Klub českých turistů Jičín

pořádá

POCHOD ČESKÝM RÁJEM

PUTOVÁNÍ ZA RUMCAJSEM

33. ročník

v sobotu dne 27. března 1999

Startovní podmínky

Start a prezentace:
V sobotu dne 27. března 1999 od 6.00 do 10.00 hodin na Valdštejnově náměstí v Jičíně na 1. nádvoří zámku (vstup od muzea) v přednáškové síni. Startovní lístky si můžete zajistit již v pátek 26. března 1999 od 16.00 hodin do 21.30 hodin v tělocvičně sokolovny na Husově třídě (pěší zóna, průchod mezi Kulturním domem a lékárnou).

Cíl:
Shodný s místem startu v sobotu dne 27. března 1999 do 19.00 hodin.

Odměna v cíli:
Každý účastník, který zaplatí startovné, projde všemi kontrolami zvolené trasy a dojde nejpozději do 19.00 hodin do cíle, dostane barevný diplom s motivem Rumcajse od Radka Pilaře a čaj. Navíc budou mít všichni účastníci radost ze zdravého pohybu v jarní přírodě a dobrý pocit, že pro sebe něco udělali.

Trasy:
50, 30, 21, 15, 8, a 5 km. Trasy vybírejte podle svých časových možností a fyzických sil. Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí.

Doporučujeme:
Mít s sebou mapu Český ráj a Poděbradsko nebo mapu Český ráj, pružné obinadlo, náplast (balíček první pomoci). Mapy si můžete zakoupit při prezentaci.

Startovné:
10 Kč pro všechny trasy.

Ubytování:
Zajištěno z pátku 26. března 1999 na sobotu 27. března 1999 a ze soboty na neděli ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně sokolovny na Husově třídě - pěší zóna, průchod mezi lékárnou a Kulturním domem. Na pěší zónu je zákaz vjezdu, nejbližší možnost parkování je u autobusového nádraží nebo v přilehlých ulicích. Poplatek za ubytování je 20 Kč za osobu a noc. Ubytovna bude otevřena v pátek od 16.00 hodin, kde bude možnost zakoupení startovacího lístku.


Důležité upozornění:
Trasa 50 km a částečně trasa 30 km vedou chráněnou krajinnou oblastí Prachovské skály. Účastníci se smějí pohybovat výhradně po turisticky značených cestách a chovat se v souladu s návštěvním řádem Prachovských skal!


POPIS TRAS:

Trasa 50 kilometrů
Z Valdštejnova náměstí po červené značce Palackého ulicí k rybníku Kníže, zde po modré značce podél pravé strany rybníka na Brada, Prachov k Českému ráji (kontrola) - odtud po žluté k Lepařovi a k hotelu Skalní město, po zelené kolem Starého hrádku do Lebek, napojíme se na červenou směr hrad Pařez, pokračujeme po červené do Mladějova a na Trosky (kontrola) - dále po červené na Hrubou Skálu (kontrola). Z Hrubé Skály po zelené k rybníku Věžáku, vpravo po žluté na hráz rybníka, odtud vlevo na rozcestí k Přibylovi. Od Přibyla po červené na Nebák (kontrola, občerstvení) - po červené do Mladějova. Zde po vlastním značení po silnici přes Blata do Maršova. Z Maršova po zelené k Šikmé věži v Prachovských skalách, dále po modré k Českému ráji a po červené do cíle pochodu do Jičína.

Pozor na trasách 30, 21 a 15 km je ve Valdicích přechod přes frekventovanou státní silnici!!!

Trasa 30 kilometrů
Z Valdštejnova náměstí po červené značce Valdickou branou vlevo do lipového stromořadí přes Valdice, Železnici (kontrola) - a Kyje na Tábor (678 m) - 10,5 km. Dále pokračujeme po červené na Košov (kontrola) - a dále ke Křížku. Zde přejdeme vlevo na žlutou značku a přes osadu Svatý Petr pokračujeme do Libuně - POZOR! přechod přes státní silnici! - k tamnímu hřbitovu. Změníme značku na modrou a přes Hvozdec a Březku pokračujeme k hotelu Skalní město. Zde přejdeme na žlutou značku a kde přejdeme opět na modrou značku a přes Čeřovku dojdeme do Jičína. Na trase možnosti občerstvení: Košov, Libuň, Kbelnice Zámeček, Rumcajs.


Trasa 21 kilometrů
Z Valdštejnova náměstí po červené turistické značce Valdickou branou vlevo do lipového stromořadí a přes Valdice do Železnice na náměstí (kontrola, 8,5 km). Zde přejdeme na zelenou a pokračujeme kolem nádraží a pily do obce Dílce. Za ní pokračujeme - POZOR! přechod přes státní silnici! - vzhůru na Bradačku - 13 km. Zde přejdeme na modrou značku a stoupáme dále na Brada a ke kioskům u bývalého hotelu Český ráj (kontrola, 16 km). Do Jičína dojdeme přes obec Holín po červené značce.


Trasa 15 kilometrů
Z Valdštejnova náměstí po červené značce Valdickou branou vlevo do lipového stromořadí a do Valdic. V obci odbočíme vlevo na modrou značku kolem Zebína k vojenskému cvičišti a vlevo na křižovatku k Bílému mlýnu. Zde odbočíme vpravo na žlutou do Kbelnice - POZOR! přechod přes státní silnici! - na modrou značku a po ní přes obec Rybníček a Brada ke kioskům u bývalého hotelu Český ráj (kontrola, 10 km). Do Jičína dojdeme přes obec Holín po červené značce.


DĚTSKÉ TRASY
Začátek pro obě trasy je společný. Z Valdštejnova náměstí po modré značce jdeme Valdickou branou vlevo do lipového stromořadí. Po jeho levé straně pokračujeme k bývalým kasárnům do Argonské ulice. Na prvé křižovatce zahneme vpravo do Jakubcovy ulice a na jejím konci přejdeme opět vpravo na vlastní značení, které nás dovede do lesoparku Čeřovka. Na cestě vedoucí vlevo k bývalému přírodnímu divadlu budou různé dětské soutěže. Tam navážeme opět na modrou turistickou značku, po které se dáme vpravo podél lesa na jeho severní okraj.

Zde se trasy dělí:

Trasa 8 km:
Pokračujeme dále po modré vlevo mezi zahrádky na křižovatku se žlutou u Bílého mlýna (2,5 km). Dále rovně po modré značce k vojenskému cvičišti. Zde značka zahýbá vpravo k Zebínu, kde je kontrola - 4 km. Pokračujeme po modré do Valdic, kde přejdeme na červenou a lipovým stromořadím dojdeme zpět do Jičína. POZOR! před lipovým stromořadím přecházíte frekventovanou státní silnici.


Trasa 5 km:
Na okraji lesa se odpojíme od modré značky vpravo a po vlastním značení jdeme podél kraje lesa za bývalou restaurací do dvora pod Zebínem (kontrola). Odtud pokračujeme po žluté do lipového stromořadí a lipami vpravo zpět do cíle.


Trasa pochodu Českým rájem


text a obrázek byly získány z propagačního letáku KČTPochody v r. 1999 v regionu (dle KČT Ostroměř)Server

znak

Jičín

O městě a okolí
Programy a události
Přečtěte si ...
Vyhledávání