Občanské sdružení BAŠEVI pod záštitou Fedora Gála pořádá projekt

ROK VZPOMÍNEK

NA ŽIDOVSKÉ SOUSEDY

Připomenutí transportů Židů z Jičínska do koncentračních táborů před 60 lety.



LEDEN 2003


9. leden
vernisáž v 17 hodin
Městská knihovna, Jičín
ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Putovní výstava projektu Vzdělávacího a kulturního centra při ŽMP. Výsledky pátrání žáků a studentů z celé republiky po osudech židovských spoluobčanů, kteří zahynuli během holocaustu. Rozšířena o pátrání na Jičínsku. Výstava trvá do 31. ledna.
10. leden
10 –17 hodin
Synagoga, Jičín
NAPIŠ JEDNO JMÉNO
Písemné zaznamenání více než 300 jmen židovských obětí holocaustu z Jičínska na látkový svitek, který bude umístěn v jičínské synagoze.
12. leden
20.00 hodin
Biograf Český ráj, Jičín
DALEKÁ CESTA
Režie Alfréd Radok, 1949
Filmový debut slavného divadelního režiséra spojuje zpravodajské vstupy a komentáře z doby okupace s životním příběhem mladé židovské lékařky.
13. leden
vernisáž v 17 hodin
Nádraží ČD, Jičín
STOPY HOLOCAUSTU
Výstava souboru fotografií plzeňského fotografa Radovana Kodery, pořízených v průběhu let 2000 až 2001 na místech, kam byli deportováni čeští Židé během nacistické okupace. Výstava trvá do 31. ledna. V rámci vernisáže proběhne odhalení pamětní desky obětem transportů na budově nádraží ČD.
14.ledna
20.00 hodin
Biograf Český ráj, Jičín
DO CIZÍ NÁRUČE
Režie M.J.Harris, 2000
Strhující příběhy židovských dětí, které vykořenila 2. světová válka a byly nuceny vyrůstat v náhradních rodinách. Velkolepý dokument oceněný Oscarem 2001.
22.ledna
18.00 hodin
Městská knihovna, Jičín
KOŘENY ANTISEMITISMU
Přenáška hebraistky Mgr. Terezie Dubinové.
28. leden
19.30 hodin
Kulturní dům, Jičín
PÍSEK
Divadelní hra Arnošta Goldflama v provedení Klicperova divadla z Hradce Králové. Písek je sugestivní hra o životě jednoho člověka, Richarda G., o jeho vzpomínkách, tužbách, představách, ale také o jeho kořenech, předcích i potomcích. Pořádá Kulturní dům Jičín.
30. leden
19.30 hodin
Kulturní dům, Jičín
JEDYD NEFEŠ
Zpěvačka Kateryna Kolcová-Tlustá zpívá židovské písně v jidiš, ladinu i hebrejštině v doprovodu kytary a klavíru. Pořádá Kulturní dům Jičín.


V průběhu ledna 2003 proběhne vzpomenutí na židovské oběti holocaustu
během bohoslužeb jednotlivých církví a křesťanských společenství.


Partneři projektu:
Vzdělávací a kulturní centrum při Židovském muzeu v Praze
Městský úřad Jičín, Kulturní dům Jičín, Biograf Český ráj, Městská knihovna Jičín, České dráhy


Mediální partneři:
Český rozhlas Hradec Králové, Mladá Fronta DNES, Noviny Jičínska, Nové noviny



Programy na tento měsícServer Jičín