

Vedle téhle vize má sdružení i menší, dostupnější cíl: opravit zchátralou poustevnu v Libosadě, to tajemné místo, kam tak rády chodívaly generace jičínských dětí se svými rodiči nebo prarodiči. A zase už chodí, protože tam od konce června sedí "provizorní" poustevník manželů Lhotákových. Opravu poustevny chce sdružení financovat z občanské sbírky, kterou- sotva se rozběhla, přerušily hrůzné povodně. Teď spolek Lodžie sbírku obnovuje a znovu se obrací na občany Jičína s prosbou o příspěvek. Můžete ho složit v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí nebo přímo na účet IPB 112181766/5100 na Husově třídě. Sbírku má na starosti člen výboru Vlad.Úlehla, Jakubcova 456, Jičín.

Prof.Vlad. ÚlehlaMěstské informační centrum hodnotí

Městské informační centrum má za sebou první ucelenou sezónu v nových prostorách na Valdštejnově náměstí a na návštěvnosti se to projevilo výrazněji než v loňském roce, kdy bylo 13.července slavnostně otevřeno.

I letos turisté i občané přivítali rozšířenou pracovní dobu v období od června do začátku října , a to v pracovní den od 9.00 h do 18.00 h , v sobotu od 9.00 h do 16.00 h a v neděli od 9.00 h do 14.00 h. Ovšem nebylo výjimkou, že MIC zůstávalo pro velký zájem turistů otevřené i po této době. Ostatně kvalifikovaný odhad počtu návštěvníků za letní období v informačním centru - 20 000 - hovoří za vše.

Nejvíce lidí stále přitahují informace, které jim ochotné operátorky rády na počkání vyhledají. Jsou to otázky na nově vzniklé či již zaniklé firmy,obchody,restaurační zařízení, banky a umístění jejich bankomatů, zdravotnická a školská zařízení, autobusové nebo vlakové spoje.

Tuzemští i zahraniční turisté nejvíce vyžadovali informace z místopisu města Jičína i jeho okolí.Především zahraniční turisté bývali mile překvapeni, že jim operátorka dokázala v jejich mateřštině popsat všechna významná místa Českého ráje, sdělit otevírací dobu hradů a zámků , příp. najít spojení k vybranému místu.

Velký zájem byl též o mapy , turistické průvodce a upomínkové předměty.

Vyhledávanou službou především pro turisty se stalo zprostředkování ubytování . Celkem jsme v sezóně 200 krát zprostředkovali ubytování pro zhruba 700 lidí. Velmi dobrá spolupráce v této oblasti byla s hotelem Skalní město, penziony Lucie, Albrechtovi, Sedličky, priváty Mazáčkovi, Stulíkovi, autokempem Rumcajs a dalšími.

Ale turisté využili i jiné, námi zprostředkované služby : autobusovou dopravu, vyhlídkové lety , průvodce v několika jazycích a sportovní programy : sjíždění řek na gumových člunech, potápění, jízdy na horských kolech, kursy horolezectví, jízdy na koních a další...

Byly to především turisté z Holandska, pro které jsme připravovali týdenní pobyty se sportovním programem. Jelikož jsou některé aktivity omezeny početně ,(například na jeden den se může potápěčského výcviku zúčastnit pouze 15 osob), museli být rozděleni do čtyř skupin , které se na aktivitách střídaly, což nebylo organizačně jednoduché zajistit. Takže jedna skupina se věnovala horolezectví v Českém ráji, druhá si prohlížela památky města Jičína, třetí jezdila s instruktorem na horských kolech a čtvrtá sjížděla na gumových člunech řeku Jizeru. Buďto po půldnech nebo po dnech se skupiny na aktivitách střídaly.

A protože je v MIC stále něco nového , připravili jsme pro občany, kteří využívají jednu z námi poskytovaných služeb - sběr filmů a výrobu fotografií - výrazné slevy na fotopráce i na veškeré zboží (fotoaparáty, filmy, videokamery, fotobrašny, videokazety). A jak můžete těchto slev dosáhnout ? Jednoduše. Stačí, když se u nás necháte zaregistrovat do tzv. Fotolab klubu. Operátorka s Vámi sepíše přihlášku a zaplatíte členský poplatek 77 Kč. Za to obdržíte do 14-ti dnů poštou na Vaši adresu plastikovou kartu s platností 2 roky a s Vaším identifikačním číslem . Před placením zboží se jí prokážete a okamžitě Vám bude na místě sleva odečtena.

Za pracovníky MIC

Mgr. R. BohuňovskýSportovní areál

(pohledy do historie)

(prof. V. Úlehla)

Sportovní areál donedávna největší problém a trápení jičínské městské rady a zastupitelstva byl při svém otevření 29.11.1975 oslavován jako stavba, která "je mezníkem v životě města" a která "proslaví město v celé republice".

Myšlenka vybudovat takový velký sportovní komplex vznikla v hlavách jičínských tělovýchovných pracovníků. Ale ne naráz, nýbrž postupně a vlastně docela přirozeně. Na počátku 60.let byl vybudován na volném prostranství proti kasárnám v lipách nový atletický a fotbalový stadion a později se k němu připojila další hřiště. Venku bylo pro tělovýchovnou činnost 794 členů TJ Jičín v 17 oddílech místa dost, pod střechou však strašně málo. Vždyť ani jediná jičínská škola ( 4.ZŠ ještě nestála ) neměla v r. 1967 novou tělocvičnu a jedinou tělocvičnou rozměru nad 21x12 m, který se považoval za regulérní, byl sál v sokolovně. Ani ten však svým zázemím neodpovídal současným požadavkům.

A tak na podzim r. 1967 si TJ Jičín v čele s předsedou p. Lad. Kohlem dala vypracovat přípravnou projektovou dokumentaci na stavbu haly velikosti typu "D" ( stělocvičnou 42x24), která odpovídala podle ústředních norem velikosti Jičína. V témže roce se měl začít stavět malý krytý plavecký bazén z bazénku starých městských lázní a s tím se měla podle záměrů MěNV spojit oprava celého chátrajícího objektu.Přípravy byly tak daleko, že projektový záměr byl schválen stavební komisí ÚV ČSTV ( t.j. Čsl. svazu tělesné výchovy ).

Na jaře 1968 se však objevila v jičínské jednotě nová přirozená myšlenka: proč tělovýchovná zařízení rozdělovat ? Lepší bude spojit stavbu pořádného krytého plaveckého bazénu, ne jen malého bazénku s novou tělovýchovnou halou v lipách. A o další půlrok později přibyla do plánů třetí část budoucího areálu: restaurační a hotelové zařízení, které by pomohlo svými zisky snížit ztrátový provoz vlastních tělovýchovných zařízení.

Předseda TJ Jičín a jemu blízcí vycítili, že atmosféra roku 1968, kdy se v souvislosti s pokusem vytvořit u nás lidštější a demokratičtější socialismus uvolnila centrální moc, jim dává šanci vytvořit v Jičíně něco výjimečného, co by předběhlo dobu . A Lad. Kohl se pouští s obdivuhodnou energií a buldočí vytrvalostí do uskutečnění této vize. To znamená především seznámit se s existujícími tělovýchovnými komplexy, jejich řešením, přednostmi, nedostatky, problémy ...... a hledat pak co nejlepší projekt pro Jičín. Začínají dlouhé rozhovory , např. s ředitelem podolského plaveckého areálu a cesty po Čechách, první do Jihlavy a Frýdku-Místku. Hned na tuto první cestu - je týden před srpnovou okupací naší země "spojeneckými" armádami - s sebou p. Kohl bere pana Václava Těhníka. V tomto řadovém zaměstnanci Agrostroje a metodikovi lehkoatletického oddílu objevil p. Kohl nevyužité schopnosti technické a organizační, které pak rozhodujícím způsobem přispěly ke vzniku jičínského areálu. Doba byla totiž příznivá i pro uplatnění nestraníka z podnikatelské prostějovské rodiny, která do r. 1948 vlastnila prostějovské železárny. Ostatně i Lad. Kohl měl z tehdejšího pohledu značné kádrové nedostatky: živnostenský původ (otec měl na Husovce řeznictví) a nezákonnou emigraci mladšího bratra do USA.

Sportovní areál hornického učňovského střediska ve Frýdku - Místku se Jičíňákům zalíbil a s jeho projektantem a místopředsedou TJ Slezan Frýdek - Místek p. Květoslavem Fialou se spřátelili. On jim pak zajistil, že Hutní projekt Frýdek - Místek pro Jičín zpracoval projektovou dokumentaci sportovního areálu.

Pan Těhník, který se stává " koordinátorem výstavby nové haly s právem jednat v zastoupení výboru TJ Jičín s politickými a veřejnými složkami nejen v Jičíně", se poohlédne ještě jinde, zvláště v Gottwaldově: jde mu o to, zda by se gottwaldovský Průmstav nechtěl stát současně projektantem i generálním dodavatelem stavby. Tehdy byla totiž výkonnost stavebnictví nízká a stavebního materiálu nedostatek a proto zájem o zakázky malý. Stavební kapacitu podniku vyplňoval plán. A tak p. Těhník vGottwaldově nepochodil a zůstalo při HP Frýdek-Místek jako zpracovateli projektu.

(Pokračování příště.)


OBČASNÍKje neperiodická informační tiskovina vydáváná MěÚ v Jičíně a zdarma distribuovaná prostřednictvím poštovních doručovatelů do jičínských domácností.

Redakční rada: tel. 545 100, 545 117